Dragusanul - Blog

Raptul austriac din gloria Bisericii Ortodoxe

 

commons.wikimedia.org: Ucraineni din Bucovina, în 1915

De peste un veac, pe care eu încă nu l-am împlinit, se tot repetă prin românime că, după ce au comis „cumplitul rapt” al răpirii Bucovinei de la „patria mamă” (Turcia, în dreptul internaţional; Rusia, în fapt), austriecii s-au pus pe rusificat masiv Bucovina, visând, probabil şi o despresurare a Vienei de sub ruşi, dacă tot le merseseră cu turcii. Dar se întâmplă, de o vreme, că tot transcriu recensămintele din anii 1770-1774, făcute din ordinul feldmareşalului rus Rumeanţev (Rumeantzow, în alte grafii), şi nu pot să nu bag de seamă şi la cap că, cu prilejul transcrierilor de până acum, am întâlnit atâţia ruşi prin Bucovina, prin ţinuturile Botoşanilor şi prin cele ale Hotinului, încât mi-e teamă – vorba vine! – că s-au aşternut „fraţii de la răsărit” prin sângele (şi prin codul genetic) celor mai mulţi dintre moldoveni. În anii aceia, măcar jumătate dintre locuitorii din nordul moldav erau ruşi, iar austriecii, degeaba se laudă, nu i-au adus, pentru că abia unelteau pentru medierea cu folos între turci şi ruşi, care aveau nevoie de niscaiva pace, batăr până să se usuce sângele de pe piepturile cailor. Şi-atunci, cine i-a adus, cine a rusificat atât de glorios nordul Moldovei?

commons.wikimedia.org: Ucraineni din Bucovina

Răspunsul e simplu: proprietarii. Cei câţiva boiernaşi, care mai aveau jirebii prin unele sate, şi, mai ales, marele proprietar de moşii, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă. Şi să nu credeţi că i-a fost uşor: începuse cu doar câţiva huţului, cărora le-a închiriat munţii, numind obcinele Bucovinei „munţii huţăneşti”. Curând, pentru că pământuri întinse şi roditoare şedeau nelucrate, Biserica Ortodoxă, care predica în slavonă, pentru că limba română era diavolească, a început să-şi aducă din Rutenia şi de prin Galiţia enoriaşi cu har dumnezeiesc, lucrând persuasiv pentru îndumnezeire şi cu populaţia băştinaşă: „Marie, Marie, ca mâine ai să ajungi în faţa lui Isus (încă nu se scria „Iisus”, pentru distigere de „papistaşi”) şi nu o să poţi să-ţi spui păsurile, pentru că nu cunoşti limba lui Dumnezeu, slavona; iar Isus nu înţelege iotă din limba diavolească a moldovanilor!”. Biata Maria, bigotă şi atunci, ca şi azi, începea să rumege silabe slave, pentru a-şi pregăti rechizitoriul căinţei în limba rusă, pe care, când va fi să fie, să-l înmâneze bunului Iisus, apoi, încetul cu încetul, a învăţat ruseşte şi a murit fericită. Am ascultat-o, pe când păşea pe cer, cât de duios şi de sfâşietor murmura: „Boje, moi! Boje, moi!”.

commons.wikimedia.org: Ucraineni din Bucovina

Aşa că îi rog pe istorici şi pe ceilalţi patrioţi români să nu mai păgubească, în favoarea austriecilor, Sfânta Biserică Ortodoxă Română de gloria de a fi rusificat nordul Moldovei şi le mulţămesc anticipat, în limba moldovenească a dumnezeirii: „Bogda-prosti!”.


