Ţinutul Hotinului (IV) | Dragusanul.ro

Ţinutul Hotinului (IV)

 

View across Dniester from Hotin Castle

 

 

Satele Trestienii, Tițcanii, Balasineștii, Ghilavățul,

Burlăneștii, Terebna, Trenca, Bădragii, Feteștii,

Hurghineștii, Bășănăuții, Zăbricenii, Brânzenii, Târnova

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Trestienii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Trestienii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 2: 2 țigani. Rămân birnici: 12.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Gheorghe Cârlig

Vasile fiul lui Toader

Gheorghe fiul lui Vasile

Ioniță Bolduroiul

Simeon al Dochițăi

Ignat, rusul

Ion, morariul

Ioniță al morariului

Enache Gănescul

Gheorghe Tănase

Ivan Cazacul

Toader, crâșmar

 

 

Rufeturi:

 

Ioniță, țigan

Vasile, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 157

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Tițcanii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Tițcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Rămân birnici: 13.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Costandin, morar

Iftemie, pas

Vasile al lui Albotă

Andruș, ungurianul

Grigoraș Bornog

Miron Vatră

Filip, chioari

Ion, ungurianul

Ioniță fiul babii Varvarei

Toader Zmeu

Vasile al lui Zmeu

Grigoraș Zmeu

Ivan, argat Zmeului

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 157

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Balasineștii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Balasineștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 25. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici: 23.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion Spănac

Vasile Nechita

Simion fratele lui

Nicolae Horia

Andrei Păpușoi

Toader Smântână

Iacob Mondari

Ștefan frate lui Păpușoi

Ilie fiul lui Toma

Toader Ivancescul

Petre Bădărău

Vasile Foamete

Grigore, morar

Dănilă, rus

Ivan, rus

Hrincul, rus

Silion, văcar

Pricopie, rus

Timofte Ivanciuc

Ștefan, rus

Ion, vornic

Vasile Mateiaș

Costașcu ce-i la salahorie

 

 

Rufeturi:

 

Popa Nicolae

Vasile, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 157, 158

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Ghilavățul

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Ghilavățul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 83. Scădere rufeturi, însă 3: 3 popi. Rămân birnici: 80.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Simion Baltaga

Iacob, morar

Grigoraș Burduzac

Toader fiul văcariului

Chirila Comânzan

Simion fiul lui Scutic

Onofrei fiul lui Tobă

Toader Mustiață

Gheorghe, vătăman

Ilașco, văcar

Grigoraș Comârzan

Alecsa, vătăman

Acsinte Comârzan

Nicolae Drăhaci

Grigoraș nepot lui Mustiață

Gheorghe Bănari

Costașcu al lui Bănariul

Mihalache Proașcă

Tănase fratele lui

Iacob Cervona

Ion Lungul

Nicolae nepot lui

Antohe al Tămârtoae

Andrei al lui Trohin

Ștefan, rotar

Toader Rojniță

Apostol, crâșmar

Alt sârbu, la fel crâșmar

Altul, la fel, nu și-a spus numele

Vasile, rus, crâmar lor

Ștefan Ciutacul

Prodan, rus

Ursache, rus

Nicolae al lui Prodan

Trohin, vornicul

Toader fiul lui Pintelei

Ion Stan

Ion Grosul

Gavril Lavric

Radul fiul lui Niagul

Grigore Lavric

Ion Roșniță

Toader Malăș

Simion, cibotariul

Ifteni al lui Stan

Toader, cârșlariul

Ursul Niamțul

Ursul Grosul

Ifrim fiul Nemțoaei

Andrei fratele lui

Toma Hrâșpoagă

Ion Tătarul

Grigore Grâul

Ion Todosanul

Toader Todosan

Ștefan Criangă

Mihalache Condria

Hrin, rus

Toader Condria

Toader Strucă

Grigore Condrianul

Pătache Izmană

Dumitrașcul, rotar

Ioniță Țăruș

Gheorghe Cămârzan

Alecsa Huțul

Vasile Solcan

Velișco al lui Comârzan

Ion Comârzan

Ștefan fiul lui Cămârzan

Irimia fratele lui

Iordache fiul lui Ioniță

Neculăeș

Simion din câșlă

Grigoraș, surugiu

Postolache Botoșan

Ursul, surugiu

Dănilă, rus

Grigore, morar

Ioniță Durac

 

