Ținutul Orhei-Lăpușna: Faţa Bâcului | Dragusanul.ro

Ținutul Orhei-Lăpușna: Faţa Bâcului

 

 

 

Satele Highidişul, Sâreţii, Roşcani, Negreştii, Tătărăştii, Găleştii,

Bărzăreştii, Păuleştii, Nişcanii, Bărăiacu, Săpoteni, Bahmutia,

Vălcineţul, Horodişte, Pârjoltenii, Ciorăştii, Sadova, Gheţeoanii

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Highidişul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Highidişul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 7:  1 volintir, 3 mazili, 1 ruptaş, 1 popă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 24.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Negru

Maftei sin (fiu) lui Negru

Grigori fiul lui Tănasă

Irimie Sechir

Ştefan

Vasile, cibotar

Tudosă

Dănilă zet (al) lui Ionel

Grigoraş Brânză

Constandin, cibotar

Miron, dascăl

Agapi nepot lui Sechir

Gavril din Cojuşca

Nastasă Ionaş

Ene, sârbul

Voica, sârbul

Petco, sârbul

Mitul, sârbul

Enache

Ioniţă, fratele lui Constandin, cibotar

Vlad, sârbul

Stan, sârbul

Vasile Dominte

Gavril Ionaş

 

 

Rufeturi:

 

 

Antohi Sechir, volintir

Andrei Dumbravă, mazil

Ioniţă Butu, mazil

Nastase Popa, mazil

Ioniţă, fratele lui, ruptaş

Popa Ion

Vasilca, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 419

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Sâreţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Sâreţii

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 28: 22 călăraşi sărdăreşti, 2 mazili, 1 ruptaş, 1 popă, 1 femeie săracă, 1 scutit pentru slujba ce-a făcut la armia împărătească.

 

 

 

Călăraşii:

 

 

Pavel, chihae

Sălăvăstru Lungul

Vasile Lungul

Ştefan al lui Ermurachi

Ermurachi

Gheorghi Lungul

Năstase, chihae

Pahomi Eliţă

Grigoraş Vânzar

Ioniţă fiul lui Andronic

Hilip fratele lui Nistor

Toader a Vărvarii

Sandul fiul lui Andronic

Simion, chihae

Nistor, chihae

Toader Covaşă

Ion nepot Catrinei

Gheorghi Trifan

Toader, rusul

Ioniţă Darie

Andrei al popii

Ion al lui Nistor

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile Terinte, scutit pentru slujba lui ce-a făcut la armie

Ursul Aramă, mazil

Ioniţă fratele lui, mazil

Ioniţă Boghe, ruptaş

Popa Ştefan

Ioana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 419

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Roşcani

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Roşcani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 43. Scădere rufeturi, însă 43:  11 călăraşi sărdăreşti, 1 popă, 1 diacon, 4 femei sărace, 1 ruptaş, 5 ţigani.

 

 

 

Călăraşii:

 

 

Iordache, chihae

Nicolai, croitor

Cozma

Andrei Cârlan

Simion Apostol

Portasă

Nicolai Rădvan

Ion Stănilescu

Istrate Dorofteiu

Gheorghe a Nichitii

Andrei fiul Alecsii

Terinte

Dumitrache, chihae

Grigore, dulgher

Ion, abăger

Istrate Cherdivară

Iacob Mădan

Nicolai, crâşmar

Simion Romaşco

Grigore fiul lui Mihălache

Lupul fiul lui Ion

Dumitru Luchian

Vasile Bordeiu

Petre fiul lui Mihălache

Manolache Erhan

Gavril Giosan

Ioniţă David

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Vasile Alecsii, ruptaş

Popa Toader

Diaconul Lupul

Dochiţa, săracă

Tudosia, săracă

Costăchioae, săracă

Catrina, săracă

Scridon, ţigan

Ioniţă, ţigan

Marin, ţigan

Ioniţă, ţigan

Constandin, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 419, 420

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Negreştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Negreştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 33:  30 călăraşi sărdăreşti, 1 popă, 2 femei sărace.

