Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Culii (I) | Dragusanul.ro

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Culii (I)

 

Kurt Hielscher: Roumanie Leuşeni, în Basarabia

 

 

Satele Isacova, Dișcova, Puținteii, Hulboca, Săsănii, Bravice,

Ţibirica,  Meleşeni, Hojineştii, Oneşcanii, Dereneu, Rădenii,

Cornova, Năpădeni, Condrăteştii, Hirova

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Isacova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Isacova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 22: 10 volintiri, 4 mazili, 1 popă, 2 diaconi, 5 femei sărace. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei a moșniagului

Ioniță Hilimon

Mihai Vârlan

Ioniță Moțul

Ion Butucel

Niță Butucel

Dumitrașco Hilimon

Ioniță, cibotar

Grigoraș Bursuc

Ștefan, dascălul

 

 

Rufeturi:

 

 

Constantin Stahi, volintir

Ioniță Bățu, volintir

Ioniță Dânga, volintir

Toader, ciobanu, volintir

Vasile Băran, volintir

Toader Mustiață, volintir

Vasile Cobâlian, volintir

Vârlan, bejenar, volintir

Mihai Butucel, volintir

Vasili Antohi, volintir

Constantin Coreschi, mazil

Isac, mazil

Velișco Cârlan, mazil

Constantin fiul lui Potârcă, mazil

Popa Iordache

Diaconul Mihălachi

Diaconul Mafteiu

Guna, săracă

Marie, săracă

Acsănie, săracă

Marie, săracă

Damaschiniasă, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 400

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Dișcova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Dișcova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 44. Scădere rufeturi, însă 41: 32 călărași sărdărești, 5 volintiri, 2 mazili, 2 femei sărace. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ilie Cerchez

Andrei Marga

Ștefan Zaharie

 

 

Călărași sărdărești:

 

 

Ion Lupașco

Donică

Ioniță Vasilache

Neculai Lupașco

Afteni, rotar

Ștefan fiul lui Duțul

Onică Rapailă

Afteni Pantiul

Ioniță Oglindă

Constandin, vătăman

Apostol, chihae

Irimie Timofte

Constandin Moga

Antohi fiul lui Pante

Niță fiul diaconului

Ursul Reciul

Ștefan Guțul

Ignat Țurcan

Ioniță Moga

Gavril Moga

Vasile Herboveiul

Agape, rotar

Constandin, rotar

Vasile, cibotar

Pricopi Buzul

Constandin a rotariului

Postică Iurcul

Sandu Pănuță

Ioniță Buzul

Grigoraș Buzul

Vasile Moga

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Ioniță Timofti, volintir

Apostu, rotar, volintir

Nicolai, rotar, volintir

Luca al rotarului, volintir

Gheorghe Batâru, volintir

Chiriac Sârghie, mazil

Simion Buzun, mazil

Măriușa, femeie săracă

Aftinie, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 400, 401

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Puținteii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Puținteii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 6: 1 mazil, 1 popă, 2 diaconi, 2 femei sărace. Rămân birnici 25. 12 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Batârul

Ștefan

Ștefan Băltag

Andronic, cojocar

Agachi Andrieș

Ștefan

Agachi

Sava Giosanu

Ștefan

Iacob

Neculai Fundutorianu

Lupul, cibotar

Alecsa Leșan

Grigoraș Leșan

Năstasi Cârjă

Miron Batârul

Gheorghe Lungul

State Tudor

Constantin Bugara

Afteni

Simion Inescu

Ioniță Frunză

Dămian

Năstasi

Ioniță, văcar

 

 

Rufeturi:

 

 

Constantin Ciorbă, mazil

Popa Ioniță

Diaconul Nicolai

Diaconul Grigoraș

Tudura, săracă

Paraschiva, preoteasă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 401

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hulboca

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Hulboca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 8: 2 mazili, 2 ruptaţi, 3 femei sărace, 1 ţigan. Rămân birnici 6.

