1914-1918 Mărturii foto despre Bucovina | Dragusanul.ro - Part 2

Bucovina, entuziasmată de Unirea cu… Austria!

Czernowitz, 1917. Strada care se va numi I. G. Duca

De fiecare dată când austriecii recucereau Cernăuţii de la ruşi, în întreaga Bucovină se dezlănţuiau adevărate sărbători. Ruşii, deşi se purtau frumos în Bucovina, graţie ordinii impuse de ofiţerii lor de formaţie şi conduită militară germană sau franceză, erau întâmpinaţi doar de pustietate. La fel şi românii generalului Zadik, în ciuda proclamaţiilor sale din zilele premergătoare intrării în Cernăuţi, în care se sublinia că Armata Română nu a intrat în Bucovina ca s-o ocupe, ci doar ca să protejeze populaţia civilă de violenţele anarhice de după război. Fotografiile vremii sunt un barometru al unionismului bucovinean, cel soldat cu optarea între două rele, dar nu le comentez, pentru că e dreptul fiecăruia de a opta pentru „adevărul” care îi convine. Chiar dacă până şi Nicolae Iorga scria: „A fost la Cernăuţi o bucurie mare. Trupele austro-ungare au intrat – adevărat, fără gloria unei biruinţe – în capitala Bucovinei. Şi toată lumea le-a ieşit înainte, cu osanale”[1].

Czernowitz: Bahnhof (gara), 19 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

 

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Czernowitz: Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz; 6 aug. 1917

Eisenbahnbrücke in Czernowitz, 1914

Gesprengte Brücke in Czernowitz, aug. 1917

Czernowitz: Gesamtansicht, 1914

Pruthbrücke in Czernowitz, 1914

Fürsterzbischof Residenz, deci Reţedinţa Mitropolitană din Cernăuţi, în 1917

Fürsterzbischof Residenz, 1917

Bainski bei Czernowitz, 1914

Czernowitz, aug. 1917

Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz

Besuch Kaiser Karls I. in Czernowitz

Hauskapelle d. Fürsterzbisch Residenz, 1917

Kais. Elisabeth-Denkmal in Czernowitz, 1917

Pruthbrücke in Czernowitz, 1914

Rathaus von Czernowitz, 1917

Stadttheater in Czernowitz, 1917

Czernowitz: Station Volksgarten, 9 sept. 1917

Czernowitz: Straßenbild, aug. 1917

Czernowitz, Strassenbrücke, 1917

Czernowitz von Sadagora aus gesehen, oct. 1915

Czernowitz: Zerstörte Dampfmühle, 28 sept. 1917

*

[1] Nicolae Iorga, Memorii, I, Editura Ramuri, Craiova, 1928, p. 94


Cârlibaba, superbă printre obuze

Felsensprengungen bei Kirlibaba, 1914

Aflată, timp de aproape 4 ani, în mijlocul celor mai cumplite lupte de pe aliniamentul obcinilor bucovinene, Cârlibaba a rămas, totuși, neatinsă, după cum o dovedesc fotografiile din „Österreichische Nationalbibliothek / Bildarchiv Austria”. În fond, și austriecii (mai bine de jumătate dintre ei erau bucovineni), și rușii aveau nevoie de locuințe pentru încartiruiri, dar mai era și speranța stăpânirii ulterioare a provinciei, care, din această perspectivă, trebuia păstrată cu cât mai puține distrugeri.

Rotunda bei Kirlibaba, 1914

Kirlibaba, 1917

Kirlibaba, Bahnhof, 1917

Blick von Kirlibaba gegen Prislop, 1917

Kirlibaba, Bukowina, 1917

Deutsche schwere Haubitze bei Kirlibaba, 1917

Deutscher Heldenfriedhof Kirlibaba, 1917

Lajosfalva und Kirlibaba, 1917

Motorfeldbahn Endstation Kirlibaba, 1917

Ort Kirlibaba, 1917

Rybak Drahtseilbahn bei Kirlibaba, 1917

Strassenbild Kirlibaba, 1917

*


Franz Joseph I – „drăguțul de Împărat”

Chiar și în anii comunismului, mai existau oameni vechi prin Bucovina, care păstrau cu sfințenie, în „casa cea mare” (odaia pentru oaspeți, din partea răsăriteană a casei), portrete frumos înrămate și împodobite cu ștergare și cu mănunchiuri de busuioc ale lui „Franz Joseph I., Kaiser von Österreich”, iar milițienii și securiștii, dacă nimereau din alte pricini prin acele case, rămâneau indiferenți, pentru că personajul le era fie necunoscut, fie indiferent.

