Ţinutul Neamţului: Târgul Neamţului | Dragusanul.ro

Ţinutul Neamţului: Târgul Neamţului

 

 

 

 

Ţinutul Neamţului: Târgul Neamţului

 

 

iunie 1774

Ocolul de Sus

 

 

Târgul Neamţului

 

 

 

Toată suma caselor: 145. Scădere rufeturi, însă 17: 11 popi, 6 case pustii. Rămân birnici 128.

 

 

Birnici:

 

 

Enachi Hatmanul

Grigori, ungurian

Pavăl, ungurian

Grigoraş Ţălenescu

Lupul Dolu

Vasile Hucu

Stratu a Rusoaei

Dobre, muntean

Ion Hucu

Gavril Hucu

Ursul Hucu

Andrei Hucu

Samoil Hucu

Ion Hucu

Ion, ciobotar

Ştefan, ciobotar

Andrei, ciobotar

Ion Bejan

Iftimi Tănăsescu

Năstac Giurgiovan

Năstac, bejenar

Mihai, bejenar

Costantin, muntean

Iorcu, muntean

Parfeni, bejenar

Ilii, muntean

Ion, muntean

Ioniţă, argat

Mihai, muntean

Stanciul, curălar

Niagu, brăilean

Grigori, rus

Grigoraş, cojocar

Isac

Neculai Ursul, păscar

Radul, căsap

Vasile Cotruţă

Neculai a Sâmionesii

Alecsandru, rus

Chiriac sin (fiu) popa Lupul

Simion, solonar

Gheorghi, solonar

Vasile, blănar

Costantin, şoltuz

Ştefan Ropotă

Mihălache, cojocar

Lupul, olar

Lupul Andronachi

Grigoraş Făltician

Dumitraşcu a lui Gheorghiţă

Costantin fiu popa Ursul

Costantin, muntean

Gavril, ungurian

Gheorghe, cârciumar

Ion Borde

Andrei, muntean

Drăgan, ungurian

Ioniţă, muntean

Dumitru, muntean

Danilă, muntean

Costantin, muntean

Dumitru, muntean

Ion, muntean

Eni fiul lui Spiridon, muntean

Iftimi Maga

Dumitru Maga

Acsenti

Ioniţă, bărbier

Acsenti Pătraşco

Grigoraş Pilat

Stratu Blebe

Timofti, olar

Nechita, soponar

Alexandru, cârciumar

Toader Grămadă

Ioniţă fiu lui Pătraşco

Patrichie

Gheorghe Chiriac

Dumitru Andrei

Lupaşcu zet (al) lui Chiriac

Grigore fiu lui Vasâle

Gheorghe Tănăsăscu

Ion Chiriac

Ion, rus

Lupul, porcar

Dumitraşco, ungurian

Ion, băibărăcar

Grigoraş Ropot

Antohi, salahor

Grigoraş, rus

Ion fiu lui Postolachi

Baba Sandală cu fecior holtei

Vintilă

Toader Matei

Vasile, cârciumar

Lupul, cârciumar

Niţă, cârciumar

Nechifor, morar

Toader, morar din Blebe

Gavril Cucul

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Zaharie

Dumitru, diacon

Andrei, diacon

Popa Vasile

Popa Toader

Popa Simion

Diaconul Danilă

Diaconul Ştefan

Popa Cozma

Popa Ion Roşu

Popa Toader

 

6 case pustii

 

 

Negustorii străini din Târgul Niamţului: Birnici:

 

 

Costantin, grec

Ursachi Cenuşă

Mihai

Chiru

Enachi

Coste, căldărar

Tudorachi

Coste, arnăut

Toader, dobrogean

State, ciobotar

Păun

Radu, băcal

Gavril, cârciumar vechi, sârbu

Andrei, socru lui Costantin, grec

Vasile, cădărar

 

 

Jidovii din Târgul Niamţului: Birnici:

 

 

Iancul Negru, jidov

Iancul Roşu

Leiba Friptul

Isac

Izrail

Herşcul cel bătrân

Aron cel bătrân

Carpu

Leiba fiul lui Herşcu

Lupu fiul lui Cerbu

Ani ce şede în Crăcăoani

Isac, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 11, 12