Dragusanul - Blog - Part 98

Ţinutul Romanului: Stolnicenii

 

 

 

 

Ţinutul Romanului: Stolnicenii

 

iunie 1774

Satele de la Suceavă

 

 

Stolnicenii

 

A dumisale jicniceresei Alecsandrei

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 2 văduve. Rămân birnici 13.

 

 

Birnici:

 

 

Radu Schin, slugă

Ilii, argat

Ion, argat

Manole, vizitiu

Ștefan, crav

Petre Epure

Iftimi Țifoi

Lupul, ungurian

Andrei Țifoi

Ion, rotariu

Isac fiul lui Vârlan

Vârlan

Sandul

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Costandin

Ioana, săracă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 286

 


Ţinutul Romanului: Hălăuceștii

 

 

 

 

Ţinutul Romanului: Hălăuceștii

 

iunie 1774

Satele de la Suceavă

 

 

Hălăuceștii

 

A dumisale vistiernicului Costandin Sturza

 

 

 

Toată suma caselor: 130. Scădere rufeturi, însă 38: 2 preoți, 3 mazili, 30 țigani, 3 văduve. Rămân birnici 92.

 

 

Birnici:

 

 

Pintelei, vornic

Toader, vătăman

Gheorghi Hârsan

Mihai brat (frate) vătămanului

Ilii, văcar

Manole, tij (la fel)

Ion, rusul

Andrian, crâșmar

Vasile Marin

Nistor, pas

Costandin, cibotariu

Gligori fiul lui Ion, pas

Ursul brat (frate) lui

Vasile, cojocariul

Ursul, plugar

Matei, tij (la fel)

Ursul, la fel

Vasile, la fel

Costandin Hagi

Luca Mocriș

Acsănti, rus

Simion Barbăroșă

In (alt) Simion Scutul

Ilii Fărmatul

Vasile, rusul

Dumitrașco Cadă

Toader Fărmatul

Petre, plugariu

Dragul, ruptaș

Lupul, vătăman

Mărtin Checere, ungur

Radul Giurgiu

Mihai, tâlmaci

Giurgiu Păulețu

Ianăș Becican

Ștefan Pârțac

Iacob, tălpălar

Martin fiul lui Iacob

Antal Chiceria

Mărtin Bejan

Mihai, vornic

Mihai Chicetul

Giurgiu, morar

Gheorghi Păuleț

Pal Ianăș

Roca Mihai

Anton fiul lui Andrieș

Dumitru Andrieș

Balintu, vier

Gherghel tij vier

Dorcu Ianăș

Gherghel, dascăl

Imbre Mărtin

Dumitru Roca

Arvasă Iacob

Antal Roca

Petre Bejan

Mihai Andrieș

Nicolai, butnar

Andrei, la fel

Păulețu Gherghel

Neculai Chicere

Mărtin Roca

Gherghel Roca

Andrei, cojocariu

Ianăș Ghieș

Gheorghi Păulețu

Andar Neculai

Păulețu Mihai

Cioban Gherghel

Cadar Iacob

Ianăș Doboș

Andrei Mărtin

Gherghel Bișoc

Giurgiu, cioban

Neculai, cioban

Mihai Boșoc

Radul Giurgiu

Văcarul Ianăș

Frâncul Mărtin

Andrei Pleșcan

In (alt) Andrei

Mărtin Bejan

Mărtion, cioban

Dorcu Mărtin

Vargă Mihai

Arbă Anton

Petre Bișoc

Mihai Bișoc

Gherghel Blaj

Ion Buznianul, slugă

Ștefan Fantul, la fel

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iordache

Popa Vasile

Cozma, mazil

Ion Hociungul, mazil

Simeon Hociungul, mazil

 

 

Țiganii:

 

 

Grigoraș

Ștefan

Sandul

Ioniță

Ștefan

Pavăl

Andrei

Gligoraș

Mania

Nichita

Chichiruș

Andrieș

Miron

Andronache

Ion

Istrate

Nechita

Tălpin

Fănică

Bărbulici

Gligoraș

Andrei

Andriuță

Tiron

Ștefan

Vasile

Budală

Ilii fiul lui lăcătuș

Ion fratele lui

Sava fratele lui

Maria, săracă

Anghelușa, săracă

Maria, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 285, 286

 


Ţinutul Romanului: Cozmeștii

 

 

 

 

Ţinutul Romanului: Cozmeștii

 

iunie 1774

Satele de la Suceavă

 

 

Cozmeștii

 

A dumisale hatmanului Sturza

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 9: 1 preot, 8 case pustii. Rămân birnici 3.

