MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 50

Ţinutul Neamţului: Liudi Mănăstirii Bistriţii

 

 

 

 

Ţinutul Neamţului: Liudi Mănăstirii Bistriţii

 

 

iunie 1774

Ocolul Pietrii

 

 

Liudi Mănăstirii Bistriţii

 

 

 

Toată suma caselor: 86. Scădere rufeturi, însă 64: 2 popi, 2 văduve, 60 ţigani. Rămân birnici 22.

 

 

Birnici („liudi”, „liuzi” – oameni străini, cu dare doar proprietarului):

 

 

Mihăilă, ungurian, vornic

Pântia, ungurian

Gherasim Potlog

Vasile, chelar

Grigoraş Luncaş

Ioniţă sin (fiu) lui Vârnav

Apostol, păscar

Ioniţă Negură

Vasile fiul Anii

Iliana Chiriciasa cu holtei

Enache, rus

Grigoraş, butnar

Simeon Chiriac

Ion Preda, puşcaş

Adam a Urâtii

Ioniţă Murgoci

Dumitru Petroni

Vasile Balmoş

Pricopi brat (frate) lui Murgoci

Neculai, jitar

Ion, ungurian

Safta cu fecior holtei

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Toader

Diaconul Ioniţă

Antemia, văduvă

Aniţa, tij (la fel)

Dumitraş, ţigan

Vasile, la fel

Mihăilă, la fel

Gheorghe, la fel

Sandul, la fel

Iftimii, la fel

Alt Iftimii, la fel

Neculai, la fel

Tănasă, la fel

Gavril, la fel

Ilii, la fel

Simeon, la fel

Stanciul, la fel

Sandul, la fel

Ioniţă, la fel

Miron, la fel

Ştefan, la fel

Pascal, la fel

Ştefan, la fel

Ion, la fel

Ilii, la fel

Ion, la fel

Apostol, la fel

Ursul, la fel

Ioniţă, la fel

Sandul, la fel

Lupul, la fel

Gheorghe, la fel

Vasile, la fel

Vasile, la fel

Andrieş, la fel

Ion, la fel

Savin, la fel

Toader, la fel

Neculai, la fel

Ioniţă, la fel

Petria, la fel

Ursul, la fel

Costantin, la fel

Ioniţă, la fel

Gavril, la fel

Toader, la fel

Ilie, la fel

Iar Ilie, la fel

Onul, la fel

Grigoraş, la fel

Sârbul, la fel

Ghirca, la fel

Gavril, la fel

Costantin, la fel

Grigoraş, la fel

Toader, la fel

Ion, la fel

Istrate, la fel

Toader, la fel

Gâscă, la fel

Ion, la fel

Grigoraş, la fel

Ion Pleş, la fel

Toader, la fel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 53, 54

 


Ţinutul Neamţului: Oanţul şi Stejarul

 

 

 

 

Ţinutul Neamţului: Oanţul şi Stejarul

 

 

iunie 1774

Ocolul Pietrii

 

 

Oanţul şi Stejarul

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 8: 2 văduve, 6 case pustii.  Rămân birnici 12.

 

 

Birnici:

 

 

Andrieş Cărbune

Ion Cărbune

Toader Cărbune

Andonii

Mihăilă Zaharia

Vasile Cărbune

Toader Platon

Gavril, vornic

Gheorghi Ialotă

Grigore Pitronii

Toader Ţifoi

In (alt) Toader

 

 

Rufeturi:

 

 

Maria, văduvă

Maria, tij (la fel)

 

6 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 53

 


Ţinutul Neamţului: Bicazul şi Tarcăul

 

 

 

 

Ţinutul Neamţului: Bicazul şi Tarcăul

 

 

iunie 1774

Ocolul Pietrii

 

 

Bicazul şi Tarcăul

 

 

 

Toată suma caselor: 120. Scădere rufeturi, însă 117: 3 popi, 17 văduve, 1 ţigan, 89 plăieşi, 7 case pustii.  Rămân birnici 3.

