Cronici sentimentale | Dragusanul.ro - Part 88

Sărbătoarea lui “nea Mitică” Dumitru Vinţilă

Viorel Varvaroi, înmânându-i Diploma OPERA OMNIA lui Dumitru Vinţilă, în vreme ce Dumitru Teodorescu îşi pregăteşte cuvântul de autor

Viorel Varvaroi, înmânându-i Diploma OPERA OMNIA lui Dumitru Vinţilă, în vreme ce Dumitru Teodorescu îşi pregăteşte cuvântul de autor

*

Într-o vreme, venise la Suceava cel mai bogat om de pe planetă, unul Rockefeller, iar Dumitru Vinţilă fusese împuternicit drept singur fotograf oficial al presei româneşti. Bogătaşul, care, după cum se zvonise, dorea să cumpere Voroneţul, pentru a pune minunata ctitorie sub un clopot de sticlă, a prins şi o noapte de Înviere, pe la Moldoviţa. Uitându-mă la televizor, am văzut, în “Telejurnal” că Rockefeller se întreţinea, vioi, cu nea Mitică Vinţilă, aşa că, a doua zi, la prima oră, mă înfăţişam în redacţia ziarului “Zori noi”, pentru a afla de la nea Mitică despre bogătoiul de capitalist.

*

Sărbătorirea lui Dumitru Vinţilă cu o expoziţie şi cu o carte

Sărbătorirea lui Dumitru Vinţilă cu o expoziţie şi cu o carte

*

Fremătam de nerăbdare, împreună cu domnul Ion Nedelea, redactorul şef adjunct, care şi dumnealui văzuse emisiunea, aşa că, atunci când s-a ivit şi Dumitru Vinţilă, am dat amândoi năvală peste el:

– Cum era Rockefeller, nea Mitică?

– Ce v-a spun?, insistă şi domnul Nedelea.

Nea Mitică ne-a privit cruciş, a zâmbit ca întotdeauna, a strâns din umeri.

– De unde să-l ştiu eu pe ăla! Eu m-am dat pe lângă unul mai flenduros, că toţi ceilalţi erau domni…

– Păi, ăla era Rockefeller!, a triumfat domnul Nedelea.

– Ăla?! Păi avea pantofii mai scâlciaţi ca ai mei…

*

O imagine simbol a expoziţiei

O imagine simbol a expoziţiei

*

Am râs de s-a cutremurat clădirea tipografiei, imaginându-ne că bietul bogătan capitalist şi-o fi închipuit că Dumitru Vinţilă, îmbrăcat modest în comparaţie cu securuiştii şi liderii bolşevici români, o fi cel mai mare bogătan din România.

*

Altădată, venise Regele Spaniei, Juan Carlos, şi, când să trec spre tipografie, m-am oprit, împreună cu domnul Ion Paranici, redactorul şef al ziarului, să-l vedem pe monarh. Oricum n-am fi putut trece, pentru că circulaţia era oprită. Şi trece regele, cu regina lui, apoi, din a doua maşină, nea Mitică, singur, ne-a fluturat din mână, iar lumea din preajmă era extaziată:

– E şi tovarăul Ceauşescu! E şi tovarăşul Ceauşlescu!…

Domnul Paranici s-a înnegurat, ba parcă a scrâşnit şi din dinţi.

*

Ion Paranici şi nepoata martirului Vasile Pînzariu, felicitându-l pe sărbătorit

Ion Paranici şi nepoata martirului Vasile Pînzariu, felicitându-l pe sărbătorit

*

A doua zi, domnul Paranici, care participase la recepţia de la CCH, era tare amuzat. Când a intrat în cantina Combinatului, l-a văzut pe Dumitru Vinţilă, la masa oficială, în stânga lui Juan Carlos, în dreapta stând Regina Spaniei. Nu şi-a crezut ochilor, apoi, încă speriat, l-a rugat pe un securist să-l scoată de lângă Regele Spaniei pe Mitică Vinţilă.

– Nu se poate, tovarăşe!, a protestat securistul. Majestatea Sa l-a invitat, după ce i-a ţinut şi locul!

