ANTOLOGIA POEZIEI BUCOVINENE | Dragusanul.ro - Part 6

anthology of poetry from bucovina: Constantin Berariu

 

Berariu

 

21.03.1870 – 12.11.1929

 

 

Megalopolis

 

Unfriendly providence has cursed them all
To stick to our history and kin –
Through all those streets a Babylonian grin –
All foreign cities, languages, name, call.

 

Mischief keeps spying there with sharpened claws
While „rustics” bring along fruit of their land,
They grasped from harshened soil with callous hand,
To sell, serve, please according to the laws.

 

Their lordships in the cities walk and talk
Some tongue of theirs, confusing, weird-sounding
And when they argue, „rustics” blench like chalk.

 

Oh, Heavens… may it come in wrath, astounding,
The old-time wise word, like a tomahawk,
Cleaving through dozy ears, punishing, pounding!

 

 

Oraşele

 

Ca blestemate de vrăjmaşe pronii
Se-nfig în neam oraşele străine,
De multe limbi li-s uliţele pline
Ca-n jur de turnul vechii Babilonii.

 

Pândesc acolo suflete haine
Cu gheare ascuţite după pradă
Când neamul vine aducând grămadă
De rod bogat muncit din mărăcine.

 

E prin oraşe şi o boierime
Cu graiuri ca de limbă păsărească,
Din neamul nostru n-o-nţelege nime.

 

O, Doamne, fă din nou să înflorească
Şi la boieri cuvântul din vechime
Cu înţeleapta-i vorbă strămoşească!


anthology of poetry from bucovina: T. Robeanu

 

Robeanu

(20.11.1863 – 26.07.1905)

 

 

The Prince of Moldavia

 

Under quiet vaults of ages, the Moldavian prince is resting,
Reddened, his large hands are lying on his chest in piety,
Over him, lavishly present, his old world’s silently living
Tombstones old, letters erased, quenched candles and a monk
At the head of the bed praying and ignoring simple facts.
That from There, exempli gratia, from the blue, the God is gone.
But at midnight, when the bells mournfully begin to toll
Awake is Moldavia’s prince:

 

„I will, from my old dead splendour, make my way to the divan1,
Logofat2, get the Moldavian seal back from the museum
And the spatar3 shan’t return from London without my sword!“
But the logofat can’t hear him and his spatar shall not come –
Bare at midnight time, his bones give a pale moonlight reflection.

 

1 (divan) Council.
2 (logofat) – Moldavian nobleman („boier”) who led the divan in the absence of the prince („domn”).
3 (spatar) – „Boier” who is supposed to be the supreme military leader in the absence of the prince

 

 

Voievodul

 

În tăcute bolţi din veacuri doarme-n pace Voievodul,
Mâinile scăldate-n sânge stau pe piept, evlavioase,
Peste dânsu-n risipire zace lumea lui cea veche
Lespezi vechi şi slove şterse, candele ce nu mai ard.
Şi la căpătâi se roagă un călugăr ce nu ştie
Că din aburul albastru Dumnezeu a dispărut.
Dar în ceas de miază-noapte clopotul când sună jalnic
Voievodul se trezeşte

 

„Eu din vechea strălucire vreau să ies azi la divan,
Logofete, mergi de adă din muzeu pecetea ţării
Şi spătarul să aducă spada mea vândută-n Londra!“
Logofătul nu-l aude şi spătarul său nu vine –
Goale-n ceas de miază-noapte oasele-i sclipesc în lună.


anthology of poetry from bucovina: Constantin Morariu

 

Constantin Morariu

 

Morariu Constantin 

(05.05.1854 – 16.03.1927)

 

 

I Would Not Hesitate…

 

I would not hesitate, but always
Hardened as steel I’d face my fate,
I’d face hypocrisy in all ways.
Nevertheless, I feel the shade.

 

The shade that death has cast on me –
All I catch sight of now is blurred.
It’s fine when one – alive – can be
Aware of being deathly hurt.

 

It feels so sweet to be aware
Of having suffered – not in vain.
Of having left the hard path bare
Of many bitter thorns, of pain,

 

For all those who will want to follow.
So they can try then to embody –
True to its very self, not hollow–
Th’ eternal dream of everybody.

