MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 25

Ţinutul Hârlăului: Scobinţii

 

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Scobinţii

 

 

Iunie 1774

Ocolul Bahluiului

 

 

 

Scobinţii

 

 

Toată suma caselor: 125. Scădere rufeturi, însă 8: 2 popi, 1 diacon,  4 ruptaţi, 1 copil în casă. Rămân birnici 117.

 

 

Birnici:

 

Toader Gioncu

Lupu Cârnaţi

Ion Robu

Vasili, murariu

Anton, rus

Ştefan, murar

Ioniţă brat (frate) lui Ştirbu

Irimie cumnat lui Ştirbu

Ioniţă Gârneţ

Petre Gârneţ

Tănasă, herghelegiu

Apostu Humă

Ursachi Humă

Ion Ştirbu

Mihălachi Prutianu

Grigoraş Prutianu

Gheorghe brat (frate) lui

Iacob frate lui murariu

Dumitraşcu, muntean

Ilie Humă

Neculai Humă

Paraschiv

Vasile fratele vornicului

Vasile, păscar

Lazor, ungur

Dinu Gârneţ

Alecsandru Gârneţ

Chiriac

Vasile

Vasile Tăcuţan

Ion Humă

Neculai Mitronici

Grigoraş, ciubotar

Costandin Olman

Toader Topolician

Petre Lungu

Vasile Călin

Neculai, bârsan

Ion fiul lui Gură

Andrei Cociorvă

Neculai Olman

Ion Mitronici

Toader Tăboi

Ion, cojocar

Gheorghe Iancu

Mihălachi, cârciumar

Ifrim Mândru

Tănasă Boldescu

Enachi Bădica

Sandul, lăpuşnean

Iftimi Lungu

Ioniţă Giosan

Neculai Vicovan

Gavril Tiacă

Ursul Mahu

Apostol Armancuş

Ilie Lungu

Toader Grumăzescu

Anton, hagiu

Toader Curcă

Ion ot tam (de acolo)

Avram

Luchian

Acsinti, rotar

Ursu Ghervan

Luca Dolhăscu

Ştefan, ungurian

Ion, muntean

Ion, eşan

Iftimi Bota

Leonti, eşan

Andrei fiul lui Neculai

Pavăl Şirăţălu

Gheorghi Tătaru

Grigoraş Stratu

Toader Stratu

Leonti Lepădatu

Iftimi, rotar

Dămian Păguţ

Grigori Păguţ

Gavril Păguţ

Toader Cârste

Gavril Lateş

Ion fiul Aniţii

Ioniţă Pepele

Simion Ţibichi

Simon, muntean

Lupu, murari

Mihai, cojocar

Toader Păguţ

Ursu fiul lui Toader

Apostu, murar

Lupu, butnar

Nichifor, rotar

Grigoraş Ţurcan

Iacob Burde

Gavril

Hilip Abdula

Ştefan

Ostahi, rus

Grigori, rus

Gheorghi, rus

Lupu, cuibotariu

Toader, secrier

Tănasă, rus

Petre, cârciumar

Ifrim, vornic

Andrii Tătaru

Constandin Hotnog

Ioniţă Bozian

Pricopi Mustiaţă

Petre Mustiaţă

Pavăl, baciu

Vasile Bâtiu

Arhipi

Vasile Bădica

Ioniţă Oaiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Popa Toader

Diaconul Petre

Andrei Hariton, copil în casă

Iordache Fedeleşan, ruptaş

Gavril Fedeleşan, ruptaş

Ştefan Robu, ruptaş

Toader Mitronici, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 229, 230

 


Ţinutul Hârlăului: Cepleniţa

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Cepleniţa

 

 

Iunie 1774

Ocolul Bahluiului

 

 

Cepleniţa

 

 

 

Toată suma caselor: 123. Scădere rufeturi, însă 123: 1 popă, 1 mazil, 1 ruptaş, 65 scutelnici ai dumisale comisului Canta, 10 scutelnici ai armaşului Nenciu, 45 ţigani.

