1891: T. Robeanu: În bolta de la "Craiul Negru" | Dragusanul.ro

1891: T. Robeanu: În bolta de la „Craiul Negru”

 

 

T. Robeanu (George Popovici) – Luceafărul, nr. 13, 1905, p. 290

 

 

 

Suceava e avută-n turnuri

Ca muntele bogat în stânci,

Ea are strade glorioase

Şi are pivniţe adânci

 

În bolta de la „Craiul Negru“

Acolo-i vinul minunat.

Acolo trei voinici aseară

Într-un ungher s-au aşezat

 

Au pene roşii-n pălărie

Şi tinereţe în obraz.

Mustăţile, aşa de dârze

Şi vorbele aşa cu haz.

 

Crâşmaru-n umbră clipoceşte,

Mănunchi de chei i-atârnă-n brâu,

Nepoata are ochi albaştri

Şi-i blondă ca un spic de grâu.

 

 

Aduce vin în cupe clare,

Roşind, celor trei darabani,

Ei au mustăţi atât de dârze,

Ea numai optsprezece ani.

 

Şi unul sare în picioare,

Zâmbind mânuţele i-a prins.

Guriţa-al doilea îi sărută

În şagă mai, mai înadins.

 

 

Iar cel din urmă stă deoparte

Aşa de palid, chinuit –

Ah, mult amar şi, totuşi, dulce

În ochii săi ea a citit[1].

 

Cartea editată de Şt. O. Iosif. Bucovina încă nu a făcut-o

 

[1] Convorbiri literare, XXV, No. 6, Bucureşti 1 septembrie 1891, p. 526