MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 10

Pomârla – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

*

Satul Pomârla

*

Toată suma caselor: 126

Scădere rufeturile, însă: 126

49 liuzi cu salvogvardie dată din let 1772 februarie 11

41 slugi, argaţi, păstori ai dumisale medelniceresei Tofanii Macrioai şi a fetei dumisale, medelniceresei Catrinii, ce i-au scutit tot cu salvogvardia ce se arată mai sus

12 femei sărace

5 preoţi i diaconi i dascăli

17 ţigani

2 volintiri cu salvogvardie din let… şi cu cartia Divanului.

*

Cu salvogvardie din let 1772 februarie 11, a dumisale Tofanii Macrioai şi a fiicei dumisale medelniceresei Catrinii

*

Scutiţi cu salvogvardie:

*

Ion Drume

Simion Drume

Eftimie Costin

Bejul

Vasile Bărănar

Georgiţă

Ion Lungul

Mihaiu sin porcarului

Demian

Chiriac, butnar

Sandul, cojocar

Ion Ţibirschii

Mateiu sin Ifrim

Roman, holtei cu mamă

Simion, hotincian

Toader, grec

Onofreiu

Vasile, rus, bejenar

Costandin Huţul

Neculaiu, rus

Macoveiu, pomârlian

Lupul Leontii, priş pe Hilişeu

Pavăl, dascăl, holtei cu mamă

Simion Spânu, holtei cu mamă

Irimie Hrăsinacu

Pavăl, brat (frate) lui

Toader, brat lui

Andrei, rus

Costandin Baroncia

Onciul Baroncia

Ion, rotar

Ignat, cioban

Grigoraş Sobeţchii

Pavăl Părăian

Iurie, rus, bejenar

Dumitraşco Horoşco

Vasile Baroncia

Miron, văduvoi

Ştefan, pomârlian

Roman zet (al) Botezat

Gavril slugă popii

Ioniţă, ungurian, bejenar

Ilie nepot ungurianului

Andrei, văcar

Toader nepot lui Andrei, dulgher

Vasile, rus, bejenar

Ion, rus, bejenar

In Ion, rus, bejenar

Antohii, jitar

*

Slugile, argaţii păstorii

tij (tot) ai dumisale Tofanii şi a fetei dumisale medelniceresei Catrinii ce sunt cu şederea lor în satul Pomârla

*

Vasile sin Georgii, slugă

Condorachi, slugă

Ion sin Giorgiţă, slugă

Vasile Calinic, slugă

Dumitru, slugă

Ion, vornic, slugă

Aivaz, slugă

Alecsa, plugar

Ani, plugar

Vasile, vătăman

Fedor, plugar

Toader Brăniştian, plugar

Toader, plugar

Iosip, viziteu

Ion, ciobotar

Petre, rotar

Dănilă, argat

Apostol, butnar

Toader Lopată, cioban

Ion sin Nichita

Toader, slugă

Grigorii, grădinar

Pricopii, olar

Ştefan, străchinar

Ilie Botezat

Georgii Brabăn

Ştefan Baroncia

Andrei, dulgherul

Toader, călăraş

Ştefan, herghelegiu

Ion, herghelegiu

Irimie, pas

Ştefan, pas

Toader, pas

Ion, văcar

Ştefan, cioban

Ioan sin Andrei, cioban

Iancul, vier

Ion sin Nichitei

Mironaşco

Eftimie, bejenar

*

Rufeturi:

*

Femei sărace, făr’ de ajutor:

*

Paraschiva Enăchioai

Dochiţa, covrigăriţa

Marie, babă

Marie, vădană

Dochiţa, babă

Safta Părăeniţa

Ioana Costiniasă

Acsana, babă

Marie, babă

Irina, vădană

Vasâlca, babă

Bejana, babă

*

Preoţi, diaconi i dascăli:

*

Preotu Silion

Preotu Georgii

Preotu Ioniţă

Diaconu Simion

Simion, rus, dascăl

*

Ţiganii ot Pomârla:

*

Ion, jude

Sandul

Nica

Toader

Nuţul

Miron

Ştefan

Ursul

Lungul

Ion

Iordachi

Ciobotaru

Eftimie

Toader

Toderică

Ţigancă vădană

Ştefan

*

Volintiri ot Pomârla:

*

Luca, cu carte de apărare de la măria sa graful

Ion, brat (frate) Luca, tij cu acea carte

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 489 şi 490


Hilişeu – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

*

Hilişău

Sandului Curt, mazil

*

Toată suma caselor: 66

Scădere rufeturile, însă: 15

6 femei sărace

3 preoţi i diaconi i dascăli

1 mazil

1 jidov

1 ţigan

3 argaţi ai Sandului Curt, mazil

Rămân birnici: 51

*

Birnicii:

*

Toader Chiper, vornic

Grigoraş Brabăn

Ion sin Marie

Ştefan sin Marie

Pricop Aramă

Grigoraş Minciună

Acsintii, ciobotar

Grigoraş sin Aniţii, rus

Toader sin Marie

Pavăl Pasăre

Ion Pasăre

Iordachi, dulgherul

Ştefan sin Măriuţii

Vasile Pasăre

Istrate Buliga

Pentelie Jacotă

Pentelie Mucia

Georgii Mucia

Lupul Buliga

Ioniţă, iconar

Sandul Buliga

Georgii Roznovu

Toader Moroşan

Vasile Ciocan

Grigorii Ciocan

Pavăl Ciocan

Andreiaş Ciocan

Pricopii Ciocan

Petre Ţibrican

Georgii, căprar

Iacob Ranga

Toader Băbiţoiu

Petre, strugar

Zaharie Băbiţoiu

Toader Frunză

Vasile, ungurian

Vasile, morar

Georgii, rus

Istrati sin (fiu) Mirăuţă

Lupul sin Mihăesii

Mafteiu, vătăman

Lupul, ungurian, este bătrân neputincios

Ion, rus, tij (la fel) neputincios

Ignat, ungurian, tij

Chiriţă, tij

Petre Ciocan, tij

Vasile, vezeteu

Ivan, ungurian

Georgii Lungul, croitor

Toader, scutelnicul, ungurian

*

Rufeturi ot tam:

Femei sărace, fără de ajutor

*

Ioana Machidoniasă

Eftimie Leontiasă

Dochiţa, prescorniţa

Malanca

Aniţa Alecsoai

Gafiţa

*

Preoţi ot tam:

*

Preotul Grigoraş

Diaconul Mihălache

Gavril, dascăl

*

Mazilu:

*

Sandul Curt, mazil

*

Jidovu:

*

Strule, jidov

*

Ţiganu:

 

Radu, ţigan

*

Argaţi şi păstori ai lui Sandul Curt:

*

Sandul, văcar

Simion, argat

Toader, holtei cu mamă, argat

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 488 şi 489


Dorohoi – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

*

Târgul Dorohoiului

*

Toată suma caselor: 177

Scădere rufeturile, însă: 177

112 poştaşi

6 femei sărace

8 străini

5 argaţi ai căpitanului de poştă

5 lemnari i (şi) pescari isprăvniceşti

10 preoţi, diaconi, dascăli

3 ruptaşi

5 ţigani

21 jidovi

2 vădani ai jidovilor

*

Poştaşii:

*

Anton Tiron

Vasile Straton

Ion sin (fiu) Tofăneasăi

Ion, hoştinar

Nichita, pescar

Constantin Hribu

Georgii Gavriluţă

Ilie sin Ursul

Toader zet (al) Ungurinaş

Macsim

Ion sin Mihaiu

Vasile, muntian

Savin Dărăscu

Ion Broscăuţan

Vasile Andrieş

Luca Criţă

Toader Criţă

Ştefan Criţă

Macsim Ţar

Ştefan Tiron

Ioniţă, ciobotar

Vasile, olar

Ion Răcilă

Neculai cumnat lui Roman

Alecsa, morar

Miron Cuciran

Ion sin Miron

Acsinti Coţuc

Neculai Coroi

Ion Motan

Tănasi, solonar

Acsinti Iftodan

Dumitru, bârsan

Georgii Hilip

Vasile, vătăman

Eftimie, solonar

Ion Ghiniş

Sandul Pricop

Moisi Pricop

David Pricop

Vasile, chihae

Lupul sin Ursul

Timofti Ostahi

Chiriac, morar

Toader Mâţă

Chiriac, olar

Ion Grosu

Ioniţă, blănar

Tatul

Andrei Fetescul, holtei cu mamă

Dumitraşco Surdul, slabu

Toader sin Andriaş

Vasile, secrier, şchiop

Gavriluţă cel bătrân

Onofrii, morariu

Vasile Ciucă, bătrân

Petre cumnat lui Macsin

Neculai sin Zaharia

Tănasii sin Soltuzoaei, holtei

Mihălachi sin Filip

Ion cumnat Lucăi

Toader, olariul, bejenar

Simion, casap

Andronic, slabu

Ivan, rus

Toader Tiron

Ion sin Gafiţii, holtei cu mamă

Georgiţă, ungurian, slabu

Neculai Gânsacu, vătăman

Neculaiu, rus

Ion Coceran

Vasile, brăhar

Sandul cumnat chihae Cernăuţan

Ştefan Coroi

Eftimie sin Măricăi, slabu

Nichita, brat (frate) lui

Ion Ursul brat Nichitii

Toma Cuciran

Nichifor sin Georgiţii

Sandul Căzacu, vătăman

Ştefan, vătăman

Toader Pleşca

Opre, muntian, văcar

Grigorii sin Coroi, holtei

Vasile, ciobotar, bătrân

Grigoraş zet (al) ciobotar

Ion Bălan

Toader Prutian

Ştefan Plăcintă

Toader Hodoroabă

Gavril Hodoroabă

Vasile, rotar

Eftimie sin Moisi, slabu

Ursul Moisi

Ion Ţâmpoc

Ion, ungurian

Dumitraşco Straton

Georgii, oltian

Chira Horlaciu

Pavăl Horlaciu

Georgii Dron

Ursul sin Bejan

Miron Bejan

Andrei, zugrav

Ştefan sin lui

Alecsa sin lui

Vasile Negrescu

Ion Vasoschii

Vasile Bostan

Lazor sin Herjabă

Eftimie Ciuntul, calic

*

Femei sărace, fără de ajutor:

*

Neculăiasa

Lupa Scifirniţoae

Nastasia Neculăiasă

Româniasa

Maria, bărbieriţă

Ioana, preotiasă

*

Rufeturi:

Străini din târgul Dorohoi ce nu dau nici la o rânduială

*

Toader, crâşmar vlădicăi ot (din) Rădăuţi

Stoian, furmagiu, orbu

Georgii, marchitan

Ştefan, crâşmar căpitanului Costandin

Vârnav, cu daria lui la satul Hilişeu ot Botoşani

Georgii, argat lui Tutovan, străin

Vasile, sârbul, marchitan

Ion, frâncul, botezat

Vasile Robul

*

Argaţii lui Grigoraş Gherghel, căpitan de poştă:

*

Georgii sin Andrieş, pescar

Andrieş, pescar

Sandul zet Andrieş, lemnar

Grigoraş zet (al) Bălan, lemnar

Ion sin Paraschivii, lemnar

*

Preoţi, diaconi şi dascăli:

*

Preot Tănasii

Preot Iordachi

Preot Ion

Diacon Irimie

Diacon Dumitraşco

Diacon Toader

Dumitraşco, clisiiarhu

Grigoraş, dascăl

Preot Păladi

Diacon Simion

*

Ruptaşi ot tam (de aici):

*

Vasile Brandaburul

Constantin cumnat Brandaburului

Toader, cojocar

*

Ţiganii dumisale stolnicului Enachi Canta, cei ce se află cu case şezătoare în Dorohoi:

*

Stan, scripcar

Dumitru, scripcar

Nistor, cobzar

Ion, scripcar

Drăgoi, scripcar

*

Jidovii ce se află şezători în târgul Dorohoiului:

*

Herşcu, staroste

Iosil Strâmbul

Iosip zet Marie

Niţul sin Bărcul

Iţco cumnat Leibii

Moscul sin Hărşcu

Aizic sin Hevjii

Haţcal

Marco zet Freidii

Dănilă brat Leiba

Strule cel Negru

Strule, bârlădian

Avram a Beilii

Mănaşco sin Herşcu

Mihel Şcolnic

Solomon Tătar

Moscul, hotincian

Nuta, croitor, cel bătrân

Iacob zet Avram

Leiba, croitor, slab

Zavil, croitor, slab

*

Jidovi vădani:

*

Ciorna

Rava

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 486-488


Botoşani, la 1774

 

