MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 60

Ţinutul Neamţului: Hangul

 

Antoniu, mănăstirea Hangu

 

 

 

Ţinutul Neamţului: Hangul

 

 

iunie 1774

Ocolul de Sus

 

 

Hangul

 

Moşia dumisale Ioan Canta, vistiernic

 

 

 

Toată suma caselor: 232. Scădere rufeturi, însă 4: 4 popi. Rămân birnici 228.

 

 

Birnici:

 

Ion Linul

Tudose Linul

Grigoraş Linul

Gheorghe Linul

Istrati Leţu

Năstasi Leţu

Ştefan Iuteş

Dumitraşcu Iuteş

Grigoraş Iuteş

Irimie Iuteş

Lupul Ţâgârlaş

Toader Ţâgârlaş

Gavril Şoric

Mihăilă, crâşmar

Toader Bocance

Gavril Bocance

Vasile Bocance

In (alt) Vasile Bocance Cheşcă

Vasile Papă

Gavril Herle

Ion Pădărău

Vasile Herle

Costin

Vasile Mitronici

Gheorghe Pancul, bârsan

Pânte

Zaharie, sârbul

Ion Lazăr

Simeon Lazăr

Grigoraş Bufte

Irimie Ţăţăşan

Apostol a Mândrilor

Gheorghe Catronoi

Ion Darii, sârbul

Dumitru, bârsan

Gavril Hâncotă

Dumitraşco Ţăţăşan

Ion cel mare

Miron Ţăţăşan

Ion Ţăţăşan

Lăzăroae, babă cu holtei

Vasile, ciobotar

Vasile Tăutul

Ion, jitar

Costantin Papă

Ioniţă Papă

Ion, bârsan

Ursul, cojocar

Stan, bârsan

Vasile Ţăţăşan

Dumitru Bălan

Trifan

Vasile, cojocar

Grigori Bălan

Ion, mocan

Toader Bălan

Grigori Ţăţăşan

Ion Căprioară

Ion Buchiş

Simion Creţu

Ştefan Papă

Simeon Papă

Ion sin (fiu) vătăman

Andrieş Papă

Grigoraş Herle

Gheorghiţă Herlia

Toader Herle

Baba Ana cu fecior holtei

Ion Achiman

George Grozav

Bucur, bârsan

Luchian, rus

Baba Ignătoae cu fecior holtei

Baba Lupa cu holtei

Nica

Costantin Codrian

Chirilă Loghin

Ştefan Fărţig

Gavril Moroşeni

Radul zet (al) lui Măgdoi

Măgdoi Stari

Petre al lui Stari

Toma Stan

Ion al lui Stan

Ion Vodă

Grigoraş Giocăş

Dobaşa

Ursul Borcescul

Drăgan al lui Stan

Cotoce Stari

Ion Cotoce

Ioniţă Fărţig

Andoni, ungurian

Tănasă, topolician

Gavril Loghin

Ilii Loghin

Grigore Bândilă

Gavril Fărţig

Neculai fiul lui Stan

Costantin, ungurian

Toader, olar

Toader, ungurian

Ion Cioteriga

Istrate Crăciun

Vasile Vodă

Rusa Bosuioc

Ioniţă Bosuioc

Ioniţă Oloi

Stan, olar

Ion Apostol

Hilimon

Istrati, olar

Mihăilă Vodă

Ion, ciobotar

Vasile Leuca

Gheorghe Leuca

Ioniţă Pistrui

Ursul Covăsan

Ioniţă Leuca

Ioniţă Papă

Vasile, morar

Simeon, ciobotar

Vasile, ciobotar

Ilii, ungurian

Toader Vicovan

Grigoraş Platon

Toader a diaconului

Iftimii a diaconului

Iftimii Ababii

Gavril Papă

Ion Negru

Simeon Gogan

Vasile Hulpaş

Andrei Minciună

Iftimii Liţco

Vasile Cionca

Vasile Liţco

Ion Gogârţan

Gheorghe fiul lui Roşu

Simeon Roşu

Iftimii Roşu

Gavril Călugăru

Simeon Călugăru

Grigore Călugăru

Gavril Văman

Iacob Borş

Vasile Gorzonul

Ion Papă

Ilie Dabija

Ion Gorzonul

Andoni Gorzon

Ilii Gorzon

Grigoraş Bârlibă

Ştefan a preotesii

Simeon Papă

Vasile Cotfas

Neculai Papă

Ion Tudosă

Toader Checheriţă

Solomon Vicovan

Istrate Creţul

Ion Creţul

Lupul Hulpaş

