Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Culii (II) | Dragusanul.ro

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Culii (II)

 

 

 

Satele Cucioaia, Ghilicenii, Hirișenii, Beșenii, Ciulucanii, Mihălașa, Teleneștii,

Ineștii, Crăsnășenii, Bogzăștii, Văsâeni, Leușenii, Veregenii, Sărătenii, Zăhăicanii

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cucioaia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Cucioaia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Scădere rufeturi, însă 9: 8 bejenari, 1 femeie săracă.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin Robu

Gavril al lui Scurtu

Opre Sălcuțanu

Vasili Țurcanu

Grigori Țurcanu

Sava Mutul

Ion Țurcanu

Chirică Moșniaga

Dochița, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 406

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ghilicenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Ghilicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 18: 6 scutelnici ai lui Ion Cuza, 1 ruptaș, 2 femei sărace, 9 țigani ai lui Ion Cuza. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Alecsandru

Dămian, cioban

Păvălachi fiul vornicului

Anton fiul lui Ursul

Ion, vieriul

Nicolae, rotar

Ion fiul rotarului, scutelnic lui Ion Cuza

Leonti, rotar, scutelnic la fel

Chiriac, ciobanu, scutelnic la fel

Constandin, rotar, scutelnic la fel

Iacob, scutelnic la fel

Antohi, cioban, scutelnic la fel

 

 

Rufeturi:

 

 

Grigoraș Leul, ruptaș

Todosie, babă săracă

Măriuța, babă săracă

Mihai, țigan al lui Ion Cuza

Ștefan, țigan al lui Ion Cuza

Irina, țigancă săracă, la fel

Pahomi, țigan al lui Ion Cuza

Ioniță, țigan al lui Ion Cuza

SAva, țigan al lui Ion Cuza

Vasile, țigan al lui Ion Cuza

Muntianul, țigan al lui Ion Cuza

Grigoraș, țigan al lui Ion Cuza

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 406

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hirișenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Hirișenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 23:  6 scutelnici ai lui Constantin Luca, 10 volintiri, 1 mazil, 1 ruptaș, 1 popă, 4 femei sărace. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță al lui Buruiană

Vasile fratele lui

Tincul, vătăman

Toader, dascăl

Dumitru Gogil

Toma Macari

Postică frate Harii

Timofti Mamină, scutelnic

Căsăian frate lui Irimii, morar, scutelnic

Simion, rotar, scutelnic

Postolache Hare, scutelnic

Ioniță Ursul, scutelnic

Iordache fratele lui Vasile, bejenar, scutelnic

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin, căpitan, volintir

Ion Gogul, volintir

Maftei Turcul, volintir

Grigoraș Hare, volintir

Toader Crucianu, volintir

Irimie, morar, volintir

Ion, rotar, volintir

Vasile Ababii, volintir

Ion Misailă, volintir

Vasili, bejenar, volintir

Ștefan Neculiță, mazil

Lupul Buruiană, ruptaș

Popa Mafteiu

Ioana, babă săracă

Fâsticaniță, săracă

Nastasie, babă săracă

Nastasie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 406, 407

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Beșenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Beșenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 6: 4 volintiri, 2 ruptași. Rămân birnici 2.

 

 

 

Birnici:

 

 

Sandul fiul lui Măhalu

Ștefan Corcodel

 

 

Rufeturi:

 

 

Sandul Corcodel, volintir

Dumitru Hapiti, volintir

Vasili, dascăl, volintir

Toader Mahu, volintir

Luca Corcodel, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 407

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ciulucanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Ciulucanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 21: 17 volintiri, 1 popă, 3 femei sărace. Rămân birnici 13. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Gavrilan