*

Ăsta a fost, este şi va fi mereu Dumitru Vinţilă: un om care place şi capetelor încoronate, şi rockefellerilor, dar şi oamenilor oameni.

*

Dumitru Vinţilă, vorbind despre sine

Dumitru Vinţilă, vorbind despre sine

 


Ucenicul lui Dumitru Vinţilă

Dumitru Vinţilă

Dumitru Vinţilă

*

Ca ucenic (doar am fost şi suntem prieteni) al lui Dumitru Vinţilă, am să mă fudulesc, niţel, cu niscaiva poze (deja mă văd artist pozaristic) din viaţa culturală suceveană, retrezită la viaţă de expoziţia lui nea Mitică.

*

Cezar Straton

Cezar Straton

*

Dorin Liviu Clement

Dorin Liviu Clement

*

Roman Istrati

Roman Istrati

*

Tiberiu Cosovan

Tiberiu Cosovan

*

Victor Rusu

Victor Rusu

*

Gabi Sandu

Gabi Sandu

*

Sculptorul Liviu Jitaru şi umoristul Constantin Horbovan

Sculptorul Liviu Jitaru şi umoristul Constantin Horbovan

*

Cezar Straton şi Dorin Liviuc Clement

Cezar Straton şi Dorin Liviuc Clement

*

Ion Paranici, Costache Clement şi Mihai Pânzaru-PIM

Ion Paranici, Costache Clement şi Mihai Pânzaru-PIM

*

Dumitru Teodorescu şi Roman Istrati

Dumitru Teodorescu şi Roman Istrati

*

Călin Brăteanu, Magda Axon şi Constantin Horbovanu

Călin Brăteanu, Magda Axon şi Constantin Horbovanu

*

Autografe Dumitru Teodorescu

Autografe Dumitru Teodorescu

*

Ei, v-am convins că am stofă de artist pozarist? Nuuu?… Asta e!


Cartea despre Dumitru Vinţilă

Cartea lui Dumitru Teodorescu despre Dumitru Vinţilă

Cartea lui Dumitru Teodorescu despre Dumitru Vinţilă

*

Câteva dintre fotografiile cărţii “Rolleiflexul lui Dumitru Vinţilă“, de Dumitru Teodorescu, se constituie într-un fond documentar interesant, şi prin mărturia unor vârste ale unor personalităţi culturale, şi prin calitatea de “cenzurate” (doar nu se puteau publica poza lui Ceauşescu, la Dumbrăveni, cu un copil tăindu-i calea, sau poza ciudoasă, ba chiar furioasă a Elenei Ceauşescu). Postez fotografiile care ne interesează în formă comprimată, ca să le puteţi vedea şi mărite, fie prin salvare, fie printr-un click pe fotografia care vi se pare a fi interesantă.

*

Sofia Vicoveanca

Sofia Vicoveanca

*

Dumitru Vinţilă şi prozatorul Alexei Rudeanu

Dumitru Vinţilă şi prozatorul Alexei Rudeanu

*

Constantin Ştefuriuc şi Dumitru Teodorescu

Constantin Ştefuriuc şi Dumitru Teodorescu

*

Actorii Teatrului Municipal Suceava

Actorii Teatrului Municipal Suceava

Să încerc recunoaşterea lor, de la stânga, la dreapta: Sebastian Comăneci, Mioara Ifrim, Marna Ştefanache, Liviu Manoliu, Alexandru Toma (Preledintele Comitetului Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistp), Puşa Darie, Adrian Păduraru, Ada Gârţoman şi Carmen Tănase.

*

Ceauşescu şi prim-secretarul, stupefiaţi că un puşti le taie calea

Ceauşescu şi prim-secretarul, stupefiaţi că un puşti le taie calea

*

Elena Ceauşescu, o "savantă" furioasă

Elena Ceauşescu, o “savantă” furioasă

*

Am şi eu, la îndemână, două fotografii, făcute şi dăruite de Dumitru Vinţilă, care îmi plac:

*

Ziua lui Gheorghe Parascan

Ziua lui Gheorghe Parascan

*

Gheorghe Parascan, Cozmina şi Ion Drăguşanul

Gheorghe Parascan, Cozmina şi Ion Drăguşanul


Veşnic tânărul Dumitru Vinţilă

Suceava, fotografie din avion

Suceava, fotografie din avion

*

Personaj fabulos al Sucevei, dar şi un om de o inconfundabilă delicateţe – dincolo de zâmbetul lui dezarmant, de care nu se desparte niciodată, Dumitru Vinţilă va avea parte, vineri, 31 octombrie 2014, începând cu ora 14,00, de o adevărată recunoaştere publică, săvârşită, la iniţiativa poetului şi artistului fotograf Victor T. Rusu, dar în complicitate cu Mihai Pânzaru-PIM şi cu Dumitru Teodorescu, în incinta căsoiului culturnic al lui ion lungu, necuvenit numit Centru de Sprijinire a Tradiţiilor, dar care, astfel, îşi capătă şi o utilitate reală.

*

Nea Mitică Vinţilă, harnic mărturisitor de Bucovină reală, când poet şi când umorist şugubăţ, dar, întotdeauna un vibrant trăitor al bucuriilor altora, expune o sută de lucrări şi îşi va lansa şi un album, prefaţat de Dumitru Teodorescu, “Rolliflexul lui Dumitru Vinţilă”. Va zâmbi, ca deobicei, iar de pe şevalete îi va răspunde, tot şugubăţ şi tot cu un zâmbet, celălalt personaj fabulos al Sucevei, regretatul Romeo Calancea.

*

Romeo Calancea, cu "emblema" lui marinărească: nelipsita-i pipă

Romeo Calancea, cu “emblema” lui marinărească: nelipsita-i pipă

*

Pentru site-ul meu, am selectat doar câteva fotografii din expoziţia “Rolliflexul lui Dumitru Vinţilă” (şi câte sute de mii de instantanee nu zac prin dulapuri!), fotografii mărturisitoare, fotografii document, unele pline de umorul duios şi nevinovat, pe care îl trăieşte, de exact opt decenii, Dumitru Vinţilă. În fond, prin umor a izbutit nea Mitică să rămână veşnic tânăr. Nu doar până acum, ci pentru toţi vecii.

*

Retrospectivă în alb-negru - Foto Dumitru Vinţilă, 1960-1990

Retrospectivă în alb-negru – Foto Dumitru Vinţilă, 1960-1990

*

Suceava veche

Suceava veche

*

Renaşterea Sucevei

Renaşterea Sucevei

*

Asaltul ţărănimii folclorice asupra Sucevei

Asaltul ţărănimii folclorice asupra Sucevei

*

Gloriosul Ansamblu "Ciprian Porumbescu"

Gloriosul Ansamblu “Ciprian Porumbescu”

*

Iarnă fără vârste

Iarnă fără vârste

*

Şi cârmacii mor, nu-i aşa?

Şi cârmacii mor, nu-i aşa?

*

Recipientele murăturilor murături

Recipientele murăturilor murături

*

La ţâţa vacii

La ţâţa vacii

*

În căutarea... ţiţeiului

În căutarea… ţiţeiului

*

Soborul capitolinelor

Soborul capitolinelor

*

Convieţuiri

Convieţuiri

*

Pentru liniştea Sucevei

Pentru liniştea Sucevei


Uluitoarea prozatoare Gabriela Teişanu!

 

Gabriela Teişanu, o prozatoare uluitoare

Gabriela Teişanu, o prozatoare uluitoare

*

Am primit, în urmă cu câteva minute, “o poznă” de la colega mea Gabriela Teişanu. Mă prevenise pe Facebook (“Iar am făcut o poznă”) şi intrasem la griji, pentru că, distrată ca orice artist adevărat, le mai şi comite, câteodată, mai ales când îşi lasă gura prea slobodă. M-a prevenit că îmi dă amănunte prin poşta electronică, iar când am primit mail-ul, m-am liniştit. Nu făcuse nici o poznă, ci doar scrisese o a doua proză, pe care mi-a trimis-o fremătând de emoţie.

*

Am salvat textul (numai eu ştiu cum, pentru că foloseşte un program de culegere imposibil) şi, când m-am pus pe citit, am împietrit de uimire. Gabi scrie o proză formidabilă, plină de miez şi într-o formulă narativă suculentă, doldora de vizualizant şi de o armonioasă muzicalitate.