Petre Hulpaş

Acsănti, ungurian

Bucur, bârsan

Gheorghe Cârjă

Pavăl Leţul, holtei cu mamă

Ion Vicol

Mitrofăniasa cu fecior holtei

Grigoraş Bufte

Gavril brat (frate) lui Costâna

Neculai Babotă

Iacob Babotă

Luca Lazăr

Neculai Crudu

Grigori, ungurian

Vasile Fărţig

Simeon al lui Ţăţăşan

Iacob, butnar

Baba Iuteşoaie cu holtei

Ion Dodul

Ştefan Herlia

Ursul al lui

Ursachi al lui vătăman

Ion Grozav

Ion al lui Gheorghe Căldare

Toader, trăistar

Toma Căldare

Iacob al lui Cotosa

Ştefan  al lui Cotosa

Chirilă Băndilă

Lupul Necula

Costantin, cojocar

Savin fiul lui Gavril Călugăr

Savin Babotă

Ioniţă Babotă

Toma Ciortan

Tănasă Ciobâcă

Petre, morar

Vasile, bârsan

Baba Vicovăniţa cu holtei

Hilimon fiul Vicovăniţii

Simeon Andronic

Cărbune

Ştefan Scoiban

Lupul, rotar

Andrieş al Buftei

Gheorghe, ungurian

Ocsânti Bran

Ilii Gabor

Ioniţă al lui Coşofreci

Vasile Andronachi

Savin, ungurian

Apostol, butnar

Vasile, dornian

Sava, ungurian

Vasile Ciocan

Mihăilă, dornian

Ion Bălan

Ion Ţăran

Neculai, fiul lui

Mărian, morar

Toma, crâşmar

Toader Leţul

Vasile Fărţig

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Todosă

Popa Ion

Popa Neculai

Popa Ion, la fel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 19-21

 


Ţinutul Neamţului: Păstrăvenii

 

 

 

 

Ţinutul Neamţului: Păstrăvenii

 

 

iunie 1774

Ocolul de Sus

 

 

Păstrăvenii

 

 

 

Toată suma caselor: 93. Scădere rufeturi, însă 22: 3 popi, 19 ţigani. Rămân birnici 71.

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe Potop

Ioniţă Corne

Foca

Costantin Iancul

Ion, vornic

Lupul, butnar

Costantin, mocan

Nistor Corugă

Luca Pricop

Gavril Pricop

Vasile Podolian

Gavril, olar

Iacob Corogă

Ion Corchici

Petre, podar

Ion Istrate

Dumitraşco

Pricop

Grigori, păscar

Ignat

Costantin Davidian

Petre Rusan

Ilie Frunză

Ion Corugă

Blaga, ungurian

Ion Hociungu

Toader al Florii

Macovei

Gavril Cuibar

Eni

Stan, văcar

Ursul, cârciumar

Ion, ungurian

Vasile Trişcă

Ion, rus

Adam Stângul

Dumitraşco brat (frate) lui

Lupu Hociungul

Bârgâoai

Ioniţă

Sandul

Vasile Gârbe

Smdrieş, eşan

Toader al lui eşan

Chirila

Gheorghe Opre

Cozma

Mihăilă

Neculai

Vasile Oiaga

Hilip

Andrei

Tofan, vier

Ştefan

Gheorghe

Ursul

Gheorghe Gârbe

Gavril Gligan

Lupul

Apostol, morar

Iordache Liurcă

Ion Istrate

Petre, butnar

Ursul, păscar

Ioniţă Corcaş

Andrei

Ioniţă Pii

Toader al lui Flore

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Pintilii

Popa Vasile

Diaconul Simeon

Postolache, ţigan

Ursul, fiul lui

Grigori, ţigan

Ursache, ţigan

Gavril, ţigan

Grigori, ţigan

Vasile Bucă, ţigan

Simeon Căipan, ţigan

Mane, ţigan

Eni, ţigan

Pavăl, vezeteu, ţigan

Niagul, ţigan

Dumitraşco, ţigan

Neculai, jude

Radu, scripcar

Ştefan, ţigan

Ştefan Bădin

Ioniţă, ţigan

Neculai, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 18, 19

 