 

 

Birnici:

 

 

Lupul Lungul

Costandin Chirița

Ștefan Molache

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Macovei

 

8 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 284, 285

 


Ţinutul Romanului: Ruginoasa

 

 

 

 

Ţinutul Romanului: Ruginoasa

 

iunie 1774

Satele de la Suceavă

 

 

Ruginoasa

 

A dumisale banului Ștefăniță Sturza

 

 

 

Toată suma caselor: 68. Scădere rufeturi, însă 16: 1 popă, 11 țigani, 4 văduve. Rămân birnici 52.

 

 

Birnici:

 

 

Toader, slugă

Căsian, bărbieriu

Ion Brânză, slugă

Radul Osoianul, slugă

Toader Chirița, slugă

Ioniță din Mitești, priș (vine) din Ciohorăni

Simeon, plugar

Costandin Fulga

Vasile sin (fiul) lui Fulga

Ursul, plugar

Ion, vornic

Ioniță, petrar

Vasile, văcar

Sandul, rotar

Trif, rotariu

Enache Măciucă

Toader, plugar

Toader Băltiță, pas din Giurgești

Toader, vier

Gligoraș, la fel

Vasile Mustiață, stoler

Vasile Măciucă, grădinar

Ștefan Chira

Nechita Ghirvasă

Iftimi Măciucă, plugar

Vasile fiul Lupei

In (alt) Vasile zet (al) lui Măciucă

Toader fiul lui Neculai

Mihai, butnariu

Vasile

Nițul

Ursache Bobul

Costantin Leontii

Ștefan Budărău

Sava

Mihalache Bobul

Gligoraș Chira

Lupul fiul lui Măciucă

Velișco, cibotar

Ștefan Ghirvasă, plugar

Gheorghi Puiul

Toader Dohoc

Ion Zup

Ștefan Bejan

In (alt) Ștefan Măciucă

Ursul Cozma

Vasile fiul lui Mihăilă

In (alt) Vasile, vezeteu

Pavăl, pas din Drăgotești

Avram, vier din Costești

Gheorghi, vier, la fel, din Costești

Nistor, vier de acolo

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Gavril

Ioniță, țigan

Toader, lăcătuș, tij (la fel)

Ion, crav, la fel

Ion, țigan

Vasile, la fel

Gavril, la fel

Ștefan, la fel

Toader, la fel

Iftimi, la fel

Pricope, la fel

Grigoraș, la fel

Nica

Măriuța, țigancă

Maria, țigancă

Paraschiva, țigancă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 284


Ţinutul Romanului: Târgul Romanului

 

 

 

 

Ţinutul Romanului: Târgul Romanului

 

iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

Târgul Romanului

 

 

Toată suma caselor: 216. Scădere rufeturi, însă 103. 8 preoți și diaconi, 10 mazili și ruptași, 2 neguțători de Eși, 2 cu cărți, 29 ciocli, 18 văduve

14 jidovi, 20 țigani. Rămân birnici 113.

 

 

Birnici:

 

 