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ursu

Pavăl Pulberi, scutelnic la dumisale comisului Iordachi Canta

Ştefan Sărăcuţu, la fel

Ion fiul plugarului, la fel

Ioniţă Ciofu, la fel

Simion Lăbuşcă, la fel

Ioniţă Lăbuşcă, la fel

Toader Şuvei, la fel

Mihălache al lui Mătei

Grigori, rus, la fel

Ion Mătei, la fel

Ioniţă Buzdugan, la fel

Radul al lui Mătei, la fel

Lupul, ciubotar, la fel

Mătei, la fel

Grigoraş fiul lui Mătei, la fel

Vasile al lui Mătei, la fel

Grigoraş Mătreţ, la fel

Neculai Buzdugan, la fel

Sava fiul lui, la fel

Chitic cel bătrân, la fel

Ştefan, cergar, la fel

Ansinti Gânscă, la fel

Ioniţă Ropoţel, la fel

Ştefan Chitic, la fel

Costandin Corpaci, la fel

Ioniţă Spănachi, la fel

Sandu, olariu, la fel

Vasile, olariu, la fel

Toader, vier, la fel

Ichim, cojocar, la fel

Sandu Nicorescu, la fel

Ştefan Ghemeş, la fel

Ursu fiul lui, la fel

Savin fiul lui Mătei, la fel

Ioniţă Darciu, la fel

Ion Darciu, la fel

Andrei Darciu, la fel

Dumitru, solonar, la fel

Lupu Purcel, la fel

Andrei Purcel, la fel

Gheorghe Purcel, la fel

Dumitru Purcel, la fel

Arhip Purcel, la fel

Ursu Purcel, la fel

Ion fiul lui Obreja, la fel

Vasile, bejenar, la fel

Petre, rus, la fel

Gavril Obritenschi, la fel

Simion, rus, la fel

Petre, rus, la fel

Toader, rus, la fel

Andrei, rus, la fel

Ion Niamţu, la fel

Zaharie, slugă, la fel

Enachi, la fel

Grigori Peveţ, slugă, la fel

Pricopi, rus, la fel

Toader, rus, la fel

Prodan, rus, la fel

Simion, rus, la fel

Toader, blănar, la fel

Angheluţă, păscar, la fel

Sandu, crav, la fel

Pavăl, bărbier, la fel

Iacob, morariu, la fel

Simion Ciocan, scutelnic la armaşu Nenciu

Vasile Lăbuşcă, la fel

Gheorghe Tăbârţă, la fel

Neculai fiul lui Tălămbuţă, la fel

Niagu, bejenar, la fel

Stan, muntean, la fel

Vasile Pleşca, la fel

Ştefan cumnat lui Şuvei

Ion cumnat lui Purcel, la fel

Vasile, la fel

Costăn Cotruţă, mazil

Costandin fiul lui Ion al lui Dumitru, ruptaş

Drăghici, jude, ţigan

Nichita Cântace, ţigan

Grigoraş Cândtace, ţigan

Toader Vorovei, ţigan

Ştefan Iorga, ţigan

Iordachi, ţigan

Liahu, ţigan

Alecsa, ţigan

Lupu, ţigan

Ion fiul lui Gavril, ţigan

Vasile fiul lui, ţigan

Gheorghe, ţigan

Toader, ţigan

Ştefan Untul, ţigan

Iordache Margină, ţigan

Nica Margină, ţigan

Iacob fiul Savii, ţigan

Enachi fiul Irimiei, ţigan

Grigoraş fiul lui Nedele, ţigan

Toader Bolocan, ţigan

Grigoraş Tarca, ţigan

Acsinti, olariu, ţigan

Ilie Cârcotă, ţigan

Grigoraş al lui Drăghici, ţigan

Andrei Banul, ţigan

Ursul, ţigan

Chirică, ţigan

Radul, ţigan

Ion fiul lui Radu, ţigan

Lupul Butuce, ţigan

Neculai Pănuşoi, ţigan

Marin, pitar, ţigan

Chirica, ţigan

Toma, ţigan

Ilie Târlă, ţigan

Ştefan Budulaş, ţigan

Ion Merlă, ţigan

Ion a Savii, ţigan

Petre, ungurian, ţigan

Toader fiul lui ungurian, ţigan

Gavril Gabăr, ţigan

Enache, ţigan

Andrei, bârsan, ţigan

Vasian, ţigan

Iftimi, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 228, 229

 