Târgul Botoşeni

Toată suma caselor: 1.954

Rufeturi: 1.172

Birnici: 782

*

Mahalaoa Vreghienii

*

Anume birnici: 39

*

Pricopi Beşete

Apostol Beşete

Toma Popotă

Ion, bejenar

Mitre, blănar, cumnat Beşetii

Vasile Romăşcan

Ioniţă cumnat Romăşcan

Vasile Găluşcă

Grigori cumnat lui Brânzilă

Chirică, ciubotar

Iordache Găluşcă

George Lupaşcu

Andrei Muste

Neculai Mustia

Ioniţă sin (fiu) lui

Grigori Muste

Chiriac sin Gologănesii

Ursachi, sucmănar

Georgi, olar

Vasile Muste

Paraschiv Botezat

Grigoraş Şchiopul

Sava, ciubotar

Neculai sin diaconiţii

Vasile, olar

Petre, rus

Toma, dulgher

Timofti, olar

Neculai, ciubotar

George, olar

Vasile, morar

Sofroni, dulgher

Ion, ciubotar

Mihălache Radul

Pavăl al Anii

Eni, croitor

Niagul, ciubotar

Vasile Leca, ciubotar

*

Mahalaoa Sf. Georgie

*

Birnicii: 33

*

Georgi, croitor

Ilie, săponar

Ursul Nicoară

Gheorghiţă, tălpălar

Vasile Benar zet (al) Tănase

Vasile, cărăuş

Dumitraşcu cumnat lui Caraolan

Alecsandru Ţaţul

Toader Corobană

Manoli, sârbul

Vasile, tălpălar

Toader Caraolan

Georgi Blândul

Lupul Muste

Toader Moisa

Tănasi, croitor

Georgi sin ego

Ioniţă sin ego

Georgiţă Stihi

Andrei Botezat zet Paplafus

Ion Delian

Ioniţă, căsap

Ioniţă, ciubotar

Iordachi Moisa

Costandin Stihi

Ion Tazlăoan

Timofti, ciubotar

Toader Rădian

Georgie, ungurian

Toader, ungurian

Dumitraşcu, cărăuş

Zarie Zgârcia

*

Mahalaoa Morăreştii

*

Anume birnicii: 39

*

Ion ot (din) Morăreşti

Andrei, croitoriul

Toader zet lui

Timofti, ciubotar

Ştefan, şelar

Toader, şelar

Ion, botnar

Pavăl, botnar

Iacob

Ion, cioban

Neculai, cojocar

Simion

Chişliac

Ion zet Ruşcii

Păun zet Zaharie

Grigori, puşcaş

Neculai Viţul

Vasile Moscul

Petre Moscul

Toader Grecul

Simion Hârtopanul

Pavăl Moscul

Georgi Moscul

Georgi Corne

Zaharie Viţul

Grigoraş Viţul

Mihai, rus

Simion, tălpălar

Ioniţă zet săhăidecar

Neculai Botezat

Costandin Colăcel

Ioniţă Aftănase

Ioniţă, cojocar

Neculai Blândul

Dumitru, dulgher

Grigoraş

Ion, dulgher

Vasile Hârtopul

Andrei, cojocar

*

Mahalaoa Târgului Vechi

*

Anume birnicii: 23

*

Vasile, crâmar

Mihai, mesărciu

Tudorachi, croitor

Vasile, şoltuz

Vasile Potorac

Lupul, hangiul

Ioniţă Gologan

Roman, căsap

Ioniţă Nicoară

Ioniţă Păsat

Georgi Bălan

Ion Mălăncescul

Savul, crâmar ot (la) Haralampu

Toader Bunduc

Buorianul

Ioniţă zet săponar

Toader zet Costandin, crav

Costandin, misărciul

Costandin, bărbier

Nuculai, crâşmar

Dumitru, ciubotar

Luca, mesărciul

Grigoraş sin Vârvarii

*

Mahalaoa Târgului Nou

*

Anume birnicii: 41

*

Costandin zet Corne

Lupul Bordeian

Vasile, harabagiu

Ioniţă, abăjer

Sandul, dulger

Dumitru, croitor

Vasile cumnat popei Grecului

Mihai, rus

Apostol sin (fiu) lui

Ion, dulgher

Nistor, olar

Andronic, olar

Pintelei zet (al) Cujbă

George Blândul

Neculai, dulgher

Vasile, cioban

Ispir, furmagiu

Simion, furmagiu

Ion Bâzgan

Dumitraşcu Bâzgan

Sava, crâşmar Lucăi

Costandin, liahul

Vasile, harabagiul

Georgi ot Costandin liahul

Mihai, rusul

Pavăl Ololuţul

Ştefan, olar

Roman, ciubotar

Mihălache Turcul

Toader Gulie

Neculai Gulie

Iordachi Gulie

Mardari, teslar

Ion, herghelegiul

Ion, grosariul

Petre, rus ot crâşma bănesii

Şerban

Năstasi, crâşmar

Vasilachi, ciubotar

Toader Macotă

Toader, ţimiraş

*

Străinii: 50

*

Dumitru cumnat lui Apostol

Eni sin (fiu) Pală

Savin, pietrar

Necola, pietrar

Panaite, băcal

Apostol Stari

Ion Hodoroabă

Ivan brat (frate) lui Andrei, cazacliul

Femeli zet Păun

Ioniţă Ţuliuc

Andrei, furmagiu

Tudose, blănar

Vasile zet Brânzilă

Toader Ojog

