Cronici sentimentale | Dragusanul.ro - Part 83

Adrian Bocancea şi cei trei moş-chetari

Pictorul Adrian Bocancea

Pictorul Adrian Bocancea

*

Nu ne-am mai întâlnit de prin primăvară, aşa că a venit să mă vadă. Există între mine şi pictorul Adrian Bocancea mai mult decât o prietenie. Eu îl divinizez încă din copilărie, fiind pururi fascinat de desăvârşitele lui desfăşurări cromatice, de armoniile de forme şi culori care fac din artistul plastic profesionist Adrian Bocancea un creator unic şi inimitabil. Şi lui îi plac poemele mele până la se aventura, în urmă cu un an, şi la o cronică literară, excelent scrisă şi publicată de „Monitorul de Suceava„, pentru cartea „cântecele„.

*

De fiecare dată, când ne reîntâlnim, punem de un „chef” în doi, la „Gloria„, dublat de un ospăţ al ideilor care atrage lume. De data asta, Adrian Bocancea mi-a adus şi o lucrare de a sa, făcută special pentru mine, vreme de vreo doi anişori.

*

Adrian Bocancea, arătându-mi tabloul

Adrian Bocancea, arătându-mi tabloul

*

Cu atâta bucurie mi-a fost oferit acest tablou şi într-un mod atât de ceremonios, încât am trăit senzaţia primirii celei mai înalte distincţii pământeşti, pe care lumea desigur că încă nu a născocit-o.

*

Pictorul Adrian Bocancea şi opera sa

Pictorul Adrian Bocancea şi opera sa

*

Prietenia artistului plastic Adrian Bocancea mă copleşeşte până la a-mi vindeca sufletul de toate inflamaţiile vremurilor şi ale vremii. Când ne întindem la vorbă, uit de toţi uitaţii prin veac, iar când încep să se ivească şi prietenii noştri comuni, deja ştiu cum arată dumnezeirea de după următoarea naştere, după cea definitivă. Primul a sosit, astăzi, 25 noiembrie 2014, Tiberiu Cosovan, cu volumul al III-lea al cărţii sale, „Efigii în filigran„, dotat cu dedicaţia cuvenită, într-un plic mare şi elegant. Remarc gestul şi îmi spun că ar fi cazul să mi-l însuşesc, eu având obiceiul să-mi port cărţoaiele prin buzunarele largi ale hainelor, de unde le scot, adesea, şifonate şi cu coperţi îndoite.

*

Pictorul Adrian Bocancea şi publicistul Tiberiu Cosovan

Pictorul Adrian Bocancea şi publicistul Tiberiu Cosovan

*

Se întâmplă, uneori, ca, într-o cârciumă, să se adune mai multă sfinţenie decât într-o biserică. Depinde cu cine te întâlneşti şi de subiectele luate în discuţie. Când ni se alătură şi poetul Roman Istrati, cu prospeţimea tumultoasă a spiritului său, atmosfera se purifică, iar Adrian Bocancea începe o expunere pătimaşă a tehnicilor de lucru în pictură, exemplificând cu nume şi cu opere, iar mâinile lui – mâini de sacerdot antic – desfăşoară gesturi care ne îndrumă privirile spre văzutele pe care ceilalţi oameni, de prin preajmă, nu au cum să le vadă.

*

Adrian Bocancea, Roman Istrati şi Tiberiu Cosovan

Adrian Bocancea, Roman Istrati şi Tiberiu Cosovan

*

Astăzi, eu, Coso şi Romy am stat de vorbă cu Dumnezeu. Iar dacă vi se pare prea preţios sau prea mult spus, rectific: Astăzi, am şi trăit!


Dezvăluire spectaculoasă: Tiberiu Cosovan – 60 de ani!

Tiberiu Cosovan, cu şase decenii în cârcă

Tiberiu Cosovan, cu şase decenii în cârcă

*

Jurnalistul de cultură, artistul plastic şi publicistul Tiberiu Cosovan, va împlini, miercuri, 12 noiembrie 2014, 60 de ani. Noi, prietenii lui de la Centrul Cultural „Bucovina”, am pus la cale o spectaculoasă dezvăluire a vârstei lui Coso, în formula următoare:

*

Dezvăluirea vârstei lui Coso

Dezvăluirea vârstei lui Coso

*

Deci: 1) lansarea celui de-al treilea volum cu „Efigii în filigran„, de Tiberiu Cosovan; 2) vernisarea expoziţiei „Peisaj bucovinean„, de Dimitrie Savu; 3) muzică, în reprize, cu Vasile Purice, fostul basist de la SEMNAL M şi PEGAS; 4) multă lume şi multă bucurie, pentru că Tiberiu Cosovan este un om care merită dragostea noastră, a tuturora.


