Vatra Dornei, până în 1918 | Dragusanul.ro

Vatra Dornei, până în 1918

 

Dorna Watra, în 1915

„Aşezarea Dornei pierde întru câtva când te afli în mijlocul ei. Ea câştigă iarăşi îndată ce te ridici pe munţii ce o înconjură. Astfel, trecând podul Bistriţei, te poţi urca pe înălţimea cea mai mică din apropierea ei, pe dealul Miriştei, care coboară prăpăstios în apa Bistriţei, ce-i udă poalele într-o albie aşa de regulată ca şi cum ar fi săpată de mână omenească. De pe dânsul se văd ambele râuri, Bistriţa şi Dorna, cum curg cătră o laltă şi se unesc împreună. Din valea Bistriţei se vede numai o mică parte, orizontul fiind închis de nalţii munţi ce se ridică cătră Iacobeni. Dimpotrivă, valea Dornei se vede la o întindere îndestul de mare, cursul ei fiind drept şi fără cotituri. De ambele părţi ale râului se rădică două şesuri de munţi. Cel din dreapta este mai nalt, cu fânaţe până aproape de vârf, unde încep pădurile. Acel din stânga, pe lângă care râul este mai râpos, înfăţişând ponoase, irugi şi stânci rostogolite, acoperit de iarbă numai pe creştetul său şi cu totul desgolit de păduri în partea ce vine deasupra oraşului. Dorna, curgând pe sub poalele lanţului râpos, lasă în partea ei dreaptă un şes destul de întins, care se suie tărăgănat până în vârful munţilor ce îl mărginesc. Când te sui pe unul din acele dealuri, se desfăşoară o privire din ce în ce mai frumoasă. Natura începe a predomni asupra aşezării omeneşti, care, în curând, nu mai apare decât ca un cuib ascuns în poala munţilor. Apele Dornei şi ale Bistriţei şerpuiesc, cu sclipitoarele ei valuri, în văile adânci şi Ouşorul, muntele cel mai nalt din jurul Dornei, se desfăşură pe orizont în toată maiestatea lui; păduri de brazi se aştern ca o manta neagră pe verdea iarbă a imaşurilor, râpile şi ponoasele, care stricau armonia tabloului, dispar în sânul bogăţiei nespuse de forme ce se înalţă din toate părţile”[1].

Dorna Watra, în 1917

„Cele mai multe petreceri, cari se întâmplă aici, Duminica şi sărbătorile, se fac la cârciume, unde se încinge danţul între cei tineri, pe când cei mai stătuţi se aşază la masă, în jurul paharului. Se bea şi la Dorna, dar cu cumpătare şi nu cu abus…

Dorna Watra

Iată cum petrec ei: vin, Duminica (căci în zilele de lucru nici vorbă nu poate fi de petrecere), din munţi, unde stau toată săptămâna, în orăşelul Dorna şi, după ce şi aici îşi caută de trebi la preot, la primărie sau la dugheni, se opresc, grupuri, grupuri, pe stradă, în toate părţile, şi stau de vorbă, glumind sau spunându-şi veştile ce le-au aflat pe unde au fost. Unii se pun pe băncile ce se află dinaintea magaziilor, alţii intră în ele pentru a târgui cele de trebuinţă la vreo nuntă sau vreun botez ca s-a brodit în timpul săptămânii…

Aussicht nach Dorna Watra

La ospăţul pe care l-a dat primarul (Vasile Deac), pentru a-şi serba realegerea lui, stăturăm până la două din noapte şi, cu toate că era vin îndestul, nici un ţăran nu ieşi ameţit. Veselia era, însă, foarte mare. Se jucară diferite danţuri, însoţite de chiuituri caracteristice, cele mai multe glumeţe şi pline de haz. În ele se deosebea, mai ales, un fruntaş din Dorna, Ioan Nacu Odochianu, om ce are peste 140 de vite şi o întindere mare de pădure şi fâneţe.

Dorna Watra, Bahnhof

Printre danţuri, lăutarii intonară o doină, pe versul căreia, jalnic şi tărăgănat, hazliul poet potrivea nişte strofe comice, cari contrastau de minune cu melancolia cântecului. Pe întorsătura finală, el întocmi versurile următoare:

Dorna Watra, Bahnhof

Căci, zău, banii de pe muncă

Unde pot ei să-mi ajungă?

Iar din cei de pe hoţie

Beau şi-mi mai rămân şi mie!

Un râs general izbucni şi însuşi poetul nu şi-l putu stăpâni, când ultimul vers se termină”[2].

Dorna Watra: Bahnhotel. Quartier des 12. J. T.D.

Bild von der Ortschaft Dorna Watra, 1917

Dorna Watra: Blick auf die Stadt, 1917

Blick auf Dorna Watra

Dorna Watra: Blick gegen die Stadt, 1917

Dorna Watra: Blick gegen die Stadt, 1917

Blick vom rechten. Ufer der Dorna gegen Bahnstation und Rathaus

Blick vom rechten. Ufer der Dorna

Dorna Watra, FJI Gedächtnis Kirche

Dorna Watra: Franz Josef I Jubiläumskirche

Dorna Watra: Franz Josef Strasse

Dorna Watra: Gr. Kath. Kirche

Dorna Watra: Hauptstrasse Kommando Herberstein, 16 febr. 1918

Dorna Watra: Hauptstraße

Dorna Watra: Hauptstrasse mit dem. Hotel schwarzer Adler

Dorna Watra: Hotel Comunal und Rathaus

Dorna Watra: Kirche mit Treffer 1917

Dorna Watra: Kurhaus

Dorna Watra: Kurhaus

Dorna Watra: Langrohr. Batt beim Abschuss

Dorna Watra, maskierte Brücke

Dorna Watra: Maskierte Strasse

Dorna Watra, Materialdepot

Motiv aus Dorna Watra

Dorna Watra: Oberst von Ruzicic; Rittmeister von Szabo

Dorna Watra: Old postcard

Dorna Watra: Panorama

Dorna Watra: Panorama

Dorna Watra: Panorama

Dorna Watra: Panorama

Dorna Watra: Panorama

Dorna Watra: Rathaus

Dorna Watra: Rathaus

Dorna Watra: Rathaus

Dorna Watra: Rathaus

Dorna Watra: Rathaus

Dorna Watra: Rollbahn des 11 K.K.

Dorna Watra: Schlächterei

Dorna Watra: Soldatenheim d. 11 K.K.

Stimmungsbild in Dorna Watra, 1917. Aufnahme des Bahnhofs

Strasse in Dorna Watra

Strasse in Dorna Watra maskiert

Dorna Watra: Strassenbild

Dorna Watra: Strassenbild

Umgebung von Dorna Watra

Dorna Watra: Villa, 1917

Dorna Watra: Zerlegung des Rohres

Dorna Watra: Zerstörte Häuser

Dorna Watra: Zerstörte Häuser

*

[1] A. D. XENOPOL, O călătorie la Dorna, în Bucovina, în Revista Politică, Anul II, nr. 4 / 1 iulie 1887, pp. 12, 13

[2] A. D. XENOPOL, O călătorie la Dorna, în Bucovina, în Revista Politică, Anul II, nr. 11 / 15 octombrie 1887, pp. 13