 

 

 

Călăraşii sărdăreşti:

 

 

Ion, chiaie

Vasile Hurjuiu

Maftei, cibotar

Mihalache al chihaei

Ştefan Tănasi

Neculai Tănase

Stati Scorianu

Ştefan Hulub

Sandul Orbul

Neculai Voinovanu

Iani, munteanu

Tănase Grigoraş

Grigori Bălţatul

Ioniţă Popance

Niagul, muntean

Pavel Larcu

Ştefan Tăvăluc

Hariton Ţurcanul

Ioniţă Ţurcanul

Vasile Ţurcanul

Tudosi Bogdan

Vasile al lui Vasile Poparcia

Gheorghi Ţurcanul

Gheorghieş Lungul

Constadin Cornuţă

Timofti Gavril

Postache Gavril

Vasilache fiul lui Ion Lungu

Ion, văcar

Gavril fiul Mariei

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Popa Tănase

Acsinia, săracă

Mariuţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 420

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Tătărăştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Tătărăştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 4. Scădere rufeturi, însă 4: 4 scutelnici ai lui Vasile Onofrei, diac la visterie.

 

 

 

Scutelnici:

 

 

Grigori Răducanu

Toader, argat lui Zamşa

Ion Canţir

Ioniţă fiul lui Simion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 420

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Găleştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Găleştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 10:  5 volintiri, 1 mazil, 1 ruptaş, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Sobol

Miron Albul

Ion Albul

Toader, rus

Grigori fiul ciubotarului

Constandin Simion

Toader Ivan

 

 

Rufeturi:

 

 

Ursul, vornic, volintir

Coste Sava, volintir

Gavril, fiul lui Toader, volintir

Ioniţă Opria, volintir

Onofrei fiul popii, volintir

Andrei Roadedianul, mazil

Ifrim Erhan, ruptaş

Popa Ioniţă

Catrina, săracă

Despa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 420, 421

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bărzăreştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Bărzăreştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 33:  3 volintiri, 1 volintir cu ostavcă, 2 mazili, 2 ruptaşi, 2 popi, 3 femeii sărace, 20 scutelnici ai stolnicului Ion Carp. Rămân birnici 5.

 

 

 

Scutelnicii:

 

 

Toader Dodonul

Constandin, vornic

Andrii fratele lui

Vasile fratele lui

Marcu, jidov

Grigoraş Şchiopu

Petre, olariu

Ion Bălţatu

Filip Lungul

Andrei Lungul

Ioniţă, croitor

Vasile Iordache

Aftemi, huşanul

Vasile, huşanul

Simion Radul

Timofti Lupaşco

Gheorghi, lozovanu

Neculai fiul lui Zaharia

Dumitru Perdivară

Simion Iordache

Vasile fiul lui Proca

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Găitănaru

Vasile Drenţa

Sofroni Precup

Iftodi fiul Aniţii

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Constandin lozovan, volintir

Vasile lozovan, volintir

Gavril Lungul, volintir

Miron Lupaşcu, volintir cu ostafcă

Toader Popescul, mazil

Costandin, mazil

Ioniţă, vornic, ruptaş

Ioniţă Băţ, ruptaş

Popa Vasile

Popa Ion

Tudosia, săracă

Nastasia, săracă

Vasilca, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 421

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Păuleştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Păuleştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 26: 17 scutelnici ai stolnicesei Cărpoai şi ai Tomiţii, fiului dumisale, 1 mazil, 5 femei sărace, 3 ţigani.

 

 

 

Scutelnicii:

 

 

Ursul Hartolomei

Andrei fratele lui

Alecsandru fratele lui

Lupul Buzdugan

Ioniţă Batâru

Iacob Buzdugan

Grigoraş fiul Mariei

Grigoraş fiul popii

Pavel Buzdugan

Manoli Vâjâială

Vasile Giganu

Pahomi Vidraşco

Năstas Erhan

Grigoraş, ciubotar

Ion Gigan

Constandin Vidraşco

Acsinti, plugariul

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Antohi Danul, mazil

Ioana, femeie săracă

Ştefana, femeie săracă

Mariuţa, femeie săracă

Safta, femeie săracă

Ioana, crâşmăreasa

Ion, ţigan al stolnicului Carp

Constandin, ţigan al stolnicului Carp

Lupul, ţigan al stolnicului Carp

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 421, 422

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Nişcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

Nişcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 8:  1 volintir, 2 mazili, 3 ruptaşi, 2 popi. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iftodi Pelin

Vasile fratele lui

Constandin Surdul

Nistor Ababii

Vasile Strătanu

Toma Foşca

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion Strătan, volintir

Costantin Strătan, mazil

Vârlan Strătan, mazil

Grigore Strătan, ruptaş

Vasili Harii, ruptaş

Ion Hare, ruptaş

Protopopul Dumitraşcu

Popa Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 422

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bărăiacu

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Bărăiacu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 69. Scădere rufeturi, însă 15:  11 volintiri, 1 popă, 1 diacon, 2 femei sărace. Rămân birnici 54. 8 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Mândrescu