 

 

Birnici:

 

 

Manole Harşte

Acsinte Harşte

Ioniţă Harşte

Vasili Mârzac

Toader, grădinar

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniţă Corne, mazil

Lupul Irimie, mazil

Vasile Harşte, ruptaş

Nani Harşte, ruptaş

Lupa, femeie săracă

Zamfira, femeie săracă

Marie, femeie săracă

Maftei, ţigan Irimiei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 401

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Săsănii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Săsănii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 37. Scădere rufeturi, însă 37: 25 scutelnici ai dumisale hatmanului Roset, 4 volintiri, 3 mazili, 2 ruptaşi, 1 popă, 1 călugăr, 1 femeie săracă.

 

 

 

Rufeturi (Scutelnici):

 

 

Vasile Ciorbă

Macovei

Năstasi

Ştefan Ciorbă

Toader a Vasilcăi

Timofti

Strătulat

Costantin a Luţoai

Constantin a Marfii

Gavril Chirica

Toader Lichiu

Alecsandru, giugănar

Toader, cojocar

Apostul

Hortasă

Toader, butnar

Luca, vătăman

Năstas Bâgul

Constantin, butnar

Tănasă Vasluianu

Enachi Vasluianu

Niţă al Luţoai

Andrei Carage

Dorofteiu

Luca fiul lui Savin

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Vasile Coţofană, volintir

Zaharie Costandin, volintir

Căpitanul Iordachi Chirica, volintir

Năstasă Ciorbă

Irimie, căpitan, mazil

Sava Vasluianu, mazil

Gheorghi Talpă, mazil

Carp Talpă, mazil

Carp Filip, ruptaş

Mihaiu Talpă, ruptaş

Popa Andrii

Anton, călugăr

Marie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 401, 402

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bravice

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Bravice

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 7:  2 scutelnici ai polcovnicului baron, 1 volintir, 2 mazili, 1 ruptaş, 1 diacon. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Iurcu

Ilie Băţu

Gheorghi Bătrânescu

Ştefan Hulubul

Nichita, prisăcar

Toader Şchiopul

Vasile, solonar

Toader Purcel

Nichita, cibotar

 

 

Rufeturi:

 

 

Iordachi Popăscul, scutelnic

Nicolai, scutelnic

Gavril fiul Sofronii, volintir

Toader Botezatu, mazil

Petre Popescu, mazil

Ipate Iurcu, ruptaş

Diaconul Constandin

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 402

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ţibirica

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Ţibirica

 

 

 

 

Toată suma caselor: 25. Scădere rufeturi, însă 16: 12 scutelnici ai cluceroai Alecsandrii Donicioai, 2 volintiri, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 9; case pustii 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghiţă nepot Onii

Trohin Motricală

Nechita

Samoilă

Grigoraş Bordeiu

Dumitraşco Popşoiu

Loghin, vornic

Grigoraş, rotariul

Ioniţă Hirjan

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Dorul, volintir

Trohin Bordeiul, volintir

Popa Ştefan

Catrina, săracă

 

 

Scutelnici:

 

 

Vasili Teleşco

Moiseiu Acununi

Vasili, cărăuş

Vasili, dascăl

Constandin Bordeiu

Constandin Ţurcan

Simion Guţul

Neculai, plugar

Gavril Motricală

Pahomi Motricală

Constandin Motricală

Lupu al lui Motricală

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 402

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Meleşeni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Meleşeni

 

 

 

 

Toată suma caselor: 27. Scădere rufeturi, însă 10: 7 mazili, 1 volintir, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Plop

Gheorghi Uricul

Ion Brânză

Vasile, rotariu

Andronachi

Ion Brazdă

Maftei Frimu

Toader, vornic

Crăciun al lui Brânză

Istrati Coroiu

Trohin al lui Coroiu

Ilie frate lui Trohin

Costandachi frate lui Zupcă

Grigoraş, prisăcar

Ioniţă

Iftimii, dascăl

Vasili Modrângă

 

 

Rufeturi:

 

 

Gavril Dorul, vornic

Toader, popă

Baba Tudosca

Grigoraş Vărzari, mazil

Ştefan Vărzari, mazil

Andrii Vărzari, mazil

Vasili Vărzari, mazil

Toader Mavrodin, mazil

Ioniţă Cotruş, mazil

Toader nepot lui Vărzari, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 403

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hojineştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Hojineştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 2: 1 volintir, 1 scutelnic al polcovnicului baron. Rămân birnici 11.

