Ţinutul Covurluiului: Ocolul Siretului | Dragusanul.ro

Ţinutul Covurluiului: Ocolul Siretului

 

 

 

Satele Peneul, Braina, Muşatul, Macsineni, Lozova, Şărbeştii,

Branişte, Vămăşenii, Odaia Costii, Târgul Gălaţii

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Peneul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Peneul

 

 

 

 

Ce păzesc podul la Macsineni:

 

Costin Lupul

Durac Ghiţmană

Ştefan, muntean

Stoian, vornic

Vasile Niţă

Costin Hârvălaş

Antohi Lupul

Vârlan Mardare

Caloian Trandafir

Dobre Ghiţman

Pană Lupul

Neculai Ghiţman

Sandul Ghiţman

Costandin Chicolan

Gheorghe Hârgălaş

Gheorghe Coadă

Ion Şorcar

Radul, sârbul

Costandin Hârgălaş

Grigore Tatul

Stanciul, cârciumar

Neculai Şchiopu

Simion Mârza

Gligore Mârza

Toader Tatul

Ioniţă Plosca

Toader Ursul

Chirilă Agapie

Ion Agapie

Costandin Luca

Ion Basoc

Ştefan sin (fiu) lui Gheorghe

Adam Ugle

Costandin Ghiţman

Andrei Ciocârlan, văcar

Radul fiul lui Gheorghe

Oană Iamandi

Sandul Ghiţman

Neculai Vidraşco

Şerban fiul lui Androhie

Gheorghe Coadă

 

 

Rufeturi:

 

Popa Vasile, preot

Balotă, mazil

Dumitrachi fiul vornicului Silion, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 74

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Braina

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Braina

 

 

 

 

La fel, podari la Macsineni:

 

Trohin Anghel

Gheorghi Talabă

Ion Anghel

Ion, cioban

Gavriliţă Dănăilă

Ion Monul

Stoica Mărcuţă

Vasilache Bouroş

Sandul Savastie

Radul Muşat

Vasile Mulale

Marcu Dragoman

Melintie Mirăuţă

Neculai sin (fiu) lui Marcu

Iordache Drăgan

Neculache Drăgan

Opre Cudalbu

Vasile

Neculai fiul Irinii

Angheluţă Adam

Maftei Adam

Ioniţă, sârbul

Alecsandru Buluc

Nistor Buluc

Sandul Niţă

Chirilă fiul lui uluc

Stoica Barbămândră

Iordachi fiul lui Muşat

Apostol Spânzuratul

Iftodie Drăgan

Neculache Drăgan

Trandafir Căpodan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 74, 75

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Muşatul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Muşatul

 

 

 

 

Poştaşi la Peneu:

 

Gheorghiţă Hilohi

Ştefan, chihae

Ştefan sin (fiu) Antimii

Costantin Badiul

Toader Aron

Eni, Cărărar, argat

Ioniţă Badiul

Pavăl Aron

Pavăl Budur

Andrei, chetrar

Stan Petrişor

Toader a căpitanului Anton

Vasile Gălată

Mircia Bulizăr

Dumitru Stere

Pavăl Frumuşel

Costandin Frumuşel

Ştefan, văcar

Costandin Frâncul

Toader Mirăuţă

Silion Coadă

Ştefan Costache

Ghine

Tudosie a Vidrii

Dumitraşco Momul

Ion, cioban

Ioniţă Tăbuş

Toader Mile

Tănasi Păcală

Gheorghiţă, cioban

Toderaşco Momul

Ion Pilocoş

Ostahie, viţălar

Ivan brat ego (fratele lui)

Simeon, văcar

Sandul Neculce

Ion, ciauş

Necula, bârdălian

Ioniţă Margul

Ion fiul popii Ţăran

Stoian

Niacşul, căprar

Costandin Petrişor

Cârstian fratele lui

 

 

Rufeturi:

 

Popa Dumitrachi, preot

Popa Gheorghe, preot

Anton, căpitan de podari la Maximeni, mazil

 

 

Case cu femei văduve:

 

Anca lui Stan

Tifana Rosuliasă

Iliana Stoeniasă

Niagra lui Tudorachi

Dumitra lui Neculai

Savina Muşătoae

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 75

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Macsineni

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Macsineni

 

 

 

 

La fel, poştaşi la Peneu:

 

Toader Tecuci

Pană Tecuci

Dima Burice

Iancul grat ego (fratele lui)

