anthology of poetry from bucovina: T. Robeanu | Dragusanul.ro

anthology of poetry from bucovina: T. Robeanu

 

Robeanu

(20.11.1863 – 26.07.1905)

 

 

The Prince of Moldavia

 

Under quiet vaults of ages, the Moldavian prince is resting,
Reddened, his large hands are lying on his chest in piety,
Over him, lavishly present, his old world’s silently living
Tombstones old, letters erased, quenched candles and a monk
At the head of the bed praying and ignoring simple facts.
That from There, exempli gratia, from the blue, the God is gone.
But at midnight, when the bells mournfully begin to toll
Awake is Moldavia’s prince:

 

„I will, from my old dead splendour, make my way to the divan1,
Logofat2, get the Moldavian seal back from the museum
And the spatar3 shan’t return from London without my sword!“
But the logofat can’t hear him and his spatar shall not come –
Bare at midnight time, his bones give a pale moonlight reflection.

 

1 (divan) Council.
2 (logofat) – Moldavian nobleman („boier”) who led the divan in the absence of the prince („domn”).
3 (spatar) – „Boier” who is supposed to be the supreme military leader in the absence of the prince

 

 

Voievodul

 

În tăcute bolţi din veacuri doarme-n pace Voievodul,
Mâinile scăldate-n sânge stau pe piept, evlavioase,
Peste dânsu-n risipire zace lumea lui cea veche
Lespezi vechi şi slove şterse, candele ce nu mai ard.
Şi la căpătâi se roagă un călugăr ce nu ştie
Că din aburul albastru Dumnezeu a dispărut.
Dar în ceas de miază-noapte clopotul când sună jalnic
Voievodul se trezeşte

 

„Eu din vechea strălucire vreau să ies azi la divan,
Logofete, mergi de adă din muzeu pecetea ţării
Şi spătarul să aducă spada mea vândută-n Londra!“
Logofătul nu-l aude şi spătarul său nu vine –
Goale-n ceas de miază-noapte oasele-i sclipesc în lună.