Jurnalism | Dragusanul.ro - Part 30

Am fonotecat. Şi am avut ce învăţa

Petru Oloieru si Razvan Mitoceanu 0

*

Dimineaţă, când colecţiile de partituri urgente se aliniaseră pe biroul meu, aşteptând sosirea zicălaşilor Petrică Oloieru şi Răzvan Mitoceanu, convenită pentru ora 13, nu ştiam, dar intuiam, în bună parte, ce o să aud. În fond, respiraţia străbunilor nu-mi mai este, de multă vreme, străină. Iar încrâncenarea cu care urmăresc firul dintr-un veac într-altul, dintr-o generaţie într-alta ţine de un fel de arheologie a spiritului, de care am prins să mă ocup, pentru că nimeni nu a făcut-o până acum.  Îmi făceam, speranţe, dimineaţă, că o să aruncăm o privire şi un arcuş şi prin cântecele de pe la 1600-1700, pe care le copertasem cu un dans turcesc, luat din antologia engleză din 1804, care prelua trei dansuri valahe, publicate, tot la Londra, în 1714, dar nu a fost chip, pentru că muzica din colecţia „Muza Română”, publicată la Cernăuţi de Calistrat Şotropa, conţine o muzică splendidă, care oricând şi-ar face loc într-o nouă „Rapsodie Română”, dacă nu figurează, deja, stilizate, în Rapsodiile lui Enescu sau în opereta „Crai nou” a lui Ciprian Porumbescu.

*

Partituri pe birou

*

Pentru că nu avem un loc decent de video-fonotecare, în care să nu murim de frig (în sala de clasă a profesorului Petru Oloieru îţi cresc, instantaneu, ţurţuri!), am profitat de ziua liberă a orchestrei Ansamblului „Ciprian Porumbescu” şi ne-am pus pe improvizat un studiou. Cât mutam noi ţambalul orchestrei, scaunele, cablăraia, le-am zis băieţilor, ca să-i mai înveselesc (erau albi la faţă de oboseală), o întâmplare reală. Umblam, cândva, prin Bucureşti, împreună cu regretatul fotograf al Televiziunii Române, Vasile Blendea (cel cu expoziţia „Marin Preda” şi cu cele mai frumoase fotografii de artişti), când am dat noi nas în nas cu o îndrăgită interpretă de folclor bucovinean, care i-a reproşat genialului pozar: „Vai, maestre, mi-aţi făcut poze de atâta timp, şi încă nu mi le-aţi dat!”. Vasea, care uitase cu totul de ciocârlia bucovineană, s-a scuzat cu aţă albă: „Ştiţi, sunt tare ocupat, mereu se iveşte câte ceva… Dar de ce nu treceţi, într-o zi, pe la mine, pe la studiou, ca să vi le fac pe loc?”. Impresionată, diva suceveană a exclamat, cu mare atenţie la ruj: „Ooo! Aveţi şi studio?”. Replica lui Blendea merită antologată: „Asta-i bună, dar eu pe ce dorm?!”.