*

Gabi Teişanu este un prozator înnăscut şi are obligaţia să mai lase cele pământeşti deoparte şi să se apuce de lucrat un volum de proză scurtă, pentru că proza scurtă, deşi este genul cel mai dificil, ei îi vine ca o mănuşă. Gabi Teişanu trăieşte străfulgerările vremurilor cu o rafinată subtilitate înnăscută, aşa că e musai să se dedice scrisului, iar dovada celor pe care le susţin o aveţi în rândurile care urmează:

*

*

Ramurile unui nuc de pe marginea drumului

*

Soare, căldură, zăpuşeală, miros de pâine şi de iarbă.

Da’ de ce vine Liza acasă? E devreme. Săraca iapă: de când s-­a întors de pe front, chioară de un ochi, nu prea mai pare în toate minţile; o călăresc dracii de copii, o bagă în baltă, se joacă de-­a războiul, şi ea, săraca, docilă, cuminte, apatică înaintează prin mătasea broaştei şi ajunge pe malul hleios, cu micul erou călare de-­a deşălatelea, împopoţonat pe cămăşuţă cu fire de găinaţ, care or să­-i aducă dobândă o sfântă de bătaie.

*

Fraţii mai mari au rămas pe front. Toţi patru. Mama le dă de pomană, tata îi aşteaptă.

Numai Liza a venit, din nou, acasă: ciolănoasă şi slabă, dar semeaţă, cu un ochi stins.

*

Trece Liza spre şură, păşind agale prin iarba scurtă şi deasă, împiedicându-­se încetişor de câte-­un bolovan. Gherontie se ia după ea, trece pârleazu’ (cum adică trece iapa pârleazul?), ajunge în grădină. Nici un fir de iarbă. Numai pământ negru, nefiresc de negru şi, în mijlocul grădinii, părul înalt şi frunzos, pus şi altoit de tata ăl bătrân, izbucnit spre cer ca o mărturie a neamului cu bărbaţi mulţi, ce nu au contenit să se nască şi să crească aici. Deodată, fără de veste, fără de secure, fără ca nici un freamăt măcar să prevestească asta, copacul se prăbuşeşte; în cădere, agaţă prepelecii rezemaţi de streaşina şurii, care fac un zgomot îngrozitor, în cădere, despică în două acoperişul şurii, într-­un zgomot asurzitor, şi un nor de praf, care îl îneacă pe Gherontie şi îi aduce în gură gust sărat de sânge.

*

Se trezeşte, brusc , leoarcă de sudoare. Capul îl doare îngrozitor, gura e uscată de sete.

Ar fi vrut să scuipe, dar nici buzele nu îl ascultă, limba e umflată şi ea; a dormit, pesemne, cu gura căscată. Dar cât a dormit şi, mai ales, cât a visat de e atât de sleit?

Nu, nu mai poate să se gândească la nimic altceva: trebuie să plece acasă!

*

– Băi nene, tu te­-ai prostit cu totul; ai scăpat de front, făcând peritonită şi înţepeneşti aici…

– Măi Iorgule, eu mă duc acasă…

– Mie îmi tot spui, de o săptămână, visul aista, în care se amestecă, la cazane, în subsolul Spitalului Militar şi, acu’, te pune dracu’ să porneşti, din Bucureşti, în Bucovina, fără un şfanţ, fără nimic; trenurile nu circulă, în ţară e vai şi amar, numai’ cu marfarul mai poţi să te târâi, că şi vitele au dispărut: care pe front, care în burţile ruşilor… Stai nenicule potolit!