 

 

Birnici (dintr-aceşti birnici sunt 89 plăeşi pentru paza muntelui bez (plus) 76 din Buhalniţa şi din alte cotunuri din Hangu:

 

 

Lupul Bonte

Ilii

Ion Chetrone

Toader

Ion Ante

Bogdan

Dumitru

Gavril Ţifoi

Toader Ţifoi

Pascal Ghipoeş

Ilii, moldovan

Ion Foltia

Toma, ungurian

Vasile, ungurian

Ursul, morar

Gavril, rus

Vasile, rus

Crăciun sin (fiu) lui Vasile, rus

Ioniţă, rus

Mihăilă Dodul

Vasile Marco

Toader brat (frate) lui Vasile

Ion Dudul

Vasile Dodul

Ion Vicovan

Tudor Găman

Ion Cărbune

Miron, ungurian

Simeon Onca

Gheorghiţă Onca

Ion Drăguşan

Gheorghe, mrejer

Gavril, şaugău

Toader Darii

Gheorghe, mrejer

Ion Iuteş

In (alt) Ion Iuteş

Toader Iuteş

Vasile Iuteş

Dumitru Iuteş

Grigore Iuteş

Crăciun Rusăi

Vasile, rus

Simeon Cobuz

Ioniţă Niamţul

Toader Dudău

Paşco Butoi

Ion Grăbencia

Ion Paleu

Lupul Sofian

Costantin Oniga

Gavril Sofian

Antohi Sofian

Andrieş Pântia

Răducan

Ion Zaiţ

Neculai Grăbencia

Ilii Grăbencia

Ilii Ţoncă

Dumitru, ungurian

Ilii Gliga

Simeon Radu, vătăjel

Gheorghe, ungurian

Gheorghe, morar

Ioniţă Cruşet

Iftimi Cruşet

Ursul Folga

Pavăl Găină

Ursul Dudău

Simeon Ronda

Gavril, baci

Ion Micul

Vasile, cojocar

Ion, vornicel

Gheorghe, tărnicer

Petre Mărian

Andrieş, vornic la Tarcău

Toader, muntean

Gavril Farcăş

Costin

Gheorghe, ungurian

Ion Goga

Gavril Telecan

Avram Botilă

Toader a Crâstinii

Ursul a Crâstinii

Ioniţă a Crâstinii

Gavril Platon

Nistor Gângă

Vasile Gângă

Vasile Sofian

Neculai Curcă

 

Rufeturi:

 

Popa Toader

Popa Zaharia

Popa Ion

Gavril, ţigan

Ioana, văduvă

Tudosia

Iftimia

Maria

Floaria

Lunga

Perja

Maria

Măriuţa

Frăsina

Maria

Tudora

Rusoaia

Iliana

Paraschiva

In (altă) Paraschiva

In Paraschiva

 

7 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 52, 53

 


Ţinutul Neamţului: Dărmăneştii

 

 

 

 

Ţinutul Neamţului: Dărmăneştii

 

 

iunie 1774

Ocolul Pietrii

 

 

Dărmăneştii

 

 

 

Toată suma caselor: 88. Scădere rufeturi, însă 24: 3 popi, 1 mazil, 7 văduve, 9 ţigani, 4 case pustii.  Rămân birnici 64.

 

 

Birnici:

 

 

Sandul, ungurian

Lupul, ungurian

Pavăl, ungurian

Neculai, ungurian

Ivan, chetrar

Lazor, ungurian

Opre

Toader

Lupul, ungurian

Ioniţă, puşcaş

Toma, morar

One, cojocar

Petre, jitar

Neculai, ungurian

Filip, ungurian

Ion, sârbu

Toma, vornic

Iftimi, văcar

Gheorghe, plugar

Ursul, plugar

Apostol, plugar

Ioniţă, porcar

Toader, plugar

Filip Căsăescu

Ştefan

Gheorghe

Vasile

Simeon Moscu

Andrei, vornic

Ion, stoler

Simeon Căzacu

Neculai, crav

Grigore, grădinar

Gavril, crav

Ştefan, morar

Costantin Băncilă

Gavril, arnăut

Miron, slugă

Neculai Dobândă

Vasile, slugă

Ion, muntean

Muşet

Ion, slugă

Ion, plugar

Ion a Păvăloaei

Ion, slugă

Toader, dascăl

Eni, arnăut

Vasilache

Vlad, muntean

Ion, ciobotar

Iordache Berţoi

Grigore a Cârstii

Vasile, văcar

Crâste, ciobotar

Frenţul, muntean

Mihai, morar

Angheluţă

Manolache

Toader, teslar

Vasile, slugă

Ichim, pas

 