Ţinutul Hârlăului: Cotnarul şi Horodişte şi Zlodica

 

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Cotnarul şi Horodişte şi Zlodica

 

 

Iunie 1774

Ocolul Bahluiului

 

 

 

Cotnarul şi Horodişte şi Zlodica

 

 

 

Toată suma caselor: 106. Scădere rufeturi, însă 41: 1 popă, 1 diacon, 39 vieri boiereşti. Rămân birnici 65.

 

 

Birnici:

 

 

Ion Grumeza

Neculai Grumeza

Toader sin (fiu) lui Neculai Grumeza

Gligori Petică

Vasile fiul lui Cârstei

Chiriac Mahu

Alicsandru Bulău

Pavăl Bulău

Vasile Savin

Ion Savin

Ioniţă fiul lui Savin

Toader, tălpălar

Gheorghe Sănduţă

Manoli Savin

Ilie Savin

Vasile Savin

Pavel Stiţco

Petre Dorcoş

Neculai fiul lui Iacob

Ion, muntean

Luca Buznian

Vasile Coşciug

Gheorghe, ungurian

Ianăş, unguru

Vasile Corhanu

Iacob, unguru

Ştefan, unguru

Ion Mândru

Alde, bârsanu

Martin, ungur

Feltin, ungur

Petre fratele lui Feltin

Ion Melenghi

Pricopi cumnat Mândrului

Gligoraş Tobultoc

Ursachi fiul lui Sofroni

Gheorghi fiul lui Ştefan

Ştefan fiul lui Simion

Toader Ţurcanu

Dumitraşcu fiul lui Andrunachi

Postolachi

Ion, muntian

Miron Nicorescu

Gheorghe Narte

Toader fiul lui Păragină

Toader Cărădan

Ioniţă Scântei

Sandu Pătraşcu

Toader, teslariu

Sandu Tescu

Vasile Steţcu

Radu, bârsanu

Chiriac

Damir

Grigori Ţurcan

Apostu Ţurcan

Toma Ţugui

Timofti Ţugui

Toader fiul Sofronoai

Ioniţă fiul Sofronoai

Ion Delian

Vasile Borcoi

Toader, muntean

Simeon fiul Mărioarii

Chiriac, apariu

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Gavril

Diaconul Ignat

Toader Pătraşcu, vier la dumisale paharnicul Iordachi Balş

Toader Grumeza, vier la dumisale paharnicul Costandin Paladi

Pantele, tij (la fel) vier

Grigori Buţurcă, la fel

Ion Sarage, vier la dumisale postelnicul Arghire

Toader Sarage, la fel

Păladi Ţurcan, la fel

Gheorghi Ţurcan, vier mănăstirii Sfeti Spiridon

Costandin, vier paharnicului Matei Hurmuzachi

 

 

Liudi vieri ai dumisale spătarului Iordachi Cantacuzino,

ce n-au dat la rânduieli, fiind cu darea lor la satul Delenii:

 

 

Năstac Vărzari

Vasile Cârstei

Ştefan Cârstei

Lupu Dărăban

Neculai Dărăban

Neculai Minciună

Ursachi Minciună

Vasile Epure

Vasile nepot lui Mazâre

Gheorghiţă Unguraş

Gavril Unguraş

Ianăş, ungur

Martin, ungur

Ursu Unguraş

Ioniţă fiul lui Vasile Cârstei

Dumitraşcu Popăscu

Toader fiul lui Unguraş

Ursu Dolhăscu

Timofti Narte

Lupu Savin

Ştefan Botez

Stan, bârsanu

Ambrosi

Lupuşor

Grigori Niţă

Ştefan Pândari

Iosip, unguru

Grigori Spătaru

Simion Minciună

Năstac Burţucă

 