Radul Iamandi

Lupul Mălaiumare

Stan sin (fiu) Dochiţii

Negoiţă, croitor

Chirică Hainemulte

Paraschiv, muntean

Mihalce, crav

Vasile Dănăilă

Stan fiul lui Coste, vătăman

Coste, muntean

Marco Iamandi

Costandin, muntean

Vasile Lungul

Şerbul Gârneţ

Sira fiul lui Istrati

Dumitru Iancul

Ion fiul lui Dragomir

Adămachi

Istrati, muntean

Ghine, croitor

Costin Hârleţ

Costandin cumnat lui

Gheorghiţă Turiatcă

Gheorghe Muşăţan

Pană, izbaşa

Tudor Pleşa

Anghel, bejenar

Dumitraşco, bejenar

Gligore a Dobrii

Dumitru, văcar

Costandin Dobriţoiul

Ion Luca

Gavrilaş Turiatcă

Radul, văcar

Radul Lazăr

Dragomir Gligore

Andrei Irimie

Ioniţă, blănar

Ion Badiul

Andrei Borde

Costandin Stogul

Sandul Văsâiu

Mihăilă, cioban

Toader Diham

Ion, odobaşa

 

 

Rufeturi:

 

Popa Stan

Ştefan, căpitan, mazil

Ştefan, ţigan

 

 

Case cu femei văduve:

 

Măriuţa Mitoae

Iova lui Ion, mungiul

Muşa lui Strechi

Sultana Drochiasă

Paraschiva Tudosoae

Aniţa Paraschivoae

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 75, 76

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Lozova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Lozova

 

 

 

 

La fel, poştaşi la Peneu:

 

Andrei Frâncul

Nae Gâtlan

Lupul Bejan

Dumitraşco fiul lui

Toader Frâncul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 76

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Şărbeştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Şărbeştii

 

 

 

 

Birnici:

 

Radul, vornic

Ion, rotar

Ion Cârcul

Marin Bulisan

Solomon

Toader Panhilie

Mihai brat ego (fratele lui)

Stanciul Buga

Mane Cambur

Gheorghiţă, odagiu

Gheorghiţă, văcar

Andrieş sin (fiu) Stoica

Savin fiul lui  Stanomir

Marin fratele lui

Toader fiul lui Marin

Mircea Melinte

Lepădatu Dughiană

Mihăilă fiul lui Dughiană

Gheorghi Palaga

Paiul fiul lui Opre

Mane, coban

Mihăilă Palaga

Ion Zâmbuc

Gheorghiţă Palmealbe

Mihăilă fiul lui Gâtu

Gheorghiţă Frangule

Gheorghiţă Lunţan

Iordachi Scurtoiul

Radul zet (al) lui Petco

Zaharie Palaga

Costin Cambur

Mitre, muntean

Costandin Oprinoiul

Gheorghe nepot Melinte

Niagul Gâtu

Toader fratele lui

Pascul Strechi

Stanciul, muntean

Ion Frangule

Ioniţă Dragul

Marin Pavăl

Istratie Boibuni

Ioniţă Lungul

Ion Moroş

Ioniţă Vicol

Strătulat Palaga

Costandin Frangule

 

 

Rufeturi:

 

Popa Postolache

Popa Toader

Rada lui Anghel, vădană

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 76, 77

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Branişte

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Branişte

 

 

 

 

Birnici:

 

Sandul sin (fiu) Dumitru

Ion Săcan

Ion Hulturul

Panaite Săcan

Mircea, rotar

Dumitrachi fiul lui Dumitru

Chiriac Cambul

Tudorachi Cambul

Toader Curlat

Gheorghiţă brat ego (fratele lui)

Chiriac Focşa

Toader Brăniştian

Toader fiul Ioanii

Iordachi Păvălaşco

Sâmbotin Mâţă

Manole Bron

Şerban Boianga

Coman Buţă

Radul Jalobă

Gheorghi Cambur

 

 

Rufeturi:

 

Gafiţa, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 77

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Vămăşenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Vămăşenii

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile, peneoaş

Neculai Niamţul

Ignat

Vasile

Dragomir

Stoica

Lefter Raţă

Vasile Baroiul

Gligoraş

Toader

Ioniţă nepot Andrei

Neculai

Panaiti Siminoi

Andrei

Gligore Bostan

Ioniţă Dragotă

Ursul Prăvălici

Vasile Vârlan

Gheorghe Pătule

Costandin Beldigău

Toader, bârsan

Frangule

Tudor

Simion

Grozav

Ştefan, vătăman

Mihăilă

Paraschiv

Stoica Borician

Trifan

Enache

Vasile, purcar

Vasile Lungisate

Badiul, cibotar

Dumitru

Proca

Vasile Feleştian

Neculai Leonte

Niagul

Prohip

Vâlsan

Stoica, moldovan

Ioniţă al Niagului

Dumitraşco Sile

Micul fiul lui Gavril, vornic

 

