Memoriu împotriva abuzurilor şi falsurilor | Dragusanul.ro

Memoriu împotriva abuzurilor şi falsurilor

Procesul verbal Seria JO nr 1126442

comandantului Jandarmeriei Vatra Dornei,

Cruceanu Bogdan

*

*

Memoriu abuzuri send

*

Ministerului Afacerilor Interne

Doamnei Ministru Carmen DAN

*

Inspectoratului General al Jandarmeriei Române

Domnului General de Brigadă Marin ANDREIANA

 *

Prefecturii Judeţului Suceava

Doamnei Mirela-Elena ADOMNICĂI

*

Dând curs politicilor administrative ale Consiliului Judeţean Suceava, care au drept scop transformarea Bucovinei într-o ţintă turistică şi mai importantă decât este şi pornind de la experienţa atragerii a mii de turişti, în fiecare vară, la Festivalul Internaţional „Bucovina Rock Castle”, subsemnatul Drăguşanul Ion, consultant artistic la Centrul Cultural „Bucovina”, instituţie de cultură a Consiliului Judeţean Suceava… am organizat, printr-un parteneriat între Consiliul Judeţean Suceava şi Primăria Vatra Dornei, o suită de manifestări culturale, respectiv „Cântece de peste veacuri” – în intenţia de a fonoteca video cântecele românilor din perioada 1800-1880, „Naţiunea Poeţilor” – ediţia antologiei de poezie rock „Poezia care cântă”, cu concerte de cantautor-poet, şi „Bucovina Acoustic Park”, publicul ţintă fiind cel tânăr, iar intenţia noastră declarată fiind aceea de a atrage tineretul din Ardeal spre Bucovina, prin poarta de intrare în acest colţ pământesc de rai, Vatra Dornei.

*

Manifestările începeau, zilnic, la ora 18,30, în Salonul Alb al Casei de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei, prin lansarea antologiei „Poezia care cântă” şi prin câte un concert de autor, continuând, la ora 20, în Parcul Cazinoului (nu există un „Parc Municipal” în Vatra Dornei, cum s-a scris în falsul proces-verbal al Jandarmeriei, pentru că Vatra Dornei nu este municipiu, ci oraş), în fiecare seară fiind trecute pe afişul-program câte 4 trupe celebre, cu concerte de câte o oră fiecare. Coordonator al concertelor de scenă a fost reputatul muzician Mihnea Blidariu, de la „Luna Amară”.

*

Odată cu amplasarea scenei, am constatat ostila şi neprofesionista atitudine a jandarmeriei locale, care:

*

1). A pus în pericol vieţile tinerilor, inclusiv a copiilor care treceau cu bicicletele pe aleea din faţa scenei, prin refuzul de a monta un gard de protecţie în faţa stâlpilor de susţinerea a scenei, care au câte patru cuie, de circa 20 cm, care ies mult în afară;

*

2). A pus în pericol viaţa artiştilor rock, prin blocarea cu garduri a spaţiului de aşteptare şi expunând, astfel, artiştii pericolelor care ţin de amestecarea într-un public eterogen.

*

În noaptea zilei de 8 iulie 2017, cu puţin înainte de ora 23, am văzut, pe o alee lăturalnică, un civil ţipând, ameninţând şi înjurând pe primarul oraşului Vatra Dornei, domnul Ilie Boncheş; când m-am apropiat şi mi-am declinat calitatea de coordonator al festivalului, civilul mi-a cerut să întrerup imediat spectacolul şi să trimit trupa „Implant Pentru Refuz”, fără să mai cânte, imediat la Timişoara. În aceste condiţii, am urcat pe scenă şi am întrebat publicul dacă vrea să opresc spectacolul, sub presiunea unui civil, care, fără să se legitimeze, îmi cere să-l suspend, sau îl continuăm conform programului afiş. E drept că am menţionat, pe scenă, un adevăr despre tradiţiile de luptă ale unor astfel de jandarmi, care vor să interzică un act de cultură: gloria de a-i fi nimicit şi ucis pe eroii de la Griviţa, Plevna şi Sârdan. Există filmarea integrală a manifestării, realizată de colegul meu Lucian Căluşeriu, care poate proba spusele mele.

*

După ce am coborât din scenă, civilul m-a îmbrâncit, mi-a cerut buletinul şi, cum acesta rămăsese la hotel, am fost pus sub escortă de doi jandarmi, dintre care unul s-a retras, pe parcurs, realizând penibilul situaţiei (şi escortarea se află pe film). Jandarmul care m-a însoţit mi-a copiat datele din cartea de identitate, dar fără să întocmească vreun proces-verbal, pentru că nici nu avea pentru ce îl întocmi.