 

 

Birnici:

 

Ioniţă Chituşcanu

Năstasă

Ion, rusul

Ion

Nicolai

Ioniţă Ababii

Năstasă, cojocar

Lupu Moşniagu

Istrate Roşca

David, jidov

Hule, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandru, volintir

Ioniţă Corcodel, scutelnic al dumisale polcovnicului baron

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 403

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Oneşcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Oneşcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 21: 6 volintiri, 3 mazili, 1 ruptaş, 1 popă, 2 diaconi, 6 femei sărace, 2 ţigani. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Ciochină

Tănasă Ionescu

Sava Crăciun

Grigoraş Crăciun

Dănilă Cârtac

Ioniţă fiul lui Gavril

Nicolai Cocârţă

Vasili Gavril

Andrei Săul

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniţă Cocârţă, volintir

Toader Vuluţă, volintir

Dumitru Vuluţă, volintir

Ioniţă Vuluţă, volintir

Afteni Vuluţă, volintir

Ioniţă frate lui Vasile, volintir

Ion nepot lui Vuluţă, mazil

Maftei Mârzenco, mazil

Irimie Durnescu, mazil

Ioniţă Cortac, ruptaş

Popa Dumitru

Simion, diacon

Savin, diacon

Aniţa Chiriţoai, săracă

Andriana, săracă

Vasilca, săracă

Vârvara, săracă

Dochiţa, săracă

Panaghie, săracă

Grigore, ţigan a lui baron

Loghin, ţigan a Dobrovăţului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 403

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Dereneu

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Dereneu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 32: 3 volintiri, 5 scutelnici ai lui baron, 12 mazili, 10 ruptaşi, 2 popi. Rămân birnici 4.

 

 

Birnici:

 

 

Toma fiul lui Iacob

Anton Meleghi

Toader al lui Gratii

Toader, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Darii a Avrămii, scutelnic a polcovnicului baron

Constantin fratele lui Darii, la fel scutelnic

Pintilii fiul lui Darii, la fel scutelnic

Dumitraşco, cocier, la fel scutelnic

Ştefan Macari, la fel scutelnic

Ioniţă Bogdan, volintir

Ştefan Gratii, volintir

Ştefa, harabagiu, volintir

Gheorghiţă Gavriliţă, mazil

Constandin Durnescu, mazil

Sandu Luca, mazil

Toader, căpitan, mazil

Gheorghiţă Luca, mazilApostu nepot lui Furculiţă, mazil

Maftei Luca, mazil

Andrii Scurtul, mazil

Niţă Scurtul, mazil

Apostu fratele lui Niţă, mazil

Dumitrachi fiul popii lui Ipati, mazil

Ioniţă fiul lui Tănasă Scurtul, mazil

Vasili fratele lui Lefter, ruptaş

Ion nepot lui Vasile Lefter, ruptaş

Irimie frate lui Ion, ruptaş

Istrate Bobârnatul, ruptaş

Dămian Leul, ruptaş

Ştefan Leul, ruptaş

Enachi Cojocscurt, ruptaş

Terenti Zupcu, ruptaş

Ştefan Spânul, ruptaş

Constantin Negară, ruptaş

Popa Anton

Popa Miron

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 404

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Rădenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Rădenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 6: 3 volintiri, 2 popi, 1 femeie săracă. Rămân birnici 11.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile

Filip

Grigoraş Gerdan

Ştefan, văcar

Savin Dăimanu

Dumitru Noroce

Grigoraş, cojocar

Tudosii Gerdan

Dumitraşco Mustaţă

Moisăi

Ioniţă Gerdan

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion fiul lui Mihăilă, volintir

Ioniţă Noroce, volintir

Gheorghi, croitor, volintir

Popa Constadin

Popa Ion

Marie, măziliţă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 404

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cornova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Cornova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 9: 4 mazili, 1 ruptaş, 1 popă, 2 femei sărace, 1 ţigan. Rămân birnici 10.