 

Rufeturi:

 

Popa Iacob

Popa Andrei

Popa Anton

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 158

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Burlăneștii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Burlăneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Rămân birnici: 24.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion, salahor

Iftimie, măjar

Ioniță Bădale

Pavăl Ciolac

Ioniță, cojocar

Lupul, cioban

Lazăr, sârbul

Timofte Hlibocianu

Ștefan Coadă

Ion, văcariul

Timoftei fiul lui Tănase

Vasile Pănache

Ion Sârbușcă

Simion fiul lui Moisei

Pintelei Gârbia

Zaharia Roșânescul

Dumitrașcul, bejenariul

Ștefan Buzilă

Ursache fiul lui Ioniță

Alecsa, rusul

Pavăl Dodul

Toader Japalău

Nichita Bădale

Ion, vornic

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 158, 159

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Terebna

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Terebna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Rămân birnici: 30.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Sava fratele preotesii

Ștefan, chetrariul

Ursache al herghelegiului

Ion, chetrariul

Ion Lepădatu

Nichita, chetrariul

Costandin al lui Beșliu

Toader Tonul

Lupul Plaiul

Toader Plaiul

Ursul al Horenschii

Ioniță al lui eșanu

Ion fiul lui Borș

Costandin Prepeliță

Mărdare

Doroftei

Vasile, vieriul

Cavril fiul cobotariului

Vasile fiul Moșoaei

Tănase al vornicului

Roman

Marin fiul Mălinii

Dănilă cumnat popii

Ștefan, eșanu

Istrate, funariul

Gheorghe, funariul

Grigoraș fiul lui Acsente

Vasile al lui Mălaică

Grigoraș, vornic

Ion, vătăman

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 159

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Trenca

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Trenca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 3: 2 popi, 1 dascăl. Rămân birnici: 25.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Gavril fiul lui Ștefan

Vasile fiul rușcii

Nistor fiul Chițăi

Nichita fiul lui Luca

Ștefan Mămăligă

Ile, ciobanul

Ion fiul lui Simion

Ioniță fiul lui păscariul (pescariul – n. n.)

Ștefan Runcariul

Pavel fiul lui Ion

Vasile Ivașco

Ion fiul lui Ivașco

Simion Căminecianul

Andrei Roșca

Vasile Voicul

Costaș fiul Sorocanei

Toader Codrianul

Vasile al Sorochinei

Iftimie fiul lui Istrate

Precop Zabie

Lupul al Lucăi

Acsănte Boboi

Ion Boboi

Ion, vornic

Toader, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Aftănase

Popa Petre

Pintelei, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 159

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bădragii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Bădragii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 18. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 16.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Toader Coteț

Toder Mâță

Lupul Aldia

Macovei Citoroșca

Iftimie Pupăză

Doroftei fiul călugărului

Vasile, magiarul

Toader Cucută

Ion fiul lui Șchiopul

Manole fiul Doichițăi

Istrate Sârciuc

Andreiaș, haidău

Ioniță Mărdare

Toader, vornic

Vasile, vătăman

Vasile Hăldăiu, morar

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ștefan

Ioniță, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 159, 160

 

 

Ţinutul Hotinului: Feteștii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Feteștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici: 22.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Petre, morar

Vasile fratele morariului

Iacob Gribință

Andrei Movilă

Savin Durche

Istrate, pâslariul

Toader Furtună

Ion fiul lui Ursul

Ștefan Ocrain

Timofte Prefăcutu

Toma Roșca

Dănilă Budianul

Grigoraș, cojocar

Simion, cibotariul

Ion Căzacul

Ursan Coca

Simion Traistă

Grigoraș Traistă

Acsenti Baltă

Gheorghiță Leordă, vornic

Ursache fiul lui

 

