1949: Primii diriguitori ai învăţământului comunist | Dragusanul.ro

1949: Primii diriguitori ai învăţământului comunist

 

 

Desigur că le respect memoria, pentru că ei au pus temeliile unui învăţământ eficace, alterat abia în ultimele două decenii ale comunismului. Nu pot fi numiţi colaboraţionişti, pentru că „originea sănătoasă” i-a împovărat cu idealuri, în care, fără îndoială, au început să creadă, pentru că leninistul „Învăţaţi! Învăţaţi! Învăţaţi!” nu însemna pentru ei o lozincă, ci o şansă de a călăuzi viitorul obştilor lor spre lumină. Respect memoria fiecărui iluminător al neamului, iar trudnicele recuperări de memorie, pe care le fac, de atâta vreme, probează onestitatea acestei afirmaţii.

 

1949: Învăţământul elementar, ciclul I[1]:

 

Seniuc Adrian, director la Şcoala elementară Gura Umor, Boureni.

Nistor Maria, directoare la Şcoala elementară Vatra Dornei, Roşu.

Pridie Eugen, director la Şcoala elementară Vatra Dornei, Argestru.

Lucescu Iosif, director la Şcoala elementară Vatra Dornei, Rusca.

Bayng Leon, director la Şcoala elementară Vatra Dornei, Şarul.

Petruşcă Grigore, director la Şcoala elementară Argel.

Cudrenschi Ecaterina, directoare la Şcoala elementară Breaza Centru.

Caproş Alexandru, director la Şcoala elementară Breaza, Părău.

Onesciuc Maria, directoare la Şcoala elementară Breaza, Porcescu.

Ciobanu Nicolae, director la Şcoala elementară Capu-Câmpului.

Mihalescu Octav, director la Şcoala elementară Cârlibaba, Centru.

Landauer Carol, director la Şcoala elementară Cârlibaba, Edu.

Moroşan Silvia, directoare la Şcoala elementară Ciocăneşti.

Stafie Vasile, director la Şcoala elementară Ciocăneşti, Botuş.

Todaşcă Victor, director la Şcoala elementară Coşna.

Uriţă Ioan, director la Şcoala elementară Coşna-Teşna.

Petrescu Paul, director la Şcoala elementară Crucea, Crucea.

Sturzu Alexandru, director la Şcoala elementară Crucea, Cojoci.

Tivodar Ştefan, director la Şcoala elernentară Deia.

Sârbu Ioan, director la Şcoala elementară Dorna, Gura Negri.

Pintelie Ioan, director la Şcoala elementară Dorna, Cozăneşti.

Rotaru Panait, director la Şcoala elementară din Dorna, Ortoaia.

Niculiţă Valeria, directoare la Şcoala elementară din Dorna, Sunător.

Daşchevici Gheorghe, director la Şcoala elementară Deal Floreni.

Ciobotaru Constantin, director la Şcoala elementară Poiana Negri.

Tiţă Constantin, director la Şcoala elementară Frasin.

Costin Nicolae, director la Şcoala elementară Frumosu.

Frunză Mina, directoare la Şcoala elementară Frumosu, Dragoşa.

Cimpoeş Maria, directoare la Şcoala elementară Fundu Moldovei, Nr. 1.

Hasnoş Veronica, directoare la Şcoala elementară Fundu Moldovei, Botuş.

Tăbăcaru Elena, directoare la Şcoala elementară Gemenea.

Andrei Ştefania, directoare la Şcoala elementară Iacobeni.

Axinte Rachila, directoare la Şcoala elementară Iacobeni, Puciosu.

Dulgheru Ştefan, director la Şcoala elementară Izvoarele Sucevii.

Iordache Gheorghe, director la Şcoala elementară Izvoarele Sucevii, Brodina de Sus.

Pisariuc Vasile, director la Şcoala elementară Izvoarele Sucevii, Bobeica.

Obers Heimer Antonia, directoare la Şcoala elementară Mănăstirea Humorului, Pleşa.

Isac Victor, director la Şcoala elementară Moldova Suliţa.

Grigorovici Dragoş, director la Şcoalaa elementară Moldova Suliţa, Benia.

Tcaci Cioban Petru, director la Şcoala elementară , Demăcuşa.

Panicov Gavril, director la Şcoala elementară Moldova Suliţa. Săcrieş.

Fetchiu Vladimir, director la Şcoala elementară Moldova Suliţa, Raşca.

Câmpianu Iacob, director la Şcoala elementară Neagra Şarului.

Popescu Petru, director la Şcoala elementară Neagra Şarului , Gura Haitii.

Marian Dumitru, director la Scoala elementară Neagra Şarului, Sărişor.