 

Rufeturi:

 

Pop

a Ion

Diaconul Gherasim

Popa Iosip

Toader sin (fiu) lui Ioniţă Enachi, mazil

Gafiţa, văduvă

Safta

Nedelia

Niacşa

Maria

Aniţa

Maria

Gheorghe, ţigan

Costantin, ţigan

Lupul, la fel

Toader, la fel

Vasile, la fel

Costantin, ţigan

Andrei, la fel

Ioniţă, la fel

 

4 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 51, 52

 


Ţinutul Neamţului: Vânătorii Bisericanilor

 

 

 

 

Ţinutul Neamţului: Vânătorii Bisericanilor

 

 

iunie 1774

Ocolul Pietrii

 

 

Vânătorii Bisericanilor

 

 

 

Toată suma caselor: 130. Scădere rufeturi, însă 41: 8 văduve, 9 popi, 13 ţigani, 11 case pustii.  Rămân birnici 20.

 

 

Birnici (dintr-aceşti birnici sunt 69 panţiri pentru slujba poruncilor împărăteşti):

 

 

Ion

Ştefan

Costantin Lungu

Toma, cârciumar

Istrate

Ion, ungurian

Obreja

Iosip

Vasile Andonii

Grigore, pas

Ion Grosu

Vasile Pălade

Matei

Dumitraşco

Toader

Agapie

Ştefan

Ioniţă Nicorescu

Ursul, panţir

Vasile Pălade, tij (la fel)

Toader

Ion, ungurian

Vasile Băisan

Vasile Gâscă

Bratul

Ioniţă, vătăjel

Toader Oanciul

Gheorghe Iorest

Macovei Bălan

Pavăl Pălade

Gheorghe Cracali

Dragomir

Vasili Purcel

Andrei

Radul

Toader

Gheorghe Nicorescul

Vasile Nicorescul

Ion Cătana

Vasile Crâste

Simeon Palade

Ursul Crâste

Nistor

Iacob Turne

Toader Bârlă

Vasile Bârlă

Ion Cosei

Ion Oşloban

Radu Bârlă

Toader, ungurian

Ion Ciorobâtcă

Simeon, păscar

Grigore, păscar

Gheorghe, păscar

Ion, păscar

Iosip Iuge

Lazor Sănilă

Petre Drăgăneţ

Ion Fâne

Albet Fâne

Ion Martin

Lupu Ciorobotcă

Crăciun, ungurian

Paraschiv, bârsan

Gavril zet (al) lui

Ion, bârsan

Ion Brandabur

Pavăl, pas

Costin al Păvăloaei

Pârvan, blănar

Lazor a Oghenii

Petre, baciul

Tudosia, babă cu fecior holtei

Ion Burete

Toader Ionaş

Oance, mocan

Andrei Ciorobâtcă

Mitre a Ştefanei

Lupul Pozniţă

Lupul, ungurian

Ion Mahonchi

Toader Grijă

Gheorghe Finu

 

 

Rufeturi:

 

 

Diaconul Grigoraş

Diaconul Neculai

Popa Postolache

Diaconul Toader

Popa Toader

Diaconul Andrieş

Diaconul Toader

Diaconul Ioniţă

Diaconul Stan

Maria, văduvă

Maria, la fel

Savina

Maria

Măriuţa

Ioana

Maria

Iliana

Chirilă, ţigan

Anbrosii, la fel

Gheorghe, la fel

Savin, la fel

Gavril, la fel

Grigoraş, la fel

Petre, la fel

Neculai, la fel

Ion, la fel

Vasile, la fel

Ursul, la fel

Toader, la fel

Dobre, la fel

 

11 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 50, 51

 


Pagina 50 din 130« Prima...102030...4849505152...607080...Ultima »