Toader zet Bordiian

Andrei, şlicar

Georgi zet Bâzdojesii

Toader, trăistar

Hristodor a Caţaveloaei

Calanfir zet Botezat

Toader Stihi

Ioniţă zet Chistoloae

Dumitru Paplafus

Toader sin ego

Pavăl Botezat

Toader Şchiopu, blănar

Sandul Borcilă

Georgi, papugiu

Ilie, băcal

Dumitraşcu Botezat

Petre, bărbier

Tănase, abăger

Vasile Mălăescul

Ioniţă, furmagiu

Georgi, băcal

Toader Mucul, blănar

Adam Stari, băcal

Milia, furmagiu

Ioniţă, bărbier

Grigori Feteleu

Simion, abăger

Nedelcu ot dughiana lui Tudori

Ene Panaite ot Cucuzel

Mihălachi, furmagiu ot tam

Necola, furmagiu ot Feodosi

Tomşe ot tam

Enachi, papugiu ot Morăreşti

Iamandachi, blănar

Ioniţă brat Pavăl Botezat

Vasile brat Pavăl Botezat

*

Armenii de loc

*

Anume: 47

*

Andronic Nastur

David

Ioniţă Burde, holtei

Crăciun Buzat

Anton Hăul

Marcul al Irimiei

Bogdan al Crăciunesii

Cerchez, holtei

Grigori Antonaş

Grigori nepot lui Antonaş

Cârsti Şorul

Ursul Darhanes

Hagi Acsinte Hăul

Toros, săponar

Acsinte Vârtan

Cerchez zet ego

Ivan Trancul

Simion nepot Hăului, sin (fiu) Savin

Luca cel mic

Iacob zet popii

Georgi, eşan

Mane

Gagos zet Burde

Mane Romăşcan

Andrei, holtei

Iacob Lebădă

Hulubei sin Lebădă

Tatos

Toader Triancul

Andronic Triancul

Grigori Macsin

Mardaros nepot Hăul

Ariton Triancul

Cârste Triancul

Cârste al Popii

Ştefan Vârtan

Ştefan sin popii

Vârtan Sucevan

Ariton Robul

Luca sin Ştefan

Neculai

Ştefan nepot lui Sefir

Frangul, clisiarhu

Sava Bolfosul

Moisiz

Grigori Zador

Sava Tătar

*

Armenii străini ce au cartia Divanului: 32

*

Bagdasar

Mane ot casa lui Păun

Mogârdeci

Harabet

Gaşpar ot casa lui Manole

Ermize

Vârtan

Ovanes

Hagi Egomindas

Apriiam

Ariton, croitor

Alt Ariton, croitor

Ferat

Bogos

Alt Ariton

Grigori

Bogdan, lăcătuş

Apriham

Alt Apriham

Chircori

Ovanes

Grigorie

Alt Ovanes

Arăchel

Tatos

Asfadur, croitor

Sarchez, ciubotar

Nisez

Alt Sarchez

Alt Ohanes

Vartan

Mihai

*

Jidovii

*

Anume: 41

*

Marcu

Herşcu

Moisi

Haicu

Solomon

Leiba

Alt Leiba

Haim, covrigar

Alt Leiba

Iancul

Iosip

Leiba zet Iutii

Cerbul, staroste

Isac Jumene

Marcu sin Şimon

Iţic ot Soroca

Cerbul, căuşanlău

Nusen zet Şimon

Iosip zet Şimon

Haim

Lupul

Aron

Solomon

Leiba

Iosip sin Solomon

Zelman

Herşcul sin Samuil

Solomon sin Froimoae

Uşer

Avram, zlătar

Avram sin Iosip, dascăl

Vigder

Iacob

Pereţu, şlicar

Lupul

Şmil

Zelmi, şlicar

Iosip sin Iutii

Ilie

Zelic

Cerbul

*

Neguţătorii ce sunt cu şederea în Botoşeni

şi rânduielile însă le dau cu neguţătorii de Iaş

*

Anume: 36

*

Feodosi Georgiu

Dumitru brat (frate) lui

Mihai, veneţian

Chiruş

Dima Ciocan

Tudori Albineţul

Ion, craiovan

Snovi Manolesii

Lupaşcu zet Manolesii

Dumitru, ungur

Andrei, cazacliu

Iorga Galiongiu

Georgi, crav ot Eşi

Georgi Buiuc

Apostol, băcal

Apostol zet Stămate

Necola, băcal

Necola Barbă

Georgi, muntian

Ilie, băcal

Georgi Şişman

Eni zet Apostol

Halampu Şchiopu

Eni Funduc

Eni Caraculuccii

Afendule Hurem

Chiriac, pescar

Haralampu cel mic

Neculai brat Lupaşcu

Ioniţă, făclier

Enciul, sârbul

Ivnciul, sârbul

Ilie Caraghios

Filip, băcal

Necola, furmagiu

Ştefan, veneţian

*

Mazili

*

Anume: 7

 

Andrei Hrănacia, căpitan

Pintelei Mădârgiac

Mihălache Revencu

Ştefan Stihi

Andrei Berescul, mazil de Iaş

Ion sin Grigori, mazil de Iaş

Grigori Balica, mazil de Iaş

*

Ruptaşi

*

Anume: 8

*

Georgi, nemesnic

Vasile zet ego

Georgi zet Iftodi

Grigoraş Guşul

Iftimi Stihi

Ion Stihi

Vasile Stihi

Georgi Păun

*

Ciocli

*

Anume: 24

*

Roman ot Morăreşti

Costandin ot tam (tot de acolo)

