Poeți bucovineni înveşniciţi de Eugen Drăguţescu (II) | Dragusanul.ro

Poeți bucovineni înveşniciţi de Eugen Drăguţescu (II)

 

 

 

 

George NIMIGEANU: Născut la 25 mai 1909, în Tereblecea Nouă. A studiat la Siret, Cozmeni şi Cernăuţi. Doctorand. Profesor. Asistent la Facultatea de ştiinţe din Bucureşti. A activat în cadrele Serviciului Social, cu echipele prof. Dimitrie Gusti. A studiat, recent, realităţi din Transnistria. Are studii speciale despre huţanii din Maramureş şi Bucovina. A început să scrie şi să publice în anul 1931. A făcut parte din Iconar şi redacţia ziarului Glasul Bucovinei. Lucrează la Institutul Regal de Geografie. Publicări: în reviste şi ziare arborosene: Crai nou, Freamătul literar, Iconar, Junimea literară, Orion, Glasul Bucovinei, Suceava, Timpul, Calendarul Glasul Bucovinei, Bucovina literară; în alte reviste şi ziare: Analele Dobrogei, Moldova literară, Petrodava, Buna Vestire, Calendarul. Referinţe bibliografice: M. Streinul, Poeţii tineri bucovineni, 1938; E. Ar. Zaharia (Şezătoarea) Aperitive literare, în Glasul Bucovinei, noiembrie 1932. Ilustraţii: M. Streinul, Poeţii tineri bucovineni, 1938.

 

 

 

 

Vasile I. POSTEUCĂ (I. este iniţiala vestitului lăutar din Stăneşti Isidor Posteucă, tatăl poetului – n. n.). S-a născut la 10 septembrie 1912, în Stăneştii de Jos. Licenţiat în litere şi filozofie. A adunat o bogată colecţie de folklor rădăuţean. A făcut parte din al doilea Iconar. S-a îngrijit de editarea operei lui Mihai Horodnic. Publicări: În reviste şi ziare arborosene: Iconar, Îndrumarea, Junimea literară, Însemnări sociologice, Orion, Garda Bucovinei, Glasul Bucovinei, Timpul, Ţara Şipeniţului. În alte reviste şi ziare: Convorbiri literare, Progres şi Cultură, Răboj, Buna Vestire. Opere: Mihai Horodnic, File de poveste, ediţie postumă de poezii, Cernăuţi 1936; Mihai Horodnic, Haiducii, poem dramatic, Bucureşti, Editura Bucovina, 1938. O ediţie a operei lui Em. Grigorovitza, nedifuzată din cauza năvălirii ruşilor, în iunie 1940. Referinţe bibliografice: E. Ar. Zaharia, Portrait de la Bucovine, 1939; M. Streinul, Poeţii tineri bucovineni, 1938; E. Ar. Zaharia, în Răboj, 1932; E. Ar. Zaharia, în Glasul Bucovinei, august 1933; Perpessicius, România, 1938; N. Crevedia, Calendarul 1933, Iconar 1937; G. Călinescu, în Viaţa Românească, mai 1938, Junimea literară 1932. Ilustraţii: M. Streinul, Poeţii tineri bucovineni, 1038.

 

 

 

 

