Ținutul Orhei-Lăpușna: Răutului (I) | Dragusanul.ro

Ținutul Orhei-Lăpușna: Răutului (I)

 

 

 

 

 

Satele Săliște, Târgul Orheiul, Păhărnicenii, Piatra,

Jolobocul, Pociumbeni, Furcenii, Mașcăuții, Băloșeștii,

Răcleștii, Jăvrenii, Cotova, Izbește și Cruhlicul, Hârtopul

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Săliște

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Săliște

 

 

 

 

Toată suma caselor: 65. Scădere rufeturi, însă 14:  6 scutelnici ai spătarului Râșcanu, 4 volintiri, 1 mazil, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 51. 9 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță Negru

Grigoraș Ploae

Postolache Băhliță

Simion Marolă

Ioniță Leonte

Vârlan Leonte

Gheorghe Ștefănel

Vasilachi, casapu

Andrei, rotar

Gheorghe, rotar

Stahi

Pavel Bogonos

Gheorghe, croitor

Apostul Samoilă

Ilie Petcu

Simion Giosanu

Tănase Cantemir

Savin Crucianul

Gavril Crucianul

Grigoraș Marco

Nicolai Tătăroiul

Nastas Duca

Toader Racoviță

Miron, cojocar

Afteni Tudosâi

Sandul Giosanu

Vasile Costandin

Ioniță Bâlbâie

Iosip Pascal

Carp, cojocar

Stahi Scârce

Ștefan, harabagiu

Ion, prisăcar

Vlase, vornic

Marin, cojocar

Nedelco, bejenar

Antohi a Tomii

Ioniță Negru

Ion Făcăleț

Onofreiu

Ștefan Samoilă

Vasile Chirița

Simion, olar

Gheorghe Cupce

Trohin nepot lui Darie

Ivan, olar

Andrei, olar

Chiriac, vătăman

Andrei, bejenar

Antohi Giosanu

Damaschin Giosanu

Opre Giosanu

Grigoraș Giosanu

Gheorghe, ciobanu, ce i-a fugit omul de la oaste

Condre

Malcocianul

Afteni fiul lui Boblicioiul

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Prale, volintir

Andrei Pomătariul, volintir

Costantin Dijmaru, volintir

Loghin Buhulici, volintir

Vlase Stăvilă, mazil

Popa Ion

Gafița, femeie săracă

Aftenie, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 414, 415

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Târgul Orheiul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Târgul Orheiul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 112. Scădere rufeturi, însă 15:  3 mazili, 1 ruptaș, 3 popi, 8 femei sărace. Rămân birnici 97.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculai Botezat

Leonti, bejenar

Antohi Samoilă

Nicolai Midoni

Andrei, dulgheriul

Toader Capalbu

Macoveiu

Istrate Drăguțanul

Timofti Caisâm

Dumitru

Timofti Midoni

Constandin Climenti

Andrei Postârnac

Nicolai, hămurar

Dumitru Boțan

Andrei Botezatu

Constandin Gerebii

Gheorghi, cibotar

Dumitrașco, bejenar

Nastas fiul lui Darii

Dămian Dominte

Vasile Chirtoacă

Nichifor, cupeț

Vasile Lăpușnianu

Gavril fiul lui Timofti

Darii, bejenar

Condre

Dumitru Lare

Gheorghi Leșanu

Dănilă fiul lui Ivan

Gheorghi, croitor

Ichim Burghele

Dumitrașco Plăcintă

Toader, ciobanu

Sandul Crețanu

Toader Zară

Nicolai fiul cojocarului

Afteni fiul lui Nichita

Miron, cojocar

Macsin Luță

Nicolai, solonar

Pavel Hatmanu

Grigori, cibotar

Costantin Săcu

Simion Catăvini

Dămian Catăvini

Tudose Bordeiu

Ocsănti, olariul

Andrii Chișorcă

Stoica Corbul

Toader, vătăjelu

Vasile Chirtoacă

Vasile, căsapu

Ilieș

Afteni Săhăidacă

 

 

Jidovii:

 

 

Smuciul

Avram

Ilie

Șmil

Moșcul

Lupu

Lupu, tij (la fel)

Șmil

Leiba

Marco

Berco

Iosâp

Isdriul

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniță Ciorbă, mazil

Toader Țâra, ruptaș

Grigoraș fiul lui Botezat, mazil

Ion Boțan, mazil

Popa Toader

Popa Ursul

Popa Filip

Marie, săracă

Andriana, săracă

Anisâe, săracă

Tudora, săracă

Ioana, săracă

Anița, prescurniță

Lupa, săracă

Luchița, săracă

 

 

Birnici acolo:

 

 

Timofti Negru

Nicolai Midoni

Agapi, cojocar

Vasile Bernevic

Andrei Caisâm

Nastas Cadartin

Ion Bârnă

Ivan, rusul

Strătulat Rapce

Ion Bârnă, la fel

Afteni Cenușă

Savin, dulgheriu

Petru, dascălu

Ivan, rusul

Ștefan Brânză

Pintilii Brânză

Pavel a diaconului

Andrii Leșanu

Toader Andoni

Vasili Toderiță

Mihălachi a Cergușoaii

Vasili Crivăț

Ioniță cumnat lui Agachi

Dumitru Conițchi

Gavril, ciobotar

Ioniță Băltagu

Corne

Vlase fiul lui Băltagu

Vasile, bejenar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 415, 416

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Păhărnicenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Păhărnicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 3: 1 volintir cu ostafcă, 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 33. 4 case pustii.