*

Instalarea 1 cu Danut Lungu

Instalarea 2 cu Lucian Caluseriu

Instalarea 3 cu Lucian Caluseriu si Danut Lungu

Instalarea 4

Instalarea 5

*

 După ce toate chestiunile tehnice au fost rezolvate de sunetistul Dănuţ Lungu, de operatorul Lucian Căluşeriu şi de informaticianul Nicolae Gabriel Sandu, care a avut grijă să-mi tot ocolească obiectivul aparatului de pozat (mâine-poimâine, mă vedeţi „artist fotograf”, aidoma altor trântori ai târgului!), a început fonotecarea, cu o conevenire vocală a liniei melodice, urmată de câte o scurtă interpretare a partiturii şi, imediat după aceea, de filmare şi înregistrare. Răzvan citeşte şi titlul partiturilor din colecţie, iar când dăm de câte un cântec vechi, pe care îl ştim sub un alt titlu, pe la 1907-1914, schimbăm priviri complice. Doar Petrică, alb ca neaua de oboseală, e total concentrat pe partitură, refuzând asocieri cu alte piese. În fond, din jumătate în jumătate de veac şi de la lăutar la lăutar s-au tot produs discrete modificări sau măcar floricele în plus sau în minus pentru fiecare cântec. Pe Grigori Vindereu, de pildă, şi după floricele de final de refren îl poţi recunoaşte drept născocitor de cântece. Fără voia noastră, pe măsură ce fonotecăm, desluşim destinul anterior (uneori şi autorul) unora dintre cântecele noastre vechi. De pildă „Hora Storojineţului”, culeasă de Alexandru Voievidca de la învăţătorul Petrea Dolinschi, este, de fapt, „Hora Aurora”, născocită de legendarul Grigori Vindireu:

*

p21

*

 Petru Oloieru si Razvan Mitoceanu 2

Petru Oloieru si Razvan Mitoceanu

Razvan Mitoceanu inainte de a incepe

Razvan Mitoceanu si Petru Oloieru 1

Razvan Mitoceanu si Petru Oloieru 2

*

Găsim, sub titluri iniţiale, multe melodii, pe care le ştim după titlurile adaptate ulterior. De pildă, „Hora lui Ionică” (Batalan), ştiută astăzi, drept „Hora Câmpulungului”, deşi Câmpulungul, spre deosebire de Rădăuţi, Dorna şi Suceava, nu a avut o horă, născocită special de Vindereu sau de Batalan pentru acest târg. Un alt cântec al lui Grigori Vindereu, „Hora Lenuţa”, avea să ajungă, sub arcuşul lui Ion Bidirel, din Stupca, „Hora mare”, iar sub cel al nepotului lui Ionică, Alexandru Bidirel, „Hora Bucovinei” sau, cum e cunoscută printre folclorişti, „Hora lui Bidirel”. Şi nu e născocită de Bidirel, ci de Vindereu:

*

p7

*

Şi „Hora Lelia”, tot a lui Vindereu, avea să se prelingă sub un alt titlu, aşa cum „Hora în d moll” a lui Nicolai Picu, pe care Leon cav. de Goian o cânta, adesea, împreună cu Grigori Vindereu, în memoria lui Picu, avea să se numească „Hora lui Goian”.

*

Fonotecând, aflăm detalii importante ale spiritualităţii româneşti din Bucovina, deşi ne doream doar să triem materialul pentru spectacolul din 7 iulie, de la Vatra Dornei.


Morile de vânt ale indolenţei memoriei româneşti

Bucuresti XVIII

*

În condiţiile în care doar Bucovina are vreo 5.000 de cântece naţionale româneşti, care zac sub colbul gros al uitării şi al indolenţei, nu prea văd de ce aş da piept cu morile de vânt, în afară de speranţa că gestul în sine o să-i mire sau o să-i revolte pe unii. Măcar atât, că în treziri nu-mi fac speranţe deşarte. Cântece naţionale româneşti (nicidecum bucovinene) au cules, din Bucovina, Franz Josef Sulzer (10 piese, publicate în 1783), surorile Eufrosina şi Elise Hurmuzachi, cu sprijinul lui Karol Mikuli (48 de melodii, publicate, în 4 caiete, la Viena, între anii 1849-1852 – pe care le-am fonotecat), Calistrat Şotropa, care a adunat, cu sprijinul lăutarului Ion Batalan din Horodnicu de Jos piesele din repertoriile bandelor Nicolai Picu, Grigori Vindereu şi Ion Batalan (120 de piese, pe care le vom fonoteca mâine, ca să putem alege 40 pentru festivalul de la Vatra Dornei), George Voievidca (2.250 piese, înclusiv instrumentale, din anii 1907-1914 – din care am fonotecat 340), Mattias Friedwagner şi echipa lui de culegători de melodii româneşti (circa 2.000 de piese).

