MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 62

Ţinutul Neamţului: Preuteştii şi Timişeştii

 

 

Ţinutul Neamţului: Preuteştii şi Timişeştii

 

 

iunie 1774

Ocolul de Sus

 

 

Preuteştii şi Timişeştii

 

 

 

Toată suma caselor: 48. Scădere rufeturi, însă 4: 4 popi. Rămân birnici 44.

 

 

Birnici:

 

 

Apostol Golgul din Timişeşti

Ştefan zet (al) lui Mititel

Stoica, muntean

Mihai, morar

Ghenie, babă c-un fecior

Catrina c-un fecior

Grigori Hângan

Alecsandru Nărocia

Pavăl Nărocia

Andrieş sin (fiu) lui Pavăl

Costantin Bordian

Crăciun

Crăciun, văcar, la fel

Flore Niamţul

Ion Niamţul

Gavril Niamţul

Petre Punte

Petre Roşca

Vasile, ungurian

Ion Zaharie

Ion Coman

Neculai Flore

Vasile Niamţul

Todose Blaga

Andrieş, ungurian

Ion, ungurian

Petre Cuţul

Ion Şoldănescu

Hilimon

Grigoraş

Mărian, vătăman

Petre Canano

Hilip, vornic

Ion fiul Irinii

Toader, bejenar

Mihăilă Mătieş

Ursul, păscar

Macovei

Dumitraşco Chido

Ioniţă Humă

Vasile, plugar

Ambrosie

Căsian

Ion Sorlia

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Popa Andronachi

Ion, diacon

Diaconul Ioniţă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 15

 


Ţinutul Neamţului: Posluşnicii Mănăstirii Niamţului din mănăstire

 

Antoniu, Mănăstirea Neamţ

 

 

 

Ţinutul Neamţului: Posluşnicii Mănăstirii Niamţului din mănăstire

 

 

iunie 1774

Ocolul de Sus

 

 

Posluşnicii Mănăstirii Niamţului din mănăstire

 

 

 

Toată suma caselor: 57. Scădere rufeturi, însă 41: 4 popi, 1 mazil. Rămân birnici 16.

 

 

Birnici:

 

 

Simeon, morar din Preoteşti

Sandul, morar

Toader, bârsan

Irimie

Ioniţă sin (fiu) Irimie

Ioniţă Brebin

Stahii Hui

Mihai Hui

Vasile Hui

Ioniţă Hui

Bălan Igne, rotar

Simeon, ungurian

Timofti, ungurian

Nistor, moldovan

Crâstia, ungurian

 

 

Rufeturi:

 

 

Macovei, ţigan

Gheorghiţă, ţigan

Toader, ţigan

Luca, ţigan

Gheorghe, ciobotar, ţigan

Lupaşco, ţigan

Zaharie, ţigan

Ioma Jiancul, ţigan

Ion, ţigan

Vasile Tătar, ţigan

Lupul Caloi, ţigan

Chiriac, ţigan

Ion, ţigan

Vasile, ţigan

Grigore Onică, ţigan

Vasile Tigaie, ţigan

Ion, ţigan

Andronachi, ţigan

Ilie, ţigan

Ion Blaga, ţigan

Pavăl, ţigan

Sandul, ţigan

Ursul, ţigan

Toader, ungurian, ţigan

Sandul, ţigan

Ursul, ţigan

Maftei, ţigan

Palade, ţigan

Toader, ţigan

Ion, ţigan

Grigori, butnar, ţigan

Ursul, ţigan

Vasile, olar, ţigan

Costantin, vezeteu, ţigan

Marco, ţigan

Jiancul, ţigan

Gheorghe Cerbul, ţigan

Gavril Cerbul, ţigan

Pavăl, croitor, ţigan

Istrati, ţigan

Gavril, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 14, 15

 


Ţinutul Neamţului: Vânătorii Săcului

 

Antoniou, mănăstirea Secu

 

 

 

Ţinutul Neamţului: Vânătorii Săcului

 

 

iunie 1774

Ocolul de Sus

 

 

Vânătorii Săcului

 

 

 

Toată suma caselor: 133. Scădere rufeturi, însă 48: 4 popi, 44 ţigani. Rămân birnici 85.