Ion, saponariu

Gheorghi, cibotariu

Vasile Guțul

Dima, cibotariu

Ion Postolache

Toader a Măicuții

Toia, muntean

Gligoraș a Florei

Ioniță Căpriță

State, blănariu

Dumitru, croitoriul

Lupul Trifăscul cu bir acolo

Ion Obrej, croitor

Simion Nârne

Ioniță Buhnilă

Costantin a bărbieriții

Adam, bărbieriul

Sima, cibotar

Gavril, cibotar

Mărian, cârciumar

Andronache, blănar

Ioniță Pobircu

Gheorghi Cătana, bărbier

Toader Lungul

Toader Curbe

Sandul Ichim

Enachi Vezure

Andrei Dumbravă

Ioniță Turturică, vornic

Toader Plăcintă

Țtefan Alecsii

Zaharia, blănar

Constandin, blănar

Ion Spuze

Andrei, croitor

Apostol, blănar

Lazor Păpușoiu

Ion, crâșmar caramanleului

Constandin, croitor

Gligoraș, cibotar

Costandin, cibotar

Ioniță, cibotar

Gheorghi, croitor

Nicolai Tiacă, blănar

Dumitru Alășag

Vasile, cibotar

Gheorghi Mole

Enache zet (al) lui Tărăbuș

Lupul Mămăligă

Opre, cărămidar din Chinărar

Chiriac de acolo

Lepădat, cărămidar de acolo

Năstac sin (fiu) morar de acolo

Crâste, olariu de acolo

Gavril Bucșe de acolo

Paraschiv, cărămidar de acolo

Chiriac, cărămidar de acolo

Marin, mocan de acolo

Gheorghi, mocan de acolo

Toader, ungurian, apar din Râioasa

Radul, apar de acolo

Maftei, apar de acolo

Simion, muntean, apar de acolo

Ion, pârgar de acolo

Vasile Corniță, pârgar de acolo

Gligori, crav, pârgar de acolo

Andoni, săponar

Gheorghi Mămăligă din Cotu lui Bălan

Ioniță, cibotar de acolo

Vasile, tăbăcar de acolo

Mihalache Mămăligă

Nichita, apar din Râioasa

Ion, pârgar din Chinărar

Postolache ot Hulpășeștii

Trohin, olar de acolo

Ioniță, apar de acolo

Ștefan, pârgar de acolo

Lupul zet (al) lui Ciocoiu din Brătești

Vlad, cibotar

Sandul, apar din Brătești

Eni Bărcos din Băloșești

Lupul, soponar

Neculai Bălăban, stoler

Ion Untilă, stoler

Vasile Vremiră, stoler

Ștefan de acolo, stoler

Petre, pietrar

Lupul, butnar

Iosip, panțăr

Ioniță, pietrariu, panțăr

Lupul, panțăr

Ștefan Popa, panțăr

 

 

Străinii din târgu (birnici):

 

 

Crâste, pitar

Vasile, croitoriu

Mihai, grec

Apostol, băcal, grec

Ene, băcal

Dinul, muntean, brașovan

Vasile, pitar

Ispiriu, băcal

Dumitru, băcal

Miciu, băcal

Pascal, băcal

Toader cumnat Bonciului

Costandin, căldărar

Bonciul, băcal

Apostol, băcal

Dumitru, pitar

Panaite, grec

Dinul, curelar

Costandin, grec, băcal

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Șerban

Popa Ioniță

Popa Ștefan

Pavăl, diacon

Neculai, diacon

Popa Toader

Popa Ioniță

Dumitrașco, blănar, ruptaș

Andronachi, caramanleu, ruptaș

Ioniță, caramanleu, ruptaș

Andrii, căpitan, mazil

Ilieș Rojniță, ruptaș

Gligori Bucșă, căpitan de poștă

Ștefan Fote, ruptaș

Necolai Herbintoiu, bogasâreiu, priș ot (vine din) Eș

Toader, bogasier, tij (la fel)

Hagi Neculce, bogasieriu cu salvogvardie

Ștefan, ungurian, cu cartea Divanului

 

 

Cioclii de acolo:

 

 

Vasile

Gheorghi

Apostol, olar

Radu

Tudosă, butnar

Necolai

Mihalache

Ștefan, staroste din Brătești

Toader Supțirel de acolo

Lazor de acolo

Luca de acolo

Pavîl de acolo

Ion de acolo

Ioniță fiul lui Bubui din Cotu lui Bălan

Gligoraș de acolo

Iftimii fiul lui Năstasă de acolo

Sandul preotesii de acolo

Gligoraș de acolo

Ion Fanze de acolo

Vasile din Râioasa

Ștefan Băhnianul

Alistar

Ion fiul lui Gavril din Râioasa

Ion

Petre Buleu

Andrei Mămăligă de acolo

Costandin al lui Stahi din Sagna

Ion de acolo

Toader Hârjul de acolo

 

 

Jidovii:

 

 

Iancul

Iosip

Leiba

Lehman

Leiba

Herciul

Marco, jidov

Berco

Haimu

In (alt) Haimu

Cerbul

Pascal

Nișin

Solomon

 

 

Țiganii:

 

 

Dămian, țigan

Dragomir

Așbul

Ion

Tănasă

Ioniță

Vasile

Ion Gagul

Lupul

Enachi

In (alt) Enachi

Ion Mole

Andrii

Ioniță

Vasile Gagul

Ioniță

Ion

Vasile Gagul

Pavăl

Neculai

 

 

Femei sărace:

 

 

Catrina Blăgiasa

Gafița

Tudosca

Iliana

Ioana

Sanda

Paraschiva

In (altă) Paraschiva

Catrina

Posâna, jidovcă

Sârbul

Anișa Ecoboae

Safta Bucșoae

Catrina

Dina

Irimia

Ioana

Iliana, preoteasă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 281-284

 


Pagina 98 din 1,488« Prima...102030...96979899100...110120130...Ultima »