Cum „drăguțul de Împărat” iubea Bucovina, poate că și datorită dascălului său de limba română, Eugeniu Hacman, care i-a stârnit interesul și simpatia pentru exotica provincie răsăriteană a provinciei, reproduc, din „Österreichische Nationalbibliothek / Bildarchiv Austria”, portretele lui Franz Joseph I din anii 1838, 1849, 1854, 1861 și 1887, cu simpatia pe care o port personajelor care s-au intersectat favorabil cu istoria neamului românesc.


Iacobeni, în bătăliile pentru Bucovina

 

Jakobeny, 1916

„Dintre toate regiunile locuite de români, Bucovina a suferit cel mai mult de pe urma războiului mondial. De două ori s-au revărsat oştile ruseşti peste jumătatea nordică, iar o dată, peste toată Bucovina, până la Iacobeni, în creasta munţilor” [1].

Jakobeny, 1916

În vreme ce în ţară se desfăşurau cu o evlavie fastuoasă sărbătorile Bobotezei, în Bucovina, după cum preciza o telegramă, transmisă din Vatra Dornei, în 7/20 ianuarie 1914, ziarului „Adevărul”, „avangărzile ruseşti au ajuns la o depărtare de 6 km de Vatra Dornei”, în vreme ce trupele austriece se poziţionaseră la doar 3 km de târgul de sub Ouşor. Năvala rusească ocolise Mestecănişul fortificat, dar pe care îl înconjuraseră, pe Valea Bistriţei, prin Colbu şi Ciocăneşti. Flancul drept austriac, după cum preciza o corespondenţă fălticeneană din aceeaşi zi, „nu s-a putut menţine în poziţiile Călineşti, Goliceni şi Rusca. Austriecii au fost siliţi a se retrage între punctele Sunători şi Osoi, în aşteptarea ajutoarelor, care să umple golurile. Aceste ajutoare au sosit astăzi, şi anume: un batalion din Regimentul 41 de infanterie (cu luptători bucovineni – n.n.), care, fiind decimat în luptele anterioare, nu poate fi alcătuit decât de elemente adunate din diferite alte regimente”. Curgea sângele tinerilor români prin Bucovina, generalul Lilelman bântuia între Dorna şi Candreni, căutând o altă poziţie strategică, cu care să apere Ardealul de o posibilă invazie rusească, trupele de cazaci săpând tranşee la Ciocăneşti. „Trupele ruseşti sunt desfăşurate astfel: grosul, în Valea Colbului; un batalion de infanterie, o baterie de munte, 400 de cazaci şi trupe de pionieri, în extrema stângă. Acest detaşament, după ce a atacat şi respins trupele austriece din Călineşti, a cantonat în acest sat, în noaptea de 6/19 ianuarie, iar astăzi a înaintat, ocupând poziţii între Sunători şi Rusca, în care timp, au fost continue încăierări între patrulele şi cercetaşii ambilor beligeranţi”. Comunicatul oficial rusesc menţiona ocuparea satului „Ianeşti, la 15 verste la nord de Vatra Dornei”, iar comunicatul austriac menţiona doar „împuşcături neînsemnate”. Prin Bucovina, se răspândise zvonul că austriecii ar fi furat, „cu sicriu, cu tot” osemintele lui Ştefan cel Mare (la ce le-ar fi trebuit?).

Jakobeny, 1916

 

Luptele ariergărzilor au continuat şi în 8/21 şi 9/22 ianuarie, pe frontul de la Sunători, Osoi şi Zugreni, iar în 10/23 ianuarie 1915, pe la ora 16, bătălia s-a înteţit, austriecii retrăgându-se în direcţia munţilor dinspre Pojorâta. La Iacobeni, Ciocăneşti şi Mestecani, luptele au fost încrâncenate, iar odată cu zvonul despre mari pierderi ruseşti, prin vecinătatea Mamorniţei au fost zărite, în 10 ianuarie, îndreptându-se spre munţi „două regimente de cavalerie şi un regiment de infanterie” ruseşti[2].