Ion fiul Mafteesii

Toma Zeamă

Grigoraş Stăvilă

Lupul Tăbulcel

Maftei fiul Catrinei

Tudosii Eciul

Gheorghi Său

Toma fiul diaconului

Andrei fiul Păvăloaei

Ifimi fiul lui Ion

Vasile fiul lui Ştefan

Sandul fiul diaconului

Andronic Buruiană

Alicsandru Borş

Irimia a Alicsăesii

Neculai Pavel

Constandin fiul Nicolăesii

Ştefan fiul Gafiţii

Maftei Vârlan

Gavril fiul Năstăsoae

Costandin fiul popii

Toader Chehaia

Tudosi Vlasii

Ioniţă Vlasii

Vasili Pleşca

Ilie Neniul, sălcuţan

Simion Motrici

Grigoraş Severin

Toader Chihaia

Gavril Săli

Tănase Pătrânbul

Ştefan a Mariei

Gheorghi fratele lui

Ion Păladi

Grigori fiul Hâncului

Năstas Levintii

Gheorghi fiul Ciudenesii

Vasile Ifrosă

Toader fiul Mariei

Avram, jidov

Vasile fiul lui Uţă

Lupul, cioban

Năstase fiul căpităniţii

Andrei Dodon

Tudose Borş

Vasilache fiul lui Ştefan

Ion

Maftei Sandul

Ion Buruiană

Constandin fiul Ionesii

Iacob

Nistor Săverin

Simion Săverin

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Borş, praporcic

Ştefan Sâle, volintir

Mihălache Boboc, volintir

Nani Minciună, volintir

Vasile Strătulat, volintir

Vasile Chiper, volintir

Vârlan, volintir

Tănase Gimbeiu, volintir

Năstase Lipcan, volintir

Ion Mândrescul, volintir

Chirică Jorne, volintir

Popa Iacob

Diaconul Gheorghe

Irina, săracă

Aftinie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 422

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Săpoteni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Săpoteni

 

 

Cu salvogvarie din 1773, februarie 28

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 63: 59 scutelnici ai polcovnicului baron, 1 popă, 1 ţigan, 2 femei sărace.

 

 

 

Scutelnici ai lui baron:

 

 

Costache, vornicul

Lupul a Gavriloaei

Ion fratele lui

Mane Mutu

Apostu al lui Burcă

Avram, jidov

Andrei Brahă

Pavel Raţă

Cârste Lipcan

Neculai Roşcănianu

Neculai Drăganu

Ioniţă Vârlan

Istrate Brahă

Dumitraşcu fiul lui Moşniaga

Ştefan, cojocar

Trohin Deliu

Ştefan Orbul

Vasilache Plăcintă

Gheorghi Trifan

Lazor Trifan

Stan Adam

Manoli fiul lui Enache

Pintelei fiul lui Pavăl

Constandin Trifan

Dumitru Coţofană

Priciopi al lui Coţofană

Chirică Trifan

Ion Trifan

Grigoraş Coţofană

Alecsa, cibotariu

Moisăiu Silion

Vasile Badiul

Dămian Trifan

Gheorghi al Trifănesii

Ion Nedelcu

Lupul, bejenar

Neculai Margine

Postolache, bejenar

Ioniţă a Aniţoaei

Ion Chitoroagă

Ştefan Buza

Miron Gorii

Toader fiul lui Silion

Morachi Dodon

Gavril fiul botnariului

Gheorghi, botnariul

Ioniţă, croitor

Toader, cumnat lui

Pintelei Colotari

Ioniţă, lipţcan

Acsinte Gerebii

Ilii, dascăl

Vasile Pitoreagă

Constandin fiul lui Tofan

Simion nepot lui Voica

Ion al lui Vasile

Ion Gavriliţă

Constandin Miron

 

 

Rufeturi:

 

Popa Grigori

Ioniţă, ţigan

Tudosia, săracă

Safta, săracă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 423

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Bahmutia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Bahmutia

 

 

Cu salvogvardie

 

 

 

 

Toată suma caselor: 61. Scădere rufeturi, însă 61:  50 scutelnici ai polcovnicului baron, cu salvogvardie din 1773, februarie 28, 1 popă, 3 femei sărace, 7 ţigani.

