MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 42

Ţinutul Romanului: Băicenii

 

 

Ţinutul Romanului: Băicenii

 

 

iunie 1774

Ocolul de Sus

 

 

Băicenii

 

A Mănăstirii Hangului

 

 

 

Toată suma caselor: 50. Scădere rufeturi, însă 16: 2 popi şi diaconi, 1 monah, 4 ţigani, 3 văduve, 6 case pustii. Rămân birnici 34.

 

 

Birnici:

 

Toader a Vasilcăi

Ioniţă Mazire

Simion Gligoraş

Lupul Laiul

Neculai, vornic

Gheorghi Dobândă

Lupu Ghiocu

Ursul Ghiocu

Ichim Buzdugan

Neculai Buzdugan

Vasile Ghemiş

Ştefan Deliu

Ifrim sin (fiu) Dumitru

Toader Vicovan

Ion Hodorogia

Toader Damaschin

Moisăi Galintu

Năstasă Măriuţii

Ştefan Şeitan

Sandul sin (fiu) popii

Gligoraş Fuior

Gheorghe fiul Măriuţii

Ştefan, vier logofătului Balş

Ion, muntean, tij (la fel)

Dumitru, la fel

Ion Borcoman, la fel

Gheorghe zet (al) lui Hodorogia, la fel

Vasile al lui Nechita, la fel

Miron, la fel

Dragomir, la fel

Nechita, la fel

Tănasă, la fel

Ion Capră, la fel

Ion, vier, la fel

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Alicsandru

Ilii, diacon

Ionică, monah

Ion, ţigan

Ioniţă, jude

Ioniţă, la fel, ţigan

Radul, ţigan

Aniţa, săracă

Paraschiva

Safta, săracă

 

6 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 257

 


Ţinutul Neamţului: Bereştii şi Pădurenii şi Ciumaşii şi Iteştii

 

 

 

 

Ţinutul Neamţului: Bereştii şi Pădurenii  şi Ciumaşii şi Iteştii

 

 

iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

Bereştii şi Pădurenii  şi Ciumaşii şi Iteştii

 

 

 

Toată suma caselor: 107. Scădere rufeturi 1: 1 popă. Rămân birnici 106.

 

 

Birnici:

 