Vasili al Vasilcăi

Costantin Solomon

Gavril

Agapii

Gheorghi Năvălilă

Sava Barbămândră

Gheorghi Misăilă

Gheorghi

Mihălachi, cărăuș

Ioniță Harște

Solomon, vătăman

Marcu, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Cârlan, volintir

Năstasă frate Mălancăi, volintir

Postică Pălance, volintir

Ștefan al Măcăroai, volintir

Vasili a Nistoroai, volintir

Andrii, solonar, volintir

Pavel Simion, volintir

Andrii fiul lui Năstasă, volintir

Vasile frate lui Andrii, volintir

Simion Hușan, volintir

Irimie, cioban, volintir

Vasile a Gheorghițoae, volintir

Ștefan Frimul, volintir

Ioniță a Malancăi, volintir

Mihăilă, volintir

Grigoraș Sârghii, volintir

Stan, muntean, volintir

Popa Vasile

Maria, săracă

Meliana, săracă

Andriena, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 407

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Mihălașa

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Mihălașa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 4: 1 volintir, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iacob, rus

Maftei Vișină

Sava Mălaiu

Petre, bejenar

Sandul Găină

Toader, bejenar

Ion, rotar

Dămian Lozovan

Grigori Lozovan

Tănase

Sandul Nistor

Mihălachi, pâslariu

Radul Țurcanul

Chirică

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Lozovan, volintir

Popa Mihai

Trohina, săracă

Nastasia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 408

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Teleneștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Teleneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 3: 2 volintiri, 1 femeie săracă. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Mihai Țurcan, ungurian

Dumitru, rachier

Ilii, bejenar

Vasile Țurcan

Sandul, tovarăș Petrii

Ioniță Ursachi

Miron, căpitan

Toader Lungul

Ursachi fratele Petrii

 

 

Rufeturi:

 

 

Neculai Țurcan, volintir

Petre, bejenar, volintir

Antonie, femeie săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 408

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ineștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Ineștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 25. Scădere rufeturi, însă 8: 3 volintiri, 2 mazili, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Pavel

Nazipa

Petre

Vasile

Toader, cojocar

Ion, dascăl

Apostol Țurcan

Simion fiul merticarului

Toader Mamină

Sandul lui Apostol

Apostol, merticarul

Grigoraș frate lui Vasile

Vasile Savin

Gheorghi Sămănțul

Gavril Avram

Nichita, rusul

Apostul

 

 

Rufeturi:

 

 

Stoian, sârbul, volintir

Ioniță Stăvilă, volintir

Ion Strătanu, căpitan, volintir

Grigoraș fiul popii Maftei

Năstas, grec, izbașă

Popa Ioniță

Iliana Carpuzoai

Maria, săracă

Dochița, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 408

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Crăsnășenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Crăsnășenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 13: 3 mazili, 3 ruptași, 1 popă, 1 diacon, 2 femei sărace. Rămân birnici 7.

 

 

Birnici:

 

 

Neculai

Ion Hrapu

Simion Cernat

Toader Popa

Iordache Bușâle

Vasili Gerdan

Mihălachi

 

 

Rufeturi:

 

 

Andon, călăraș sărdăresc

Ioniță Buciucaș, călăraș

Toma, călăraș

Paladi fiul lui Miron, mazil

Ștefan Roșca, mazil

Manoli fiul lui Miron, mazil

Miron Cobâlian, ruptaș

Antohi Hagimă, ruptaș

Luchian, ruptaș

Popa Gheorghi

Ioniță, diacon

Ilinca, săracă

Sofia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 408, 409

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bogzăștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Bogzăștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 32. Scădere rufeturi, însă 18: 6 volintiri, 1 scutelnic al lui baron, 1 mazil, 3 ruptași, 1 diacon, 5 femei sărace, 1 popă. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Maftei Veșcă

Manoli Buga

Dumitru, stegariul

Ion, ciubotar

Andrei Ciochină

Constantin Minciună

Ion Curlat

Ifrosi Mălai

Lupul Mălai

Neculai Macri, vornic

Ion, ungurian

Grigori fiul lui Antohi

Ion Țurcan

Antohi Curchiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Buga, volintir

Vasile Beșcă, volintir

Simion, cioban, volintir

Andrei Coadă, volintir

Toader Țurcan, volintir

Lupașcul Corbul, volintir

Alicsandru Gore, scutelnic al baronului

Carpu Curciu, mazil

Andrei Roșca, ruptaș

Parfeni Roșca, ruptaș

Mihălachi Pozdercă, ruptaș

Popa Manoli

Diaconul Toader

Ilinca Potârciasă, săracă

Gafița Pănoae

Ilinca, săracă

Sanda, săracă

Gherghina

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 409

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Văsâeni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Văsâeni