 

 

 

Scutiţi cu salvogvardie:

 

 

Dumitru Zmeul

Gheorghe, hămurariu

Toader al Tudorii

Andrei al Tudorii

Vasilache Deiu

Ion, rus

Antohi moşniaga

Irimia, croitor

Constandin Muraga

Grigoraş, grădinariu

Ştefan, ungurianu

Lupul Moroşanu

Cozma, muntean

Nistor a Titienii

Pricopi Chiroşcă

Simion, rus

Gheorghi Lehaciul

Ioniţă Naşcu

Ursachi fratele lui

Toader Dovadă

Constandin Bârgan

Antohi, morariul

Toader Lungul

Constandin Nistrianu

Ştefan fiul lui Iacoboae

Ion Grosu

Darii Mărdarii

Pintelei Ovescu

Manoli

Dănilă, rus

Nistor, bejenar

Ilie Chirău

Grigori, bejenar

Iosip, vornic

Ştefan, croitor

Ioniţă, croitor

Mihălache, cârciumar

Ilie, cibotar

Eni, grecul

Constandin Ciocoiul

Marco, prisăcar

Ion, vier

Simion, vier

Simion, dascăl

Acsinte, horodiştianu

Iordachi, horodiştianu

Tănasi

Nichita Curroş

Toader nepot Guciului

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Pavel

Marie, femeie săracă

Strâmba, femeie săracă

Tătiana, femeie săracă

Andrei, ţigan

Enachi, ţigan

Sârghi, ţigan

Constandin, ţigan

Andrei, ţigan

Mihălachi, ţigan

Ion, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 423, 424

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Vălcineţul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Vălcineţul

 

 

Cu slavogvardie din 1773, februarie 28

 

 

 

 

Toată suma caselor: 98. Scădere rufeturi, însă 98:  91 scutelnici ai polcovnicului baron, 2 popi, 1 diacon, 3 femei sărace, 1 ţigan.

 

 

 

Scutelnici ai lui baron:

 

 

Grigoraş, vornicul

Ştefan nepot lui Curmeiu

Enachi a Tofanii

Vasile frate lui Enachi

Maftei Ciumaş

Ştefan Ciumaş

Ioniţă Ciumaş

Ursul Ciumaş

Pavel al lui Boboc

Simion al Tofanii

Grigori al Negroai

Simion fiul Negroai

Sandul Roşca

Lupaşco Roşca

Gricoraş fiul Negroai

Tofan fiul lui Dovletliu

Stati a Nechitii

Toader fiul lui

Dumitru fiul Hânculesii

Ioniţă Cotilici

Savin Moşniaga

Ştefan Popa

Gheorghe, rotar

Ion Curmeiu

Vasile Curmeiu

Ionţă frate lui Grigoraş, vornic

Constandin, pâslar

Carpu fiul lui Panaite

Dămian Ioviţă

Toduse fiul lui Enache

Dumitru fiul lui Enache

Dănilă Zgheria

Ursul, jidov

Antohi, vornic

Iamandi Moşniaga

Vasile Ţurcanu

Ursul Ţurcan

Simion Cornian

Gheorghe a salahorului

Mihne Bortă

Mihai fiul lui Ştefan

Gheorghe a Tomii

Mihai al Tomii

Nicolai Bularda

Maftei al lui Bularda

Sandu Caplat

Vasile Andrei

Ştefan fiul lui Păvăloae

Moiseiu fiul lui Păvăloae

Ilie fiul lui Păvăloae

Ioniţă fiul lui Vlad

Ilie fiul lui Lupu

Lupu, puşcaş

Gavril fiul lui Andrei

Ştefan Şeremet

Vasile Şeremet

Maftei fiul lui Lupul

Vasile, puşcaş

Grigoraş fiul lui Năstas

Stati, butnar

Ioniţă Delianul

Antohi Micul

Ioniţă fiul lui Ilie

Constandin fiul lui Babii

Mihai fiul puşcaşului

Ioniţă, cibotar

Antohi cumnat Ursului

Ion Bălan

Parfeni fiul lui Andrei

Apostu al Sănicăi

Savin Cenuşă

Mardari fiul lui Tătar

Afteni al lui Iamandi

Ion Bobocul

Neculai fiul Tofanii

Ursachi, jidov

Chiriac Curmeiu

Ioniţă Cenuşă

Dumitraşcu Ştirbul

Constandin frate lui Vasile

Opre Râşţoiul

Ion Tătaru

Timofti Bălan

Darie Poiană

Simion al lui Simion

Mardari Veşcă

Timofti Bălan

Maftei Creţul

Ion fiul Vasilcăi

Iftimi

Nistor al lui Simion

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iftimi

Popa Toader

Ştefan, diacon

Gafiţa, săracă

Sănica, săracă

Aniţa, săracă

Darii, herar, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 424, 425

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Horodişte

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Horodişte

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 11:  2 mazili, 3 ruptaşi, 1 popă, 2 diaconi, 3 femei sărace. Rămân birnici 19. 9 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Luca