– Zile trecute, de când eram mic, şi întâmplări ciudate, netrăite, îmi mănâncă capul. Nu ştiu ce naiba am, dar atât de dor mi-­i de casă şi de ai mei, că îmi pare că am dat într­-o boală grea…

*

Greu şi anevoios a fost drumul. Foamea şi setea l-­au chinuit, dar în mersul lent al trenului marfar, privind, de acolo, din vagonul descoperit, puzderia de stele, se cufundă într­un somn adânc, de copil, fără vise. Şi părul din grădina casei părinteşti mai scăpa o noapte, şi nu se mai prăbuşea peste acareturile dragi, unde tata trebăluia, din zori, în noapte, pregătind pâinea casei…

*

Din Burdujeni, a luat­-o pe jos. „Dacă îs sănătos, până diseară îs pe prag, la mămuca. Oare ce­-or mânca ei la cină, ce mirosuri au să iasă din ceaunul cel mare, pe lângă care am crescut noi, unsprezece copii? Oare ce o să spună tata?… Ion, cel mai frumos dintre noi, o muşcat ţărâna la Cotul Donului… Terente l-­o urmat la scurt timp… Ilie… nici nu se mai ştie unde o rămas, cu ochii lui ca viorelele… George cel deştept, cel domnos, despre el o venit scrisoare de la un camarad, sergent ca şi el, o murit eroic, în Munţii Tatra şi l-­au îngropat în marginea unui canton de munte, cu nume ciudat ca un scrâşnet de cuţit pe piatră, sub trei brazi porniţi dintr­-o singură rădăcină… După George o plâns tata amar; o plâns ca o femeie, îl bocea cu vorbe. Se ţinea de inimă, cu mâinile lui mari, şi glăsuia cântat: Mai am şapte fără tine / Parcă n-­aş avea pe nime’… Mama, dreaptă şi ţeapănă ca o stană, venea, din când în când, şi alunga copiii, să nu se mai holbeze la omul ei. Ea nu bocea, ea plângea liniştit, lacrimile se înnodau sub barbă şi scăldau mânuţele mici şi dolofane ale lui Mihai, mezinul familiei, „papuşâca” celor mari, care gângurea neştiutor la sânul ei… Chiar dacă nu sunt cel mai frumos, nici cel mai harnic, tata o să se bucure că mă întorc; am să îl fac să fie mândru, nu am să mă mai codesc la treabă, nu am să îi mai întorc vorba şi nu am să mai fug, cu săptămânile, la moşu’ Cimpoieş, peste deal, la Bălăceana”.

*

Ajuns în deal, la Sântilia, îşi pune mâna streaşină la ochi şi se uită departe, hăt departe, doar-doar o zări măcar o bucăţică de nor de deasupra satului lor. Vede o mogâldeaţă înaintând, legănându­-se pe marginea drumului. Se apropie şi distinge clar o siluetă de muiere, îmbrăcată în suman cernit, îmbrobodită pe sub barbă cu bariz cafeniu: Paraschiva lui Simion! Deschide gura, vrând să dea bineţe, şi simte cum faţa i se întinde într-un zâmbet larg, când, deodată, Parasciva începe să-şi trântească pumnii de coapse, să-­şi pleznească palmele una de alta, să jelească ceva cu glas răguşit. Ce naiba are?! Ce a apucat­-o?

*

– Gironceee, băiţăleee!… Pe tat-­tu l-­o îngropat ieeeeri!… O ramas saraca Raveca cu o casă plină… N-­are cine cosi, n­-are cine ara, n-­are cine samanaaaa… Vasâleeee, Vasâleee, di ce-­ai murit, Vasâleee?…

*

Băietanul s­-a lăsat moale jos, pe buza şanţului. Nu îl durea nimic, nu îl săgeta pe nicăieri, doar parcă l­-ar fi fulgerat Dumnezeu. Numai ochii îl usturau, ca şi când norul din vis i-­ar fi umplut ochii cu colb negru. L-­a luat, aşa, o senzaţie dulce de leşin şi s-­a întins, cu ochii în ramurile descărnate ale unui nuc de pe marginea drumului. Precis că părul este acolo, acasă, şi străjuieşte grădina. Numai tata se hodineşte în lut, la ţintirim. Acum, înţelege totul.

*

Lacrimile i se scurg calde pe tâmple şi îi intră în urechi. În zadar închide ochii, nu-­şi mai aminteşte chipul lui. Tata şi-­a luat cu el şi faţa lui oacheşă, când a venit Liza cea chioară, să-­l ducă la întâlnire cu feciorii lui mari şi frumoşi…


Pagina 88 din 98« Prima...102030...8687888990...Ultima »