Învăţători, în şcolile bucovinene ale anului 1922 | Dragusanul.ro

Învăţători, în şcolile bucovinene ale anului 1922

Şcoala din Vicovu de Jos, în 16 noiembrie 1917

 

Prin ordinul No. 322/22, referitor la „Mişcarea în învăţământul primar”, au fost făcute numirile în învăţământul bucovinean, în baza concursurilor organizate de Consiliul şcolar al ţării:

 

„Având în vedere concursurile publicate, cererile prezentate şi propunerile făcute de revizorate, Consiliul şcolar al ţării a făcut, în şedinţa din 27 Martie 1922, sub preşedinţia domnului Director general delegat al învăţă­mântului din Bucovina, următoarele numiri, pe ziua de 1 Aprilie 1922:

 

a). în calitate de învăţători superiori: Nicolai, Rădăşan la Cotul-Ostriţei, Isidor Zama la Mănăstirea Horecei, Eparmnonda Tocariu la Cuciurul Mare-Sneci, Ilie Olinic la Mamorniţa, Dimitrie Bordian la Mihalcea, Dimitrie Mihalaş la Frasin, Constantin Baciu la Braşca, Gheorghe Prelipcean la Clit, Isaia Brădăţan la Drăgoieşti, Vasile Botezat la Ilişeşti, Vasile Leşan la Poieni, Onofrei Andrievici la Milişăuţi, Dimitrie Prelipcean la Satul Mare, Vasile Chira la Voitinel, Teodosie Moldovan la Vicovul de Jos – şcoala din centru, Ioan Ungurean la Climăuţi, Chaleon Buznean la Siret – şcoala de băieţi, Aurelian Cudla în Banila pe Sirete-Rivnia, Titus Popescul la Bobeşti, Iulian Drafta la Comareşti, Alexandru Iancovschi la Ropcea m./dr., Gheorghe Popescul la Ciudei, Xenofon Isopescul la Ipoteşti, Ioan Reuţ la St. Ilie, Ilarion Stremciuc la Liteni, Nicanor Bumbu la Ruşii-Mănăstioarei, Teodor Sologiuc la Tişăuţi, Ştefan Totoiescul la Zahareşti;

 

b). în calitate de învăţători definitivi şi învăţătoare definitive: Alexandra Pedoreac la Boian – şcoala din centru, Veronica Chelbea la Boian-Lehăceni, Ştefania Rădăşan la Cotul-Ostriţei, Agripina Prodan la Cuciurul Mare-St. Dimitrie, Ioan Damian la Cuciurul Mare-St. Maria, Maria Ilie la Cuciurul Mare-St. Maria, Florica Tocariu la Cuciurul Mare-Sneci, Silvia Pojoga la Mănăstirea Horecei, Aurelian Scalat la Mihalcea-Dubova, Ilie Axani la Jucica Veche, Climentie Stefanovici la Argel, Eugenia Holca la Bucşoaia, Constantin Bodnar la Valea-Putnei, Dimitrie Mitric Bruja la Câmpulung-Capusatului, Luisa Aurite la Câmpulung-Capusatului, Eleonora Bodnarescul la Stulpicani, Ioan Lucan la Vama, Grigorie Dragan şi Constantin Piticariu la Vatra-Dornei – şcoala de băieţi, Vichentie Blaga la Mănăstirea Homorului, Ioachim Orchian şi Ioan Marcu la Păltinoasa, Veronica Lazarovici la Părteşti-Deleni, Ştefan Dobrea şi Garofa Zaharean la Valea-Sacă, Olimpia Cuciurean la Frătăuţi Vechi, Vasile Halip şi Atanasie Boghean la Marginea, Eugenia Cazacu şi Eleonora Vlad la Rădăuţi – şcoala de fete, str. Dr. I. Flondor, Silvia Orendovici la Muşeniţa, Aspasia Ostafi la Oprişeni, Elisaveta Leuciuc la Şerbăuţi, Dionisie Jireada la Stăneşti de Jos p./S., Teofila Daşchievici la Tereblecea, Anastasia Scraba la Banila p/S.-Rivnia, Msria Smolinschi la Broşcăuţii Vechi – şcoala din centru, Adam Corduban la Broscăuţii Noi, Ecaterina Melniciuc la Broşcăuţii Noi, Dionisie Cuparencu la Carapciu pe Siret, Valerian Gafencu la Crasna, Domnica Macovei la Pătrăuţi-Fundoaia, Gheorghe Bolocan la Cupca, Olimpia Orendovici la Pătrăuţi de jos p./S., Vasilca Hoinic la Storojineţ – şcoala de fete, Iustin Cârdeiu la Storojineţ pe Bilca, Isidor Livescu la Banila p /S.Helgea-Coşciuia, Valeria Mihaescu la Comaneşti, Ilaria Facaş la Şcheia, Aglaia Bocaneţ la Stroieşti, Gavril Bujdeiu la Stăneşti de jos pe Ceremuş, Victoria Goian la Vilaucea. Claudia Nastasi, învăţătoare defini­tivă în Rădăuţi, se transferă în circum­scripţia oraşului Cernăuţi”[1].

 

Ţcoala primară din Cernăuţi

 

[1] Monitorul Bucovinei, Fascicula 8, Cernăuţi 21 aprilie 1922, p. 41