Jakobeny, 1916

Începute înainte de Crăciunul anului 1914 (7 ianuarie stil nou – n.n.), în Bucovina s-au dat lupte grele, la începutul anului 1915. „În noaptea de 3/16 ianuarie, o parte din trupele ruse, înaintând, din punctul Fundu Moldovei, şi ocolind localitatea întărită Mestecăniş, unde se aflau forţele austriece, au trecut muntele Colacul şi au înaintat până la Ciocăneşti, sat situat la 6 km spre nord de Iacobeni. Aceste trupe erau sprijinite de alte două coloane, una care se îndrepta spre muntele Giumalău şi alta, spre Valea Putnei, formând, astfel, un front pe întinderea liniei Ciocăneşti – Iacobeni – Valea Putnei. Înaintarea acestor trupe se face cu precauţie, pentru a păstra contactul cu restul armatei, ce soseşte din urmă, şi pentru a face faţă trupelor austriece de la Cârlibaba, care pot ameninţa flancul lor drept, în ipoteza că aceştia nu s-au retras spre Ungaria, după cum se zvonea. La rândul lor, trupele austriece, pentru a preveni o mişcare de învăluire, s-au retras din Mestecăniş, loc puternic întărit, spre Iacobeni, luând poziţia în faţa frontului rusesc, pe muntele Giumalău – Ciocăneşti – Iacobeni – Valea Putnei.

Jakobeny, 1916

Luptele au început din noaptea de 3/16 ianuarie şi au continuat, cu multă violenţă şi fără întrerupere, zi şi noapte, până azi, fără a se sfârşit nici acum. Au căzut, din ambele părţi, mulţi morţi şi răniţi, ofiţeri şi trupă. Astăzi, alte trupe austriece, în forţă de aproximativ o brigadă mixtă, primind două tunuri de calibru mare, au pornit, din Dorna Vatra, spre frontul de luptă. Rezultatul luptei, deşi nu-l am, pare a fi defavorabil austriecilor, judecând după faptul că generalul Silelman, comandantul suprem, cu statul său major, cu două batalioane de infanterie şi 600 de călăreţi, s-au retras din Dorna Vatra, prin Dorna Candreni, la Poiana Stampei”[3].

Jakobeny, 1916

Comunicatul austriac din 12/25 iunie 1916 preciza că, „în Bucovina, trupele noastre au stabilit noi poziţii, între Câmpulung-Iacobeni. Înălţimile de la sud de Berhometh-Viznitz au fost evacuate de noi, fără intervenţia duşmanului”[4].

30,5 cm Mörser in Feuerstellung in Jakobeny, 1916

30,5 cm Mörser in Feuerstellung in Jakobeny, 1916

Abtransport der Erze von der Dratseilbahn in Jakobeny, 1916

Artilleriestellung in Jakobeny, 1916

Artilleriestellung in Jakobeny, 1916

Artilleriestellung in Jakobeny, 1916

Bahnhof Jakobeny rechts die Ciotina, 1915

Bergamtshaus Quartier des 12 JTD kommandos in Jakobeny, 1916

Jakobeny: Bergwerck, 1917

Jakobeny: Bergwerck, 1917

Jakobeny: Bergwerck, 1917

Jakobeny: Bergwerck, 1917

Jakobeny: Bergwerckbahn, 1917

Jakobeny: Bergwerckbahn, 1917

Jakobeny: Blick gegen Norden, 1917

Jakobeny: Bromsberg Bergwerck, 1917

Ciotina und Bahnhof in Jakobeny, 1917

Ciotina und Bahnhof in Jakobeny mit dem Heldenfriedhof, 1917

Deutsche Heldengräber in Jakobeny, 1917

Deutsche Parade am 27 Jan. 1917, in Jakobeny. KAISER WILHELM

Dratseilbahn zur Grube in Jakobeny

Ein verunglückter in Jakobeny, 1916

Eisstoss in der goldenen Bistritz bei Jakobeny, 1917

Jakobeny: Evang. Festgottesdienst 27 Jan. 1917 in Jakobeny. KAISER WILHELM II Geburtstag

