Jurnalism | Dragusanul.ro

Cărţile, Constantin Horbovanu şi László Gergely Pál

 

Consiliul Judeţean Suceava, care i-a fost mereu alături lui Roman Istrati, în ultimele decenii, a dăruit sucevenilor şi exemplare din cărţile acestuia, dar şi din cele semnate de umoristul Constantin Horbovanu şi publicistul László Gergely Pál. Lume multă, rasată, autori scăpărători, cu discursuri distincte şi inspirate. Manifestare a cuvântului încredinţat memoriei, deschisă, din perspectiva gazdei, de Poetul Alexandru Ovidiu Vintilă. S-a lansat, mai întâi, cartea recuperatoare de memorie „Bucovina unui maghiar”, autorul ei, publicistul László Gergely Pál, din Deva, descendent al unor bunici bucovineni din Ţibeni şi din Dorneşti, captivând publicul cu adevărurile istorice pe care le tot răspândeşte şi în spaţiul maghiar, şi în cel românesc, despre istoria noastră reală, care nu îngăduie dispute sterile şi buticarisme şovine, ci o înţelegere temeinică şi profund umană. László Gergely Pál a dat citire şi unor scrisori, recuperate din arhivele sufletului ale unor familii de germani şi de maghiari bucovineni, care au plecat în patriile lor, atunci când acestea i-au chemat, şi au regretat pentru totdeauna. O explicaţie avea să mi-o dea, ceva mai târziu, profesorul de română din Odorheiul Secuiesc Kovacs Csaba, care descifra în faptul că panglicele maghiare din Vorniceni nu au fost distruse de nimeni, chiar şi la coroanele care deja au putrezit, dar şi în atitudinea prietenoasă a oamenilor, inclusiv a publicului din sală, o înţelepciune statornică, plină de umanism şi de vizionarism, numită, odinioară, bucovinism.

 

László Gergely Pál şi Constantin Horbovanu

Kovacs Csaba, în tricou albastru, fotografiind instantanee ale evenimentului

 

László Gergely Pál a dobândit, într-un ceas doar, la Suceava, o puzderie de prieteni, spiritul lui luminos, vivace şi tranşant, durat pe o erudiţie temeinică şi neprefăcută, fascinând şi de la microfon, şi din discuţiile directe, purtate după lansarea de cărţi, care a presupus şi un adevărat pelerinaj pentru autografe spre masa celor doi autori.

 

Constantin Horbovanu, ultimul mare umorist al Sucevei

 

Constantin Horbovanu, vizibil emoţionat de prezenţa, pentru prima dată, la lansare a celor trei Doamne ale sale (soţia, fata şi nepoata – fata şi nepoata venind de la Ploieşti doar pentru acest eveniment), a adus elogii prieteniei care l-a făcut scriitor şi se referea, desigur, la doamnele şi domnii din public, mai toţi prieteni de-ai săi, de care Constantin Horbovanu este, pe bună dreptate, mândru. Două cărţi adevărate şi necesare, doi autori debordând de empatie, şi din consecinţa profesionalismului scriitoricesc, dar şi oratoric, de care s-a învrednicit, iar undeva, în noi şi deaspra noastră, a tuturora, spiritul tutelar al Poetului Roman Istrati. Simţindu-i prezenţa cu întreaga mea făptură, o să închei cu propoziţia cu care am încheiat manifestarea ieri: Bucuraţi-vă, astăzi este ziua în care s-a născut Poetul Roman Istrati!

 

 

 


Premiile „ROMAN ISTRATI” 2019

Marius Bruja, oferind lui BOA, Premiul „ROMAN ISTRATI” pentru spirit transfrontalier

 

Premiile şi diplomele „ROMAN ISTRATI” 2019, oferite de Fundaţia transfrontalieră a Poetului, prin intermediul executorului său testamentar, tânărul jurist Marius Bruja, au fost distribuite, în acest an, începând din iunie, când prozatorul Mădălina Boca îşi lansa cartea vestitoare de geniu „Trei flăcări şi o speranţă”, iar ieri au fost premiaţi artiştii plastici Ovidiu Ambrozie Bortă-BOA şi Vasile Anghel Siminiuc (a lipsit de la sărbătoare, iar dacă, în două săptămâni, nu îşi ridică diploma şi premiul, de la Marius Bruja, le va pierde definitiv) şi muzicianul şi culegătorul de folclor, cu câteva cărţi de specialitate publicate, Marin Constantin Gheorghe.