Brădăţan Ioan, director la Şcoala elementară Negrileasa.

Corleciuc Straton, director la Şcoala elementară Negrileasa, Vad.

Croială Aleia, director la Şcoala elementară Ostra.

Bărbuţă Eleonora, directoare la Şcoala elementară Păltiniş, Glodu.

Ţarcă Sevastian, director la Şcoala elementară Păltiniş, Dârmoxa.

Apetri Eugenia, directoare la Şcoala elementară Păltiniş, Drăgoiasa.

Ignat Gheorghe, director la Şcoala elementară Păltinoasa.

Iancu Maria, directoare la Şcoala elementară Poiana Micului Nr. 1.

Swiderschi Angela, directoare la Şcoala elementară Poiana Miculul Nr. 2.

Obadă Ioachim, director la Şcoala elementară Poiana Stampei.

Ursache Teodor, director la Şcoala elementară Poiana Stampei, Gura Coşnei.

Turculeţ Areta, directoare la Şcoala elementară Pojorâta, Izvor.

Cozmaru Ioan, director la Şcoala elementară Sadova, Gura.

Hafiuc Constantin, director la Şcoala elementară Sadova, Fund.

Rusu Felicia, directoare la Şcoala elementară Sadova, Holohoşca.

Cioban Vasile, director la Şcoala elementară Slătioara.

Tănase Nicolae, director la Şcoala elementară Stulpicani.

Apetrei Nicolae, director la Şcoala elementară Şaru Dornei, Coverca.

Iordache Ioan, director la Şcoala elementară Şaru Dornei, Sărişor.

Apetroaie Alexandru, director la Şcoala elementară Şaru Dornei, Şar.

Andrici Gheorghe, director la Şcoala elementară Valea Boului.

Nichitovici Nicolae, director la Şcoala elementară Valea Putnei.

Coroană Silvestru, director la Şcoala elementară Valea Seacă, Miron.

Bret Iosiv, director la Şcoala elementară Vama, Strâmtura.

Pavel Mina, directoare la Şcoala elementară Vama, Molid.

Tudan Casian, director la Şcoala elementară Vama, Prisaca.

Dan Gheorghe, director la Şcoala elementară Vatra Moldoviţei.

Lupu Ioan, director la Şcoala elementară Vatra Moldoviţei , Valea Stânei.

Oţet Toader, director la Şcoala elementară Vatra Moldoviţei, Ciumârna.

Negrilă Ioan, director la Şcoala elementară Voroneţ.

 

1949: Învăţământul elemenlar, ciclul II:

 

Mangiurea Ilie, director la Şcoala elementară Câmpulung, Sat.

Nichitovici Paul, director la Şcoala elementară Câmpulung , Sâhla.

Iuraşcu Joan, director la Şcoala elementară Câmpulung , Centru.

Marcu Ioan, director la Şcoala elementară Vatra Dornei.

Popovici Alexandru, director la Şcoala elementară Gura Humorului.

Guleac Eufrosina, director la Şcoala elementară Capu Codrului.

Găină Minu, director la Şcoala elementară Dorna Candreni.

Ignat Nicolae, director la Şcoala elementară Doroteia.

Apetrei Gheorghe, director la Şcoala elementară Fundu Moldovei Nr. 1.

Coroliuc Mihai, director la Şcoala elementară Mănăstirea Humoralui.

Căpăţână Andrei, director la Şcoala elementară Moldoviţa.

Radomschi Titus, director la Şcoala elementară Pojorâta.

Paţa Ioan, director la Şcoala elementară Şaru Dornei, Panaci.

Georgescu Marin, director la Şcoala elementară Valea Seacă.

Dănescu Constantin, director la Şcoala elementară Vama Nr. 1.

 

1949: Şcoli medii:

 

Şuhan Traian, director la Liceul mixt Cânpulung.

Billan Silvia, directoare la Şcoala pedagogică Gura Humorului.

 

1949: Şcoli medii tehnice:

Gruber Petru, director la Şcoala tehnică de construcţii Câmpulung.

Ionescu Mihai, director la Şcoala tehnică de prelucrarea lemnului Câmpulung-Resort.

Păduraru Teofil, director la Şcoala tehnică administrativă Vatra Dornei-Resort.

Mândreanu Constantin, director la Şcoala tehnică minieră Vatra Dornei-Resort.

 

1949: Şcoli de calificare:

 

Corsaru Radu, director la Şcoala profesională forestieră Vatra Dornei.

Drelciuc Petru, director la Şcoala profesională forestieră Frasin.

Tugurlan Stelian, director la Şcoala profesională minieră Iacobeni.

 

[1] Monitorul Oficial, Nr. 20, 25 ianuarie 1949, pp. 845, 846