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 11: 8 volintiri, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Miron Scule

Cârste Scule

Miron Timuș

Ștefan Gugiumană

Mante

Enache, sârbul

 

 

Rufeturi:

 

 

Feciorul Varvarei, holtei, volintir

Vasile Gugiumană, volintir

Afteni Gugiumană, volintir

Ion Gugiumană, volintir

Istrate Gugiumană, volintir

Ioniță Ciorbă, volintir

Antohi Timuș, volintir

Ștefan Timuș, volintir

Popa Căsian

Săvoae, săracă

Iliana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 409

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Leușenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Leușenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 5: 2 volintiri, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 44.

 

 

 

Birnici:

 

 

Pavel Cercel

Toader Bunduchi

Andronachi, rus

Gheorghi Veveriță

Grigori Bunduchi

Toader Buzilă

Rotariul

Ioniță Lateș

Toader Vozotică

Grigoraș, eșanul

Sandul, muntean

Ion Froni

Toma, bejenar

Măteiu

Toader, bejenar

Iacob Bobul

Dumitrașco

Grigoraș fiul lui Ștefan

Ștefan Dorofteiu

Arhiri, rotar

Alecsandru

Constandin

Nastas, bejenar

Simion

Ion fiul Bălosoae

Ioniță, rotar

Vasili Marin

Ocsănti

Ioniță fiul lui Toader

Nicolai fratele lui

Gheorghi

Vasile Duca

Costaș Bârșu

Mihalachi

Tudose Brahă

Ioniță, răileanul

Timofti al popii

Ștefan Sălcuțanul

Toader Sălcuțanul

Ioniță Veveriță

Vătavul Dancului

Sava

Constandin Cuza

Andrei Tihon

Iacob, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Sava Bonduchi, volintir

Vasile Crăciun, volintir

Popa Strătulat

Anița Goguliasă, săracă

Iliana, babă săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 410

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Veregenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Veregenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 20: 16 volintiri, 1 mazil, 1 ruptaș, 1 popă. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nicolai Rinchez

Postică, sotnic

Maconi fiul popii

Ștefan Chihai

Simion, morar

Martin Pană

Iosâp, jidov

Petre, muntean

Simion, ciobotar

 

 

Rufeturi:

 

 

Iosip, volintir

Grigori fratele lui, volintir

Istrate fiul lui Dănilă, volintir

Ocsănti fratele lui, volintir

Vasili Chihai, volintir

Vârlan Racul, volintir

Lupul Veste, volintir

Lupașco, rotar, volintir

Dănilă, cojocar, volintir

Grigoraș Veste, volintir

Andrei Bobeică, volintir

Lupul Enachi, volintir

Vasile Prutian, volintir

Stan, sârbul, volintir

Miron Sângerian, volintir

Tomiță, căpitan, volintir

Anton Dănilă, mazil

Postolachi Enachi, ruptaș

Popa Manolachi

Sava, sârbul, volintir cu ostavcă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 410

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Sărătenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Sărătenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 157. Scădere rufeturi, însă 32: 14 volintiri, 2 mazili, 4 popi, 10 femei sărace, 2 țigani. Rămân birnici 125. 15 case pustii.

