MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 7

Ținutul Orhei-Lăpușna: Răutului (I)

 

 

 

 

 

Satele Săliște, Târgul Orheiul, Păhărnicenii, Piatra,

Jolobocul, Pociumbeni, Furcenii, Mașcăuții, Băloșeștii,

Răcleștii, Jăvrenii, Cotova, Izbește și Cruhlicul, Hârtopul

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Săliște

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Săliște

 

 

 

 

Toată suma caselor: 65. Scădere rufeturi, însă 14:  6 scutelnici ai spătarului Râșcanu, 4 volintiri, 1 mazil, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 51. 9 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță Negru

Grigoraș Ploae

Postolache Băhliță

Simion Marolă

Ioniță Leonte

Vârlan Leonte

Gheorghe Ștefănel

Vasilachi, casapu

Andrei, rotar

Gheorghe, rotar

Stahi

Pavel Bogonos

Gheorghe, croitor

Apostul Samoilă

Ilie Petcu

Simion Giosanu

Tănase Cantemir

Savin Crucianul

Gavril Crucianul

Grigoraș Marco

Nicolai Tătăroiul

Nastas Duca

Toader Racoviță

Miron, cojocar

Afteni Tudosâi

Sandul Giosanu

Vasile Costandin

Ioniță Bâlbâie

Iosip Pascal

Carp, cojocar

Stahi Scârce

Ștefan, harabagiu

Ion, prisăcar

Vlase, vornic

Marin, cojocar

Nedelco, bejenar

Antohi a Tomii

Ioniță Negru

Ion Făcăleț

Onofreiu

Ștefan Samoilă

Vasile Chirița

Simion, olar

Gheorghe Cupce

Trohin nepot lui Darie

Ivan, olar

Andrei, olar

Chiriac, vătăman

Andrei, bejenar

Antohi Giosanu

Damaschin Giosanu

Opre Giosanu

Grigoraș Giosanu

Gheorghe, ciobanu, ce i-a fugit omul de la oaste

Condre

Malcocianul

Afteni fiul lui Boblicioiul

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Prale, volintir

Andrei Pomătariul, volintir

Costantin Dijmaru, volintir

Loghin Buhulici, volintir

Vlase Stăvilă, mazil

Popa Ion

Gafița, femeie săracă

Aftenie, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 414, 415

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Târgul Orheiul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Târgul Orheiul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 112. Scădere rufeturi, însă 15:  3 mazili, 1 ruptaș, 3 popi, 8 femei sărace. Rămân birnici 97.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculai Botezat

Leonti, bejenar

Antohi Samoilă

Nicolai Midoni

Andrei, dulgheriul

Toader Capalbu

Macoveiu

Istrate Drăguțanul

Timofti Caisâm

Dumitru

Timofti Midoni

Constandin Climenti

Andrei Postârnac

Nicolai, hămurar

Dumitru Boțan

Andrei Botezatu

Constandin Gerebii

Gheorghi, cibotar

Dumitrașco, bejenar

Nastas fiul lui Darii

Dămian Dominte

Vasile Chirtoacă

Nichifor, cupeț

Vasile Lăpușnianu

Gavril fiul lui Timofti

Darii, bejenar

Condre

Dumitru Lare

Gheorghi Leșanu

Dănilă fiul lui Ivan

Gheorghi, croitor

Ichim Burghele

Dumitrașco Plăcintă

Toader, ciobanu

Sandul Crețanu

Toader Zară

Nicolai fiul cojocarului

Afteni fiul lui Nichita

Miron, cojocar

Macsin Luță

Nicolai, solonar

Pavel Hatmanu

Grigori, cibotar

Costantin Săcu

Simion Catăvini

Dămian Catăvini

Tudose Bordeiu

Ocsănti, olariul

Andrii Chișorcă

Stoica Corbul

Toader, vătăjelu

Vasile Chirtoacă

Vasile, căsapu

Ilieș

Afteni Săhăidacă

 

 

Jidovii:

 

 

Smuciul

Avram

Ilie

Șmil

Moșcul

Lupu

Lupu, tij (la fel)

Șmil

Leiba

Marco

Berco

Iosâp

Isdriul

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniță Ciorbă, mazil

Toader Țâra, ruptaș

Grigoraș fiul lui Botezat, mazil

Ion Boțan, mazil

Popa Toader

Popa Ursul

Popa Filip

Marie, săracă

Andriana, săracă

Anisâe, săracă

Tudora, săracă

Ioana, săracă

Anița, prescurniță

Lupa, săracă

Luchița, săracă

 

 

Birnici acolo:

 

 

Timofti Negru

Nicolai Midoni

Agapi, cojocar

Vasile Bernevic

Andrei Caisâm

Nastas Cadartin

Ion Bârnă

Ivan, rusul

Strătulat Rapce

Ion Bârnă, la fel

Afteni Cenușă

Savin, dulgheriu

Petru, dascălu

Ivan, rusul

Ștefan Brânză

Pintilii Brânză

Pavel a diaconului

Andrii Leșanu

Toader Andoni

Vasili Toderiță

Mihălachi a Cergușoaii

Vasili Crivăț

Ioniță cumnat lui Agachi

Dumitru Conițchi

Gavril, ciobotar

Ioniță Băltagu

Corne

Vlase fiul lui Băltagu

Vasile, bejenar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 415, 416

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Păhărnicenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Păhărnicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 3: 1 volintir cu ostafcă, 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 33. 4 case pustii.

 

 

Birnici:

 

 

Enciul, sârbul

Irimie Țurcanul

Năstas Văscan

Lupu Cătărău

Ioniță Gore

Lupul Ionel

Iordache Vicol

Gheorghi, herghelegiu

Gavril, văcar

Ioniță, rotar

Mitru

Sofroni Ciută

Constandin Bribul

Gavril Cantemir

Ioniță Zaharie

Vasile Dumbravă

Constandin, cioban

Trohin, cioban

Vasile, cioban

Grigoraș Roșca

Gheprghiță Chitroacă

Năstas fiul lui Grigoraș

Vasile Berihoiu

Vasile, munteanu

Ioniță Arbure

Nicolai Obadă

Sava Peșterău

Dănilă Roșca

Vârlan Pușcă

Ilie fiul lui Enache

Ioniță Ciorneiu

Leonti Crețul

 

 

Rufeturi:

 

 

Toma Nastas, cu ostafcă volintir

Popa Ilie

Diaconul Ursachi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 416

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Piatra

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Piatra

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 7:  5 volintiri, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 1.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Darie Cârcâș, volintir

Ioniță Cârcâș, volintir

Ursul Cârcâș, volintir

Sandul fiul lui Popa, volintir

Tudose Crastavăț, volintir

Popa Costandin

Ilinca, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 416, 417

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Jolobocul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Jolobocul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 3. Scădere rufeturi, însă 3:  3 scutelnici ai lui Ion Potârcă.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Vistrian, bejenar, scutelnic al lui Ion Potârcă

Gherasim, bejenar, scutelnic al lui Ion Potârcă

Ursul, bejenar, scutelnic al lui Ion Potârcă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 417

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Pociumbeni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Pociumbeni

 

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Scădere rufeturi, însă 2: 1 mazil, 1 diacon. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan, dulgheriu

Ștefan, argatu

Eni, bejenar

 

 

Rufeturi:

 

 

Neculai Potârcă, mazil

Grigori, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 417

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Furcenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Furcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 22: 6 scutelnici ai Catrinii Căpotcioaei, 6 scutelnici ai lui Darie Carp vătaf, 6 scutelnici ai postelnicului Iordache Carp, 2 mazili, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 1.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tudosi Catăaproape