*

Bucuresti XIX

*

Odinioară, când folclorul românesc însemna o revelaţie a farmecului muzical oriental, chiar şi capetele domneşti le furnizau cercetătorilor occidentali piese transcrise pentru ei de către muzicienii de curte, aşa cum s-a întâmplat cu cele „Şase cântece naţionale din România”, aranjate pentru pian de Henriz şi puse la dispoziţia lui E. C. Grenville Murray de principele Ion Ghika. Acolo, în lumea interesată, s-a fabulat pe baza istoriei noastre, luându-se ca reper lucrarea lui Mihail Kogălniceanu „Histoire de la Moldo-Walachie” şi cu atât mai mult, pe baza mitologiei, baladelor şi doinelor româneşti (Murray spune, de pildă, că vechiul cântec al lăutarilor suceveni, „Haiducii”, pe care îl publică primul, s-ar numi „Banul Mărăcine”, pentru că trufaşul tată al poetului francez Ronsard îşi pusese lăutarii, cu ocazia primei sale vizite diplomatice la Paris, să impresioneze audienţa cu acest străvechi cântec românesc).

*

Scrierea lui Kogălniceanu deschidea ferestre spre „această ţară, acum (în 12 septembrie 1853 – n. n.) cunoscută sub numele de Moldova, Valahia, Basarabia, Bucovina, Banat şi Transilvania, ţări care, în trecut, formau ţara Dacilor” (p. VII), o adevărată cronologie a ţinuturilor româneşti, explică interesul şi pasiunea lui E. C. Grenville Murray faţă de istoria, de mitologia şi de muzica românilor. „Lăutarii – zice Grenville Murray – sau menestrelii rătăcitori, erau obişnuiţi să cânte oamenilor simpli Doina (Daina însemnase, în civilizaţiile primordiale, şi mai înseamnă şi astăzi, în spaţiul scandinavo-baltic muzică interpretată vocal, în vreme ce lätar înseamnă muzică interpretată instrumental – n. n.), care le-a liniştit dorurile, şi cântecele vechi de război ale bravilor, care încă mai mişcă inimile ca sunetul unei trâmbiţe. Aceste cântece au fost transmise, de la sine, de la tată, la fiu, prin tradiţie orală” (p. XXIX).

*

În citatul de mai sus este consemnat un fenomen, pe care l-am mai găsit consemnat şi de către alţi mărturisitori, inclusiv de Canzler Cav de Ferio (colecţia de cântece vehiculată de Otto Heilig): vagabondajul lăutarilor din sat în sat şi din provincie românească în provincie românească, iar consecinţa acestui vagabondaj a fost unitatea melosului românesc aproape similară unităţii limbii.

*

Există, printre piesele trimise de Ion Ghika lui Grenville Murray, şi o variantă a „Mioriţei” („Mioara”), şi un „Bujor”, aşa cum există şi alte trei balade, pe care nu s-a sinchisit nimeni să le descifreze până acum. Desigur că şi în colecţia englezului, ca şi în cea a lui de Ferio (publicată de Heilig), „intenţionat s-a păstrat ortografia manuscrisului, chiar şi în cazul în care aceasta este în mod clar eronată, tocmai pentru că autorii au menţionat că sursele scrierilor au folosit aceste versiuni de interpretare, iar autenticitatea este problema care se pune aici”, autenticitatea fiind, de fapt, amprenta stilistică a muzicii acestui neam.

*

Nu cred că mâine, când Răzvan Mitoceanu, la vioară, Petru Oloieru, la ţambal, Dănuţ Lungu, sunet, şi Nicolae Gabriel Sandu, informatician, vor încerca să fonotecheze cele 120 de piese din colecţia cernăuţeană „Muza română”, va mai fi timp şi pentru cele 6 cântece ale lui Murray, care nu au stârnit curiozitatea nimănui. Eu o să le iau, totuşi, cu mine.

