Cronici sentimentale | Dragusanul.ro - Part 59

Nicolae Crasi, un mare pictor neştiut (VII)

Nicolae Crasi 2

*

Artistul plastic bucovinean, care nu a avut niciodată o expoziţie personală, pentru că nici măcar nu l-a interesat, Nicolae Crasi, din Ipoteştii Sucevei, preocupat să lase satului natal un patrimoniu iconografic al caselor de odinioară (lucrate şi grafic, şi pictural), va avea, în vara care urmează, o expoziţie-eveniment, pe care o premeditez în complicitate cu rockerii Mihnea Blidariu (Luna Amară) şi Andi Drăguşanul (Toy Machines), pentru a doua decadă a lunii august, dar înainte de Festivalul Bucovina Rock Castle, la care nu cântă nici Luna Amară, nici Toy Machines, dar Mihnea şi Andi au treabă berechet.

*

Cum va fi vernisajul expoziţiei marelui pictor neştiut Nicolae Crasi? Sper să mă pot abţine şi să aflaţi totul abia atunci, prin participare şi prin uimirile pe care le presupune arta netrucată, respirată odată cu aerul.

*

Nicolae Crasi 3

Nicolae Crasi 4

Nicolae Crasi 6

Nicolae Crasi 7

Nicolae Crasi 5

Nicolae Crasi 9

Nicolae Crasi 10

Nicolae Crasi 8

Nicolae Crasi 1

*


Nicolae Crasi, un mare pictor neştiut (VI)

Nicolae Crasi, în anonimatul Ipoteştilor

Nicolae Crasi, în anonimatul Ipoteştilor

*

Întâlnirea cu un mare artist înseamnă, întotdeauna, şansa altor desluşiri ale lăuntrului tău, pe care nu l-ai atins doar într-o anumită spaţialitate cu degetul. Arta plastică a lui Nicolae Crasi propune evadări în spaţialitate, spre rădăcina astrală a miturilor, ştiut fiind faptul că Arborele Vieţii are rădăcinile în cer şi crengile, cu frunze şi fructe, pe pământ. În opera lui Crasi poţi regăsi limbajul primordial al intrării în armonie şi, prin opera lui, poţi tinde spre metafizic, doar rupându-te din bicisnicia clipei şi îndurându-te să păşeşti îndrăzneţ peste punţile difuze ale vremuirii. Indiferent de viziunile propuse, pentru că Nicolae Crasi propune viziuni chiar şi atunci când trasează, din câteva linii, inefabilul unei case ţărăneşti, opera acestui mare artist neştiut tulbură, pentru că te postează, mereu şi mereu, la răscrucile existenţiale, ca să-ţi faci singur judecata de apoi, pricepând unde ai rătăcit cărările şi unde le vei mai rătăci. Întotdeauna, în viziunile plastice ale lui Nicolae Crasi există o cale, ba sferică, ba lineară, ba în frânturile treptelor, numai că el nu o alege pe nici una, preferând să se poziţioneze acolo de unde poţi privi şi înţelege.

*

Crasi 1

Crasi 2

Crasi 3

Crasi 4

Crasi 5 Suceava

Crasi 6

Crasi 7

*


Nicolae Crasi, un mare pictor neştiut (V)

Nicolae Crasi: Autoportret

Nicolae Crasi: Autoportret

*

După ce, dimineaţă, impresionat de mesajele ancestrale ale artei lui Nicolae Crasi, am scris şi publicat un poem, inspirat de naraţiunea astrală, incifrată în fiecare desen, astăzi o să vă prezin o altfel de grafică, una mărturisitoare, „spărgând”, uneori, memoria veche a Ipoteştilor Sucevei, cu alte viziuni îndrăzneţe ale marelui artist necunoscut Nicolae Crasi, care nu a avut, niciodată, o expoziţie personală în Suceava. Dar o va avea!

*

Casa 1

Evolutie

Casa 2

Copacul

Casa 3

Casa 4

Eroul

Casa 5

Casa 6

Grafica

Casa 7

*


Nicolae Crasi, un mare pictor neştiut (IV)

Artişti plastici din Ipoteşti: Nicolae Crasi şi Radu Iaţcu

Artişti plastici din Ipoteşti: Nicolae Crasi şi Radu Iaţcu

*

Nimic din simbolistica ancestrală nu lipseşte din grafica lui Nicolae Crasi, nici octogonul, în toate variantele astrale, nici triunghiul „celtic” (intuit, parcă, aidoma celui din anul 5.000 înainte de Hristos, descoperit, ulterior, de arheologul Constantin-Emil Ursu, la Baia), nici „paradesha”, nici dubla sfinţenie a omului sfânt – acestea din urmă, în defăşurări aglomerate, ba chiar şi stilul primordial de naraţiune cosmică, în care fiecare om devine o cetate, aspirând spre ceruri şi mutându-şi străbuni în cer.  De aici, senzaţia de templu, de iluminare, în care oficiază sacerdotul, caracteristică operei lui Nicolae Crasi şi contactului iniţiat cu o astfel de operă narativă (naraţiunile mitului iniţial şi iniţiatic prin linii, în dispuneri dezvoltate, care valorificau, prin perimetre, cele două cruci, se rosteau în „limbajul ritmicităţii”, universal şi păstrat ca atare în toate culturile lumii).

*

Nicolae Crasi esenţializează, în puţine cuvinte rostite, ceea ce am spus eu mai sus, definind un crez artistic dezarmant: „Frumuseţea unui om o găseşti, întotdeauna, în sufletul lui, nu în aspectul lui fizic”. Nicolae Crasi a izbutit să-şi desluşească frumuseţea lăuntrului, înfăţişând-o tainelor, cumva boeme, cumva sacerdotale, în care îşi trăieşte însingurările.

*

Grafica 22

Grafica 23

Grafica 24

Grafica 25

Grafica 26

Grafica 27

Grafica 28

*


Nicolae Crasi, un mare pictor neştiut (III)

Nicolae Crasi: Autoportret

Nicolae Crasi: Autoportret

*

Casa bunicilor lui Radu Iaţcu se afla, pe coasta dealului, ceva mai sus de casa familiei Crasi, iar Radu şi Nicolae au copilărit împreună. În arta lor, există o anume înrudire, cea a spaţialităţii, care m-a determinat să scriu, în materialul anterior, că artiştii plastici, cu care ar trebui să se mândrească Ipoteştii, sunt veri.

*

Nicolae Crasi are o ştiinţă a simbolurilor străvechi ireproşabilă, în care imaginaţia creatoare desăvârşeşte şi face inteligibile mesaje ancestrale, aparentele mesaje târzii creştine, inserate ici-colo, fiind, aşa cum sublinia Sfântul Augustin, în „Civitas Dei”, doar trăiri cosmice, necesare ca repere.

*

Grafica 15

Grafica 17

Grafica 18

Grafica 19

Grafica 20

Grafica 21

*


Pagina 59 din 88« Prima...102030...5758596061...7080...Ultima »