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Pricopi, scutelnic

Postică Gașpar, la fel

Ion Țurcan, la fel

Grigore Pahome, la fel

Neculai Lupașco, la fel

Vasile Negură, la fel

Ursache Tudose, la fel

Vasile Bulat, la fel

Ioniță Chiper, la fel

Nane, ciobanu, la fel

Lazar Pârlici, la fel

Nistor Andriuță, la fel

Vasile Peșterău, la fel

Ioniță Barbălată, la fel

Constandin, rotar, la fel

Andrei Nacul, la fel

Nicolai Renchez, la fel

Afteni, scăfariu, la fel

Vasile Mihne, la fel

Carp Mihne, la fel

Popa Rusul

Gafița, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 417

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Mașcăuții

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Mașcăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 7:  7 volintiri Rămân birnici 5. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tudosi Joimiru

Iosip Marca

Vasile Druță, dascăl

Mosco, jidov

Ilie, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Antohi, morar, volintir

Andrei Mândrilă, volintir

Ștefan Frățiman, volintir

Prodan, rusul, volintir

Simion Gheorghi, volintir

Ursul, șelar, volintir

Ioniță, șelar, volintir

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 417

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Băloșeștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Băloșeștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 14:  10 volintiri, 1 popă, 1 diacon, 2 țigani. Rămân birnici 9. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader Coreschi

Toader, căpitan

Grigoraș Vozianu

Zanohi

Mihaiu

Nane

Ioniță Pădurice

Simion fiul lui Strătulat

Ion, dascăl

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniță Zgarburi, volintir

Dumitrașco Frunză, volintir

Ilie, bejenar, volintir

Simion Dumitru, volintir

Ion Bolocan, volintir

Mihăilă, cioban, volintir

Groza Zlotnic, volintir

Chiriac, praporcic

Pavel Zuban, volintir

Pahomi Chiper, volintir

Popa Toma

Viasile, diacon

Mihai, țigan

Ion Bohan, țigan.

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 417, 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Răcleștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Răcleștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Rămân birnici 8. 6 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță Platon

Ștefan, cioban

Sandul fiul lui Dămaschin

Grigore Flore

Arteni

Neculiță Popa

Damaschin Naroiu

Dumitrașco Puiul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Jăvrenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Jăvrenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 3.. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Afteni Poroseci

Vasile, rus

Macovei Vechiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cotova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Cotova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 3. Scădere rufeturi, însă 1: 1 femeie săracă. Rămân birnici 2.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță, blănar

Pavel

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandra, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Izbeștii și Cruhlicul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Izbeștii și Cruhlicul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Rămân birnici 21.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță

Iftodi

Neculai, ciobotar

Ilie Șelic

Miron

Gavril

Gheorghe, vătăman

Andronic

Alicsandru

Gheorghe

Toma

Acsenti, dascăl

Vasili Buluții

Pintelei Cruhlucian

Constandin fiul Zahariei

Afteni Cruhlucian

Ștefan Dima

Ioniță fiul lui Acsenti

Iordache, herghelegiu

Ioniță Chetrianu

Emurachi Moșniaga

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hârtopul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Hârtopul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 4. Scădere rufeturi, însă 1:  1 căpitan de volintiri. Rămân birnici 3.

 

 

Birnici:

 

 

Ariton, cărăuș

Grigori

Moisăiu

 

 

Rufeturi:

 

Simion Verdeș, căpitan de volintiri la Drânceni

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418

 

 


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Culii (III)

 

 

 

Satele Coropcenii, Chițcanii, Hâjdienii, Ghermăneștii, Brianova, Schitul Hârjăuca

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Coropcenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Coropcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 2: 2 femei sărace. Rămân birnici 20.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, cioban

Leonti, cioban

Vicol brat (frate) vornicului

Năstas, butnar

Andrii, rusul

Toader Colun

Strătulat, croitor

Nicolai, vornic

Luca

Cârste Colun

Dumitru Țurcanu

Petre Țurcan

Ion, ungurianu

Grigoraș, cojocar

Vasile, cojocar

Ion, văcar

Petre Leșanu

Ștefan Leșanu

Pavel, olariul

Ion, rusul

 

 

Rufeturi:

 

 

Baba Iliana

Nastasia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 412

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Chițcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Chițcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 19: 17 volintiri, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, haidău

Grigoraș Brehuță

Berco, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Mihăilă Tăbârcian, volintir

Ștefan Verdeș, volintir

Andrii, cobzariu, volintir

Giulescu, sârb, volintir

Petrache sin (fiu) lui Giulescu, volintir

Ștefan a preotesii, volintir

Anton Șfedu, volintir

Vasile Țanga, volintir

Stahi Socolan, volintir

Lazăr Tihomi, volintir

Nane a lui Grigoraș, volintir

Tuderică Boiță, volintir

Miron Armaș, volintir

Constantin Bălan, volintir

Condre Bahul, volintir

Ștefan Misailă, volintir

Popa Ion

Nastasie, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 412, 413

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hâjdienii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Hâjdienii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 27. Scădere rufeturi, însă 12: 8 volintiri, 1 popă, 1 diacon, 2 femei sărace. Rămân birnici 15. 11 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iacob, rusul

Nicolai Chiorul

Ion Huzunul

Toader, rotar

Aftenii

Ermorache, cojocar

Focșa Zgârvaci

Ocsănti Țurcanu

Simion Coluni

Tănas, cioban

Mihai, rotar

Vasile, cibotar

Grigoraș Madonici

Leiba, jidov

Alecsa

 

 

Rufeturi:

 

 

Leonte, cojocar, volintir

Pintilii Vilca, volintir

Toader Beșliaga, volintir

Andronachi fiul lui Bunescu, volintir

Ioniță Timuș, volintir

Andronic Coluni, volintir

Andrieș Grosu, volintir

Acsenti, cibotar, volintir

Popa Ștefan

Diaconul Costandin

Baba Sanda

Marie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 413

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ghermăneștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Ghermăneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 9: 4 volintiri, 3 mazili, 1 jidov botezat cu carte de scuteală, 1 popă. Rămân birnici 10.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader Băluță

Grigoraș, rusul

Toader Chirică

Agachi Luchian

Enachi, cojocar

Radu, cibotar

Ilie Plevuță

Andrii Fulga

Grigoraș Fulga

Gheorghe Fulga

 

 

Rufeturi:

 

 

Toader, pâslar, rus, volintir

Carp Buiucul, volintir

Vasile Arnăutul, volintir

Sandul Stăvilă, volintir

Ion, jidov botezat, cu carte de scuteală

Toader Stăvilă, mazil

Ion Stăvilă, mazil

Ilie Stăvilă, mazil

Popa Ioniță

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 413

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Brianova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Brianova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 32. Scădere rufeturi, însă 24: 16 volintiri, 1 volintir cu ostafcă, 3 ruptași, 2 popi, 2 femei sărace. Rămân birnici 8.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mitrofan Ulian

Irimie fiul lui Pătrașco

Ion Zâpcu

Ion Flutur

Vasile Vitru, căpitan

Leonte al lui Mitrofan

Nichita, dascăl

Manoli fiul lui Alecsandru

 

 

Rufeturi:

 

 