 

„Life but in light!“ This is the dream.
The deathly foe – the halves of truth,
Living life to the full might seem
A privilege of audacious youth.

 

Traducere de Ioana Carp, Olanda

 

 

N-am şovăit…

 

N-am şovăit, ci totdeauna
Am stat ca stânca-n faţa sorţii
Şi-am înfruntat mereu minciuna.
În schimb, cunosc fiorii morţii

 

Ce-ades aşa m-au fulgerat
Încât simţirea-mi amorţi.
Ce bine-i când a-i învăţat,
Trăind, să ştii ce-i a muri

 

Şi să ai dulcea conştiinţă
Că nu-n zadar ai suferit.
Căci greul drum de suferinţă
Îl laşi de spini mai curăţit

 

Celor ce au să te urmeze.
Atuncea ei tot mai uşor
Vor încerca să întrupeze
Eternul vis al tuturor

 

„Viaţa numai în lumină!“.
Duşman de moarte-i e minciuna,
Trăieşte viaţa cea mai plină
Cine-o înfruntă totdeauna.


anthology of poetry from bucovina: Vasile Bumbac

 

Vasile Bumbac

 

Bumbac

(07.02.1837 – 27.02.1918)

 

 

The Cross Anthem

 

By the Lord Himself in pain the cross was carried.
On the cross the Lord was cruelly hanged and nailed;
From the cross the Lord into the earth was buried.
Due to Him the cross was triumphant and hailed.

 

From the grave in glory Christ, the Lord, is coming,
Crushing the whole Tartar with the cross’s power,
The pagan empire, with its splendour, ’s falling,
Open go the gates of Heaven at this hour!

 

Thus, the Lord’s to Heaven gloriously risen,
Let the cross be praised in Heaven and on earth!
Christians all together, overwhelming vision:
Risen’s God Almighty, for us a new birth!

 

Traducere de Ioana Carp, Olanda

 

 

Imnul Crucii

 

Domnul însuşi crucea pe-al său braţ o duse
Şi pe cruce Domnul fost-a răstignit;
De pe cruce Domnul în mormânt se puse
Şi prin însuşi Domnul crucea s-a mărit.

 

Din mormânt cu fală Domnul Crist învie,
Cu puterea crucii tartarul zdrobind,
Păgânismul cade cu-a sa-mpărăţie,
Crucea biruieşte, cerul deschizând

 

Şi la ceruri Domnul falnic se ridică,
Crucea este Domnu-n cer şi pe pământ;
Şi creştinii, astăzi, într-un glas răspică:
Înviat-a Domnul, Dumnezeu cel sfânt.


anthology of poetry from bucovina: Ciprian Porumbescu

 

 

Ciprian Porumbescu

 

Porumbescu Ciprian

 

(14.10.1853 – 06.06.1883)

 

 

Elegy

 

Nightly wind gently creasing the surface of the sea,
The sun is sinking in it, in gold and scarlet incandescence.
Breezes warm and so mild,
Blowing freshly and leaving without the slightest murmur,
The orange-trees’ branches only
Will keep soughing so sweetly and delicately,
So solemnly sacred;

 

The park and the sea are enjoying their peace,
A seagull’s scarcely touching the waves in his flight,
He is sure to ignore what pain is, and misery.

 

Traducerea: Ioana Carp, Olanda

 

 

Elegie

 

Vântul serii încreţeşte aşa de uşor suprafaţa mării,
Soarele, în dogoare de aur şi purpură, se scufundă în ea.
Adierile sunt aşa de călduţe şi line,
Ele bat răcoros şi pleacă mai departe fără cel mai mic zgomot,
Numai rămurişul portocalilor
Freamătă atât de gingaş şi intim,
Atât de solemn şi plin de sfinţenie;

 

Odihnesc în linişte parcul şi marea,
Un pescăruş abia atinge, în zbor, valurile,
Desigur că el nu ştie ce-i durerea şi suferinţa.


Pagina 6 din 6« Prima...23456