Sărbătoarea lui „nea Mitică” Dumitru Vinţilă

Viorel Varvaroi, înmânându-i Diploma OPERA OMNIA lui Dumitru Vinţilă, în vreme ce Dumitru Teodorescu îşi pregăteşte cuvântul de autor

Viorel Varvaroi, înmânându-i Diploma OPERA OMNIA lui Dumitru Vinţilă, în vreme ce Dumitru Teodorescu îşi pregăteşte cuvântul de autor

*

Într-o vreme, venise la Suceava cel mai bogat om de pe planetă, unul Rockefeller, iar Dumitru Vinţilă fusese împuternicit drept singur fotograf oficial al presei româneşti. Bogătaşul, care, după cum se zvonise, dorea să cumpere Voroneţul, pentru a pune minunata ctitorie sub un clopot de sticlă, a prins şi o noapte de Înviere, pe la Moldoviţa. Uitându-mă la televizor, am văzut, în „Telejurnal” că Rockefeller se întreţinea, vioi, cu nea Mitică Vinţilă, aşa că, a doua zi, la prima oră, mă înfăţişam în redacţia ziarului „Zori noi”, pentru a afla de la nea Mitică despre bogătoiul de capitalist.

*

Sărbătorirea lui Dumitru Vinţilă cu o expoziţie şi cu o carte

Sărbătorirea lui Dumitru Vinţilă cu o expoziţie şi cu o carte

*

Fremătam de nerăbdare, împreună cu domnul Ion Nedelea, redactorul şef adjunct, care şi dumnealui văzuse emisiunea, aşa că, atunci când s-a ivit şi Dumitru Vinţilă, am dat amândoi năvală peste el:

– Cum era Rockefeller, nea Mitică?

– Ce v-a spun?, insistă şi domnul Nedelea.

Nea Mitică ne-a privit cruciş, a zâmbit ca întotdeauna, a strâns din umeri.

– De unde să-l ştiu eu pe ăla! Eu m-am dat pe lângă unul mai flenduros, că toţi ceilalţi erau domni…

– Păi, ăla era Rockefeller!, a triumfat domnul Nedelea.

– Ăla?! Păi avea pantofii mai scâlciaţi ca ai mei…

*

O imagine simbol a expoziţiei

O imagine simbol a expoziţiei

*

Am râs de s-a cutremurat clădirea tipografiei, imaginându-ne că bietul bogătan capitalist şi-o fi închipuit că Dumitru Vinţilă, îmbrăcat modest în comparaţie cu securuiştii şi liderii bolşevici români, o fi cel mai mare bogătan din România.

*

Altădată, venise Regele Spaniei, Juan Carlos, şi, când să trec spre tipografie, m-am oprit, împreună cu domnul Ion Paranici, redactorul şef al ziarului, să-l vedem pe monarh. Oricum n-am fi putut trece, pentru că circulaţia era oprită. Şi trece regele, cu regina lui, apoi, din a doua maşină, nea Mitică, singur, ne-a fluturat din mână, iar lumea din preajmă era extaziată:

– E şi tovarăul Ceauşescu! E şi tovarăşul Ceauşlescu!…

Domnul Paranici s-a înnegurat, ba parcă a scrâşnit şi din dinţi.

*

Ion Paranici şi nepoata martirului Vasile Pînzariu, felicitându-l pe sărbătorit

Ion Paranici şi nepoata martirului Vasile Pînzariu, felicitându-l pe sărbătorit

*

A doua zi, domnul Paranici, care participase la recepţia de la CCH, era tare amuzat. Când a intrat în cantina Combinatului, l-a văzut pe Dumitru Vinţilă, la masa oficială, în stânga lui Juan Carlos, în dreapta stând Regina Spaniei. Nu şi-a crezut ochilor, apoi, încă speriat, l-a rugat pe un securist să-l scoată de lângă Regele Spaniei pe Mitică Vinţilă.