Agachi, croitor, volintir

Moisăiu Erhan, volintir

Vasile Gliga, volintir

Ocsănti Erhan, volintir

Ștefan Morulă, volintir

Mihalachi Mâțul, volintir

Agachi Dodonul, volintir

Ion Cociorvă, ruptaș

Nicolai Cociorvă, ruptaș

Ilie Oglindă, ruptaș

Popa Ștefan

Popa Iacob

Marie, săracă

Mariuța, diaconeasă săracă

Dumitru Țăruș, volintir

Constantin Erhan, volintir

Ioniță Băetrău, volintir

Postică fiul lui Isac, volintir

Zaharie Popa, volintir

Ocsănti Dumbravă, volintir

Ioniță Mitre, volintir

Alecsandru Vântul, volintir

Simion Oglindă, volintir

Petre, cu ostafcă, volintir

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 413, 414

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Schitul Hârjăuca

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Schitul Hârjăuca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 2. Scădere rufeturi, însă 2: 2 călărași. 7 bordeie pustii

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Ionichii, călăraș

Sălăvăstru, călăraș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 414

 

 


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Culii (II)

 

 

 

Satele Cucioaia, Ghilicenii, Hirișenii, Beșenii, Ciulucanii, Mihălașa, Teleneștii,

Ineștii, Crăsnășenii, Bogzăștii, Văsâeni, Leușenii, Veregenii, Sărătenii, Zăhăicanii

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cucioaia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Cucioaia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Scădere rufeturi, însă 9: 8 bejenari, 1 femeie săracă.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin Robu

Gavril al lui Scurtu

Opre Sălcuțanu

Vasili Țurcanu

Grigori Țurcanu

Sava Mutul

Ion Țurcanu

Chirică Moșniaga

Dochița, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 406

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ghilicenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Ghilicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 18: 6 scutelnici ai lui Ion Cuza, 1 ruptaș, 2 femei sărace, 9 țigani ai lui Ion Cuza. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Alecsandru

Dămian, cioban

Păvălachi fiul vornicului

Anton fiul lui Ursul

Ion, vieriul

Nicolae, rotar

Ion fiul rotarului, scutelnic lui Ion Cuza

Leonti, rotar, scutelnic la fel

Chiriac, ciobanu, scutelnic la fel

Constandin, rotar, scutelnic la fel

Iacob, scutelnic la fel

Antohi, cioban, scutelnic la fel

 

 

Rufeturi:

 

 

Grigoraș Leul, ruptaș

Todosie, babă săracă

Măriuța, babă săracă

Mihai, țigan al lui Ion Cuza

Ștefan, țigan al lui Ion Cuza

Irina, țigancă săracă, la fel

Pahomi, țigan al lui Ion Cuza

Ioniță, țigan al lui Ion Cuza

SAva, țigan al lui Ion Cuza

Vasile, țigan al lui Ion Cuza

Muntianul, țigan al lui Ion Cuza

Grigoraș, țigan al lui Ion Cuza

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 406

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hirișenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Hirișenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 23:  6 scutelnici ai lui Constantin Luca, 10 volintiri, 1 mazil, 1 ruptaș, 1 popă, 4 femei sărace. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță al lui Buruiană

Vasile fratele lui

Tincul, vătăman

Toader, dascăl

Dumitru Gogil

Toma Macari

Postică frate Harii

Timofti Mamină, scutelnic

Căsăian frate lui Irimii, morar, scutelnic

Simion, rotar, scutelnic

Postolache Hare, scutelnic

Ioniță Ursul, scutelnic

Iordache fratele lui Vasile, bejenar, scutelnic

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin, căpitan, volintir

Ion Gogul, volintir

Maftei Turcul, volintir

Grigoraș Hare, volintir

Toader Crucianu, volintir

Irimie, morar, volintir

Ion, rotar, volintir

Vasile Ababii, volintir

Ion Misailă, volintir

Vasili, bejenar, volintir

Ștefan Neculiță, mazil

Lupul Buruiană, ruptaș

Popa Mafteiu

Ioana, babă săracă

Fâsticaniță, săracă

Nastasie, babă săracă

Nastasie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 406, 407

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Beșenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Beșenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 6: 4 volintiri, 2 ruptași. Rămân birnici 2.

 

 

 

Birnici:

 

 

Sandul fiul lui Măhalu

Ștefan Corcodel

 

 

Rufeturi:

 

 

Sandul Corcodel, volintir

Dumitru Hapiti, volintir

Vasili, dascăl, volintir

Toader Mahu, volintir

Luca Corcodel, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 407

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ciulucanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Ciulucanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 21: 17 volintiri, 1 popă, 3 femei sărace. Rămân birnici 13. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Gavrilan

Vasili al Vasilcăi

Costantin Solomon

Gavril

Agapii

Gheorghi Năvălilă

Sava Barbămândră

Gheorghi Misăilă

Gheorghi

Mihălachi, cărăuș

Ioniță Harște

Solomon, vătăman

Marcu, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Cârlan, volintir

Năstasă frate Mălancăi, volintir

Postică Pălance, volintir

Ștefan al Măcăroai, volintir

Vasili a Nistoroai, volintir

Andrii, solonar, volintir

Pavel Simion, volintir

Andrii fiul lui Năstasă, volintir

Vasile frate lui Andrii, volintir

Simion Hușan, volintir

Irimie, cioban, volintir

Vasile a Gheorghițoae, volintir

Ștefan Frimul, volintir

Ioniță a Malancăi, volintir

Mihăilă, volintir

Grigoraș Sârghii, volintir

Stan, muntean, volintir

Popa Vasile

Maria, săracă

Meliana, săracă

Andriena, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 407

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Mihălașa

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Mihălașa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 4: 1 volintir, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iacob, rus

Maftei Vișină

Sava Mălaiu

Petre, bejenar

Sandul Găină

Toader, bejenar

Ion, rotar

Dămian Lozovan

Grigori Lozovan

Tănase

Sandul Nistor

Mihălachi, pâslariu

Radul Țurcanul

Chirică

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Lozovan, volintir

Popa Mihai

Trohina, săracă

Nastasia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 408

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Teleneștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Teleneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 3: 2 volintiri, 1 femeie săracă. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Mihai Țurcan, ungurian

Dumitru, rachier

Ilii, bejenar

Vasile Țurcan

Sandul, tovarăș Petrii

Ioniță Ursachi

Miron, căpitan

Toader Lungul

Ursachi fratele Petrii

 

 

Rufeturi:

 

 

Neculai Țurcan, volintir

Petre, bejenar, volintir

Antonie, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 408

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ineștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Ineștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 25. Scădere rufeturi, însă 8: 3 volintiri, 2 mazili, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Pavel

Nazipa

Petre

Vasile

Toader, cojocar

Ion, dascăl

Apostol Țurcan

Simion fiul merticarului

Toader Mamină

Sandul lui Apostol

Apostol, merticarul

Grigoraș frate lui Vasile

Vasile Savin

Gheorghi Sămănțul

Gavril Avram

Nichita, rusul

Apostul

 

 

Rufeturi:

 

 

Stoian, sârbul, volintir

Ioniță Stăvilă, volintir

Ion Strătanu, căpitan, volintir

Grigoraș fiul popii Maftei

Năstas, grec, izbașă

Popa Ioniță

Iliana Carpuzoai

Maria, săracă

Dochița, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 408

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Crăsnășenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Crăsnășenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 13: 3 mazili, 3 ruptași, 1 popă, 1 diacon, 2 femei sărace. Rămân birnici 7.

