ion drăguşanul: PRIGOANA / naraţiune rock | Dragusanul.ro

ion drăguşanul: PRIGOANA / naraţiune rock

 

 

 

Dintotdeauna şi pentru toţi vecii, minţile şi sufletele vorbitoare au fost şi vor fi intolerante

cu minţile şi sufletele care gândesc şi, tocmai de aceea, pot crea.