1914-1917, porturi populare în "Galizien und Bukowina" | Dragusanul.ro

1914-1917, porturi populare în “Galizien und Bukowina”

La Şerbăuţi, în Bucovina

La Şerbăuţi, în Bucovina, în 1915

*

O carte despre “Războiul Naţiunilor”, scrisă şi publicată de Franz Zach, în timpul războiului (în 1917, la Klagenfurt), “Galizien und Bukowina”, oferă numeroase mărturii iconografice despre Galiţia şi despre Bucovina de acum, o sută de ani în urmă. Printre altele, deşi indirect, şi mărturii despre portul popular al românilor, ucrainenilor şi polonilor din Bucovina şi din Galiţia, mărturii pe care le reproduc, în tentativa mea necontenită de a convinge autorităţile publice şi culturale din judeţul Suceava că nu e demn să ne batem joc de spiritualitatea tradiţională ucraineană şi faţă de cea polonă prin admiterea de contrafaceri stupide, precum cele ale pseudo-ansamblurilor de la Siret, Negostina, Şerbăuţi, Bălcăuţi sau Soloneţ (nu întâmplător am început acest material de la o fotografie, din 1915, cu sătenii din Şerbăuţi, în portul lor de duminică).

*

Voi posta fotografiile în ordinea: portul tradiţional ucrainean, portul tradiţional românesc şi portul tradiţional polon din Galiţia şi din Bucovina, precizând provincia din care provin cei fotografiaţi.

*

Sat rutean langa Przemysl, în Galiţia

Sat rutean langa Przemysl, în Galiţia

*

Ţărani ucraineni din Galiţia, săpând tranşee

Ţărani ucraineni din Galiţia, săpând tranşee

*

Ruteancă din Bucovina

Ruteancă din Bucovina

*

Ruteni din Bucovina

Ruteni din Bucovina

*

Românce din Bucovina

Românce din Bucovina

*

Jubileul Împăratului în Bucovina anului 1915 (15 august)

Jubileul Împăratului în Bucovina anului 1915 (15 august)

*

Soldaţi împeriali, între bucovineni

Soldaţi împeriali, între bucovineni

*

Ultimele două fotografii, care adună, în mulţimi, şi români, şi ucraineni, le-am trecut la români bucovineni (mai multe românce sunt în a doua fotografie, dar mai mulţi ucraineni, în prima), doar pentru a nu adânci confuzia (pe care o făcea şi primul guvernator al Bucovinei, generalul Spleny) referitoare la micile diferenţe dintre cele două porturi naţionale, care diferă doar prin cromatică (pastelată – la ucraineni, alb-negru-roşu cărămiziu – la români) şi prin motive (florale – la ucraineni, dreptliniare – la români).

*

Polonezi din Galiţia

Polonezi din Galiţia

*

Polonezi şi casă polonă ţărănească în Galiţia

Polonezi şi casă polonă ţărănească în Galiţia

*

Interior de casă ţărănească polonă, în Galiţia

Interior de casă ţărănească polonă, în Galiţia