1867: Întemeierea parcului "Simion Florea Marian" | Dragusanul.ro

1867: Întemeierea parcului ”Simion Florea Marian”

Parcul ”Simion Florea Marian”

Parcul ”Simion Florea Marian”

*

Parcul sucevean, cunoscut sub numele de ”Simion Florea Marian”, o ”poiană, unde prea fericiții străbuni ai noștri își petreceau” sărbătoarea primăverii, numită ”maial”, a fost trecut, în 1866, din proprietatea târgului Sucevei, în cea a gimnaziului greco-ortodox, ”spre realizarea unui plantagiu (plantariu, școala de pomerie) amăsurată necesităților celor de știință ale studenților din studiul biologiei”.

*

În 1/13 mai 1867, vechea poiană a fost folosită pentru o serbarea a tineretului studios din Suceava, ocazie cu care s-a cântat piesa profesorului Ștefan Nosievici, ”Drum bun”. ”Studinții se produseră cu jocuri naționale, parte asociați de dame, iar parte singuri”. Apoi s-au ținut toasturi ”pentru Maiestatea Sa” de către directorul gimnaziului și de către episcop, celelalte discursuri eclatante fiind ținute de cei doi catiheți și de profesorii de limba română.

*

”La această serbare a luat parte și domnul paroh din Părhăuți, George Strejac”, menționat de cronicar pentru că, împreună cu un alt preot, se ocupa de ”cultivarea matasaritului”, adică de creșterea viermilor de mătase, oferind, în toamna anului 1866, când poiana a fost transferată gimnaziului, ”cinci sute de aguți (duzi – n.n.) spre cultivarea junimei într-acest ram de economie”.

*

Cronicarul evenimentului a fost catihetul care, peste o jumătate de secol, avea să dea numele parcului: Simion Florea Marian (Albina, Anul II, 1867, nr. 53, p. 2).