1907: Cum lucră frații Bucovineni | Dragusanul.ro

1907: Cum lucră frații Bucovineni

la răspândirea economiei raţionale?

1907 cum lucra Bunul econom

*

Ca să arătăm lucrurile acestor fraţi, lăsăm să urmeze, aici, o Circulară, primită de la secretariatul Însoţirilor economice române din Bucovina, Nr. 2202/1907, Cernăuţi, în 22 August 1907.

*

Onorată însoţire!

*

Răspândirea economiei raţionale, la poporul nostru, este, în împrejurările grele de azi, de importanţă deosibită. Instituţiunile noastre economice, precum este Centrala şi însoţirile raiffeiseniene, respectiv însoţirile agricole, sunt datoare a sprijini dezvoltarea economică a poporului nostru, cu toate mijloacele posibile. Ele sunt datoare a supraveghea dezvoltarea economică a poporului, în cercul lor de activitate, şi a da sfaturi bune poporului, în afaceri agricole şi economice. Răspândirea cunoştinţelor economiei raţionale, la poporul nostru, să poate face, pe de o parte, prim exemple şi demonstraţiuni practice, pe de altă parte, prin cetirea, cu atenţiune, a foilor economice, în care se cuprind şi se aduc în publicitate rezultatele obţinute în economie.

*

Cu ocaziunea inspecţiunilor făcute de inspectorul nostru, pe la însoţirile diferite, s-a constatat că poporul nostru, deşi dispune de o inteligenţă foate mare, se ocupă prea puţin cu economia raţională şi lucră pământul, aproape cu excepţiune, aşa precum a învăţat de la părinţii săi, fără a ţinea cont de înnoirile şi de progesul ce se face pe terenul agriculturii raţionale. Un mijloc care ar contribui la îmbogăţirea cunoştinţelor economiei raţionale sunt, fără, îndoială foile economice şi agricole.

Avem, la noi, în ţară, o foaie agricolă, editată de către Consiliul cultural al ţării, şi anume foaia „Agricultorul”. Această foaie se ceteşte, de către popor, foarte puţin. Cauza este nu atât analfabetismul, cât, mai mult, neorientarea şi chiar indiferentismul.

*

Consiliul cultural al ţării este gata de a pune agricultorului foaia sus numită, chiar şi pe lângă solvirea unei taxe anuale de abonent, de o coroană, la dispoziţie, în cazul când, din fiecare comună, s-ar abona la această foaie o sumă mai considerabilă a agricultorilor noştri.

Este, deci, de dorit ca onorata însoţire să recomande, cu orice ocaziune, agricultorilor din comună abonarea acestei foi agricole.

Întrucât membrii însoşirii dumneavoastră sunt în stare de a abona chiar mai multe foi agricole, nu putem trece cu vederea de a vă recomanda încă alte două foi economice foarte bine redactate şi anume, „Bunul Econom” (redacţia: protopresbiterul Vasile Domşa, în Orăştie (Szászváros), comitatul Hunyad, Ardeal) şi „Economia” (redacţia: Caransebeş, Banat).

În speranţa că veţi contribui, în primul rând, la răspândirea foii noastre din ţară, „Agricultorul”, şi, în urmă, şi la celelalte două foi economice, semnăm, salutându-vă cu toată stima:

*

Centrala însoţirilor economice române din Bucovina,

asociaţie înregistrată cu garanție limitată.

Dr. Lupu m. p.                                                                               Cuparenco m. p.

*

(Bunul Econom, Anul VIII, Nr. 34/35, 15 septembrie 1907)