Ţinutul Neamţului: Davidenii

 

 

 

 

Ţinutul Neamţului: Davidenii

 

 

iunie 1774

Ocolul de Sus

 

 

Davidenii

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 11: 3 popi, 8 ţigani. Rămân birnici 2.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, crâşmar

Petre, plugar

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Gherasim

Diaconul Ion

Alecsandru, monah

Ion, muntean, ţigan

Ghiurme, ţigan

Gavril, vezeteu, ţigan

Panhilie, ţigan

Ion, muntean, ţigan

In (alt) Ion, ţigan

Mihăilă, herar

Simeon, fiul lui Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 18

 


Ţinutul Neamţului: Ţăbucanii şi Uscaţii

 

 

Ţinutul Neamţului: Ţăbucanii şi Uscaţii

 

 

iunie 1774

Ocolul de Sus

 

 

Ţăbucanii şi Uscaţii

 

 

 

Toată suma caselor: 82. Scădere rufeturi, însă 16: 2 popi, 4 văduve, 10 case pustii. Rămân birnici 66.

 

 

Birnici:

 

 

Ion Bălan

Iftimii Bălan

Ion nepot lui Bălan

Vasile Timofti

Chirilă Buliandră

Nastasia cu fecior holtei

Gheorghe Bălan

Macovei Tudosă

Lupul, rotar

Andrei Latul

Andrei, pâzar

Ştefan Tătaru

Matei nepot Tătarului

Cozma

Maria cu fecior holtei

Mihăilă Pagul

Tănasă, vătăman

Mihălache, vătăman

Sava Tătaru

Apostol Fală

Simeon Blaga

Gheorghi, rotar

Istrati, Blaga

Toader Onişor

Gavril, cojocar

Ştefan Blaga

Simeon Blaga

Apostol

Petre, muntean

Nechita, vornic

Onul, ungurian

Vasile, muntean

Stahii Onul

Gheorghi, herghelegiu

Acsănti Ionăşcuţă

Ştefan Bogza

Vasile Mucelian

Ion, muntean

Vasile Isac

Pavăl Isac

Chirilă Isac

Ion Isac

Vasile, herghelegiu

Dumitru Borş

Dumitraşco Călin

Costantin, muntean

Petre Tofan

Ion, muntean

Toader Ţâţei

Costantin Hiloti

Pentelii Hiloti

Maria Hilohioae cu holtei

Grigoraş, rotar

Ion zet (al) lui Hiloti

Petre, bârsan

Simeon, cojocar

Toader Covată

Apostol Oborocian

Sirme, herghelegiu

Simeon fiul lui bucătar

Chirică, rădvănar

Pavăl, ungurian

Ştefan, slugă

Gheorghe, ungurian

Ioniţă, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ion

Diaconul Andoni

Nastasia, văduvă

Măriuţa

Catrina

Iftimia

 

10 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 17, 18

 


Ţinutul Neamţului: Rădenii

 

 

Ţinutul Neamţului: Rădenii

 

 

iunie 1774

Ocolul de Sus

 

 

Rădenii

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 13: 2 popi, 4 ţigani, 2 văduve, 5 case pustii. Rămân birnici 22.

 

 

Birnici:

 

 

Ion Pânte

Ion, pas

Cozma, crâşmar

Ilii Vlaico

Toma, moldovan

Toader, plugar

Ioniţă, puşcaş

Toader, pas

Crâstia Blaga

Blaga, rotar

Vasile, pas

Ioniţă, ciobotar

Ilii, plugar

Ştefan Humă

Dumitru, plugar

Dămian, ungurian

Irimie, herghelegiu

Grigore, cioban

Irimie, bărbier

Gheorghe, vornic

Vasile, plugar

Costantin, slugă

 

Rufeturi:

 

Popa Sandul

Diaconul Tănasă

Nastasia, văduvă

Maria, tij (la fel)

Niagu, ţigan

Grigore, ţigan

Ioniţă, ţigan

Lupu, ţigan

 

5 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 17

 


Pagina 60 din 130« Prima...102030...5859606162...708090...Ultima »