Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Ichelului | Dragusanul.ro

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Ichelului

 

 

 

Satele Işnovăţ, Steţcanii, Micleştii, Peresecina, Teleşeu, Camincia,

Cobâlca, Ţigăneştii, Oneştii, Voinova, Zubreştii, Răcia,

Belieştii, Borzeştii, Pocşeştii, Schitul Hârboveţili

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Işnovăţ

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Işnovăţ

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 15: 2 volintiri, 1 popă, 3 femei sărace, 9 ţigani ai dumisale paharnicului Darii Donici şi ai cluceroaei Alecsandrei Donicioaei. Rămân birnici 37.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă

Ion

Ioniţă Şchiopul

Toader Parfeni

Tănase a purcăriţii

Vasile Porosăci

Toader Găluşcă

Gavril Ontilă

Găină

Ilie

Ursul

Andrii Strătulat

Ioniţă

Niţă fiul lui Alicsăndroae

Chirică

Apostul

Ioniţă Cobălianu

Ioniţă fiul lui Chirică

Grigoraş, cioban

Carp

Filip

Simion frate lui Filip

Lupu, tălmaci

Panhili fiul lui Onică

Grigori

Vasile Cheptar

Căsăian

Iordache Curcă

Grigoraş Pătan

Nistor

Sârghii

Stati fiul lui Dănilă

Ştefan Pintilii

Ioniţă Bunăzâua

Alecsa

 

 

Rufeturi:

 

 

Ariton, volintir

Andrii Carage, volintir

Popa Condurachi

Dochiţa, săracă

Iliana, săracă

Măriuţa, săracă

Vasile, ţigan

Ocsânte, scripcar, ţigan

Biţă, ţigan

Drăgoiu, ţigan

Toader, ţigan

Ioniţă, ţigan

Ştefan, ţigan

Bulahai, ţigan

Ştefan, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 435, 436

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Steţcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Steţcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tofan

Iftimi

Toader Darie

Apostul

Parfenie, vier

Toader

Dănilă

Ion

Sirghie

Vasile Drenţa

Toader Drenţa

Ion Hatmanu

Ioniţă Dumbravă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 436

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Micleştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Micleştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 24: 19 scutelnici ai paharnicului Darie Donici, 3 slugi ale paharnicului Darie Donici, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 5.

 

 

 

Birnici:

 

 

Constandin fiul lui Zaharie

Sava fiul lui Dumitru

Sava, vezeteu

Andrei, hergheleiu

Fotache, blănar

 

 

Rufeturi (scutelnici):

 

 

Toader Mardari

Toader, butnar

Toader, blănar

Nichita

Sirghie fiul lui Zaharie

Apostul

Ştefan Căldare

Vasile Cămincianu

Timofti Cârcă

Petre, dulgheriul

Andrei, cojocar

Manoli, dulgher

Ştefan fiul vieriţii

Antohi Ţurcanu

Ionel fiul morarului

Gheorghe fiul lui Irimie

Gheorghe fiul lui Dosofteiu

Toader, vier

Toader Tăvălic

 

 

Slugile:

 

 

Iosip, slugă

Arhiri, slugă

Trohin Bugan, slugă

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Popa Trohin

Iliana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 436

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Peresecina

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Peresecina

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 28: 12 călăraşi sărdăreşti, 7 scutelnici ai spătarului Costantin Donici, 3 mazili, 2 ruptaşi, 1 popă, 2 femei sărace, 1 ţigan al paharnicului Donici. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toderaşco Ursachi

Vasile Ifrim

Ion fiul lui Miron

Andrei Ursachi

Vasile Frate

Ion Criţul

Constandin Baron

Gherman

Agapii Tălpău

Ion Mafteiu

Moisăiu Cramă

Năstase Căpitanu

 

 

Rufeturi:

 

 

Toader Frate, scutelnic

Vasilache Arne, scutelnic

Tănase fiul lui Onică, scutelnic

Ştefan Săchiraş, scutelnic

Andrei fiul lui Loghin, scutelnic

Toader Marga, scutelnic

Tudose Buzul, scutelnic

Popa Tofan

Toader Ignat, mazil

Iosif Ignat, mazil

Gavril fiul popii, ruptaş

Gheorghi fiul popii, mazil

Iordache Erhan, ruptaş

Maftei, ţigan al paharnicului Donici

Iliana, săracă

Gafiţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 436, 437

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Teleşeu

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Teleşeu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 39: 35 scutelnici ai dumisale spătarului Costantin Darii Donici, 1 volintir, 1 popă, 2 ţigani ai dumisale spătarului.