*

A doua zi, în 9 iulie 2017, suprapunând parţial două manifestări, concertul de autor şi concertele de scenă, am început Festivalul cu oră mai devreme, la 19, în loc de 20, ca să-i facem pe plac cetăţeanului în civil. La ora 20, s-a prezentat, la locul de filmare şi coordonare a festivalului, un jandarm, care mi-a spus că are ordin să mă pună sub escortă şi să mă ducă în tufişuri, la comandant (numai prin tufişuri umbla civilul acela). M-am ridicat, am întins mâinile şi i-am spus că, dacă am încălcat vreo lege, să-mi pună cătuşele şi să mă ducă. Bietul jandarm, care nu ştia cum s-o scoată la capăt cu şeful lui, nu m-a mai deranjat.

*

Credeam că totul s-a terminat aici, dar iată că astăzi, 26.07.2017, primesc procesul-verbal seria JO nr. 1126442, din 09.07.2017, prin care mi se dă un avertisment, în baza Legii 60/1991 art. 26 pct. 1 lit. e sancţionată de art. 26 pct. 2. La constatarea infracţiunii, scrie:

*

„În ziua 08 luna 07 anul 2017 locul Parcul Municipal V. D. a săvârşit următoarele:

*

În ziua menţionată s-a urcat pe scena aflată la locul manifestării „Bucovina Acoustic Park”, Vatra Dornei, cu intenţia de a zădărnici / tulbura ordinea publică. Totodată a îndemnat publicul participant la nerespectarea orelor de desfăşurare”

*

Conform Legii nr. 60 1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,

ART. 26 (1) spune textual: „Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să întrunească elementele constitutive ale unor infracţiuni”, iar litera e) precizează că „instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente sau alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice” constituie o infracţiune. Deci:

*

1). Urcând pe scenă, pentru a consulta publicul dacă dăm curs unui abuz, din partea unui civil, eu mi-am exercitat un drept constituţional, dreptul la liberă exprimare;

2). Nu am iniţiat şi nu am recurs la acţiuni violente;

3). Nu am zădărnicit sau tulburat „o adunare publică”, ci am apărat-o, apărând, de fapt, un act de cultură, de care Vatra Dornei nu mai beneficiase vreodată.

*

Procesul-verbal Seria JO nr. 1126442 din 9 iulie 2017, reprezintă un abuz incalificabil, în ciuda „blândeţii” cu care mi s-a dat doar un avertisment. Este scris cu rea credinţă, răstălmăcind legea şi faptele, ceea ce pot dovedi prin filmul evenimentului. Menţionează un „refuză să semneze” mincinos, pentru că, în o9.07.2017, la ora 18, mă aflam în Salonul Alb al Casei de Cultură, împreună cu 70 de tineri şi artişti, inclusiv cantautorul-poet Oigăn, şi nici un jandarm nu a trecut pe acolo. Putea să-mi fie înmânat mai târziu, pe durata celor patru ore de spectacol scenic, dar nu mi s-a înmânat şi am numeroşi martori că aşa este; actul respectiv este un fals târziu, dar în totalitate un fals abuziv şi represiv. Şi nu-l pot, nu am voie să-l accept ca atare: „Cei ce poartă jugul şi-a trăi mai vor / Merită să-l poarte, spre ruşinea lor”, spunea Bolintineanu.

*

Pot contesta actul în justiţie, dar nu avertismentul care mi s-a dat este o problemă, ci atitudinea duşmănoasă faţă de tot şi de toate a comandatului Jandarmeriei Vatra Dornei, pe care, după cum aflu de pe internet, îl cheamă Cruceanu Bogdan.

*

Prin urmare, vă solicit o anchetă, cu audierea ambelor părţi, înţelegând prin aceasta şi audierea colegilor mei de organizare a festivalului, şi voluntarii, şi filmarea video, care pune în lumină şi iresponsabilitatea cu care s-a pus în pericol viaţa copiilor şi a tinerilor, prin refuzul instalării de „obiective” de protecţie în faţa cuielor stâlpilor de susţinere a scenei.

*

În speranţa că se va ajunge la adevăr,

Vă asigură de toată consideraţia sa

*

Ion Drăguşanul

scriitor român; cel mai neînsemnat, dar scriitor român