 

Rufeturi:

 

Popa Frăţilă

Vasile, ţigan

Loghina, văduvă

Dramira, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 77

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Odaia Costii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Odaia Costii

 

 

 

 

Birnici:

 

Dumitru, rotar

Borce sin (fiul) lui Dumitru

Apostol

Vasile Gurău

Partenie Gurău

Ion Gurău

Iftenie Gurice

Nedelco Huciune

Dumitraşco Huciune

Radul Oghială

Paiul Oghială

Gligore Oghială

Enachi Oghială

Vasile Oghială

Voico Oghială

Sandul, vătăman

Ştefan Neştiut

Manole Neştiut

Ştefan Miron

Gligore Trepăduş

Toader fiul lui Trepăduş

Ivan, cioban

Mihălache Stănoiul

Ilie Broască

Neculai Erşul

Saule fiul lui Erşul

Vasile zet (al) lui

Mihălache Erşul

Vasile, muntean

Gheorghe, muntean

Ispas

Nacul Jalobă

Panaite al lui Neculici

Moisăi

Toader Neculici

Ion Stănoiul

Toared Ibrian

Apostol al lui Neculici

Neculai, văduv

Frăţilă Ibrian

Mihalce

Pavăl fiul lui

Ion Neculici

Vasilache fiul lui Toderaşco

Vasile Prodan

Neculai Prodan

Pricopie Stănoiul

Necula Doroban

Toader Cula

Năstasii Moroş

Marin Băldigul

Lupul, muntean

Ioniţă Gugurul

Ionaşco

Dobre fiul lui Ionaşco

Chiriac fiul lui Stan

Anton Petco

Ştefăniţă, grec

Ion Negrul

Vasile Orbul

Ion Neştiutul

Dumitru Oghială

Irimie fiul lui

Neculai Răpanul

Ionichie Tătaru

Ioniţă Cinpoca

Toader, cibotar

Dănăilă, vornic

 

 

Rufeturi:

 

Popa Pârvul

Iordache Oghială, scutelnic al paharnicului Afanasache Rămădan

Vărvara, vădana

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 77, 78

 

Galaţi, Strada Mare, “Familia”, nr. 21 din 1866

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Târgul Gălaţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Siretului

 

 

 