 

Muzicianul Marin Constantin Gheorghe, autorul unor interesante culegeri de folclor moldovenesc

 

Despre aceste ultime trei premii, toate sugerate de Roman Istrati, în ultimele sale zile prin cenuşiul acestei vieţi, pe care o însenina prin poezie şi prin replici doldora de spirit, pot afirma că sunt definitorii pentru ceea ce a însemnat Roman Istrati, de-a lungul scurtei sale risipiri: generozitate, delicateţe, cunoaştere profundă a valorilor şi o nestăvilită dragoste de oameni şi de viaţă.


BOAbă de culoare – Expoziţie de Acuarelă

 

Ovidiu Ambrozie Bortă-BOA, caricaturist de marcă şi cel mai inspirat autor de portrete-şarjă din branşa-i europeană, a dedicat zilei de naştere (7 septembrie 1955) a poetului şi publicistului Roman Istrati, căruia îi făcuse şi două splendide coperte de carte, o surprinzătoare expoziţie (cu vânzare, dar… a uitat să avertizeze publicul amator) de portrete ale unor vedete muzicale şi de peisagistică bucovineană, „BOAbă de culoare – Expoziţie de Acuarelă”. Virtuozitatea lui BOA în portretizări are notorietate, aşa că nu este nevoie să mai vorbesc despre ea; la fel, şi uleiurile pe pânză, expuse în câteva rânduri, mai ales cu ocazia Zilelor „Monitorul de Suceava”, au încetăţenit un artist plastic stăpân peste meşteşug şi cu o imaginaţie a unghiurilor şi a transparenţelor cuceritoare.

 

 

Şi iată că vine şi expoziţia de acuarele, lucrată, iarăşi, într-un stil BOA, un stil care preia din impresionism şi din expresionism exact cât trebuie, pentru ca sugestiile şi spre alte curente istoricizate, inclusiv tuşele academice, să impună şi să consacre un stil pictural „Ovidiu BOA”, în care peisajele îi împrumută sufletul şi imaginaţia pentru a primi un plus de personalitate. Ovidiu a refuzat mereu statutul de ilustrator îndemânatec, preferând unghiurile şi perspectivele care să spună mai mult, care să întregească o poveste şi o trăire, şi care, prin neaşteptate transparenţe ale culorii, să concretizeze o realitate estetică, pe care ochiul muritorului de rând nu o percepe, fără ajutor orientativ din partea artistului înnăscut, iar nu făcut. Tocmai din aceste pricini şi motive, expoziţia lui BOA, de pe holul Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”, înseamnă un eveniment artistic, pe care cei care şi trăiesc ar trebui să profite ca să-l respire, iar cei care, pe lângă trăiri, au şi norocul unui răsfăţ material din partea vieţii, ar trebui să profite de ocazie şi să facă rezervări pentru lucrările care le plac mai mult. Inclusiv Consiliul Judeţean, care ar putea dobândi, în timp, un patrimoniu artistic al reprezentărilor Palatului Administrativ, ar putea opta pentru un început sigur în acest demers, cu viziunile Palatului pe care le propune BOA.

 

Fără îndoială că fotografiile din expoziţie, care urmează, făcute cu un aparat vechi şi capricios, care înşfacă şi toate reflexiile luminii, nu vă pot dezvălui cu adevărat frumuseţea lucrărilor expoziţiei „BOAbă de culoare – Expoziţie de Acuarelă”, ci doar o atmosferă care mie îmi aminteşte, cumva, de dezvelirea cerului de nouri, după câte o furtună de vară din copilărie. Cu această intenţionalitate reproduc fotografiile, sugerându-vă să consultaţi şi site-urile lui Ovidiu Boa, în care fiecare lucrare în parte poate fi admirată şi din fotografii realizate profesionist de acest incredibil artist plastic, Ovidiu Ambrozie Bortă-BOA, singurul pentru care şi viaţa-i, şi opera-i coincid într-o necontenită stare de zâmbet. Estetică şi spirituală, desigur.