 

 

Birnici:

 

 

Neculai

Ion Hrapu

Simion Cernat

Toader Popa

Iordache Bușâle

Vasili Gerdan

Mihălachi

 

 

Rufeturi:

 

 

Andon, călăraș sărdăresc

Ioniță Buciucaș, călăraș

Toma, călăraș

Paladi fiul lui Miron, mazil

Ștefan Roșca, mazil

Manoli fiul lui Miron, mazil

Miron Cobâlian, ruptaș

Antohi Hagimă, ruptaș

Luchian, ruptaș

Popa Gheorghi

Ioniță, diacon

Ilinca, săracă

Sofia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 408, 409

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bogzăștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Bogzăștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 32. Scădere rufeturi, însă 18: 6 volintiri, 1 scutelnic al lui baron, 1 mazil, 3 ruptași, 1 diacon, 5 femei sărace, 1 popă. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Maftei Veșcă

Manoli Buga

Dumitru, stegariul

Ion, ciubotar

Andrei Ciochină

Constantin Minciună

Ion Curlat

Ifrosi Mălai

Lupul Mălai

Neculai Macri, vornic

Ion, ungurian

Grigori fiul lui Antohi

Ion Țurcan

Antohi Curchiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Buga, volintir

Vasile Beșcă, volintir

Simion, cioban, volintir

Andrei Coadă, volintir

Toader Țurcan, volintir

Lupașcul Corbul, volintir

Alicsandru Gore, scutelnic al baronului

Carpu Curciu, mazil

Andrei Roșca, ruptaș

Parfeni Roșca, ruptaș

Mihălachi Pozdercă, ruptaș

Popa Manoli

Diaconul Toader

Ilinca Potârciasă, săracă

Gafița Pănoae

Ilinca, săracă

Sanda, săracă

Gherghina

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 409

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Văsâeni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Văsâeni

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 11: 8 volintiri, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Miron Scule

Cârste Scule

Miron Timuș

Ștefan Gugiumană

Mante

Enache, sârbul

 

 

Rufeturi:

 

 

Feciorul Varvarei, holtei, volintir

Vasile Gugiumană, volintir

Afteni Gugiumană, volintir

Ion Gugiumană, volintir

Istrate Gugiumană, volintir

Ioniță Ciorbă, volintir

Antohi Timuș, volintir

Ștefan Timuș, volintir

Popa Căsian

Săvoae, săracă

Iliana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 409

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Leușenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Leușenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 5: 2 volintiri, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 44.

 

 

 

Birnici:

 

 

Pavel Cercel

Toader Bunduchi

Andronachi, rus

Gheorghi Veveriță

Grigori Bunduchi

Toader Buzilă

Rotariul

Ioniță Lateș

Toader Vozotică

Grigoraș, eșanul

Sandul, muntean

Ion Froni

Toma, bejenar

Măteiu

Toader, bejenar

Iacob Bobul

Dumitrașco

Grigoraș fiul lui Ștefan

Ștefan Dorofteiu

Arhiri, rotar

Alecsandru

Constandin

Nastas, bejenar

Simion

Ion fiul Bălosoae

Ioniță, rotar

Vasili Marin

Ocsănti

Ioniță fiul lui Toader

Nicolai fratele lui

Gheorghi

Vasile Duca

Costaș Bârșu

Mihalachi

Tudose Brahă

Ioniță, răileanul

Timofti al popii

Ștefan Sălcuțanul

Toader Sălcuțanul

Ioniță Veveriță

Vătavul Dancului

Sava

Constandin Cuza

Andrei Tihon

Iacob, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Sava Bonduchi, volintir

Vasile Crăciun, volintir

Popa Strătulat

Anița Goguliasă, săracă

Iliana, babă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 410

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Veregenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Veregenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 20: 16 volintiri, 1 mazil, 1 ruptaș, 1 popă. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nicolai Rinchez

Postică, sotnic

Maconi fiul popii

Ștefan Chihai

Simion, morar

Martin Pană

Iosâp, jidov

Petre, muntean

Simion, ciobotar

 

 

Rufeturi:

 

 

Iosip, volintir

Grigori fratele lui, volintir

Istrate fiul lui Dănilă, volintir

Ocsănti fratele lui, volintir

Vasili Chihai, volintir

Vârlan Racul, volintir

Lupul Veste, volintir

Lupașco, rotar, volintir

Dănilă, cojocar, volintir

Grigoraș Veste, volintir

Andrei Bobeică, volintir

Lupul Enachi, volintir

Vasile Prutian, volintir

Stan, sârbul, volintir

Miron Sângerian, volintir

Tomiță, căpitan, volintir

Anton Dănilă, mazil

Postolachi Enachi, ruptaș

Popa Manolachi

Sava, sârbul, volintir cu ostavcă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 410

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Sărătenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Sărătenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 157. Scădere rufeturi, însă 32: 14 volintiri, 2 mazili, 4 popi, 10 femei sărace, 2 țigani. Rămân birnici 125. 15 case pustii.

 

 

Birnici:

 

 

Constandin

Sandul

Toader Coadă

Dumitrașco

Condre, bejenar

Andronachi Paneș

Toader Spătar

Gheorghi, argat

Vasile Corjovanu

Petre

Gheorghi Balmuș

Vasile Cucul

Loghin Cârse

Ghervasi fiul lui Beșanu

Ioniță Balmuș

Iosip Afteni

Ioniță, rotar

Maftei Scurăcană

Grigoraș, bejenar

Ilie Șchiopul

Moiseiul, cazacul

Andrei, bejenar

Toader Iupul

Pricopi Frățâian

Ioniță Crăciun

Constandin fiul baciului

Ioniță Doagă

Ilie Cupce

Hilimon, cărăuș

Timofti Vășcă

Toader, cărăuș

Nanu Lefter

Constandin Bușilă

Gheorghi Cupce

Mihăilă Sălăvestru

Simion Rânchez

Gheorghi Gabură

Constandin, bejenar

Ștefan Leșanu

Stahi fiul lui Gheorghi

Vârlan

Ocsănti Pierdivară

Toader Burcă

Constantin Vodă

Ghiorghi Giosanu

Parfeni, bejenar

Alecsandru, șelar

Grigoraș Nedejde

Ioniță Scurăcană

Stanciul, sârbul

Toader Spătar

Samoil Găină

Pahomi

Sava, sârbul

Gheorghi Jalobă

Palade

Gheorghieș Gâdilic

Acsănti fratele lui

Ion frate lui

Dănilă Dohot

Ioniță, bejenar

Petre Pitic

Tudose Gâdilic

Grigoraș fiul lui Gâdilic

Nicolai, dulgheriul

Irimie Cucul

Tudosi Cucul

Andronachi fiul lui Andriuță

Mihălachi Dohot

Constantin Dohot

Păvălache Iorga

Nastas Cojușnianu

Vlas

Simion Căsian

Andrei Căsian

Andrei

Ștefan

Samoil

Stănilă

Ichim

Iacob

Lupu Alecsandru

Irimie Sava

Pavel Ciorneiu

Ion Gândul

Sava, ciobanul

Nistor

Tănase

Nicolai al Dănoai

Grigori a Dochiții

Grigoraș Caravasile

Andrei al lui Doagă

Opre Doagă

Tofan Burle

Grigoraș Bordeiu

Vasile Ciocoiul

Nicolai Frăsânianu

Tudose

Sandul, rachier

Miron, rachier

Lupul, rachieriul

Nichita, rachier

Ilie, văcar

Vasile, vătăman

Grigore al lui Căpătar

Stahi, pâslar

Ion Manțogul

Constandin, bejenar

Ioniță Bâtcă

Sandul Dulendri

Nicolai

Leonti fiul lui Ștefan

Ilie Lapteacru

Ioniță, ungurul

Grigoraș Țurcă

Ioniță Buliga

Zaharie Strătulat

Ioniță Handraburu

Pricopi

Constandin Anghel

Toader Căsâian

Ioniță Biholu

Ion, vătăman

Vasile Peșterian

Avram, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Istrate Condre, volintir