 

 

Birnici:

 

 

Ilie Ţurcanu

Macovei Ţurcanu

Sava Ţurcanu

Gheorghe Ţurcanu

Vasile Chişcă

Apostu Chişcă

Simion Holban

Simion Mitre

Toader Baraboi

Caisim

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Şoimariul, mazil

Toader Şoimar, mazil

Afteni Samson, mazil

Ştefan Bogonos, mazil

Ioniţă Vicol, ruptaş

Popa Vasile

Vasilca, femeie săracă

Ioana, femeie săracă

Costandin, ţigan al mănăstirii Căprienei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 404, 405

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Năpădeni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Năpădeni

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 15: 4 scutelnici ai polcovnicului baron, 7 volintiri, 3 mazili, 1 popă. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Hobjâlă

Antohi Căpitanu

Simion, argat lui Laşco

Toma, argat lui Laşco

Toader Vlasă

Dumitru Popa

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandru Jiantoan, scutelnic al lui baron

Constandin al lui Zorilă, scutelnic

Sandul, cărăuş, scutelnic

Anton, rotar, scutelnic

Andrii Coşcodan, volintir

Vlasii, volintir

Panaite fiul popii, volintir

Lupu Nişcănianu, volintir

Tudosă Liaşco, volintir

Gavril Popa, volintir

Năstasă Zorilă, volintir

Apostol Sava, mazil

Dumitraşcu Moiseiu, mazil

Toader fiul lui Neculai, mazil

Popa Proca

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 405

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Condrăteştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Condrăteştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Scădere rufeturi, însă 8: 1 scutelnic al polcovnicului baron, 3 volintiri, 1 mazil, 1 ruptaş, 2 femei sărace. Rămân birnici 1.

 

 

 

 

Birnici:

 

Gheorghiţă Bodrugă

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Bosâioc, scutelnic lui baron

Ion Coşcodan, volintir

Mihai Bobeică, volintir

Ştefan fiul lui Bosâioc, volintir

Maftei Coşcodan, mazil

Nistor Săvescu, ruptaş

Sofia, femeie săracă

Vlăsâiasă, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 405

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hirova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Hirova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 47: 45 scutelnici ai polcovnicului baron, cu salvovardii din 1773, februarie  28, 1 popă, 1 femeie săracă.

 

 

 

Cu salvovardii din 1773, februarie  28:

 

 

Gheorghi Purcel

Ioniţă Săracul

Gheorghi Iordachi

Dumitru

Hariton

State

Ilie, rotariu

Ştefan fiul lui Dumitru

Grigoraş, vornic

Darii, fost vornic

Gheorghi, cibotariu

Ştefan fiul lui Grigoraş

Antohi fiul lui Ursul

Vasili, bejenar

Vasili, botnar

Gheorghi, bejenar

Andronachi Ţurcanu

Ilie Ţurcanu

Simion Ţurcanu

Gheorghi Ţurcanu

Toader, bejenar

Nani fiul lui Dumitraşcu

Andrei a Ursului

Maftei, cocier

Dumitraşcu Bunu

Gheorghi Furman

Stoica, bârsan

Constandin, cojocar

Simion fiul lui Ursul

Ilie Bordei

Ion Badul

Andrei Dubău

Gheorghi Donosu

Irimie Poiată

Ion, muntean

Ion fiul lui Barbăroşă

Toader Anbrohii

Ioniţă Grosul

Olecsii, rus

Sandul, cojocar

Toader, herghelegiu

Ilie al lui Purcel

Macarii, văcar

Ilii Roşca

Ioniţă Său

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin Roşca, volintir

Nastasia, femeia săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 405, 406