 

 


Lansarea cărţii lui Constantin Horbovanu

Constantin Horbovanu, în biroul meu

 

Lansarea cărţii umoristice „Aşa-i românul!”, de Constantin Horbovanu, se va face, în cadrul Sărbătorilor Memoriei, în „Ziua Roman Istrati”, adică în 7 septembrie 2019, la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, sala „Elena Greculesi”. Atunci se vor decerna încă două premii „Roman Istrati”, de către executorul lui testamentar, tânărul Marius Bruja (care a pregătit şi o carte Roman Istrati), iar „scenografia” evenimentului va consta într-o expoziţie de artă a plasticianului Ovidiu Ambrozie Bortă-BOA, autor al copertelor cărţilor de geopolitică ale lui Roman Istrati şi, desigur, al copertei cărţii lui Constantin Horbovanu.

 

Constantin Horbovanu, ultimul autor român al unor spumoase şi inspirate cugetări, umorist cu descifrări luminoase ale societăţii româneşti, realizează, cu bun simţ şi discreţie, o frescă a lumii contemporane, demnă de a fi supusă atenţiei.

 

Constantin Horbovanu, personaj public

 


Plângere împotriva furturilor prin facturi

Către

 

Direcţia Naţională Anticorupţie

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniu Energiei (ANRE)

E.ON Energie România

 

Subsemnatul Drăguşanul Ion…  titular al E.ON Contract de furnizare nr. XXXXXXXX, din 23.01.2019, semnat cu reprezentanţii E.ON Dan Morari şi Claudia Griech, pe care îl anexez în paginile 1 şi cea finală ca probă că există, vă rog să constataţi furturile premeditate, pe care le săvârşeşte distribuitorul prin falsificarea indicelui vechi, la care adaugă câte 100 mc gaze, prin penalizări pentru întârzieri inexistente şi prin dublă încasare a sumelor respective, precum şi prin ne-deducerea facturilor din sumele plătite în plus. Obligaţia promisă prin materiale publicitare şi contract de reducere cu 50% a costurilor primei facturi, dar, cum scrie într-o notă minusculă de subsol, nu mai mare de 50 + 200 lei, cu TVA inclus, de asemenea nu o respectă, ceea ce în fond tot un furt înseamnă.

 

Cum în situaţia mea se află milioane de români, care sunt furaţi, prin aceste proceduri premeditate, dar aflate în afara prevederilor contractului, vă rog să verificaţi aceste practici nu doar din prisma dovezilor pe care le administrez în cazul meu, ci din cel al milioanelor de păgubiţi prin practici identice. Cercetând facturile mele, am constatat următoarele furturi care se pot proba:

 

Furturi prin falsificarea indexului iniţial

 

Prin factura MS EON nr. 11302533752 din 24.01.2019, am plătit 593,57 lei, reprezentând un consum de gaze de 333 mc, cuprins între indexurile 6.897-7230 (PROBA 1 a);

 

Prin factura MS EON nr. 11802625044 din 21.02.2019, am plătit 542,52 lei, reprezentând un consum de gaze de 308 mc, cuprins între indexurile 7230-7538 (PROBA 1 b);

 

Prin factura MS EON nr. 830000260392 din 18.07.2019, am plătit 454,84 lei, reprezentând consum de gaze de 289 mc, cuprins în între indexurile 7431-7720 (PROBA 1 c p 1 şi 3), deşi, prin facturile anterioare, plătisem până la indexul 7538, ceea ce probează că diferenţa de 107 mc, de la 7538, la 7431, mi-a fost încasată de două ori, prin fals în acte şi furt premeditat, furtul ridicându-se la valoarea de cel puţin 180 lei.