Arseni Mărgică, volintir

Ștefan Andriuță, volintir

Pavel Ciornică, volintir

Andrei Tulgara, volintir

Simion Anghel, volintir

Neculai Anghel, volintir

Neculai Anghel, volintir

Andrei al lui Păvălache, volintir

Dumitrașcu Hlubă, căpitan, volintir

Gheorghi Orbul, volintir

Ioniță Orbul, volintir

Grigoraș Ciornică, volintir

Ioniță Ipati, volintir

Vasile Ciocoiu, volintir

Stan, țigan al dumisale vistiernicului

Ursul, țigan al dumisale vistiernicului

Vasili Sârghii, mazil

Andrei Suricianu, mazil

Popa Manole

Popa Pricopi

Popa Vasile

Popa Moisăi

Senica, săracă

Timoftiasă, săracă

Marie Eșanca, săracă

Sanda, săracă

Gafița, săracă

Baba Irina

Baba Giosanca

Donoae, săracă

Nastasie, babă săracă

Baba Hluboae

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 411, 412

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Zăhăicanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Zăhăicanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 5: 2 volintiri, 3 femei sărace. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan, cojocar

Pavel, cheptănar

Dumitru, sârbul

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Tătaru, volintir

Cole, sârbul, volintir

Marie, femeie săracă

Ioana Huzunița, săracă

Ioana, săracă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 412

 

 

 


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Culii (I)

 

Kurt Hielscher: Roumanie Leuşeni, în Basarabia

 

 

Satele Isacova, Dișcova, Puținteii, Hulboca, Săsănii, Bravice,

Ţibirica,  Meleşeni, Hojineştii, Oneşcanii, Dereneu, Rădenii,

Cornova, Năpădeni, Condrăteştii, Hirova

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Isacova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Isacova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 22: 10 volintiri, 4 mazili, 1 popă, 2 diaconi, 5 femei sărace. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei a moșniagului

Ioniță Hilimon

Mihai Vârlan

Ioniță Moțul

Ion Butucel

Niță Butucel

Dumitrașco Hilimon

Ioniță, cibotar

Grigoraș Bursuc

Ștefan, dascălul

 

 

Rufeturi:

 

 

Constantin Stahi, volintir

Ioniță Bățu, volintir

Ioniță Dânga, volintir

Toader, ciobanu, volintir

Vasile Băran, volintir

Toader Mustiață, volintir

Vasile Cobâlian, volintir

Vârlan, bejenar, volintir

Mihai Butucel, volintir

Vasili Antohi, volintir

Constantin Coreschi, mazil

Isac, mazil

Velișco Cârlan, mazil

Constantin fiul lui Potârcă, mazil

Popa Iordache

Diaconul Mihălachi

Diaconul Mafteiu

Guna, săracă

Marie, săracă

Acsănie, săracă

Marie, săracă

Damaschiniasă, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 400

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Dișcova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Dișcova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 44. Scădere rufeturi, însă 41: 32 călărași sărdărești, 5 volintiri, 2 mazili, 2 femei sărace. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ilie Cerchez

Andrei Marga

Ștefan Zaharie

 

 

Călărași sărdărești:

 

 

Ion Lupașco

Donică

Ioniță Vasilache

Neculai Lupașco

Afteni, rotar

Ștefan fiul lui Duțul

Onică Rapailă

Afteni Pantiul

Ioniță Oglindă

Constandin, vătăman

Apostol, chihae

Irimie Timofte

Constandin Moga

Antohi fiul lui Pante

Niță fiul diaconului

Ursul Reciul

Ștefan Guțul

Ignat Țurcan

Ioniță Moga

Gavril Moga

Vasile Herboveiul

Agape, rotar

Constandin, rotar

Vasile, cibotar

Pricopi Buzul

Constandin a rotariului

Postică Iurcul

Sandu Pănuță

Ioniță Buzul

Grigoraș Buzul

Vasile Moga

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Ioniță Timofti, volintir

Apostu, rotar, volintir

Nicolai, rotar, volintir

Luca al rotarului, volintir

Gheorghe Batâru, volintir

Chiriac Sârghie, mazil

Simion Buzun, mazil

Măriușa, femeie săracă

Aftinie, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 400, 401

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Puținteii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Puținteii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 6: 1 mazil, 1 popă, 2 diaconi, 2 femei sărace. Rămân birnici 25. 12 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Batârul

Ștefan

Ștefan Băltag

Andronic, cojocar

Agachi Andrieș

Ștefan

Agachi

Sava Giosanu

Ștefan

Iacob

Neculai Fundutorianu

Lupul, cibotar

Alecsa Leșan

Grigoraș Leșan

Năstasi Cârjă

Miron Batârul

Gheorghe Lungul

State Tudor

Constantin Bugara

Afteni

Simion Inescu

Ioniță Frunză

Dămian

Năstasi

Ioniță, văcar

 

 

Rufeturi:

 

 

Constantin Ciorbă, mazil

Popa Ioniță

Diaconul Nicolai

Diaconul Grigoraș

Tudura, săracă

Paraschiva, preoteasă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 401

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hulboca

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Hulboca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 8: 2 mazili, 2 ruptaţi, 3 femei sărace, 1 ţigan. Rămân birnici 6.

 

 

Birnici:

 

 

Manole Harşte

Acsinte Harşte

Ioniţă Harşte

Vasili Mârzac

Toader, grădinar

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniţă Corne, mazil

Lupul Irimie, mazil

Vasile Harşte, ruptaş

Nani Harşte, ruptaş

Lupa, femeie săracă

Zamfira, femeie săracă

Marie, femeie săracă

Maftei, ţigan Irimiei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 401

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Săsănii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Săsănii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 37. Scădere rufeturi, însă 37: 25 scutelnici ai dumisale hatmanului Roset, 4 volintiri, 3 mazili, 2 ruptaşi, 1 popă, 1 călugăr, 1 femeie săracă.