David, rusul

Andrei fiul lui Toma

Năstase Chicul

Toader Chicul

Iancul, jidov

Iftimi Luca

Năstase Luca

Ştefan Giosan

Ion Negru

Grigoraş nepot lui Minciună

Niculai Chicul

Ursul Mămăligă

Mihăilă, rusul

Gheorghi Roşior

Mărian Şchiopul

Dumitraşcu Murcă

Mărian Luca

Andrei Luca

 

 

Rufeturi:

 

 

Năstase Minciună, mazil

Ion fiul lui, mazil

Grigoraş al lui Ion, ruptaş

Vasile Chicul, ruptaş

Tănase Chicul, ruptaş

Popa Mărian

Andrei, diacon

Măriuţa, femeie săracă

Andriana, femeie săracă

Aftinia, femeie săracă

Ioniţă, diaconul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Pârjoltenii

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

Pârjoltenii

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Scădere rufeturi, însă 4:  1 popă, 1 diacon, 1 ţigan scripcar, 1 volintir. Rămân birnici 11. 9 case pustii. 10 case pustii din Buda, cu tot satul.

 

 

Birnici:

 

 

Simion Mândrici

Irimie Gologan

Andrei Beşele

Vasile fiul lui Babii

Beşliagă Ioniţă

Lupul Coşer

Sandul Coşer

Ursul Ghelberi

Ursul Necola

Ion Bărăicean, ţăran

Andrei Beşliaga, la fel

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Gavril

Anton, diacon

Cozma Purcel, volintir

Andrei, scripcar, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 425

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ciorăştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Ciorăştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 6:  1 popă, 1 călăraş, 1 diacon, 3 femei sărace. Rămân birnici 10.

 

 

 

Birnici:

 

 

Apostol Fetco

Toader Mârza

Ilii Guţul

Lazor

Mihăilă Gulincă

Neculai Guţul

Ion Mârza

Ioniţă Treiboi, vornic

Gheorghi, prisăcar

Ion Armăsar

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ion

Gheorghe, diacon

Măcarii, călugăr

Alicsandra, săracă

Irina, săracă

Panaghia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 426

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Sadova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Sadova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 4:  1 popă, 3 femei sărace. Rămân birnici 30. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Onofrei Crastaveţi

Grigoraş Crastaveţi

Ioniţă fiul lui Silion

Arhiri Anbrohii

Iosip al lui Crastaveţi

Irimia fratele vornicului

Andrei fiul Aftemiei

Moisăiu Mălaiu

Ioniţă, tăbăcar

Pricopi Mălaiu

Iftimie Bori

Toader Ghimiţu

Neculai Bole

Toma fiul lui Gavril

Constandin Bole

Ilii fiul lui Neculai

Simion Hurgheş

Anton Benelou

Onofrei al lui Gheorghiţă

Vasilachi a Oţii

Simion fiul lui Dodon

Timofti Săsan

Andrii fiul tăbăcarului

Savin fiul lui Iftimii

Ioniţă Nistrianu

Toader fiul lui Hurgheş

Gavril fiul lui Hurgheş

Filip, ciobanu

Andrei

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Leontii

Gavriloae, săracă

Ghinia, săracă

Caterina, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 426

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Gheţeoanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Faţa Bâcului

 

 

 

Gheţeoanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 188. Scădere rufeturi, însă 39: 7 scutelnici ai spătarului Râşcanu, 24 volintiri, 2 mazili, 1 ruptaş, 5 femei sărace. Rămân birnici 149.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Barbul