Vasile Ciumaş din Valia Ră

Vasile, ciobotar din Valia Ră

Toader, jugănar din Valia Ră

Sandul Cenuşă din Valia Ră

Vasile Pătru din Valia Ră

Maftei Pătru din Valia Ră

Ion Roman din Valia Ră

Vasile Roman din Valia Ră

Gheorghe fiul lui din Valia Ră

Andrei Hălăcian din Valia Ră

Vasile, bârsan din Valia Ră

Pavăl Gologan din Valia Ră

Andrei Brumă din Valia Ră

Ştefan Gologan din Valia Ră

Lupul Ţanpău din Ilieş

Neculai Chiriac din Ilieş

Ştefan Ignat din Ilieş

Toader Brumă din Ilieş

Ioniţă Cenuşă din Ilieş

Sandu Cenuşă din Ilieş

Ioniţă Cenuşă din Ilieş

Ion Giuncul din Ilieş

Vasile Crihan din Ilieş

Ion sin (fiu) lui Toader Crihan din Ilieş

Toader Chiriac din Făgheţel

Vasile Chiriac din Făgheţel

Vasile fiul lui Toader Chiriac din Făgheţel

Costantin fiul lui Necoară din Făgheţel

Ion Brumă din Făgheţel

Acsintie Brumă din Făgheţel

Toader Albu din Făgheţel

Ignat Necoară din Făgheţel

Stratu fiul lui Ilii din Făgheţel

Ion fiul lui Ursul Ciumaş din Făgheţel

Costantin Ciumaş din Făgheţel

Vasile Crihan din Făgheţel

Grigore Pocitanii din Făgheţel

Lupul Verdeş din Hălmăcioi

Ion a diaconiţii din Hălmăcioi

Mihălache Blende din Iteşti

Vasilache, rus din Făgheţel

Ion Ciumaş din Iteşti

Doroftei zet (al) lui Mititel din Iteşti

Sandu Chiriba din Iteşti

Costantin Mititel din Iteşti

Ioniţă Oai din Vaia Ră

Lupul Oai din Ilieş

Gavril Pocitanii al Ţintii

Ion, pas

Ştefan Grapă din Iteşti

Ion fiul lui

Ioniţă al lui Brânză din Şerbăneştii lui Istrate

Gheorghe al lui Cufu din Şerbăneştii lui Istrate

Lupul Gioncul din Şerbăneştii lui Istrate

Ştefan al lui Gioncul din Şerbăneştii lui Istrate

Ion Chelsăi din Şerbăneştii lui Istrate

Ursachi fiul lui din Şerbăneştii lui Istrate

Ştefan Gioncul din Şerbăneştii lui Istrate

Mărdari, rotar din Şerbăneştii lui Istrate

Ioniţă Brânză din Şerbăneştii lui Istrate

Ştefan fiul lui din Şerbăneştii lui Istrate

Mihălachi Marcoci din Şerbăneştii lui Istrate

Radu al lui Brânză din Şerbăneştii lui Istrate

Trohin Vatră din Şerbăneştii lui Istrate

Andrei Gioncul din Şerbăneştii lui Istrate

Ion fiul lui Andrei Gioncul din Şerbăneştii lui Istrate

Ioniţă Popa din Şerbăneştii lui Istrate

Ursul Floriş din Şerbăneştii lui Istrate

Vasile, butnar din Şerbăneştii lui Istrate

Ursul Chifu din Şerbăneştii lui Istrate

Luca, butnar

Neculai Rădăcină din Şerbăneştii lui Istrate

Dumitraşco al butnarului din Şerbăneştii lui Istrate

Toader Pocitanii din Şerbăneştii lui Istrate

Lupu Grăpeniş din Şerbăneştii lui Istrate

Pavăl Grăpeniş din Şerbăneştii lui Istrate

Ursachi Crihan din Şerbăneştii lui Istrate

Ştefan, ciobotar din Şerbăneştii lui Istrate

Vasile Grăpeniş din Şerbăneştii lui Istrate

Sandul Grăpeniş din Şerbăneştii lui Istrate

Savin Grăpeniş din Şerbăneştii lui Istrate

Neculai Humă din Şerbăneştii lui Istrate

Tănasă, olar din Şerbăneştii lui Istrate

Cozma Burciu din Şerbăneştii lui Istrate

Tănasă pas din Şerbăneştii lui Istrate

Vasile fiu spătăriţii din Şerbăneştii lui Istrate

Andronachi Ciumaş din Şerbăneştii lui Istrate

Stoica, muntean, vornic din Şerbăneştii lui Istrate

Ursachi Albu din Şerbăneştii lui Istrate

Neculai Giosan din Şerbăneştii lui Istrate

Neculai Vlas din Şerbăneştii lui Istrate

Toader, surugiu din Şerbăneştii lui Istrate

Costantin, băcăoanu din Şerbăneştii lui Istrate

Gheorghe fiul lui, din Şerbăneştii lui Istrate

Ioniţă Floriş din Şerbăneştii lui Istrate

Trifan Floriş din Şerbăneştii lui Istrate

Ioana cu fecior holtei

Toader Cumpătă

Andrei Negraeş

Ilii Ciumaş

Lupu Ciumaş

Mihălache Blende

 

Rufeturi:

 

Diaconul Vasile din Şerbăneştii lui Istrate

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 72, 73

 


Ţinutul Neamţului: Brăniştenii

 

 

Ţinutul Neamţului: Brăniştenii

 

 

iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

Brăniştenii

 

 

 

Toată suma caselor: 91. Scădere rufeturi 74: 6 popi, 5 mazili, 12 văduve, 34 ţigani, 17 case pustii. Rămân birnici 17.

 

 

Birnici:

 

 

Dumitraşco, morar

Nechita, păscar

Ioniţă, cojocar

Ilie Corban

Arhip, olar

Lupul, olar

Sandu Furduc

Ştefan Furduc

Antohi Dramă

Nechita Dramă

Lupul Dramă

Ştefan, morar

Vasile, morar

Gavril Racliş

Ion Racliş

Gavril Damaschin

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ion

Popa Simion

Popa Vasile

Diaconul Vasile

Diaconul Toader

Diaconul Mihai

Costantin Ernilă, mazil

Ioniţă, muntean, ruptaş

Vasile Bârcu, ruptaş

Iftimii, ruptaş

Hurmuzachi sin (fiu) Armăşoaei, ruptaş

Sofronie, văduvă

Ghervasia, tij (la fel)

Palaghia, la fel

Magda, la fel

Maria, la fel

Altă Marie

Vărvara

Măriuţa

Irina

Alicsandra

Ştefana

Ioana

Pintelei, ţigan

Radu, ţigan

Gheorghe, la fel

Chirica, la fel

Costantin, la fel

Vasile, la fel

Vasile, la fel

Ifrim, la fel

Alt Ifrim, la fel

Grigoraş, la fel

Ştefan, la fel

Lupul, la fel

Vasile, la fel

Anton, la fel

Toader, la fel

Stan, la fel

Vasile, la fel

Ion, ciobotar, la fel

Pentelei, la fel

Toader, la fel

Dumitru, la fel

Onică, la fel

Ion, butnar, la fel

Ion, la fel

Toderică, la fel

Roman, la fel

Maria, ţigancă

Aniţa, la fel

Safta, la fel

Ioana, la fel

Safta, la fel

Măriuţa, la fel

Tofana, la fel

Acsănia, la fel

Ştefana, la fel

 

17 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 71

 


Ţinutul Neamţului: Berbeştii

 

 

Ţinutul Neamţului: Berbeştii

 

 

iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

Berbeştii

 

Liudi Grierosului

 

 

 

Toată suma caselor: 6. Scădere rufeturi 1: 1 văduvă. Rămân birnici 5.

 

 

Birnici:

 

Ioniţă sin (fiu) lui Lungu

Gheorghe Grieros

Ştefan Durnescu

Ion Grieros

Vasile Grieros

 

 

Rufeturi:

 

Ioana, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 71

 


Ţinutul Neamţului: Corneştii ot Onişcani

 

 

Ţinutul Neamţului: Corneştii ot Onişcani

 

 

iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

Corneştii ot Onişcani

 

 

 

Toată suma caselor: 11. Rămân birnici 11.

 

 

Birnici:

 

Stoian, muntean

Dumitru sin (fiu) lui

Lupul zet (al) lui

Ion Bătrânescu

Vasile al lui

Ştefan Chiru, pas

Mihai, muntean

Gavril fiu olarului

Vasile

Grigoraş Dora

Lupul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 70, 71

 


Pagina 42 din 130« Prima...102030...4041424344...506070...Ultima »