 

 

 

Rufeturi (Scutelnici):

 

 

Vasile Ciorbă

Macovei

Năstasi

Ştefan Ciorbă

Toader a Vasilcăi

Timofti

Strătulat

Costantin a Luţoai

Constantin a Marfii

Gavril Chirica

Toader Lichiu

Alecsandru, giugănar

Toader, cojocar

Apostul

Hortasă

Toader, butnar

Luca, vătăman

Năstas Bâgul

Constantin, butnar

Tănasă Vasluianu

Enachi Vasluianu

Niţă al Luţoai

Andrei Carage

Dorofteiu

Luca fiul lui Savin

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Vasile Coţofană, volintir

Zaharie Costandin, volintir

Căpitanul Iordachi Chirica, volintir

Năstasă Ciorbă

Irimie, căpitan, mazil

Sava Vasluianu, mazil

Gheorghi Talpă, mazil

Carp Talpă, mazil

Carp Filip, ruptaş

Mihaiu Talpă, ruptaş

Popa Andrii

Anton, călugăr

Marie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 401, 402

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bravice

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Bravice

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 7:  2 scutelnici ai polcovnicului baron, 1 volintir, 2 mazili, 1 ruptaş, 1 diacon. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Iurcu

Ilie Băţu

Gheorghi Bătrânescu

Ştefan Hulubul

Nichita, prisăcar

Toader Şchiopul

Vasile, solonar

Toader Purcel

Nichita, cibotar

 

 

Rufeturi:

 

 

Iordachi Popăscul, scutelnic

Nicolai, scutelnic

Gavril fiul Sofronii, volintir

Toader Botezatu, mazil

Petre Popescu, mazil

Ipate Iurcu, ruptaş

Diaconul Constandin

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 402

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ţibirica

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Ţibirica

 

 

 

 

Toată suma caselor: 25. Scădere rufeturi, însă 16: 12 scutelnici ai cluceroai Alecsandrii Donicioai, 2 volintiri, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 9; case pustii 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghiţă nepot Onii

Trohin Motricală

Nechita

Samoilă

Grigoraş Bordeiu

Dumitraşco Popşoiu

Loghin, vornic

Grigoraş, rotariul

Ioniţă Hirjan

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Dorul, volintir

Trohin Bordeiul, volintir

Popa Ştefan

Catrina, săracă

 

 

Scutelnici:

 

 

Vasili Teleşco

Moiseiu Acununi

Vasili, cărăuş

Vasili, dascăl

Constandin Bordeiu

Constandin Ţurcan

Simion Guţul

Neculai, plugar

Gavril Motricală

Pahomi Motricală

Constandin Motricală

Lupu al lui Motricală

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 402

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Meleşeni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Meleşeni

 

 

 

 

Toată suma caselor: 27. Scădere rufeturi, însă 10: 7 mazili, 1 volintir, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Plop

Gheorghi Uricul

Ion Brânză

Vasile, rotariu

Andronachi

Ion Brazdă

Maftei Frimu

Toader, vornic

Crăciun al lui Brânză

Istrati Coroiu

Trohin al lui Coroiu

Ilie frate lui Trohin

Costandachi frate lui Zupcă

Grigoraş, prisăcar

Ioniţă

Iftimii, dascăl

Vasili Modrângă

 

 

Rufeturi:

 

 

Gavril Dorul, vornic

Toader, popă

Baba Tudosca

Grigoraş Vărzari, mazil

Ştefan Vărzari, mazil

Andrii Vărzari, mazil

Vasili Vărzari, mazil

Toader Mavrodin, mazil

Ioniţă Cotruş, mazil

Toader nepot lui Vărzari, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 403

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hojineştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Hojineştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 2: 1 volintir, 1 scutelnic al polcovnicului baron. Rămân birnici 11.

 

 

Birnici:

 

Ioniţă Chituşcanu

Năstasă

Ion, rusul

Ion

Nicolai

Ioniţă Ababii

Năstasă, cojocar

Lupu Moşniagu

Istrate Roşca

David, jidov

Hule, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandru, volintir

Ioniţă Corcodel, scutelnic al dumisale polcovnicului baron

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 403

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Oneşcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Oneşcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 21: 6 volintiri, 3 mazili, 1 ruptaş, 1 popă, 2 diaconi, 6 femei sărace, 2 ţigani. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Ciochină

Tănasă Ionescu

Sava Crăciun

Grigoraş Crăciun

Dănilă Cârtac

Ioniţă fiul lui Gavril

Nicolai Cocârţă

Vasili Gavril

Andrei Săul

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniţă Cocârţă, volintir

Toader Vuluţă, volintir

Dumitru Vuluţă, volintir

Ioniţă Vuluţă, volintir

Afteni Vuluţă, volintir

Ioniţă frate lui Vasile, volintir

Ion nepot lui Vuluţă, mazil

Maftei Mârzenco, mazil

Irimie Durnescu, mazil

Ioniţă Cortac, ruptaş

Popa Dumitru

Simion, diacon

Savin, diacon

Aniţa Chiriţoai, săracă

Andriana, săracă

Vasilca, săracă

Vârvara, săracă

Dochiţa, săracă

Panaghie, săracă

Grigore, ţigan a lui baron

Loghin, ţigan a Dobrovăţului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 403

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Dereneu

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Dereneu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 32: 3 volintiri, 5 scutelnici ai lui baron, 12 mazili, 10 ruptaşi, 2 popi. Rămân birnici 4.

 

 

Birnici:

 

 

Toma fiul lui Iacob

Anton Meleghi

Toader al lui Gratii

Toader, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Darii a Avrămii, scutelnic a polcovnicului baron

Constantin fratele lui Darii, la fel scutelnic

Pintilii fiul lui Darii, la fel scutelnic

Dumitraşco, cocier, la fel scutelnic

Ştefan Macari, la fel scutelnic

Ioniţă Bogdan, volintir

Ştefan Gratii, volintir

Ştefa, harabagiu, volintir

Gheorghiţă Gavriliţă, mazil

Constandin Durnescu, mazil

Sandu Luca, mazil

Toader, căpitan, mazil

Gheorghiţă Luca, mazilApostu nepot lui Furculiţă, mazil

Maftei Luca, mazil

Andrii Scurtul, mazil

Niţă Scurtul, mazil

Apostu fratele lui Niţă, mazil

Dumitrachi fiul popii lui Ipati, mazil

Ioniţă fiul lui Tănasă Scurtul, mazil

Vasili fratele lui Lefter, ruptaş

Ion nepot lui Vasile Lefter, ruptaş

Irimie frate lui Ion, ruptaş

Istrate Bobârnatul, ruptaş

Dămian Leul, ruptaş

Ştefan Leul, ruptaş

Enachi Cojocscurt, ruptaş

Terenti Zupcu, ruptaş

Ştefan Spânul, ruptaş

Constantin Negară, ruptaş

Popa Anton

Popa Miron

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 404

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Rădenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Rădenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 6: 3 volintiri, 2 popi, 1 femeie săracă. Rămân birnici 11.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile

Filip

Grigoraş Gerdan

Ştefan, văcar

Savin Dăimanu

Dumitru Noroce

Grigoraş, cojocar

Tudosii Gerdan

Dumitraşco Mustaţă

Moisăi

Ioniţă Gerdan

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion fiul lui Mihăilă, volintir

Ioniţă Noroce, volintir

Gheorghi, croitor, volintir

Popa Constadin

Popa Ion

Marie, măziliţă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 404

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cornova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Cornova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 9: 4 mazili, 1 ruptaş, 1 popă, 2 femei sărace, 1 ţigan. Rămân birnici 10.

 

 

Birnici:

 

 

Ilie Ţurcanu

Macovei Ţurcanu

Sava Ţurcanu

Gheorghe Ţurcanu

Vasile Chişcă

Apostu Chişcă

Simion Holban

Simion Mitre

Toader Baraboi

Caisim

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Şoimariul, mazil

Toader Şoimar, mazil

Afteni Samson, mazil

Ştefan Bogonos, mazil

Ioniţă Vicol, ruptaş

Popa Vasile

Vasilca, femeie săracă

Ioana, femeie săracă

Costandin, ţigan al mănăstirii Căprienei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 404, 405

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Năpădeni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Năpădeni

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 15: 4 scutelnici ai polcovnicului baron, 7 volintiri, 3 mazili, 1 popă. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Hobjâlă

Antohi Căpitanu

Simion, argat lui Laşco

Toma, argat lui Laşco

Toader Vlasă

Dumitru Popa

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandru Jiantoan, scutelnic al lui baron

Constandin al lui Zorilă, scutelnic

Sandul, cărăuş, scutelnic

Anton, rotar, scutelnic

Andrii Coşcodan, volintir

Vlasii, volintir

Panaite fiul popii, volintir

Lupu Nişcănianu, volintir

Tudosă Liaşco, volintir

Gavril Popa, volintir

Năstasă Zorilă, volintir

Apostol Sava, mazil

Dumitraşcu Moiseiu, mazil

Toader fiul lui Neculai, mazil

Popa Proca

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 405

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Condrăteştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Condrăteştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Scădere rufeturi, însă 8: 1 scutelnic al polcovnicului baron, 3 volintiri, 1 mazil, 1 ruptaş, 2 femei sărace. Rămân birnici 1.

