ion drăguşanul: Povestea aşezărilor moldovene I J | Dragusanul.ro

ion drăguşanul: Povestea aşezărilor moldovene I J

 

 

 

Dar datină, tradiţii şi obiceriuri pot fi întâlnite, într-o concreteţe năucitoare, risipite prin viaţa vremilor din urmă, acolo unde pământul însemna o necontenită rodire şi din rodire, şi din miracolul reînvierii în „luncile Soarelui”, aveau să se individualizeze casele şi satele, în ciuda faptului că, în întreaga strămoşie a Moldovei vom întâlni, mereu şi mereu, într-o frăţietate deplină, alături de români, numeroşi slavi, maghiari, evrei, armeni, greci, turci, sârbi, nemţi, ba chiar şi italieni şi francezi, cu venele pe neaşteptate împrospătate de sevele enigmaticului „frunză-verde”.