Toader Corne ot Morăreşti

Iacob, ciubotar ot tam

Tănasi ot tam

Ifrimie Colăcel

Georgi Colăcel

Ion Ojog

Niţă

Vasile

Grigori, ciubotar

Niţă Antima

Nică sin Radul

Ifrim sin Radul

Dumitraşco, olar

Ursachi

Chiriac

Ştefan ot mahalaoa Sfeti Georgi

Timofti, vătav

Ioniţă, croitor

Iordache a Chistoloae

Ion, crâşmar

Vasile, staroste

Ion, muntian

*

Preoţii şi diaconii

*

Anume: 23

*

Protopopul Ivaşco

Protopopul Miron

Popa Panait ot prepodobna Paraschiva

Popa Avram ot tam

Popa En iot Precista

Andrei, clisiiarhul ot tam

Popa Pavă lot tam

Popa Ion ot tam

Popa Dumitraşcu ot Vovedenie

Popa Chiriac ot tam

Popa Gavril ot tam

Popa Pavă lot Sfeti Ioan

Popa Raba ot Sfeti Ilie

Popa Grigori ot tam

Diacon Ion ot tam

Popa Costandin ot Sfeti Georgi

Popa Ioniţă ot tam

Popa Grigoraş ot tam

Georgi, dascăl ot tam

Toader, dascăl ot Sfeti Ilie

Diacon Mihălachi ot Precista

Popa Ioniţă ot Sfeti Neculai

Simion, diacon ot tam

*

Popii armenilor

*

Anume: 3

*

Popa Zadik

Diacon Grigori

Diacon Iacob

*

Cei ce sunt cu salvogvardie

*

Anume: 16

*

Costandin Mărgian, arnăut

Panaite, ceauş

Necola, marchitan

Matei, bărbier

Ioniţă, jidov botezat

Vasile, liahul

Alecsandru biv (fost) căpitan de poştă

Tiron

Panaite, cătană

Lupul, bărbier

Vârtan Zador, arman

Nazarie, arman

Zaharie, arman

Iaţcu zet lui Grigoraş Guşă

Ion, ungurian

Ştefan Ciogole, mazil de Eş

*

Volintiri

*

Anume: 8

*

Georgi, căpitan

Sava

Costandin Cucuzel

Mihălache Cioful

Neculai, abăger

Adămică

Dimitrie zet Cenuşă

Enachi

*

Liuzii poruşnicului Eni

*

Anume: 7

*

George, arnăut

Pavăl, crâşmar

Grigori

Moisei, crâşmar

Toader, crâşmar

Cârste, crâşmar

Neculai, hotincian

*

Liuzii jicnicerului Manolache

*

Anume: 3

*

Andronache, slugă

Ion Potronic, ruptaş ot Hârlău, slugă

Nechita, blănar; are şi savogvardie

*

Scutelnicii dumisale stolnicului Costandin Balşe

*

Anume: 5

*

Alecsa Altcolacii

Costandin, crâşmar

Nica, croitor

Timofti, crâmar

Neculai, croitor al banului Vârnav

*

Slujitorii isprăvniceşti ce sunt pentru slujbă în târg

*

Anume: 20

*

Ilie Bou, başciohodar

Dorofti, căpitan

Dragomir, muntian

Dumitraşcu Botezat

Toma, htincian

Negoiţă, muntian

Ioniţă Necşan

Tănasi, rus, tălmaci

Ioniţă Rale

Ion Căldăruşă, vătăjel

Mihai, rus, vătăjel

Vasile sin Ursul, vătăjel