 

 

Birnici:

 

 

Enciul, sârbul

Irimie Țurcanul

Năstas Văscan

Lupu Cătărău

Ioniță Gore

Lupul Ionel

Iordache Vicol

Gheorghi, herghelegiu

Gavril, văcar

Ioniță, rotar

Mitru

Sofroni Ciută

Constandin Bribul

Gavril Cantemir

Ioniță Zaharie

Vasile Dumbravă

Constandin, cioban

Trohin, cioban

Vasile, cioban

Grigoraș Roșca

Gheprghiță Chitroacă

Năstas fiul lui Grigoraș

Vasile Berihoiu

Vasile, munteanu

Ioniță Arbure

Nicolai Obadă

Sava Peșterău

Dănilă Roșca

Vârlan Pușcă

Ilie fiul lui Enache

Ioniță Ciorneiu

Leonti Crețul

 

 

Rufeturi:

 

 

Toma Nastas, cu ostafcă volintir

Popa Ilie

Diaconul Ursachi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 416

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Piatra

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Piatra

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 7:  5 volintiri, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 1.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Darie Cârcâș, volintir

Ioniță Cârcâș, volintir

Ursul Cârcâș, volintir

Sandul fiul lui Popa, volintir

Tudose Crastavăț, volintir

Popa Costandin

Ilinca, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 416, 417

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Jolobocul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Jolobocul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 3. Scădere rufeturi, însă 3:  3 scutelnici ai lui Ion Potârcă.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Vistrian, bejenar, scutelnic al lui Ion Potârcă

Gherasim, bejenar, scutelnic al lui Ion Potârcă

Ursul, bejenar, scutelnic al lui Ion Potârcă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 417

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Pociumbeni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Pociumbeni

 

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Scădere rufeturi, însă 2: 1 mazil, 1 diacon. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan, dulgheriu

Ștefan, argatu

Eni, bejenar

 

 

Rufeturi:

 

 

Neculai Potârcă, mazil

Grigori, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 417

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Furcenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Furcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 22: 6 scutelnici ai Catrinii Căpotcioaei, 6 scutelnici ai lui Darie Carp vătaf, 6 scutelnici ai postelnicului Iordache Carp, 2 mazili, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 1.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tudosi Catăaproape

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Pricopi, scutelnic

Postică Gașpar, la fel

Ion Țurcan, la fel

Grigore Pahome, la fel

Neculai Lupașco, la fel

Vasile Negură, la fel

Ursache Tudose, la fel

Vasile Bulat, la fel

Ioniță Chiper, la fel

Nane, ciobanu, la fel

Lazar Pârlici, la fel

Nistor Andriuță, la fel

Vasile Peșterău, la fel

Ioniță Barbălată, la fel

Constandin, rotar, la fel

Andrei Nacul, la fel

Nicolai Renchez, la fel

Afteni, scăfariu, la fel

Vasile Mihne, la fel

Carp Mihne, la fel

Popa Rusul

Gafița, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 417

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Mașcăuții

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Mașcăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 7:  7 volintiri Rămân birnici 5. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tudosi Joimiru

Iosip Marca

Vasile Druță, dascăl

Mosco, jidov

Ilie, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Antohi, morar, volintir

Andrei Mândrilă, volintir

Ștefan Frățiman, volintir

Prodan, rusul, volintir

Simion Gheorghi, volintir

Ursul, șelar, volintir

Ioniță, șelar, volintir

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 417

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Băloșeștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Băloșeștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 14:  10 volintiri, 1 popă, 1 diacon, 2 țigani. Rămân birnici 9. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader Coreschi

Toader, căpitan

Grigoraș Vozianu

Zanohi

Mihaiu

Nane

Ioniță Pădurice

Simion fiul lui Strătulat

Ion, dascăl

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniță Zgarburi, volintir

Dumitrașco Frunză, volintir

Ilie, bejenar, volintir

Simion Dumitru, volintir

Ion Bolocan, volintir

Mihăilă, cioban, volintir

Groza Zlotnic, volintir

Chiriac, praporcic

Pavel Zuban, volintir

Pahomi Chiper, volintir

Popa Toma

Viasile, diacon

Mihai, țigan

Ion Bohan, țigan.

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 417, 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Răcleștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Răcleștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Rămân birnici 8. 6 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță Platon

Ștefan, cioban

Sandul fiul lui Dămaschin

Grigore Flore

Arteni

Neculiță Popa

Damaschin Naroiu

Dumitrașco Puiul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Jăvrenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Jăvrenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 3.. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Afteni Poroseci

Vasile, rus

Macovei Vechiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cotova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Cotova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 3. Scădere rufeturi, însă 1: 1 femeie săracă. Rămân birnici 2.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță, blănar

Pavel

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandra, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Izbeștii și Cruhlicul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Izbeștii și Cruhlicul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Rămân birnici 21.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță

Iftodi

Neculai, ciobotar

Ilie Șelic

Miron

Gavril

Gheorghe, vătăman

Andronic

Alicsandru

Gheorghe

Toma

Acsenti, dascăl

Vasili Buluții

Pintelei Cruhlucian

Constandin fiul Zahariei

Afteni Cruhlucian

Ștefan Dima

Ioniță fiul lui Acsenti

Iordache, herghelegiu

Ioniță Chetrianu

Emurachi Moșniaga

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hârtopul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Răutului

 

 

 

Hârtopul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 4. Scădere rufeturi, însă 1:  1 căpitan de volintiri. Rămân birnici 3.

 

 

Birnici:

 

 

Ariton, cărăuș

Grigori

Moisăiu

 

 

Rufeturi:

 

Simion Verdeș, căpitan de volintiri la Drânceni

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 418