Stanciul Ocsănti

Tudosă Crăciun

Constandin Purcel

Gavril Terinte

Platon fratele lui

Alecsandru Gavril

Chirică Trifan

Andrii fratele lui

Niţă Vasilache

Sâli, olar

Sârghi Donciul

Maftei Mălaiu

Andrii Disculţul

Alecsa Drumăriţoiu

Toader Nohaiul

Vasile Buga

Toader Iftimi

Ion, cibotar

Ivan Dămian

Grigori Guriţă

Toader Bugiac

Tănasă, tălmaci

Mihai Novac

Ioniţă Paşchiri

Ştefan fratele lui

Simion Novac

Gheorghi, casap

Lupu, căldărar

Petre fiul lui Lehoae

Nistor, pâslar

Vasile Mămăligă

Luca fiul lui Ştefan

Maftei Gavril

Pavel Şchiopu

Flore Drăgan

Andrii Pavel

Zaharie fiul lui Babii

Antohi fiul Davidoaei

Luca fiul lui Boubălţat

Pavel Meriuţă

Oţâcă Meriuţă

Ilii fiul lui Proca

Constandin Roată

Simion Budul

Ştefan Bogos

Constandin Cărămănoiu

Tămase fiul lui Bălan

Ioniţă Caisâm

Ioniţă, cojocar

Andrii Canţir

Andrii fiul lui Tetiul

Ion, cârciumar

Chirică, pâslar

Constandin Dimul

Gheorghi, cojocar

Iftodi Purcel

Sandul Tăbultoc

Sandul fiul lui Gavril

Stahi, sârbul

Nastas Gavriliţă

Panhili Gavriliţă

Ion Sâle

Andrii Chiril

Iftimi fiul Măriţoai

Ioniţă fiul Măriţoai

Neculai Pârâu

Leonte Burduja

Darii Mălinul

Leonti Chiper

Vasile Andreiu

Ioniţă Herghe

Ion Tărchilă

Arhirii Verdeş

Ioniţă Hagiu

Roman fiul lui Zaharia

Constandin Bâzgul

Dumitru, sârbul

Trohin fiul lui Simion

Simion fiul lui Simion

Pavel Bălan

Ioniţă Lupul

Vicol Băran

Negoiţă

Manoli fiul lui

Toader Corcodel

Istrate Grajfiul

Nane Giosanu

Iftemi Birţul

Niţă Măcarii

Toader Ştefănică

Luca Vişină

Lupul Borderianu

Ioniţă Corcodel

Andrii Terenti

Constandin Stângă

Miron Dănuţă

Grigoraş Oală

Nicolai Genunchi

Andrei Genunchi

Terinte Isteţul

Enachi, cârciumar

Alicsandru fiul lui Cernat

Mihălachi Ionas

Toma Măcarii

Constandin Sloma

Leonti Giosanu

Maftei Giosanu

Irimie Sângerianu

Tofan Sângerianu

Gavril Nagâţ

Gheorghi Sângerianu

Cozma Bârlat

Arhip Băltaga

Hilohi fiul lui Băltaga

Andrei, olariul

Vasile Ştefănică

Vasile Scurtulencul

Miron

Darii Iuraşcu

Andrii Dănuţă

Pavel Foiul

Andrii Ciocan

Simion, eşan

Grigori Şchiopul

Simion Condre

Gheorghi fiul lui Neculai

Ştefan Mozoiule

Toderaşcu Nohaiu

Ioniţă, vornic

Constandin, harabagiu

Gheorghi, bârlădeanu

Neculai Hurducu

Timofti fiul lui Iftimi

Vasile Lungul

Vasile fiul lui Cristoiul

Niţă Ababii

Ursachi Căliman

Miron Căliman

Maftei fiul lui Babii

Constandin Hormenghii

Sile Giosanu

Ştefan fiul lui Macari

Ion Ordul

Vasile Cărăiman

Dănilă Sotnicu

Năstase Poiată

 

 

Rufeturi:

Scutelnicii dumisale spătarului Râşcanu

 

 

Timofti Bairactar

Vasile Frecăţel

Andrii Niamţul, vezeteu

Miron

Agapii, vier

Irimie, cumnat lui Iosip

Ion Surdul

 

 

Mazili şi ruptaşi:

 

 

Paraschiv Burlada, mazil

Iosip Burlada, mazil

Lupu, casapu, ruptaş

 

 

Volintirii:

 

 

Ion, cioban

Mihaiu Păvălache

Grigoraş Purcel

Ştefan Tacotă

Costandin Ene

Nastase a Zlotoaei

Neculai Bordurian

Vasile Băbăliciu

Constantin Canţir

Ion Mădan

Darii Popescu

Miron Ghenciul

Petre Zativ

Neculai fiul lui Duţul

Simion Purcel

Andrei Cernat

Pavel Ştefănică

Nistor Stângul

Ioniţă Scrobu

Toader Bărdianu

Constandin Mistrianu

Ilieş

Ioniţă Mărdari

Petre Zoti

 

 

Femei sărace:

 

 

Marie, săracă

Aftinie, săracă

Măriuţa, săracă

Urâta, săracă

Aniţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 426-428