 

 

 

 

Birnici:

 

Gheorghiţă Bodrugă

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Bosâioc, scutelnic lui baron

Ion Coşcodan, volintir

Mihai Bobeică, volintir

Ştefan fiul lui Bosâioc, volintir

Maftei Coşcodan, mazil

Nistor Săvescu, ruptaş

Sofia, femeie săracă

Vlăsâiasă, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 405

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hirova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Hirova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 47: 45 scutelnici ai polcovnicului baron, cu salvovardii din 1773, februarie  28, 1 popă, 1 femeie săracă.

 

 

 

Cu salvovardii din 1773, februarie  28:

 

 

Gheorghi Purcel

Ioniţă Săracul

Gheorghi Iordachi

Dumitru

Hariton

State

Ilie, rotariu

Ştefan fiul lui Dumitru

Grigoraş, vornic

Darii, fost vornic

Gheorghi, cibotariu

Ştefan fiul lui Grigoraş

Antohi fiul lui Ursul

Vasili, bejenar

Vasili, botnar

Gheorghi, bejenar

Andronachi Ţurcanu

Ilie Ţurcanu

Simion Ţurcanu

Gheorghi Ţurcanu

Toader, bejenar

Nani fiul lui Dumitraşcu

Andrei a Ursului

Maftei, cocier

Dumitraşcu Bunu

Gheorghi Furman

Stoica, bârsan

Constandin, cojocar

Simion fiul lui Ursul

Ilie Bordei

Ion Badul

Andrei Dubău

Gheorghi Donosu

Irimie Poiată

Ion, muntean

Ion fiul lui Barbăroşă

Toader Anbrohii

Ioniţă Grosul

Olecsii, rus

Sandul, cojocar

Toader, herghelegiu

Ilie al lui Purcel

Macarii, văcar

Ilii Roşca

Ioniţă Său

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin Roşca, volintir

Nastasia, femeia săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 405, 406

 

 


Ţinutul Putnii: Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Satele Vadul Turcului, Mândreștii Vechi, Slobozie Nouă ot Mândrești,

Jorăștii, Zătonul, Rădulești, Târgul Focșani

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Vadul Turcului

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Vadul Turcului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 26: 3 scutelnici, 3 slujitori, 20 podari.

 

 

Podari:

 

 

Negul Purice, podar la Valea Turcului

Dragomir, la fel

Gheorghe, cheptănar, la fel

Necula Boșcovici, la fel

Vasile sin (fiu) lui Băncilă

Vlad fiul lui Pârvul

Costantin Șchiopu

Radul, rotar

Vâlcu Moraru, rotar

Vasile fiul lui Lupul

Postolache frate lui Vasile

Grigori Grăjdan

Gheorghiță fiul lui Alecsă

Ion Ciuhuș din Zăton

Crăciun fiul lui Ion Copaci de acolo

Toader Cucul de acolo

Costantin Ciuhuș de acolo

Albul, cârciumar de acolo

Toader Blândă din Rădulești

Crivăț fiul lui Mutul de acolo

 

 

Rufeturi:

 

 

Chiriac, căldărar, slujitor

Sandul, stegar, slujitor

Radul, morar, scutelnic porușnicului Stamati

Ioniță Crangă, la fel scutelnic

Dumitrașco Răfeiu, la fel scutelnic

Grigori zet (al) lui Isoas, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 331

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Mândreștii Vechi

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Mândreștii Vechi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 5: 4 slujitori, 1 țigan.  Rămân birnici 30.

 

 

Birnici:

 

 

Macovei, vornic

Nedelco Robu

Echim Vecinu

Crăciun, harabagiu

Stan Socariță, pușcaș

Niagul fiul lui Stan

Anghel, harabagiu

Ion Spânu, răilean

Ene, harabagiu

Dumitru, crav, răilean

Dragomir Berdeică

Ion fiul lui Costantin Buduiu

Opre fiul lui Pătrașco, muntean

Toader Șăptilici

Ștefan Negre

Groza, tăbăcar

Ion Spânul

Ispas, morar

Marin, harabagiu

Vasile Cloșcă, pâslar

Anghel Șăptilici

Petre, răcar

Dumitrică Bobârcă

Mateiu

Ștefan al mui Macovei

Necula cumnat lui Ștefan

Costantin fiul lui Grozav

Gheorghe fiul lui popii, dascăl

Ion fiul Păunii

Costantin, cârciumar

 

 

Rufeturi:

 

 

Lupul, ceauș, slujitor

Sandul, stegar, slujitor

Vasile, slujitor

Ion Bunădimineața, țigan

Ștefan, muntean, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 331, 332

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Slobozie Nouă ot Mândrești

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Slobozie Nouă ot Mândrești

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 2: 2 nevolnici. Rămân birnici 18.

 

 

 

Bejenari:

 

 

Mușat fiul lui Anghel, vornic

Coman fratele lui

Ion Lioiul

Costantin Grasul

Costantin, morar

Lupul, pas

Sandul fiul lui Drăghici

Negoiță fiul lui Bunie

Radul Pop

Negul Burician

Vasile fiul lui Manolache

Dragomir fiul lui Stan

Lefter, cârciumar

Turorachi fiul lui Stoica

Pavel cumnat lui Lefter

Gheorghiță, bejenar

Berce

 

 

Rufeturi:

 

 

Radul, morar, nevolnic

Mafteiu, muntean, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 332

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Jorăștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Jorăștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 35: 33 scutelnici, 2 slujitori.

 

 

 

Scutelnicii mănăstirii sfeti Ion:

 

 

Agapie fiul lui Enache, vornic

Dumitru fiul lui Băluță

Năstasă fiul lui Costantin

Neculaiu fiul lui Ursul

Tofan fiul lui Ivan

Dumitru fiul lui Paraschiv

Sandul fiul lui Costantin

Tănasă fiul lui Pârjol

Stan fiul lui Dumitru

Vasili Șorici

Ion, blănar

Stan, cojocar

Mihălache fiul lui Dima

Enachi, văcar

Gherghel, mocan

Opre cumnat lui Gherghel

Ion Pătăran

Radul fratele lui

Stanciul, muntean, rotar

Stoica fiul lui Mușat

Ion fratele lui Stoica

Opre fiul lui Toader, moldovean

Necula fiul lui Ion Pârjol

Ilie, căruțaș

Paraschiv, muntean

Ion, muntean

Radul, rotar

Mihaiu, muntean

Ion fiul lui Ilie

Chiril, rotar

Oance fiul lui Ilie

Petre fiul lui Andrei

 

 

Rufeturi:

 

 

Ghile, vier dumnealui comisului Pășcan

Enachi, slujitor

Mile, cojocar, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 332

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Zătonul

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Zătonul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 10: 2 popi, 1 nevolnic, 7 slujitori. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe fiul lui Șerban