 

 

Birnici:

 

 

Constandin

Sandul

Toader Coadă

Dumitrașco

Condre, bejenar

Andronachi Paneș

Toader Spătar

Gheorghi, argat

Vasile Corjovanu

Petre

Gheorghi Balmuș

Vasile Cucul

Loghin Cârse

Ghervasi fiul lui Beșanu

Ioniță Balmuș

Iosip Afteni

Ioniță, rotar

Maftei Scurăcană

Grigoraș, bejenar

Ilie Șchiopul

Moiseiul, cazacul

Andrei, bejenar

Toader Iupul

Pricopi Frățâian

Ioniță Crăciun

Constandin fiul baciului

Ioniță Doagă

Ilie Cupce

Hilimon, cărăuș

Timofti Vășcă

Toader, cărăuș

Nanu Lefter

Constandin Bușilă

Gheorghi Cupce

Mihăilă Sălăvestru

Simion Rânchez

Gheorghi Gabură

Constandin, bejenar

Ștefan Leșanu

Stahi fiul lui Gheorghi

Vârlan

Ocsănti Pierdivară

Toader Burcă

Constantin Vodă

Ghiorghi Giosanu

Parfeni, bejenar

Alecsandru, șelar

Grigoraș Nedejde

Ioniță Scurăcană

Stanciul, sârbul

Toader Spătar

Samoil Găină

Pahomi

Sava, sârbul

Gheorghi Jalobă

Palade

Gheorghieș Gâdilic

Acsănti fratele lui

Ion frate lui

Dănilă Dohot

Ioniță, bejenar

Petre Pitic

Tudose Gâdilic

Grigoraș fiul lui Gâdilic

Nicolai, dulgheriul

Irimie Cucul

Tudosi Cucul

Andronachi fiul lui Andriuță

Mihălachi Dohot

Constantin Dohot

Păvălache Iorga

Nastas Cojușnianu

Vlas

Simion Căsian

Andrei Căsian

Andrei

Ștefan

Samoil

Stănilă

Ichim

Iacob

Lupu Alecsandru

Irimie Sava

Pavel Ciorneiu

Ion Gândul

Sava, ciobanul

Nistor

Tănase

Nicolai al Dănoai

Grigori a Dochiții

Grigoraș Caravasile

Andrei al lui Doagă

Opre Doagă

Tofan Burle

Grigoraș Bordeiu

Vasile Ciocoiul

Nicolai Frăsânianu

Tudose

Sandul, rachier

Miron, rachier

Lupul, rachieriul

Nichita, rachier

Ilie, văcar

Vasile, vătăman

Grigore al lui Căpătar

Stahi, pâslar

Ion Manțogul

Constandin, bejenar

Ioniță Bâtcă

Sandul Dulendri

Nicolai

Leonti fiul lui Ștefan

Ilie Lapteacru

Ioniță, ungurul

Grigoraș Țurcă

Ioniță Buliga

Zaharie Strătulat

Ioniță Handraburu

Pricopi

Constandin Anghel

Toader Căsâian

Ioniță Biholu

Ion, vătăman

Vasile Peșterian

Avram, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Istrate Condre, volintir

Arseni Mărgică, volintir

Ștefan Andriuță, volintir

Pavel Ciornică, volintir

Andrei Tulgara, volintir

Simion Anghel, volintir

Neculai Anghel, volintir

Neculai Anghel, volintir

Andrei al lui Păvălache, volintir

Dumitrașcu Hlubă, căpitan, volintir

Gheorghi Orbul, volintir

Ioniță Orbul, volintir

Grigoraș Ciornică, volintir

Ioniță Ipati, volintir

Vasile Ciocoiu, volintir

Stan, țigan al dumisale vistiernicului

Ursul, țigan al dumisale vistiernicului

Vasili Sârghii, mazil

Andrei Suricianu, mazil

Popa Manole

Popa Pricopi

Popa Vasile

Popa Moisăi

Senica, săracă

Timoftiasă, săracă

Marie Eșanca, săracă

Sanda, săracă

Gafița, săracă

Baba Irina

Baba Giosanca

Donoae, săracă

Nastasie, babă săracă

Baba Hluboae

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 411, 412

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Zăhăicanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Culii

 

 

 

Zăhăicanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 5: 2 volintiri, 3 femei sărace. Rămân birnici 3.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan, cojocar

Pavel, cheptănar

Dumitru, sârbul

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Tătaru, volintir

Cole, sârbul, volintir

Marie, femeie săracă

Ioana Huzunița, săracă

Ioana, săracă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 412