 

 

 

Scutelnici:

 

 

Iacob, vornicul

Năstas fiul lui Agapi

Ilie, slugă

Nane fiul lui Agapi

Ilie Onescul

Dănilă fratele lui

Constandin Croian

Ştefan Ipati

Vasili Buburuz

Ioniţă Toma

Ştefan fiul vornicului

Năstase Ipati

Antohi

Grigoraş, croitor

Toader fiul lui

Ioniţă nepot lui

Costandin, cărăuş

Irimie fiul lui Ilie

Ion, ciobanu

Onofrei Ababii

Ion fiul lui Simion

Zaharie

Maftei Căruntu

Ştefan Buhliţă

Iosip fiul lui Huzunu

Ştefan Dindial

Aftimi fiul lui Agapi

Moisăiu, dulgher

Toader, dascăl

Lupul fiul lui Gavriliniasă

Ion Bunacali

Nicolai a Sănicăi

Iţul, jidov

Dămian

 

 

Rufeturi:

 

 

Iordache, volintir

Popa Ion

Ştefan Grosul, ţigan

Ursul, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 437

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Camincia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Camincia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 18: 15 scutelnici ai pitarului Andrii Donici, 1 popă, 1 diacon, 1 femeie săracă. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Grigori

Andoni fiul lui Grigori

Chirică fiul lui

Toader, croitor

Ioniţă Butuc

Grigori Ermurachi

Ion Prohor

Agapi Hriza

Petre Hriza

Simion fiul lui Ion

Gheorghe, vezeteu

Ion Cocârlă

Sava Bâtcă

Grigori

Grigoraş Bâtcă

Vasile Gherasim

Ioniţă, bejenar

 

 

Rufeturi:

 

 

Toader, scutelnic al pitarului Andrii Donici

Toma cumnat lui Toader, la fel

Grigoraş Budurcii, la fel

Vasile Micu, la fel

Vasile Micul, la fel

Ilie fiul lui Stăvilă, la fel

Stahi fiul lui Dănilă, la fel

Ioniţă Verdeş, la fel

Miron Dănilă, la fel

Vasile, plugar, la fel

Ioniţă, grădinar, la fel

Pavel, vier, la fel

Ioniţă, la fel

Vasile, vornic, la fel

Dănilă Pârlici, la fel

Popa Vasile

Manoli, diacon

Paraschiva, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 437, 438

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cobâlca

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Cobâlca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 5: 2 mazili, 1 popă, 1 diacon, 1 femeie săracă. Rămân birnici 16.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitraşcu, vornicul

Ioniţă Uspică

Nastase Cobâlian

Andrii Cobâlian

Silion Cociorvă

Iordache Miron

Vasile Miron

Toader Îndoitul

Pahomi, croitor

Năstase, croitor

Gheorghe Cobâlianu

Maftei Verdeş

Toderiţă fiul lui Neculai

Năstase fiul lui Simion

Andrii, dascăl

Andrii Călăraş

 

 

Rufeturi:

 

 

Năstase Bostan, mazil

Iordache Gane, mazil

Popa Andrei

Ştefan, diacon

Lupa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 438

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ţigăneştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Ţigăneştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 11. Scădere rufeturi, însă 7: 7 ţigani ai paharnicului Iani. Rămân birnici 4.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Bărgan

Simion, rus

Irimie, prisăcar

Hriţco, morar

 

 

Rufeturi:

 

 

Maftei, ţigan

Constandin, ţigan

Nastas, ţigan

Chirică, ţigan

Vasile, ţigan

Ioniţă, ţigan

Toader, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 438

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Oneştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Oneştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 11. Scădere rufeturi, însă 11: 6 călăraşi sărdăreşti, 1 mazil, 4 ruptaşi.