Jakobeny: Evang. Festgottesdienst 27 Jan. 1917 in Jakobeny. KAISER WILHELM II Geburtstag

Feindliche Stellung bei Jakobeny Valeputnastrasse, 1916

Feindliche Stellung bei Jakobeny . Valeputnastrasse, 1916

Gesammt Ansicht der Anlage des 30,5 cm Mörsers. Eisental, Jakobeny, 1916

Munitien für 30,5 Mörser in Jakobeny, 1916

Strasse in Jakobeny, 1916

Strasse in Jakobeny, 1916

Tunelstützpunkt bei Jakobeny -Valeputnastrasse, 1916

Tunelstützpunkt bei Jakobeny – Valeputnastrasse, 1916

*

[1] Adevărul, 28, nr. 10353, 7 ianuarie 1916, p. 1

[2] Adevărul, nr. 9997, din 11/24 ianuarie 1915

[3] Adevărul, 28, nr. 9993, 7 ianuarie 1915, p. 4

[4] Adevărul, 29, nr. 10510, 14 iunie 1916, p. 4


Vatra Dornei, până în 1918

 

Dorna Watra, în 1915

„Aşezarea Dornei pierde întru câtva când te afli în mijlocul ei. Ea câştigă iarăşi îndată ce te ridici pe munţii ce o înconjură. Astfel, trecând podul Bistriţei, te poţi urca pe înălţimea cea mai mică din apropierea ei, pe dealul Miriştei, care coboară prăpăstios în apa Bistriţei, ce-i udă poalele într-o albie aşa de regulată ca şi cum ar fi săpată de mână omenească. De pe dânsul se văd ambele râuri, Bistriţa şi Dorna, cum curg cătră o laltă şi se unesc împreună. Din valea Bistriţei se vede numai o mică parte, orizontul fiind închis de nalţii munţi ce se ridică cătră Iacobeni. Dimpotrivă, valea Dornei se vede la o întindere îndestul de mare, cursul ei fiind drept şi fără cotituri. De ambele părţi ale râului se rădică două şesuri de munţi. Cel din dreapta este mai nalt, cu fânaţe până aproape de vârf, unde încep pădurile. Acel din stânga, pe lângă care râul este mai râpos, înfăţişând ponoase, irugi şi stânci rostogolite, acoperit de iarbă numai pe creştetul său şi cu totul desgolit de păduri în partea ce vine deasupra oraşului. Dorna, curgând pe sub poalele lanţului râpos, lasă în partea ei dreaptă un şes destul de întins, care se suie tărăgănat până în vârful munţilor ce îl mărginesc. Când te sui pe unul din acele dealuri, se desfăşoară o privire din ce în ce mai frumoasă. Natura începe a predomni asupra aşezării omeneşti, care, în curând, nu mai apare decât ca un cuib ascuns în poala munţilor. Apele Dornei şi ale Bistriţei şerpuiesc, cu sclipitoarele ei valuri, în văile adânci şi Ouşorul, muntele cel mai nalt din jurul Dornei, se desfăşură pe orizont în toată maiestatea lui; păduri de brazi se aştern ca o manta neagră pe verdea iarbă a imaşurilor, râpile şi ponoasele, care stricau armonia tabloului, dispar în sânul bogăţiei nespuse de forme ce se înalţă din toate părţile”[1].

Dorna Watra, în 1917

„Cele mai multe petreceri, cari se întâmplă aici, Duminica şi sărbătorile, se fac la cârciume, unde se încinge danţul între cei tineri, pe când cei mai stătuţi se aşază la masă, în jurul paharului. Se bea şi la Dorna, dar cu cumpătare şi nu cu abus…

Dorna Watra

Iată cum petrec ei: vin, Duminica (căci în zilele de lucru nici vorbă nu poate fi de petrecere), din munţi, unde stau toată săptămâna, în orăşelul Dorna şi, după ce şi aici îşi caută de trebi la preot, la primărie sau la dugheni, se opresc, grupuri, grupuri, pe stradă, în toate părţile, şi stau de vorbă, glumind sau spunându-şi veştile ce le-au aflat pe unde au fost. Unii se pun pe băncile ce se află dinaintea magaziilor, alţii intră în ele pentru a târgui cele de trebuinţă la vreo nuntă sau vreun botez ca s-a brodit în timpul săptămânii…