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 227, 228

 


Ţinutul Hârlăului: Horodişte lui Hurmuzachi

 

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Horodişte lui Hurmuzachi

 

 

Iunie 1774

Ocolul Bahluiului

 

 

Horodişte lui Hurmuzachi

 

 

 

Toată suma caselor: 46. Scădere rufeturi, însă 42: 1 popă, 1 dascăl, 8 ţigani, 20 scutelnici vistiernicului Hurmuzachi, 12 scutelnici postelnicului Hurmuzachi. Rămân birnici 4.

 

 

Birnici:

 

Vasile Şuvei

Chiriac Botin

Onu, ungurian

Irimie Horlaci

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Costandinu

Ion, dascăl

Ion sin (fiu) lui Neculai, scutelnic la vistiernicul Hurmuzachi

Gligoraş Gârneţ, tij (la fel)

Gavril fiul lui Neculai, la fel

Ioniţă Izmană, la fel

Ion Tufă, la fel

Sandu Pleşca, la fel

Tudose, la fel

Cozma Balmuş, la fel

Ion Galiş, la fel

Ion Stredii, la fel

Vasile Bostan, la fel

Ion Hiloti, la fel

Vasile Scântei, la fel

Vasile Berenche, la fel

Vasile Hiloti, la fel

Ioniţă fiul lui Neculai, la fel

Dumitru Horlaci, la fel

Simion Ghemiş, la fel

Vasile Dulma, la fel

Ion, cioban, la fel

Vasile, cioban, scutelnic postelnicului Hurmuzachi

Ioniţă Bărbuţă, la fel

Neculai Roşu, la fel

Ioniţă, cioban, la fel

Clementi, la fel

Gheorghe Dicusară, la fel

Pavăl, murar, la fel

Dămian fiul murarului, la fel

Vasile Lepădatu, la fel

Ion Lepădatu, la fel

Alicsandru Lepădatu, la fel

Costandin, ţigan

Vasile fiul lui Costandin, ţigan

Gheorghiţă, ţigan

Ioniţă fiul lui, ţigan

Mihăilă, ţigan

Vasile Ivaşcu, ţigan

Ion Balahura, ţigan

Stoica, ţigan

Petre, ungurian, scutelnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 226, 227

 


Ţinutul Hârlăului: Cârjoaia

 

 

Ţinutul Hârlăului: Cârjoaia

 

 

Iunie 1774

Ocolul Bahluiului

 

 

 

Cârjoaia

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 14: 2 jidovi, 1 popă, 1 mazil, 1 ruptaş, 6 scutelnici ai pitarului Gheorghe, 3 scutelnici Sandei Şerbulesii. Rămân birnici 22.

 

 

Birnici:

 

Ion, vătăman

Apostu Mărdari

Ion Hulubei

Neculai Anton

Ursu Boghiu

Costandin Foamiti

Alecsandru Tăpăloagă

Simion, rotariu

Grigori Radu

Costandin Droncă

Lupu Cârpă

Nichita Droncă

Loghin, cioban

Ion Dănuleţ

Lupaşcu

Ioniţă Mărdari

Ion Gânga

Ursu Grosu

Vasile Droncă

Mihălache, vieriu

Ion, vieriu

Pavăl, vieriu

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Cozma

Ilie Narte, scutelnic la pitarul Gheorghe

Toader Hulubei, tij (la fel)

Stoica, heghelegiu, la fel

Vasile Ştersu, la fel

Chiril, funar, la fel

Vasile, plugar, la fel

Vasile Dolhăscu, scutelnic Sandii Şerbulesii

Vasile, butnar, la fel a Sandii Şerbulesii

Iftodi brat (frate) Vasile, la fel

Toader Şerbu, mazil

Gavril Orac, ruptaş

Avram, jidov

Leiba, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 226

 


Pagina 25 din 130« Prima...1020...2324252627...304050...Ultima »