 

 

Birnici:

 

Toader Bârlibă

Doroftei sin (fiu) Lazor Bârlibă

Toma Bârlibă

Miron. ciobotar

Vasile Ciosan

Trif, ungurian

Iacob, ungurian

Acsenti

Grigore, rus

Toader fiul lui Toderiţă

Costantin

Ion fiul lui Toderiţă

Toader Toderiţă

Pentelei Toderiţă

Ion Bârliba

Costantin Bârliba

Toader Grecu

Ion fiul lui Mihălache

Ştefan Puiul

Ion, ungurian

Simeon Cucoş

Vasile Cucoş

Tănasă Cucoş

Acsenti, morar

Ştefan Ortul

Irimie, puşcaş

Ion Bursului, văcar

Grigori Român

Ioniţă fiul Ştefanii

Gavril Hoiniagul

Lupul, brat (frate) lui

Pavăl. Butnar

Ioniţă, butnar

Baba Ioana Şopoi cu holtei

Crâste, cioban

Gavril, cioban

Pricopi Iacob

Simeon Dolte

Toader Pungă

Vasile Răspopa

Mihălachi, văcar

Neculai Cricu

Grigoraş Bărcilă

Ursul Pungă

Ioniţă Coşofreiu

Dumitraşcu Coşofreiu

Vasile Coşofreiu

Gherasim, panţăr

Gavril, chioariul

Ion Condre

Gavril Condre

Vasile, argat

Apostol din Graşi

Toader Focşa

Vasile Focşa

Doltia, puşcaş

Grigori Dolte

Anton zet (al) Focşei

Toader Străjer

Dediul Ţintă, mocan

Ion Drace, mocan

Toader Străjer, mocan

Petru fiul Dediului Ţintă, mocan

Ştefan al Borzei

Bosoi, mocan

Ion, drâstar, mocan

Ion Boitan, mocan

Ion Ghizdele

Ioniţă Gliga

Simeon fiul lui Bătăragă

Radul, scăfar

Petre, dogar

Ion, rotar

Stoica, mocan

Maftei, cojocar

Dragul, scăfar

Mihai, scăfar

Ion Bătăragă

Ion fiu lui butnar

Vasile fiu lui butnar

Vârlan fiu lui Lateş

Ion Lateş

Iftimi Târşe

Ignat Ghizdele

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Costantin

Popa Simeon

Diaconul Vasile

Diaconul Pavăl

Ion Oleş, ţigan

Dumitru, ţigan

Anton, ţigan

Ion Ceucă, ţigan

Ion, ciobotar, ţigan

Vasile, rus, ţigan

Vasile Ciubonca, ţigan

Costantin, cojocar, ţigan

Andrei, butnar, ţigan

Toader Cozma, ţigan

Vasile, ţigan

Lazor, crav, ţigan

Ion Chimol, ţigan

Grigore, ţigan

Cozma, ţigan

Vasile Balan, ţigan

Ion, ţigan

Sandul Zmăul, ţigan

Ştefan Şoroagă, ţigan

Ioniţă Coste, ţigan

Toader Vărtan, ţigan

Vasile, ţigan

Vasile Târlă, ţigan

Ion Sârbul, ţigan

Iftimi Socia, ţigan

Sava Văsei, ţigan

Sava Gheorghe, ţigan

Grigoraş, ţigan

Tămăşanu, ţigan

Ioniţă Stângul, ţigan

Vasile Bradu, ţigan

Simeon, bucătar, ţigan

Vasile cel Lungu, ţigan

Grigoraş Vârtan, ţigan

Simeon Caba, ţigan

Ioniţă a Savii, ţigan

Chiriac, bucătar, ţigan

Ştefan, butnar, ţigan

Lupul Chimul, ţigan

Simeon Negrei, ţigan

Ursul Patauc, ţigan

Ursul Patauc, ţigan

Ursul Gologan, vezeteu

Ştefan Gologan, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 13, 14

 


Ţinutul Neamţului: Măneştii

 

 

 

 

Ţinutul Neamţului: Măneştii

 

 

iunie 1774

Ocolul de Sus

 

 

Măneştii

 

de liuzi Târgul Niamţului

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Rămân birnici 16.

