1793: Crăciunul, pe vremea lui Mihai Vodă Șuțu | Dragusanul.ro

1793: Crăciunul, pe vremea lui Mihai Vodă Șuțu

 

 

 

„Vodă Şuţu, care a domnit de două ori în Ţara Românească şi o dată în Moldova, a lăsat în istorie numele lui legat de o epocă de oa­recare prosperitate în Principate. Mai ales, în a doua domnie din Ţara Românească, atunci când a fost adus la tron, după ocupaţia austriacă de la 1789, a contribuit mult la începuturile de comerţ, de industrie şi artă românească. Să nu uităm că, în acea vreme, în Franţa, revoluţia ridicase idei noi despre oameni şi lucruri, iar din mulţimea emigranţilor, câţiva se rătăciseră, prin cine ştie ce capri­ciu al soartei, până în îndepărta­tul Principat de la gurile Dunării, unde au adus o fărâmă din lumi­nile occidentului.

 

Din această frământată epocă, ne-au rămas câteva scrisori, de la contele de Landry, care a fost, câtăva vreme, oaspe la curtea Domnului Mihai Şuţu, de unde a plecat, mai târziu, în Rusia, unde a fost primit de Ecaterina a II-a, ca ofiţer superior în armata sa.

 

În special, o scrisoare a contelui de Landry, în care povesteşte cum a petrecut Crăciunul la curtea Domnului român, e deosebit de in­teresantă. În acest Crăciun al anului 1937, redăm ceea ce a văzut emigrantul francez în Crăciunul lui 1793, adică aproape acum 150 de ani.

 

Contele de Landry arată că, în dimineaţa zilei de 6 Ianuarie, după calendarul său, a auzit o larmă nemaipomenită în curtea interioară a Palatului. Sunete bi­zare, din cele mai neplăcute, ală­muri bătute, fluiere, constituiau fanfara turcească, ce anunţa aju­nul Crăciunului. Explicând, mai de­parte, ceea ce însemna „Ajunul”, arată că e un fel de „Saint Sylvestre”, care însă se serbează cu totul altfel.

 

Coruri de copii, cu ciudate stele pictate, colindă străzile, cântând imnuri şi legende asupra Naşterii Domnului. Interesant e în special refrenul „leroi-ler“, căruia îi gă­seşte o ciudată etimologie, ajun­gând la francezul „le roi“ (regele). La Curtea Domnului Şuţu, în această seară, porţile sunt larg des­chise, toţi boierii aflători in Bucu­reşti – majoritatea petrec aceste sărbători la conacele provinciale – sunt invitaţi la Curte. Soldaţii de gardă, servitorii, for­mează și ei coruri şi sunt primiţi în saloanele domneşti, unde capătă daruri, fructe exotice, mere poleite, bani de aramă şi colaci.

 

Iată că, cu zgomot mare, pă­trunde în curtea de onoare a Pa­latului un plug tras de şase boi, cu coarnele aurite, mânaţi de flă­căi, care pocnesc puternic din bice. Sunt obiceiuri – spune de Landry – care simbolizează munca pă­mântului, principala ocupaţie a valahilor.

 

La masa mare, ce se întinde, de Landry face cunoştinţă cu bucă­tăria specifică a Crăciunului. Pur­cei fripţi, curcani îndopaţi cu cas­tane, găini cu mere, straşnicele piftii de curcan, de purcel şi de găină, sarmalele de trei feluri: de vacă amestecată cu porc, de piept de gâscă şi picioare de curcan, de slănină şi orez, apoi plăcintele cu varză, baclavalele şi sarailiile, toate însoţite de vinars, de ra­chiuri de anason, de ţuică fiartă şi – ca să mai răcorească gâtlejurile fripte – vin untdelemniu de Chios.

 

Timp de trei zile, cât ţine această sărbătoare – povesteşte de Landry – sufrageria Palatului era locul cel mai vizitat. Masa era pusă zi şi noapte, aducându-se mereu mâncăruri noi, de la bucă­tării, şi vin proaspăt, de la beciuri. După trecerea sărbătorii, în cele trei zile până la anul nou, oraşul, ca şi curtea, păreau ca nelocuite. Pasă-mi-te, toată lumea îşi îngri­jea indigestiile, provenite din abu­zul de ospeţe, ca să se prezinte cu stomacul sănătos la marele „bai­ram“ de Anul Nou – încheie inte­resanta sa scrisoare de Landry”[1].

 

 

[1] Ilustrațiunea română, nr. 2, Anul IX, 6 ianuarie 1937, p. 7