*

răzvan mitoceanu şi petru oloieru

Dănuţ Lungu

Nicolae Gabriel SANDU

Nicolae Gabriel SANDU

*


Mărturisitorul fenomenului plastic sucevean

ACORD

*

Noul volum cu „Efigii în filigran”, intitulat „Analogii referențiale”, întregește hronicul

portretelor, evocărilor, relatărilor și al cronicilor plastice, pe care Tiberiu Cosovan, el însuși

remarcabil artist plastic, îl întocmește, meticulos și cu multă afecțiune, încă din 2010, când

vedea lumina tiparului „efigia” numită „Profiluri autohtone”. Au urmat, cu o cadență

armonizată pe deplin cu cea a actului plastic bucovinean, „Intersectări cordiale” și „Acorduri

afective”, trepte necesare pășirii în templul actual al creației plastice, în care, din păcate,

pagini întregi ale „Analogiilor referențiale” vorbesc la trecut despre repere ale veșniciei,

precum Ion Grigore, Elena Greculesi, Viorel Grigoraș, Angela Pitariu-Bolnavu sau Corneliu

Tincu. Pentru că timpul, dintotdeauna inofensiv în fața creației, a tras amurguri definitive

peste tălpile îndreptățite întru pășiri dumnezeiești, dar pururi pline de viață, de frământări, de

căutări și de deslușiri ale faldurilor surprinzătoare ale veșniciei.

*

Lansare de carte vorbeste Coso

*

Organizată pe două mari secțiuni, „Portrete, evocări, relatări, conici plastice” și

„Saloane, expoziții personale și colective, ateliere și tabere de creație”, noua carte a Centrului

Cultural „Bucovina”, editor și al volumelor anterioare, „Efigii în filigran / Analogii

referențiale”, ne dezvăluie un Tiberiu Cosovan puternic implicat, narativ și emoțional, în

îndreptățirea lui de cronicar plastic, predestinare dintotdeauna condiționată nu doar de știință,

ci și de generozitate – în cazul în care acceptăm drept generozitate implicarea responsabilă

într-un domeniu distinct al creației umane. Iar evoluția demersului narativ, în discursul

cronicăresc al autorului, se simte, și din sugestivul titlurilor de care se folosește Tiberiu

Cosovan în deslușirea și, fără de îndoială, în aplicarea peceții care consacră, așa cum se simte

și sugestia unei deplinătăți a creației plastice în spațiul bucovinean, un spațiu în care, cumva

paralel, dar și cumva profund, adânc, există o viață distinctă, plină de clocot și de viziune.

Orice act de creație înseamnă o intimitate a sacrului, înspre care arareori se deschid

ferestre și, cu atât mai puțin, porți de acces, prin care nevoia de dumnezeiesc a fiecărui suflet

însetat de frumos să poată răzbate. Tocmai de aceea, din perspectiva cititorului și, deci, a

iubitorului de deplinătate a străvezimilor astrale ale artei, „Efigii în filigran / Antologii

referențiale”, noua carte a publicistului Tiberiu Cosovan, înseamnă, ca și volumele anterioare,

nu doar o cronică a unei istorii cu trăiri veșnic vii și fremătătoare, ci și împărtășirea din

anafura tainică a existențelor care durează prin creație.

