1903: George Coşbuc: Mortul de la Putna | Dragusanul.ro

1903: George Coşbuc: Mortul de la Putna

 

 

 

 

Iar la Putna-n mănăstire,

Noaptea, iese din mormânt,

Iese-n plină strălucire

Ştefan cel viteaz şi sfânt,

Lespedea ce-au pus-o popii

Peste groapă-ncet se dă

Îndărăt şi-n fundul gropii

Ştefan în picioare stă,

Şi se-nalţă-ncet eroul –

Deşteptat din lungu-i somn,

Luminat e-ntreg cavoul

Şi sumeţ viteazul Domn.

 

 

Albul coif străluce-n lună,

Iar pe zale-i joacă zări

De lumini ce se-mpreună

Ca-ntr-un basm cu arătări,

Lunga suliţă şi-o poartă

Răsucind-o-n mândru chip –

Nu e, nu, o umbră moartă

Ce se mişcă pe nisip,

E un viu! Acum ridică

Ochii săi, parcă-ar lăsa

Peste-o oaste inamică

Toată vrăjmăşia sa.

 

 

Apoi stă plecat şi-ascultă;

Poate-aude spre Hotin

Vuiet şi-alergare multă

De Poloni şi Turci, ce vin,

Poate-aude oşti tătare

Şi năvală peste Prut,

Ori, venit din depărtare,

Peste munte i-a trecut

Regele Matei! Vai, cete

De Cazaci şi de Secui,

Dumnezeu acum vă dete

Gata, iar, pe mâna lui!

 

 

Da! E zornăit de zale.

Strigăt mare de război,

Ard Moldova noastră-n cale

Câţi duşmani, şi vechi, şi noi!

Ştefan tremură-n mânie,

Iese din tăcutul schit –

Luna-n ceruri, argintie,

Cu nori negri s-a-nvelit,

Şi cumplit din bucium sună

Ştefan Vodă: ca un nor

Ies oşteni şi iuţi s-adună

Roată, lângă Domnul lor.

 

Iat-o, oastea lui voinică,

Toţi cei buni şi tari ai săi!

Ştefan spada şi-o ridică

Şi porneşte-n sârg spre văi,

Luna tot mai mult s-ascunde,

Tot mai negri nori plutesc

Şi din văi grozav răspunde

Buciumul moldovenesc.

Se tot duce, duce noapte

Zgomotul în jos, spre Prut,

Mai lăsând în urmă şoapte

Din furtuna ce-a trecut.

 

 

E pustiu la mănăstire,

Gol, mormântul cel deschis!

Toate-au fost o nălucire,

Toate repezi, ca-ntr-un vis.

Nu ştiu bine-n care parte,

Ştefane, te-ai dus cu oşti,

Ştiu că tu te-ai dus departe

Şi duşmanii ţi-i cunoşti!

Bate-i, Ştefane, Părinte,

Spulberă-i de pe pământ:

Chiar şi mort învaţă-i minte,

Bate-i chiar şi din mormânt![1]

 

 

 

[1] Deşteptarea, Anul XI, Nr. 97, Duminică 7 /20 Decemvrie 1903, p. 1