Vasile, bărbier, vătăjel

Grigori, chihae de panţiri

Gherasim, rândaş

Vasile, feneregiu

Georgi, muntian

Dediul, muntian

Panaite, eşan

Moisă Colăcel

*

Ţiganii târgului

*

Anume: 28

*

Georgi Pelin, a dumisale vistiernicului Canta

Toader Dârmoiu, tij (la fel)

Vasile Ciuleiu, tij

Ursachi Ciuleiu, tij

Vasile Agopşe, tij

Vasile Holban, tij

Ioniţă Gane, tij

Iftimi, spoitor, tij

Ioniţă Titilinca, a lui Hudici

Neculai sin Măriuţii, al banului Neculai Ruset

Sandul Bursucan, tij

Grigoraş zet Burghelii, tij

Vasile Cealâc, tij

Vasile sin lui, tij

Andrei Căuş, tij

Ursul Burghele, tij

Toader Aman, tij

Danul, tij

Ioniţă, tij

Mihălachi Cobac, al mănăstirii Dragomirnii

Ioniţă Cărăbuş, tij

Georgi sin Ilenii, al lui Pilipoţchi

Neculai Badiul, al mănăstirii Sf. Neculai

Lupul, chişionianul, tij

Mihai Popişteş, tij

Marin, tij

Ion, ţigan al dumisale visternicului Costandin Sturze

Simion, scripcar, tij

*

Adunarea sumelor:

*

Toată suma caselor: 1.954

Rufeturi: 1.172

Birnici: 782

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 203-209

*

NOTĂ: Sună ciudat pentru mine să găsesc, printre ţiganii târgului Botoşeni, pe un Toader Aman sau pe câţiva fraţi Ciulei, precum şi alte nume care fac gloria culturii române.


Zahoreni, Manoleasa – Botoşani, la 1774

Ținutul Botoșani

10 iunie 1774

Ocolul Târgului

*

Ruşii

*

Toată suma caselor: 28

Scădere rufeturile, însă: 28

21 scutelnici

2 popi

2 mazili

1 ruptaş

1 argaţi

*

Scutelnicii:

*

Vasile Ciuntul, scutelnic şetrăroaei lui Izmană

Pavăl Ciuntul, tij (la fel)

Costandin Căzac, tij

Miron, butnar, tij

Pricop, rus, tij

Somne, rotar, tij

Toader Lungul, tij

Neculai Roşca, tij

Ion Totoiu, tij

Ion, cioban, tij

Grigore Pambarău, scutelnic jicnicerului Pavăl Banteş

Iacob, tij, scutelnic

Tudosi Belciug, tij

Ion zet (al) Ivan, tij

Nechita, tij

Lupul, argat

Gavril sin (fiu) Cârste, tij

Apostol sin Acsinti, tij

Ioniţă, hotincian, scutelnic paharnicului Ioniţă Banteş

Costandin Bâgul, tij

Costandin, slugă, tij

*

Rufeturile:

*

Popa Costandin

Popa Ion

Toader Goian, mazil

Neculai Blebe, mazil

Ion Blândul, ruptaş

Pavăl, argat lui Neculai Blebe, mazil

Istrati, argat lui Neculai Blebe, mazil

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 202 şi 203


Pagina 10 din 20« Prima...89101112...20...Ultima »