Comitetul central pentru serbarea de la Putna | Dragusanul.ro

Comitetul central pentru serbarea de la Putna

Stefan cel Mare

*

Având Comitetul de a porni la Bucovina, spre a începe pregătirile cuvenite pentru serbare, doi membri, preşedintele, domnul Vasile Bumbac, şi domnul Beleş, îşi dădură demisia, împiedicaţi fiind, în parte, prin împrejurări familiare, parte, prin ocupaţii cu studiul pentru examene, de a pleca împreună.

*

Comitetul central decise, aşadar, încă în Viena, a alege, îndată după sosirea lui în .Bucovina, alţi membri şi de a se constitui din nou, ceea ce se şi împlini, în şedinţa din 1 august stil nou 1871, în Cernăuţi, alegându-se fostul secretar, domnul Ioan Slavici, preşedinte, domnul Mihai Eminescu, secretar, completându-se prin domnul Vasile Morariu; funcţiunile celorlalţi membri rămaseră în vigoare. Domnul Vasile Bumbac a rămas ca agentul Comitetului central în Viena; Domnul Beleş, în asemenea calitate, purcese în Crişana.

*

Fiind, aşadar, Comitetul formal constituit, a început, din 1 august 1871, pregătirile cuvenite în Bucovina. Comitetul se află, astăzi, în poziţia plăcută de a înştiinţa onoratul public român cum că toate pregătirile sunt îndrumate şi speră ca, în 13/25 august, a fi cu toate gata; nu-i rămâne, acum, alta nimic, decât a ruga, pe toţi aceia ce simt cu adevărat româneşte, ca să înfrumuseţeze serbarea cu prezenţa lor, căci Comitetul este convins că numai o participare vie poate ridica însemnătatea acestei serbări naţionale. O adunare numeroasă de români, din toate provinciile române, însufleţite de unul şi de acelaşi spirit, aceasta este podoaba, frumseţea şi sublimul serbării, iar nu flamurile implantate şi arcurile de triumf. Pentru ca participanţii la această serbare să nu rămână ca frunza pe apă, pe locurile necunoscute, pentru ca ei să afle grija cuvenită, pe de o parte, pe de alta pentru ca Comitetul conducător să-şi poată face calculul şi să purceadă, în toate lucrările sale, pe bază sigură, Comitetul conducător a şi rugat, de repetate ori, ca toţi cei ce voiesc a lua parte la această serbare să binevoiască a înştiinţa, până în 10 august stil nou 1871, pe adresa: Pamfil Dan,jurist în Cernăuţi, pe comitet; astăzi, Comitetul este nevoit a lungi termenul, până în 8/20 august 1871, tot sub acea adresă, cu observarea că, pentru persoanele ce nu se vor fi anunţat, el se va putea îngriji, numai de-i vor ierta împrejurările.

*

Totodată, Comitetul simte îndatorirea de a publica, deocamdată, următoarele informaţii: Ultima staţiune de descălecare pentru persoanele, ce vor veni pe calea ferată, este Hadicfalva (Dorneşti, în Bucovina); trenul soseşte aci numai o dată pe zi, şi anume pe la 2 ore după-amiază. La această staţiune, Comitetul va ordona o secţiune, care are să îngrijească transportarea publicului la Putna, la o depărtare de cinci ore. Preţul de persoană este de 1 florin şi 1 florin şi 50 creiţari.

*

Tot aici, primesc oaspeţii un program tipărit, în mână, din care vor afla informaţiile necesare mai clar şi apriat. Serbarea se ţine în 15/27 august 1871, în ziua de Sfânta Maria Mare, de hramul bisericii, şi în 16/28 august, în care se face parastasul pentru fundatorul bisericii; oaspeţii din depărtare vor avea să sosească, aşadar, în 14/26 august 1871.

*

În Putna, Comitetul conducător îşi are biroul său într-un loc acomodat aproape de cvartir, către care onoratul public va avea să se adreseze cu orice dorinţă; el se va năzui a satisface dorinţele şi a îndestula pe onoratul public român, care a ştiut îmbrăţişa ideea şi a sprijini junimea academică cu sacrificii în întreprinderea ei. Comitetul conducător roagă pe onoratul public român de încrederea sa, dorindu-i: Fericită întâlnire, la mormântul lui Ştefan cel Mare!

*

Cernăuţi, 11 august / 29 iulie 1871.

*

Ioan Slavici, m. p., preşedinte

Mihai Eminescu, m. p., secretar

 *

(Albina, Anul VI, nr. 63, joi 5/17 august 1871)