 

 

 

Călăraşi:

 

 

Postolache, chihae

Petre, văcar

Toader al lui Cotele

Pahomi Cotele

Toader frate Lupului

State fiul lui Apostol

 

 

Rufeturi:

 

 

Darie Cobâlian, mazil

Lupul Curnegru, ruptaş

Ion Ursachi, ruptaş

Ermurachi, ruptaş

Apostul, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 438

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Voinova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Voinova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Lupul fiul lui Grigoraş, vornic

Ursul al Vărvarii

Andrei frate Vărvarii

Tănasă

Gavril fiul lui Poiană

Agapi Venin

Toader Burcă

Luca Gafton

Ştefan Plop

Nichita

Ion Poiană

Toader, prisăcar

Constandin Gafton

Maftei fiul babii Prohirii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 438

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Zubreştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Zubreştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 27. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 mazil, 1 volintir, 2 ţigani, 1 femeie săracă. Rămân birnici 21.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Blăniţă

Iosip Bortă

Toader, vornic

Ştefan Manoli

Vasili Strătulat

Toader Strătulat

Postică a lui Macri

Opre Boşcănianu

Ioniţă Pleşca

Alecsandru fiul lui Neculai

Constandin Manoli

Ştefan Tinică

Vasile Turtă

Agapi Găluşcă

Grigori Costin

Ion Costin

Vasile Boaghi

Vasile Hilimon

Vasilache Boaghi

Gavril Costin

Iancul, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Sandul

Postică Haitul, mazil

Pascal, volintir

Ştefan, ţigan

Toader, ţigan

Ştefana, babă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 439

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Răcia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Răcia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 16: 6 scutelnici ai vornicesei Paraschivei, 1 ruptaş, 1 popă, 2 diaconi, 1 călugăr, 3 femei sărace, 2 ţigani. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vartic, vornicul

Costandin Canţăr

Toader fiul lui Toma

Toader, prisăcar

Toader Păsat

Călin Păsat

Postică fiul Vărvarii

Simion Boaghi

Sandul Văsâianu

Tănase Giosanu

Andrii fiul lui Ioniţă

Andrii Barbăroşie

Constandin Barbăroşie

Gavril fiul diaconului

Neculai Săhăidacă

Neculai Măgaru

Postică Măgaru

Ştefan Barbăroşie

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion fiul chihaei, scutelnic

Trifan, scutelnic

Maftei fiul Vărvarii, scutelnic

Savin, ţigan

Popa Ioniţă

Diaconul Toader

Diaconul Năstasă

Ioniţă, călugăr

Maria, săracă

Gafiţa, săracă

Nastasia, săracă

Tănasă, ţigan

Mihălache Plăcintă, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 439

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Belieştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Belieştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 17: 15 călăraşi sărdăreşti, 1 volintir, 1 popă.

 

 

 

Călăraşi sărdăreşti:

 

 

Ioniţă Capişcă

Ion Vlaicu

Ionaş Dobre

Maftei fiul lui Vlaicu

Mihăilă Mândrilă

Ştefan Pârlici

Miron Pârlici

Mihăilă, croitor

Năstase fiul lui Irimie

Vasile Pleşca

Istrate Pleşca

Ştefan Dobre

Ion Bostan

Toader, cibotar

Vasile Dobre

 

 

Rufeturi:

 

 

Panaite, volintir

Popa Gheorghi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 439, 440

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Borzeştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Borzeştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 6: 4 mazili, 1 ruptaş, 1 popă. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader fiul lui popa Stati

Ivaşco

Simion Blândul

Ştefan fiul lui Irofti

Ion frate lui Stihi

Tănase fiul lui Petre

Nicolai Cociul

Vasile, ciobanu

Grigoraş Dănilă

Constandin Corneş

Dumitru Prale

Andrei Hornuţă

Hilimon al Căruţoae

Simion fiul Măriţii

 

 

Rufeturi:

 

 

Iftimi, căpitan, mazil

Darie fiul lui Toader Popa, mazil

Stihi, stegar, ruptaş

Chiru fiul lui Toader, mazil

Ivaşco fiul lui Sârghii, mazil

Popa Neculai

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 440

 

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Pocşeştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Pocşeştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 1: 1 ruptaş. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş Adam

Ioniţă al lui Grigoraş Aam

Constandin Şoldan

Gavril Bulat

Constandin Buţă

Năstase fiul lui Miron, dascăl

Terinte Adam

 

 

Rufeturi:

 

 

Toader Adam, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 440

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Schitul Hârboveţili

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Ichelului

 

 

 

Schitul Hârboveţili

 

 

 

 

Toată suma caselor: 6. Scădere rufeturi, însă 6: 3 popi, 3 ruşi posluşnici.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Pahomi, egumen

Popa Saraftail

Călugărul Raftail

 

 

Posluşnici:

 

 

Roman, rus

Costandin, rus

Chirila, rus

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 440