George PUTNEANU: Născut la 20 aprilie 1913, în Putna. Studiile secundare le face la liceele „Dimitrie Cantemir” din Cozmeni şi „E. Hurmuzachi” din Rădăuţi. A studiat la Bucureşti. Licenţiat în litere şi filozofie. Acum, pe frontul rusesc. A debutat cu versuri la revista Răboj (Bucureşti), în 1932. A lucrat cu echipele regale. Ca elev în clasa a VI-a, a redactat Orion, dimpreună cu E. Ar. Zaharia, apoi Muguri (1934). A fost preşedintele Societăţii literare „Bogdan Dragoş”. Balada Cruciaţilor a avut succes imens în ţară şi străinătate şi se traduce în limba germană, ca fiind cea mai amplă şi desăvârşită poezie din războiul actual. Publicări: În reviste şi ziare arborosene: Argonaut, Crai Nou, Iconar, Junimea literară, Îndrumarea, În preajma gândului, Orizont, Pana literară, Glasul Bucovinei, Suceava, Bucovina, Revista Bucovinei etc. În alte reviste şi ziare: Bloc, Festival, Revista Fundaţiilor Regale, Universul literar, Afirmarea, Porunca Vremii, Vremea, Glasul Nistrului etc. Opere: în pregătire: Orar de rege (poeme), Folklor din judeţul Rădăuţi, Domniţa visului (poeme). Referinţe bibliografice: M. Streinul, Poeţii tineri bucovineni, 1938; Perpessicius, România 1938; E. Ar. Zaharia, în Răboj 1932-1933; M. Streinul, Istoria literaturii române, Bucureşti 1941; E. Ar. Zaharia, în Îndrumarea 1932; idem în Bucovina 15 faur 1943; idem Bucovina literară, 21 faur 1943; idem Portrait de la Bucovine, 1939; Revista Fundaţiilor Regale, aprilie 1943 (O. Papadima); P. Comarnescu, Cronica literară, în Timpul 16 mai 1943; D. Caracostea, în Revista Fundaţiilor Regale, februarie 1943; A. Budescu, Curier ieşan, 5 martie 1943. Ilustraţii: Orion 1935.

 

 

 

 

Ion ROŞCA: Născut în Vicovul de Jos, la 9 iunie 1908. Terminând şcoala primară, se înscrie, în 1920, la Liceul „E. Hurmuzachi” din Rădăuţi. Aici suferă mult, dar are contemporani pe Mihai Horodnic, Iulian Vesper, Ionel Negură, pictorii V. şi E. Prelipceanu, C. Rotariu şi Eugen Drăguţescu (deşi mai tânăr). A debutat la Muguri. Este unul din primii tetrarhi ai poeziei arborosene. A iscălit şi cu numele E. Valerian. Urmează la facultatea de drept din Cernăuţi. Face parte din Iconar. În 1932, pleacă la armată. Boala îl sfarmă însă. Moare la 3 octombrie 1933, în spitalul din Rădăuţi. E înmormântat în cimitirul oraşului, alături de Mihai Horodnic. A scris versuri, schiţe, articole critice despre L. Blaga, T. Arghezi, Z. Stancu, E. Bucuţa, M. Sadoveanu etc. A tradus din franţuzeşte, Publicări: În reviste şi ziare arborosene: Îndrumarea, Junimea literară, Muguri, Glasul Bucovinei, Calendarul Glasul Bucovinei. Postum i se publică inedite în Orion, Nord ş. a. În alte reviste şi ziare: Rănoj etc. Opere: Prin generozitatea academicianului I. E. Torouţiu, s-a publicat ediţia Semne-n Scuturi, îngrijită de E. Ar. Zaharia, cu o prefaţă de M. Streinul, Bucureşti, Editura Bucovina 1937. Referinţe bibliografice: A se vedea în studiul lui E. Ar. Zaharia despre Poetul Ion Roşca; Perpessicius, România 1938. Ilustraţii: Junimea literară 1932 şi 1934.

 

 

 

 

Constantin ROTARU: Născut la 5 august 1909, în Vicovul de Jos. Studii secundare la „E. Hurmuzachi”. Funcţionar la Parchetul Tribunalului Suceava (din 1931). A redactat Muguri, după moartea lui Mihai Horodnic. A fost co-redactor la Îndrumarea. A scris versuri, proză, articole, pamflete, uneori sub pseudonimele Mircea Ciobanu, Paul Narcisse şi altele. Publicări: În reviste şi ziare arborosene: Îndrumarea, Muguri, Orion; în alte reviste şi ziare; Alfa. Referinţe bibliografice: Mircea Streinul, în Glasul Bucovinei 1932; E. Ar. Zaharia, în Răboj 1932; E. Ar. Zaharia, în Îndrumarea 1932; idem, Portrait de la Bucovine 1939.

 

 

Emisiunea numismatică EUGEN DRĂGUŢESCU – revers