– Nu se poate, tovarăşe!, a protestat securistul. Majestatea Sa l-a invitat, după ce i-a ţinut şi locul!

*

Ăsta a fost, este şi va fi mereu Dumitru Vinţilă: un om care place şi capetelor încoronate, şi rockefellerilor, dar şi oamenilor oameni.

*

Dumitru Vinţilă, vorbind despre sine

Dumitru Vinţilă, vorbind despre sine

 


Ucenicul lui Dumitru Vinţilă

Dumitru Vinţilă

Dumitru Vinţilă

*

Ca ucenic (doar am fost şi suntem prieteni) al lui Dumitru Vinţilă, am să mă fudulesc, niţel, cu niscaiva poze (deja mă văd artist pozaristic) din viaţa culturală suceveană, retrezită la viaţă de expoziţia lui nea Mitică.

*

Cezar Straton

Cezar Straton

*

Dorin Liviu Clement

Dorin Liviu Clement

*

Roman Istrati

Roman Istrati

*

Tiberiu Cosovan

Tiberiu Cosovan

*

Victor Rusu

Victor Rusu

*

Gabi Sandu

Gabi Sandu

*

Sculptorul Liviu Jitaru şi umoristul Constantin Horbovan

Sculptorul Liviu Jitaru şi umoristul Constantin Horbovan

*

Cezar Straton şi Dorin Liviuc Clement

Cezar Straton şi Dorin Liviuc Clement

*

Ion Paranici, Costache Clement şi Mihai Pânzaru-PIM

Ion Paranici, Costache Clement şi Mihai Pânzaru-PIM

*

Dumitru Teodorescu şi Roman Istrati

Dumitru Teodorescu şi Roman Istrati

*

Călin Brăteanu, Magda Axon şi Constantin Horbovanu

Călin Brăteanu, Magda Axon şi Constantin Horbovanu

*

Autografe Dumitru Teodorescu

Autografe Dumitru Teodorescu

*

Ei, v-am convins că am stofă de artist pozarist? Nuuu?… Asta e!


Cartea despre Dumitru Vinţilă

Cartea lui Dumitru Teodorescu despre Dumitru Vinţilă

Cartea lui Dumitru Teodorescu despre Dumitru Vinţilă

*

Câteva dintre fotografiile cărţii „Rolleiflexul lui Dumitru Vinţilă„, de Dumitru Teodorescu, se constituie într-un fond documentar interesant, şi prin mărturia unor vârste ale unor personalităţi culturale, şi prin calitatea de „cenzurate” (doar nu se puteau publica poza lui Ceauşescu, la Dumbrăveni, cu un copil tăindu-i calea, sau poza ciudoasă, ba chiar furioasă a Elenei Ceauşescu). Postez fotografiile care ne interesează în formă comprimată, ca să le puteţi vedea şi mărite, fie prin salvare, fie printr-un click pe fotografia care vi se pare a fi interesantă.

*

Sofia Vicoveanca

Sofia Vicoveanca

*

Dumitru Vinţilă şi prozatorul Alexei Rudeanu

Dumitru Vinţilă şi prozatorul Alexei Rudeanu

*

Constantin Ştefuriuc şi Dumitru Teodorescu

Constantin Ştefuriuc şi Dumitru Teodorescu

*

Actorii Teatrului Municipal Suceava

Actorii Teatrului Municipal Suceava

Să încerc recunoaşterea lor, de la stânga, la dreapta: Sebastian Comăneci, Mioara Ifrim, Marna Ştefanache, Liviu Manoliu, Alexandru Toma (Preledintele Comitetului Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistp), Puşa Darie, Adrian Păduraru, Ada Gârţoman şi Carmen Tănase.

*

Ceauşescu şi prim-secretarul, stupefiaţi că un puşti le taie calea

Ceauşescu şi prim-secretarul, stupefiaţi că un puşti le taie calea

*

Elena Ceauşescu, o "savantă" furioasă

Elena Ceauşescu, o „savantă” furioasă

*

Am şi eu, la îndemână, două fotografii, făcute şi dăruite de Dumitru Vinţilă, care îmi plac:

*

Ziua lui Gheorghe Parascan

Ziua lui Gheorghe Parascan

*

Gheorghe Parascan, Cozmina şi Ion Drăguşanul

Gheorghe Parascan, Cozmina şi Ion Drăguşanul


Pagina 83 din 93« Prima...102030...8182838485...90...Ultima »