Cronici sentimentale | Dragusanul.ro - Part 41

Site-ul Ștrumfii Kremlinului, al lui Roman Istrati

site Strumfiikremlinului

*

Poetul și publicistul Roman Istrati are, în sfârșit, propria sa agenție de știri: strumfiikremilunului.ro. Sau poate că nu de știri, ci de atitudine, de „amurgul dumneaei de viețișoară”, cum scrâșnea, mai adineauri, poetul Gheorghe Lupu. Sau poate de neostenită răzvrătire împotriva prostiei omenești, care și-a întins pustiitorul diluviu, de aici, până în zarea zărilor și retur.

*

Mă bucur teribil pentru Roman Istrati și pentru împlinirea dreptului său la a respira. Ultimul și singurul drept de care are nevoie în viață un poet înnăscut.


Rodica Manciu, o împătimită a cântecului românesc

Rodica Manciu

*

Cândva, ca solistă a Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava, Rodica Manciu cânta pe scenele Bucovinei, cu o cobză veche și cu vocea reverberând profund, apoi a plecat la București și, când a fost posibil, în lume. Din câte știu, în Italia, la Milano. Cel puțin acolo o întâlnise Ansamblul „Balada”, cu vreun deceniu în urmă.

*

Dar dincolo de propria-i carieră artistică, Rodica Manciu este o împătimită a cântecului românesc, pe care îl soarbe cu evlavie, indiferent din ce vremuri și din care zări s-ar ivi. Pentru ea, cântecul nostru strămoșesc înseamnă și o religie, și un fel de a fi, de a măsura timpul și de a-i refuza implacabilele lui măsurări. Rodica Manciu, un reper al cântecului național al românilor din Bucovina, își sărbătorește, astăzi, nașterea, undeva, departe de plaiurile natale.

*

La mulți ani, Rodica Manciu, și Dumnezeu să te ție numai întru bucurie!


Tiberiu Avram şi vocaţia de a fi om

Tiberiu Avram

*

Îl ştie toată lumea drept creatorul celui mai modern şi civilizat ziar bucovinean, „Monitorul de Suceava”, alţii îl ştiu şi ca autor al unor cărţi publicate, cea mai recent lucrată aflându-se sub teascurile tiparului, dar, din punctul meu de vedere, Tiberiu Avram este, în primul rând, un om cu vocaţia de a fi om. Am folosit un termen general, care include şi vocaţia prieteniei (tema recentei cărţi), şi vocaţia familiei, şi vocaţia comunitară, dar, în primul rând, vocaţia de părinte.

*

Pentru Tiberiu Avram, miracolul vieţii se numeşte Clara-Demetra, prinţesa cu cei mai frumoşi ochi din câţi am văzut vreodată.  Apoi urmează activitatea lui publicistică, ziare şi cărţi migălos lucrate şi închinate, cum o simt de mai bine de un deceniu şi ceva, Clarei. Clarei-Demetra şi celei care i-a dăruit-o, Dinuţa.

*

Ştiindu-i sufletul de îndelungă vreme, o să-i ofer lui Tiberiu Avram, şi în ziua naşterii sale, în loc de o floare, cântecul dedicat, în acrostih, celei pentru care există şi durează:

*

*

Cântecul e un suflet ce se află pe sine

lângă ultima stea de pe cerul aprins,

acolo găseşte puteri să se-nchine

răstignirii din care numai el s-a desprins,

apoi se-nfăşoară în aripi şi tace

*

Devenind tot mai cer, tot mai stea,

eternă sclipire de cosmică pace,

mutată târziu şi în fulgul de nea;

e frig până sus şi e alb împrejur,

tăcerea înşfacă timpul de coamă

risipind depărtarea fără contur

aproape de cântecul care ne cheamă,

*

Aproape de sufletul abia regăsit

vânătoare de îngeri în ultima clipă,

rămâne doar trupul ca un câmp părăsit,

ars de ninsoare, zvâcnind din aripă

mereu mai spre cântec, în cântec sfârşit.

*

La mulţi ani, Tiberiu Avram, şi Dumnezeu să vă ţie numai întru bucurie!


Daniel și nemuritoarea poezie Corbu

Daniel Corbu

*

După ce i-a statornicit limbii române verticalitățile definitive, ținutul Neamțului și-a scos în lumină și poeții, unul dintre barzii lui cei mai expresivi fiind Daniel Corbu, trăitor și trăit de nemuritoare poezie, într-o vreme în care românimea zorește, prin vremuri penibil de prozaice, să de deposedeze de identitate.

*

Daniel Corbu, psalmist modern sub clopotul de sticlă al civilizației omenești contemporane, își duce poverile tăcerii, aproape resemnat, pe șleaurile vieții, pentru a le slobozi în paradisul pierdut al dezlănțuirii cântecelor. Acolo, în spațialitatea cu adevărat vie, își durează Daniel Corbu castelele lui fascinante, fără să-l intereseze cine le va popula și dacă vor mai fi locuite vreodată. El doar a deslușit veșnicia și se bucură de ea ca de o inefabilă tăcere. Fără tristeți, deși chipul poetului rătăcește amărăciuni spre vremelnicie și, uneori, chiar o ciudată desprindere și îndepărtare, pecete a destinului zămislit de poezie și numai ei închinat.

*

La mulți ani, poetule poet Daniel Corbu, și Dumnezeu să ni te ție numai întru bucurie!


Radu Iațcu, risipitorul de imaginație

Radu Iatcu 1*

Cel mai surprinzător, prin risipa de spirit și de imaginație, dintre toți artiștii plastici bucovineni, este, fără nici un dubiu, caricaturistul, pictorul și arhitectul Radu Iațcu, născut, într-un mereu repetabil astăzi, 5 aprilie, în Ipoteștii de lângă Suceava, dar rătăcitor prin lume și cu o biografie creatoare încetățenită și în Franța, unde a expus caricatură și pictură, soldate cu cronici elogioase prin publicațiile cu mare tiraj din țara lui de pasageră adopție. Mai nou, din câte știu eu, Radu Iațcu cochetează și cu Italia, dar identitățile lui europene nu-l vor deposeda, vreodată, de cea înnăscută de ipoteștean.

*

În caricatură, Radu Iațcu este un grafician al hohotului gândirii, sugestiile lui satirice înfățișând „lăuntruri” intelectuale și sufletești, deci afișări caraghioase de gomoase eu-uri contemporane. În pictură, mizează pe șocul culorilor, în caligrafii cromatice dezinvolte și de o altfel de modernitate decât cea îndeobște consacrată. Îi cunosc mai puțin lucrările arhitecturale – îi știu doar minunatele mozaicuri – dar e de presupus că și în exploatarea verticalităților, inclusiv ale celor care stabilesc definitoriile contururi ale vieții, Radu Iațcu rămâne același risipitor de imaginație, pe care îl știu dintotdeauna.

*

La mulți ani, Radu Iațcu, și Dumnezeu să (ni) te ție numai întru bucurie!

*

Radu Iaţcu, într-un cotidian cu tiraj uriaş

Radu Iaţcu, într-un cotidian cu tiraj uriaş

Politicianul bucovinean, văzut de Radu Iaţcu (Franţa)

Politicianul bucovinean, văzut de Radu Iaţcu (Franţa)

Mozaic 1

*


Pagina 41 din 88« Prima...102030...3940414243...506070...Ultima »