 

 

Birnici:

 

 

Neculai, muntean

Nedelco, muntean

Deico, muntean

Stănilă, muntean

Stan, muntean

Ion, puşcaş

Ivan, muntean

Niagul, muntean

Gheorghe, muntean

Stan, muntean

Gheorghe sin (fiu) Ion, muntean

Opria, brat (frate) lui

Ioniţă, muntean

Sava, rotar

Niagu, muntean

Petrică, muntean

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 12, 13

 


Ţinutul Neamţului: Târgul Neamţului

 

 

 

 

Ţinutul Neamţului: Târgul Neamţului

 

 

iunie 1774

Ocolul de Sus

 

 

Târgul Neamţului

 

 

 

Toată suma caselor: 145. Scădere rufeturi, însă 17: 11 popi, 6 case pustii. Rămân birnici 128.

 

 

Birnici:

 

 

Enachi Hatmanul

Grigori, ungurian

Pavăl, ungurian

Grigoraş Ţălenescu

Lupul Dolu

Vasile Hucu

Stratu a Rusoaei

Dobre, muntean

Ion Hucu

Gavril Hucu

Ursul Hucu

Andrei Hucu

Samoil Hucu

Ion Hucu

Ion, ciobotar

Ştefan, ciobotar

Andrei, ciobotar

Ion Bejan

Iftimi Tănăsescu

Năstac Giurgiovan

Năstac, bejenar

Mihai, bejenar

Costantin, muntean

Iorcu, muntean

Parfeni, bejenar

Ilii, muntean

Ion, muntean

Ioniţă, argat

Mihai, muntean

Stanciul, curălar

Niagu, brăilean

Grigori, rus

Grigoraş, cojocar

Isac

Neculai Ursul, păscar

Radul, căsap

Vasile Cotruţă

Neculai a Sâmionesii

Alecsandru, rus

Chiriac sin (fiu) popa Lupul

Simion, solonar

Gheorghi, solonar

Vasile, blănar

Costantin, şoltuz

Ştefan Ropotă

Mihălache, cojocar

Lupul, olar

Lupul Andronachi

Grigoraş Făltician

Dumitraşcu a lui Gheorghiţă

Costantin fiu popa Ursul

Costantin, muntean

Gavril, ungurian

Gheorghe, cârciumar

Ion Borde

Andrei, muntean

Drăgan, ungurian

Ioniţă, muntean

Dumitru, muntean

Danilă, muntean

Costantin, muntean

Dumitru, muntean

Ion, muntean

Eni fiul lui Spiridon, muntean

Iftimi Maga

Dumitru Maga

Acsenti

Ioniţă, bărbier

Acsenti Pătraşco

Grigoraş Pilat

Stratu Blebe

Timofti, olar

Nechita, soponar

Alexandru, cârciumar

Toader Grămadă

Ioniţă fiu lui Pătraşco

Patrichie

Gheorghe Chiriac

Dumitru Andrei

Lupaşcu zet (al) lui Chiriac

Grigore fiu lui Vasâle

Gheorghe Tănăsăscu

Ion Chiriac

Ion, rus

Lupul, porcar

Dumitraşco, ungurian

Ion, băibărăcar

Grigoraş Ropot

Antohi, salahor

Grigoraş, rus

Ion fiu lui Postolachi

Baba Sandală cu fecior holtei

Vintilă

Toader Matei

Vasile, cârciumar

Lupul, cârciumar

Niţă, cârciumar

Nechifor, morar

Toader, morar din Blebe

Gavril Cucul

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Zaharie

Dumitru, diacon

Andrei, diacon

Popa Vasile

Popa Toader

Popa Simion

Diaconul Danilă

Diaconul Ştefan

Popa Cozma

Popa Ion Roşu

Popa Toader

 

6 case pustii

 

 

Negustorii străini din Târgul Niamţului: Birnici:

 

 

Costantin, grec

Ursachi Cenuşă

Mihai

Chiru

Enachi

Coste, căldărar

Tudorachi

Coste, arnăut

Toader, dobrogean

State, ciobotar

Păun

Radu, băcal

Gavril, cârciumar vechi, sârbu

Andrei, socru lui Costantin, grec

Vasile, cădărar

 

 

Jidovii din Târgul Niamţului: Birnici:

 

 

Iancul Negru, jidov

Iancul Roşu

Leiba Friptul

Isac

Izrail

Herşcul cel bătrân

Aron cel bătrân

Carpu

Leiba fiul lui Herşcu

Lupu fiul lui Cerbu

Ani ce şede în Crăcăoani

Isac, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 11, 12

 


Pagina 62 din 130« Prima...102030...6061626364...708090...Ultima »