Cârste, muntean

Grigore Belivacă

 

 

Rufeturi:

 

 

Apostol Ciocârlan, slujitor

Ion Pascul, slujitor

Enache cumnat lui, slujitor

Gheorghiță Belivacă, slujitor

Ion, ungurian, slujitor

Radul, muntean, slujitor

Ivan, blănar, slujitor

Popa Ioniță

Diaconul Gheorghiță

Șerban frate lui Albul, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 332, 333

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Rădulești

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Rădulești

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 19: 19 scutelnici.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Petre al lui Stănoae, vier Visternicesei Catargioae

Pavel, morar, vier la fel

Tănase Buda, vier la fel

Ursul, crav, vier la fel

Ștefan Zgârâian, vier la fel

Sandul Cârnaț, vier la fel

Radul Știrbăț, vier la fel

Ion, muntean, vier la fel

Nechita fratele lui, vier la fel

Petre fratele lui, vier la fel

Neculai, vier la fel

Stan fratele lui, vier la fel

Neculai fratele lui, vier la fel

Lupul Cotecă, vier la fel

Gheorghiță, muntean, vier la fel

Toma Buda, vier la fel

Voine frate lui Petre, vier la fel

Brabul, morar, vier din Vadu Turcului, vier la fel

Simion Ciuhuș, vier la fel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 333

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Târgul Focșani

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Milcovului de Jos

 

 

 

Târgul Focșani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 170. Scădere rufeturi, însă 81: 4 mazili, 2 popi, 55 slujitori, 5 poștași, 10 ciocli, 5 țigani, 1 ruptaș, 1 cu dajde la Iaș. Rămân birnici 89.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, brașovean

Agopșa, arman

Zanfir, vutcar

Ianăș, sas din Brașov

Ivan, lipscan

Lionti, brașovean

Dobre, bogasier

Gheorghe, străin

Mărgărit, grec, horilcar

Iamandi, tovarăș lui

Mihaiu, grec din Ianina

Pascal, cojocar din Eș

Dumitru, grec

Grigori Ivan, văcar

Tănasă, bărbier

Enache, grec, horilcar

Tudor, slugă lui

Stan, bărbier

Avram, cârciumar lui Cărășel

Zăscăl, jidov

Dima, sârbu, horilcar

Năstas fiul Siminii

Alicsandru, crav, sămilian

Tudor, să dea samă Alicsandru

Trif, salipciu

Necula, sârbul, horilcar

Costantin din Movilău

Feodosie fratele lui

Sandul, cafigiu

Avedic, arman, tovarăș lui

Nicula, hangiu, brutar

Oance, tăbăcar

Nucula, furmagiu

Gheorghe, ce a fost slujitor

Ioniță, mortasip

Dumitrașco, cârciumar

Gavril din Galați

Necula de la Precista

Costantin al lui Dumitru

Dumitru, horilcar

Ilie, cârciumar

Alicsandru, tălmaci

Gheorghe, sârbul

Petre, lumânărar din Tăbăcari

Ștefan, lumânărar din Tăbăcari

Răcoviț din Tăbăcari

Tudor, olar din Tăbăcari

Badul, tăbăcar din Tăbăcari

Stoica, olar din Tăbăcari

Iordache fiul lui din Tăbăcari

Iorga, tăbăcar din Tăbăcari

Ion, torcar din Tăbăcari

Cârste, tăbăcar din Tăbăcari

Zanfir, ciobotar din Tăbăcari

Radul, ciobotar din Tăbăcari

Petre, cârciumar din Tăbăcari

Ion, străin din Târgu

Simion, mindiregiu

Crăciun, muntean

Toderașco, muntean

Ene, om străin

Gheorghe fiul Catrinii

Ion, sârbul, căldărr străin

Anton, cârciumar egumenului de la Precista

Ion, brăilean

Vasile fratele lui

Șerban, păscar (pescar – n. n.)

Petre, străin

Ioniță, soponar

Sava, lemnar

Ion cumnat lui Ioniță al Enesii

Anton al babii Sandei

Costantin, tăbăcar

Angheluță, crav

Stoian, muntean

Drăghici, muntean

Dămian, muntean

Ursul, muntean

Vasile, muntean

Ion Cazacu

Bondre, muntean

Radul, pitar

Dumitru, băcan

Dumitru, tovarăș Zotii

Costantin, grec, horilcar

Negoiță, băcan

Zanfir, vameș biv (fost)

Istrate, ce a fost slujitor

Chiriac, străin

 

 

 Rufeturile:

 

 

Dumitru nepot lui Dobre, ce se numește cu neguțătorii din Eși

Ion fratele lui Ștefan, porușnic, mazil

Iamandi, grec, mazil

Petre fiul lui hagi Toma, ruptaș

Cuciuc Gheorghe, slujitor

Eni, grec, slujitor

Barbu, gălățean, slujitor

Mane, păscar, slujitor

Dima fiul mătăsăriții, slujitor

Dima, pitar, slujitor

Ioniță Bonte, slujitor

Iorga, tăbăcar, slujitor

Vlad, pitar, slujitor

Ion, olar, slujitor

Ionașco, slujitor

Gheorghe Chimul, slujitor

Radul al Dobroaei, slujitor

Răducul, măcelar, slujitor

Niagul, slujitor

Vasile Buzatul, slujitor

Mateiu, slujitor

Grigoraș al Anii, slujitor

Mihaiu din Tăbăcari, slujitor

Radul din Tăbăcari, slujitor

Ioniță Surdul, slujitor

Mihăiță, ciobotar, slujitor

Ștefan Grosul, poștaș la Șândilari

Grigoraș Tuleiu, la fel

Dragne, chehae, la fel

Andronic fiul lui Nicul, la fel

Radul fiul Siminei, la fel

Dumitru Toropală, cioclu

Stan, cioclu

Dima, cioclu

Vasilache, vătav, cioclu

Băncilă, cioclu

Gheorghe, cioclu

Toader, cioclu

Zanfir, cioclu

Vlad, cioclu

Sandul, vătav de țigani

Nedelco, țigan

Ion, țigan

Ene, țigan

Gheorghe frate lui Ene, țigan

Popa Pavel

Popa Vasile

Cazan, ceauș, slujitor

Soare, slujitor

Ștefan, ceauș, slujitor

Gavril Grosul, slujitor

Radul Toporan, slujitor

Vasile, pâslar, slujitor

Voico, stegar, slujitor

Gheorghiță Cunuhoiu, slujitor

Gheorghiță, ceauș, slujitor

Dragomir, stegar, slujitor

Andrii, cantaragiu, slujitor

Ștefan, măcilar, slujitor

Radul, petrar, slujitor

Stan, slujitor

Neculai, ceauș, slujitor

Arsănie, săponar, slujitor

Crăciun Tebeică, slujitor

Grigoraș Dumbravă, slujitor

Toader a Cârstânei, slujitor

Sandul Crastavete, slujitor

Gheorghe frate lui Hera, slujitor

Ion fiul lui Radul din Tăbăcari, slujitor

Ioniță al Anisâi, slujitor

Gheorghe Topală, slujitor

Ștefan, olar, slujitor

Tănasă Topală din Ciușli, slujitor

Apostol, gălățean, slujitor

Ioniță, morar, slujitor

Ion, ciobotar, slujitor

Ion, gălățean, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 333-335

 

 


Pagina 7 din 130« Prima...56789...203040...Ultima »