Zarojani sau Зарожани – Hotin, la 1770-1772

Ţinutul Hotinului

1770-1772

Ocolul de Sus

*

Ţărujanii

* 

Toată suma caselor: 51

Scădere rufeturi, însă: 2

1 popă

1 dascăl

Rămân birnici: 49

*

Birnicii:

*

Ostahe, vornic

Tomaş Bătrânul

Dumitru

Ştefan Şereperec

Toader Futaş

Petre Muscălaş

Tomaş sin (fiu) Georgiţă

Fodor, rus

Pelin, biv (fost) vornic

Tănase sin Georgiţă

Toader, rotariul

Ilco, rus

Ivan, rus

Ştefan Chioru

Ştefan, rus

Vasile al Lupii

Vasile, rus

Nica sin Mariei

Nicolae al Lupei

Ion zet (al) Lupei

Petre Haruniac

Toader Căcăriază

Iacob zet dascălului

Ivan, rus

Onofrei Putreciuc

Vasile, rus

Toader Şereperia

Ivan sin Timofti

Timofte

Pintelie, rusul

Macsim, rus

Fodor Şuparschie

Pavăl, rus

Iacob Cimpoeşu

Mihalco

Simion Huminia

Hrior brat (frate) Pintelei

Alecsa Pestepârâu

Nicolae sin Ignat

Alecsa zet Alecsa

Matei, rus

Alecsa

Grigoraş sin lui

Mihai, olariul

Marco

Ilie, biv (fost) vornic

Vasile

Petre, vătăman

Ignat Bohin

*

Rufeturi:

*

Popa Vasile

Acsente, dascăl

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 126 şi 127


Clişcăuţi sau Клішківці – Hotin, la 1770-1772

Ţinutul Hotinului

1770-1772

Ocolul de Sus

*

Clişcăuţii

* 

Toată suma caselor: 78

Scădere rufeturi, însă: 3

3 popi

Rămân birnici: 75

*

Birnicii:

*

Ştefanco

Lupul Pitencă

Petria

Ivan, rus

Vasile, cojocar

Vasile zet (al) morariul

Gavril sin (fiu) Bulia

Timohie sin Anton

Anton

Toader Sfişco

Dănilă zet Mangu

Tănase Iacob

Grigoraş Şeremet

Iure, cărbunariul

Dumitru zet (al) Mangu

Vasilică al rotariului

Tănase cumnat lui

Sandul, bejenar

Pintelei sin (fiu) Hadămache

Dumitraşco Prisăcăraş

Vasile, rus

Ignat sin lui

Dumitru, rus

Andreeş, vătăman

Costandinică, vornic

Mihai, olariul

Fedosuţă

Simion, bejenar

Ion al lui Mulişco

Fodor, bejenar

Toader, harabagiu

Hrior Boicul

Vasile a lui Feghe

Alecsa zet vătămanului

Andrei, ciubotariul

Hrior Năsturiacă

Dumitraşco biv (fost) vornic

Ion al lui Dumitru

Vasile, argat la jidov

Nazarie sin Alecsa

George, muntianu

George ce ţine preotiasă

Vasile Huciac

Costaşco

Andrei, prisăcariul

Ion zet Brăhăriţii

Andrei sin Bugăi

Costia, vornic

Andreeş Cărbune

Petre Ţurcanu

Ilaş Ţurcănaş

Petre, rus

Mihail, vătăman

Ion Nistorianul

Vasile Mutuliacă

Ion Curcănaş

Simion zet muntianului

Vasile sin Alecsa

Vasile Văcărciosu

Grigoraş a Pintei

Dumitraş sin morariului

Andreeş sin Georgiţă

Vasile Nistoran

Onofrei, puşcaşul

Tănasă sin Nicolae

Ion sin Oucu

George sin Uriesii

Gavril sin Goroi

Vasile Bălan

Toader sin Robuşciuc

Vasile sin Iuriesii

Chiriac sin Lupul

Alecsandru brat (frate) lui

Filip Costeniuc

*

Rufeturi:

*

Popa Simion

Popa Mihai

Popa Ion

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 126


Malinţi – Hotin, la 1770-1772

Ţinutul Hotinului

1770-1772

Ocolul de Sus

*

Maliniţa

*

Toată suma caselor: 40

Scădere rufeturi, însă: 2

1 popă

1 dascăl

Rămân birnici: 38

*

Birnicii:

*

Fodor, rus

Dănilă

Sofronie

Ştefan Grosuţu

Iacob Hroşoniuncul

Ion, olariul

Vasile Boşătciuc

Toader Lemic

Tănase sin Ursul

Dănilă Roşunic

Vasile Huţuliac

George Gorţan

Hrior Babiuc

Ştefan Babiuc

Ivan zet (al) Buzatul

Fedor

Dumitru, argat la jidov

Andronache al Nichitii

Ion al Paraschivei

Simion zet Rpgojă

Toade Gherela

George Hurianu

Ion Cârstianu

Nicolae Şchiopul

Onofrei sin (fiu) Andrei

Ion Rogojă

Costandin, ciubotariul

Toader Ghibacic

Grigoraş Rogoja

Nicolae al Lupoaei

Simion Dascovici

Pavel a Frişoaei

Ştefan Huvnavii

Iacob Horbatiuc

Ion Cereşnia

Andreeş Iurenciuc

Ştefan, butnariul

Vasile Tuja

*

Rufeturi:

*

Popa Toader

Vasile, dascăl

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 125 şi 126


Voturi pentru tinerele trupe rock

 

De curiozitate, m-am uitat, mai adineauri, la „clasamentul” provizoriu al tinerelor trupe rock, înscrise în Concursul „Bucovina Rock Castle 2018”, și am văzut că din cele 22 de trupe (minus una, care nu a postat corect și, deși am trimis mesaj celui care a postat, nu a mai revenit), câteva dintre ele au și o strategie de distribuiri și redistribuiri, care să le asigure cât mai multe voturi. Alte trupe, deși mult mai valoroase decât o sugerează like-urile, nu prea depun eforturi, nici măcar pe paginile lor oficiale, pentru a ocupa, prin preferințele publicului, unul din cele 9 locuri, care să le asigure un concert la Suceava (cu cazare și masă gratuite pentru ziua de concert și cu câte un premiu de 1.000 lei).

*

Ascultând cu atenție fiecare piesă înscrisă în concurs, deja întrezăresc, pentru anul 2019, 2-3 trupe cântând în deschiderea nopților de concert de pe scena întâia. Nu știu care anume, mie îmi plac teribil cele mai multe dintre ele, dar opțiunea o vor stabili concertele în sine: dacă vor aduna public în jurul scenei de pe platou, va fi clar că se va impune… coborârea în șanț, pentru a urca în alt palier valoric – vorba președintelui Gheorghe Flutur.

*

Voturile, și în muzică, nu doar în politică, nu vin de la sine: trebuie să vă bateți pentru ele, trebuie să trăiți fiecare zi a lunilor de concurs măcar așa cum le trăiesc și eu – iar eu des vă ascult, dragi prieteni, și vă trimit, cu sufletul și cu mintea, numai gânduri bune. Deocamdată, „clasamentul” arată următoarea corelație voturi – distribuiri:

*

Blackout: 322 voturi – 32 distribuiri

Cenușa Soarelui: 65 voturi – 6 distribuiri

Nightmarion: 225 voturi – 18 distribuiri

Mercy’s Dirge: 84 voturi – 51 distribuiri

Ethernus: 536 voturi – 26 distribuiri

Nameless Horizons: 184 voturi – 67 distribuiri

Prefix TM: 164 voturi – 6 distribuiri

Nighttrain: 51 voturi – 14 distribuiri

Full Tones: 55 voturi – 13 distribuiri

GAV: 442 voturi – 37 distribuiri

Symphress: 362 voturi – 30 distribuiri

Serpent Stream: 21 voturi – 0 distribuiri

Magazinu’ 51: 329 voturi – 9 distribuiri

Stanker: 247 voturi – 38 distribuiri

November Black: 147 voturi – 15 distribuiri

Mihai Barbu Project: 34 voturi – 1 distribuiri

Aamon: 59 voturi – 6 distribuiri

Linear Disorder: 90 voturi – 4 distribuiri

Zagan: 27 voturi – 3 distribuiri

Lucky Thirteen: 193 voturi – 28 distribuiri

Outstorm: 1 voturi – 0 distribuiri


Pagina 1 din 92912345...102030...Ultima »