Aussicht nach Dorna Watra

La ospăţul pe care l-a dat primarul (Vasile Deac), pentru a-şi serba realegerea lui, stăturăm până la două din noapte şi, cu toate că era vin îndestul, nici un ţăran nu ieşi ameţit. Veselia era, însă, foarte mare. Se jucară diferite danţuri, însoţite de chiuituri caracteristice, cele mai multe glumeţe şi pline de haz. În ele se deosebea, mai ales, un fruntaş din Dorna, Ioan Nacu Odochianu, om ce are peste 140 de vite şi o întindere mare de pădure şi fâneţe.

Dorna Watra, Bahnhof

Printre danţuri, lăutarii intonară o doină, pe versul căreia, jalnic şi tărăgănat, hazliul poet potrivea nişte strofe comice, cari contrastau de minune cu melancolia cântecului. Pe întorsătura finală, el întocmi versurile următoare:

Dorna Watra, Bahnhof

Căci, zău, banii de pe muncă

Unde pot ei să-mi ajungă?

Iar din cei de pe hoţie

Beau şi-mi mai rămân şi mie!

Un râs general izbucni şi însuşi poetul nu şi-l putu stăpâni, când ultimul vers se termină”[2].

Dorna Watra: Bahnhotel. Quartier des 12. J. T.D.

Bild von der Ortschaft Dorna Watra, 1917

Dorna Watra: Blick auf die Stadt, 1917

Blick auf Dorna Watra

Dorna Watra: Blick gegen die Stadt, 1917

Dorna Watra: Blick gegen die Stadt, 1917

Blick vom rechten. Ufer der Dorna gegen Bahnstation und Rathaus

Blick vom rechten. Ufer der Dorna

Dorna Watra, FJI Gedächtnis Kirche

Dorna Watra: Franz Josef I Jubiläumskirche

Dorna Watra: Franz Josef Strasse

Dorna Watra: Gr. Kath. Kirche

Dorna Watra: Hauptstrasse Kommando Herberstein, 16 febr. 1918

Dorna Watra: Hauptstraße

Dorna Watra: Hauptstrasse mit dem. Hotel schwarzer Adler

Dorna Watra: Hotel Comunal und Rathaus

Dorna Watra: Kirche mit Treffer 1917

Dorna Watra: Kurhaus

Dorna Watra: Kurhaus

Dorna Watra: Langrohr. Batt beim Abschuss

Dorna Watra, maskierte Brücke

Dorna Watra: Maskierte Strasse

Dorna Watra, Materialdepot

Motiv aus Dorna Watra

Dorna Watra: Oberst von Ruzicic; Rittmeister von Szabo

Dorna Watra: Old postcard

Dorna Watra: Panorama

Dorna Watra: Panorama

Dorna Watra: Panorama

Dorna Watra: Panorama

Dorna Watra: Panorama

Dorna Watra: Rathaus

Dorna Watra: Rathaus

Dorna Watra: Rathaus

Dorna Watra: Rathaus

Dorna Watra: Rathaus

Dorna Watra: Rollbahn des 11 K.K.

Dorna Watra: Schlächterei

Dorna Watra: Soldatenheim d. 11 K.K.

Stimmungsbild in Dorna Watra, 1917. Aufnahme des Bahnhofs

Strasse in Dorna Watra

Strasse in Dorna Watra maskiert

Dorna Watra: Strassenbild

Dorna Watra: Strassenbild

Umgebung von Dorna Watra

Dorna Watra: Villa, 1917

Dorna Watra: Zerlegung des Rohres

Dorna Watra: Zerstörte Häuser

Dorna Watra: Zerstörte Häuser

*

[1] A. D. XENOPOL, O călătorie la Dorna, în Bucovina, în Revista Politică, Anul II, nr. 4 / 1 iulie 1887, pp. 12, 13

[2] A. D. XENOPOL, O călătorie la Dorna, în Bucovina, în Revista Politică, Anul II, nr. 11 / 15 octombrie 1887, pp. 13


Pagina 2 din 212