*

Lansare de carte Mares Csukat Cosovan

Lansare de carte Cosovan Csukat Mares

Lansare de carte 0

Lansare de carte 1

Lansare de carte 2

Lansare de carte 3

Lansare de carte 4

Lansare de carte 5

Lansare de carte 6

Lansare de carte 7

Lansare de carte 8

Lansare de carte 9

Lansare de carte 10

Lansare de carte 11

Lansare de carte 12

*


Tiberiu Cosovan şi discursurile lui cromatice

Tiberiu Cosovan Cântecul primaverii

*

În expoziţia ACORD, de la Muzeul Bucovinei din Suceava, Tiberiu Cosovan expune doar 12 lucrări, unele cu aceeaşi temă-cadru, dar cu nişte discursuri cromatice profunde, care probează că artistul şi-a găsit unicitatea, că după teribilele lui ceruri impresioniste, din vremea întoarcerii la pictură, a izbutit să se formeze, ca expresie, în cadrul aceloraşi tehnici, dar prin dialogări cromatice interesante, în desfăşurări cu arome de reavăn atemporal.

*

Pictura lui Tiberiu Cosovan, profund interiorizată şi poate că şi intimizată, este narativă, în cadrul unei abordări lirice în care liniştea interioară şi acel demiurgic „Pace, vouă!”, cum e şi firesc, nu doar coexistă, ci se şi determină reciproc. Există în pictura lui Tiberiu Cosovan un păstos confortabil, în care să ţi se scufunde sufletul ca pe un pled confortabil, atunci când are nevoie de odihnă. Culorile lui absorb, bandajează şi tămăduiesc, iar liniile au discreţia suportului ideilor, în ciuda aparenţei lor de decisiv şi de hotărâtor.

*

Tiberiu Cosovan, mărturisitorul fenomenului plastic sucevean de astăzi, este şi un pictor cu personalitate artistică distinctă şi inteligent definită, îndreptăţit la propriul lui petec de cer. Existenţial, desigur.

*

Tiberiu Cosovan Cariera de piatra Paltinoasa

Tiberiu Cosovan 3

Tiberiu Cosovan 4

Tiberiu Cosovan 5

Tiberiu Cosovan 7

Tiberiu Cosovan 8

Tiberiu Cosovan 9

Tiberiu Cosovan 10

Tiberiu Cosovan 11

Tiberiu Cosovan 12

Tiberiu Cosovan 13

*


Iosif Csukat sau interferenţa naturilor

Iosif Csukat Pictorul

*

În expoziţia ACORD, realizată împreună cu Tiberiu Cosovan, cu ocazia lansării celui de-al patrulea volum „Efigii în filigran”, al lui Tiberiu Cosovan, Iosif Csukat explune 17 lucrări remarcabile, prima, „Pictorul”, avându-l ca personaj chiar pe Tiberiu Cosovan, pictând undeva, în natură.

*

Ce m-a surprins, de data asta, în opera lui Csukat, pictor remarcabil, pe care îl aprecia în mod deosebit şi legendarul Ion Irimescu, este interferenţa naturilor, a naturii vii, a peisajului dezlănţuit spre idealul lui – armonia culorilor, şi a „naturii moarte”, pe care Iosif Csukat o prelungeşte, mereu şi mereu, în interferenţa viului, ajungând până la o concepţie îndrăzneaţă, în care fructele şi vazele cu… penele sunt aşezate peste un deal, ieşit de sub un penel nevăzut, în manieră impresionistă.

*

Transparenţe bine gândite, un meşteşug al liniilor şi al culorilor cum rar se mai pot întâlni şi o armonie a depărtărilor inteligent expusă fac din pictura lui Iosif Csukat un univers definitoriu nu doar pentru pictor, ci şi pentru consumatorii de artă plastică. Dovada: deja i s-au reţinut mai multe tablouri.

*

Iosif Csukat Toamna la Cacica

Iosif Csukat Vânt printre ierburi

Iosif Csukat 4

Iosif Csukat 5

Iosif Csukat 6

Iosif Csukat 7

Iosif Csukat 8

Iosif Csukat 9

Iosif Csukat 10

Iosif Csukat 11

Iosif Csukat 12

Iosif Csukat 13

Iosif Csukat 14

Iosif Csukat 15

Iosif Csukat 16

Iosif Csukat 17

*


Pagina 30 din 226« Prima...1020...2829303132...405060...Ultima »