 

Rufeturi:

 

Popa Andrei

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 160

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Hurghineștii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Hurghineștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 3: 2 popi, 1 dascăl. Rămân birnici: 20.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ion Mancăș

Andrei Pântia

Constandin Bârlibă

Crăciun

Simion Hânganul

Dumitru fiul morariului

Dumitrașcu fiul lui Iacob

Pavel fiul lui Pricopie

Gheorghe, holtei

Iorga, vornic

Iosip, vătăman

Ion Țapul

Ion fiul dascălului

Toader Iazul

Vasile Hanganul

Lupul al babei Ioanei

Vasile Mihalcia

Alecsa

Dumitru al Grigoroaei

Toader, rusul

 

 

Rufeturi:

 

Ilie, protopopul

Popa Ion

Ion, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 160

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bășănăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Bășănăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 20.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Ioniță fiul lui Andreeș

Lupul fiul lui Iacob

Zaharia fiul lui Ursache

Gheorghe Țurcanu

Miron Stâncă

Ioniță fiul lui Iacob

Ștefan, rus

Iordache Gogoman

Sandul Culiuc

Ștefan, eșan

Pavel Baltă

Andronic

Grigoraș, ciobanu

Vasile Beletei

Ștefan Ojoc

Dumitrașcu fiul Mihăesii

Vasile Floria

Lupul Cotianul

Ion, vătămanul

Toader fiul lui Iacob, holtei

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iordache

Toader, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 160, 161

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Zăbricenii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Zăbricenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 5: 2 popi, 3 cu cartea grafului. Rămân birnici: 26.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Lupul Țurcanul

Ioniță fiul lui

Postolache fiul lui Lupul

Simion Bordeian

Nichita fiul lui Safta

Ștefan al lui Anghel

Nistor

Ion Moșniagul

Constandin Păgânul

Toader Țurcanul

Cozma

Vasile Gamă

Grigoraș, cibotariul

Toader fiul Sandei

Gheorghe Bordeianul

Chiriac Bordeianul

Vasile Tintiuc

Toader, rotariul

Apostol, rotariul

Istrate fiul lui Apostol

Istrate, vieriul

Constandin

Ștefan, rotariul

Simion

Acsănti, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Vasile

Popa Iftimie

Petre, sârbul, are cartea grafului

Simion, porarul Tăunii, porucic de la Afki polc

Ghervasă al poradiului

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 160, 161

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Brânzenii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Brânzenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 29.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Toader Roina

Simeon Artene

Gheorghe Ostahe

Ion Iane

Dumitru, vătăman

Vasile Țurcanu

Ursache, munteanu

Gheorghe Cara

Lupul Șăretii

Floria fiul Malancei

Andrei Goranda

Pintelei, cioban

Lupul fiul lui Petre

Ștefan, volintir

Ion Cara

Grigore, pâslariul

Mihalache Șoimul

Iftimie, munteanu

Ștefan, cojocar

Zaharia fiul lui munteanul

Mihalache fiul lui Gheorghe

Ioniță, munteanu

Tănase, vornic

Chiriac Totoi

Miron Totoi

Vasile cumnat lui

Constandin Șoimariul

Vasile Șoimariul

Ilie al lui Șoimariul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Maftei

Pavăl, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 161

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Târnova

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Târnova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 24.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Andreeș Puha

Simion Coca

Ștefan Dolhăscu

Chirilă Țăranul

Andrei Corețchi

Vasile al lui Ignat

Grigoraș Crețul

Gavril Opria

Dănilă Mațegrase

Ion Magariul

Iacob fiul prisăcariului

Ion Crețul

Sava Fărman

Apostol

Simion Băbălău

Precop Midian

Vasile Ciapă

Chiriac

Iacob, holtei

Ioniță, văcariul

Toader Bănariul

Tudose, vornic

Ion, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Dumitru

Popa Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 161, 162