 

Furt prin dublă impunere la plată

 

Prin factura MS EON nr. 11303216871 din 21.05.2019, se constată că am plătit în plus 474,89 lei, dar se scade din suma aceasta o „factură neachitată” (întotdeauna mi-am plătit facturile în termen) de 277,93 lei, aşa că EON îmi rămânea dator, în data 18.05.2019, doar cu 196,96 lei (PROBA 2 a p. 1);

 

În pagina 2 a aceleiaşi facturi scrie că suma de 277,93 înseamnă „penalităţi pentru factura 11302800011, din 11.04 2019”, pentru indexul 6897-7431, adică indexurile facturii MS EON nr. 11302533752 din 24.01.2019, pe care o plătisem în 14.02.2019, ora 10:13:13 cu chitanţa nr. 592508 (PROBA 1 a), deci nu putea forma obiectul unei alte facturi, pe care aş fi plătit-o cu 20 zile întârziere (PROBA 2 a p. 2); dacă ar fi fost aşa, din plata în plus a facturilor cu suma de 474,89 lei, nu se putea reţine contravaloarea acelei facturi, plata în plus anulând orice zi de penalizare?

 

Prin „Preaviz de întrerupere a furnizării de gaze naturale”, emis cică la 11.03.2019, dar primită în 21.05.2019, am fost somat, fără alte explicaţii, să plătesc suma de 277,93 lei, conform unei facturi neprimite EON Duo nr. 11302800011 din 11.03.2019, sumă încasată, în aceeaşi zi, prin deducere din datoria NEPENALIZATĂ de 474,89 lei, pe care o avea EON faţă de mine (PROBA 2 a p. 1); astfel, la inexistenta întârziere, născocită de birocraţia EON, suma de 277,93 lei, care nu trebuia plătită, mi s-a încasat de două ori, datoria reală a EON faţă de mine fiind, în acel moment de 474,89 + 277,93 = 752,82 lei.

 

Prin „Preaviz de întrerupere a furnizării de energie”, emis în 24.05.2019, adică la 3 zile doar după ce prin factura MS EON nr. 11303216871 din 21.05.2019 (2 facturi într-o lună, în ciuda prevederilor contractuale), se constată că am plătit în plus 474,89 lei, mi s-a inventat, tot fără explicaţii, o neplată a facturii MS EON nr. 830000182697, pentru suma de 190,74 lei; am primit somaţia în 18 iulie eu achitând, în ziua următoare, 200 lei, deşi EON îmi datora deja 752,82 lei, deşi nu-şi mai amintea, pentru o foarte singură zi, cea din 25 mai, de o datorie faţă de mine de doar „-196,96 lei” (PROBA 2 a p. 1).

 

Din factura MS EON nr. 830000260392 din 18.07.2019, am plătit 454,84 lei, reprezentând consum de gaze de 289 mc, cuprins în între indexurile 7431-7720 (PROBA 1 c p 1 şi 3), deşi, prin facturile anterioare, plătisem până la indexul 7538, ceea ce probează că diferenţa de 107 mc, de la 7538, la 7431, deci un furt prin darea contorului în urmă, mi-a fost încasată de două ori, aflu că între 25.06-30.06.2019, aş fi avut o întârziere de şase zile, la factura 830000182697 din 24.05.2019 penalizată cu 104,74 lei, la plata facturii 830000182297, niciodată primită, iar suma de 190,74 lei este impusă pentru a doua oară la plată (PROBA 1 c p. 2).

 

Alte sume, încasate şi prin facturi de gaze, dar şi separat (PROBA 3 a), fără deduceri din banii plătiţi în plus (PROBA 3 b), denumite EON ServExpress ECO, nu sunt decât teoretic deduse din încasările în plus; dacă aveam plătiţi în plus, în iunie, 67,81 lei, banii aceştia trebuiau regularizaţi în mai, prin neimpunerea la o plată de 44,99 lei, care se regăsea în plăţile în plus anterioare.

 

Deşi contractul îmi permite rezilierea lui, prin notificare anterioară de 21 zile, înţeleg să folosesc dreptul acesta contractual abia după ce mi se va înapoia suma de minimum 752,82 + 104,74 + 190,74 = 1.048,3 lei, bani care mi-au fost furaţi prin metodele probate mai sus.

 

                                                                                                                           Cu consideraţie,

Suceava, 28.07.2019                                                                                     Drăguşanul Ion

 

ANEXEZ:

 

Paginile 1 şi ultima ale E.ON Contract de furnizare nr. 1100056108, din 23.01.2019

Probele 1 a, 1 b şi 1 c – paginile 1, 2 şi 3

Probele 2 a – paginile 1 şi 2

Probele 3 a, 3 b


Pagina 1 din 22712345...102030...Ultima »