Târgul Gălaţii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Gavril, olar

Vasile cel mic

Ioniţă Cincizecidelei

Istratie, brăilean

Pătraşcu Şeptilici

Negruţă sin (fiu) Boţii

Costandin Gâlcă

Gligore Uşurel

Vasile brat (frate) lui

Diciul Uşurel

Gheorghe Uşurel

Vasile Chiroşcă

Savin Grecul

Paraschiv Puţurluc

Vule

Pătru Tolian

Mihălache Crucan

Stoian, vozar

Vasile Ghizdan

Păun a Nedelii

Ioniţă Spânul

Ioniţă Chepte

Eni Buşilă

Toader, vătăman

Petco, păscar

Dragomir Nucă

Enache Bulaiu

Vasile Chiova

Cârste Cacăroată

Pavăl, brăilean

Ion Gonelupu

Mihai Tiron

Dumitru Patriche

Paraschiv, cojocar

Ştefan Lupaşco

Ion Lupaşco

Mihul Chetroi

Dicul, năvodar

Stan, similian

Mărdare Şarpe

Costandin Şoldan

Stan Ciacârul

Ştefan frate lui Vule

Ştanciul al lui Mitrofan

Tudor Coca

Costandin Înjugăursuu

Păun, casap

Gheorghe Fulău

Toader Coca

Chirică, săpunar

Anton  Bulmău

Mihai Frumunde

Mirce fiul lui moldovan

Grigoraş Micăreul

Badiul, seimen

Anghelici Tenene

Gheorghiţă, vozar

Vasilache Scripete

Ioniţă Paşa

Mihalce Micăreul

Apostol, palamar

Stan Olog

Gavril, moldovan

Biagul Olog

Eni Chersan

Neculachi Coca

Costandache Cozonac

Şerban Chiosa

Dumitraşco, vătăman

Vasilache, vătăman

Ion cumnat lui Roman

Mihălachi, păscar

Stan, casan

Crăciun fiul lui Tudoracia

Costandin a Mănoae

Gavrilă

Gheorghe Tremurici

Sandul, butnar

Vasile Cloşcă

Ioniţă Motiţă

Costandin Condurache

Mitrofan, soltuz

Soare, pitar

Gheorghe Corban

Iamandi

Enachi Surdul

Niagul din Muşatul

Dumitru din Măcsineni

Dănilă, peneoaş

Sandul fiul lui Matei

Tudorache a Creţului

Ion, cioban

Ştefan Maltez

Ivan Pilat

Ioniţă, tăbăcar

Dumitrache, tăbăcar

Neculache, tăbăcar

Ioniţă, brăilean

Gheorghe frate lui Cicală

Toader Raţă

Dinul Crudul

Dinul Rufă

Manolachi Rufă

Albul, năvodar

Costache, năvodar

Ştefănică Cuibar

Enache, gălăţan

Neculiţă Pârle

Iorga Săcară

Ioniţă Căbac

Voico fiul lui Pascul

Năstasă Chităalbă

Tudor, dobrogean

Costantin a Ioanei

Marin fiul lui Ursul

Vasâlcia, tăbăcar

Enache Vântul

Mihălache Pascul

Iorga Paingul

Gheorghe, săpunar

Neculai Făinăria

Costantin Pascul

Ion Pascul

Vasile Pascul

Ştefănică fiul lui Miron

Panait Colciag

Vasile Vidră

Istrate Gole

Stan Caracudă

Enache Paingul

Neculai Paingul

Ion Bădilă

Ioniţă a Chirvasii

Chirilă

Enache Bran

Andoni a Ciuturoaei

Ion fiul purcarului

Dumitru, săbier

Dumitrache Negară

Dragomir, vătav

Micul Panaitoae

Vasilache, rusul

Gheorghe, vătăman

Ion Finichi

Alicsandru, rusul

Nedelco al lui Miron

Toader al Stancăi

Tachie

Neculai a Dandii

Ursache

Neculai fiul lui Tănasă

Năstasi Chiman

Nica fiul Hristii

Tudori Ciutac

Eni al lui Todorică

Luchian

Machidon

Ştefan Ciochină

Ioniţă brat Albul

Petre

Ion al lui Colciag

Mane fiul lui Loghin

Dumitru, bărbier

Manolachi al Păscălinii

Toader, cojocar

Niacşul, blănar

Stan, bărbier

Ioniţă, blănar

Arhip, băcal

Eni cumnat lui Arhip

Voine

Petre, blănar

Ion Numărăorez

Gheorghe, casan

Dinul, blănar

Ioniţă liude al vornicului

Badul biv (fost) vornic

Pană a Mărculesii

Andronache Paşa

Mania, croitor

Costandin Gâlcă

Paraschiv, bacalbaşa

Coman Feliştian

Zaharie, pitar

Lupul Dodoiul

Gligoraş Coadă

Vasile, vornic

Gheorghe Dragoman

Sandul, croitor ce şede în Băleni

Nica, seimen în Vârlez

Lazor Gâţă din Crăeşti

Toader Gâţă din Zmulţi

Sandul Gâţă de aici

 

 

Negustori de Gălaţi:

 

Eni fiul lui Iacomi

Raice, blănar

Chiriac, blănar

Iancul, căldărar

Albul, văduvoiul

Gheorghie al lui Zgăroae

Ivan, morar

Radul, trăistar

Franga Mihălache

Iordache Grosul

Sava, pitar

Gheorghe al lui Enuţă

Cara Sava

Dumitru fiul lui Usta Ilie

Panaite Giurgiuvan

Lepădatu

Chirilă, băcal

Hagi Panaite

Coste, bogasier

Gheorghe Hâpe

Chiricuţă fiul lui Stamate

Dima, morar

Stan fratele lui Coste

Stere, marangoz

 

 

Rufeturi;

 

Popa Marco de la Precista

Popa de la Sfeti Neculai

Mitache, bulbucaş, mazil

Niagul, logofăt, mazil

Coste, bulbucaş, mazil

 

 

Liudi ce se numesc arnăuţi şi calafatcii ai dumisale comandantului de Galaţi

pentru paza târgului şi pentru tocmitul şăicilor ce poartă proviant pe Dunăre:

 

Ion Pecete

Dicul Chivăţ

Gligore

Lupul

Andronache Chiose

Tănasă, sârbul

Deli Gheorghe, calafatciul

Dumitru, grec, calafatciul

Stoica, dulgher

Enache Cocârţă

 

 

Scutelnici ce s-au numit:

 

Oană, odobaş, grosar la isprăvnicie

Andoni, grec al diacului Eni

Ioniţă Mânză, la fel al diacului Eni

Dumitraşco Vântul al dumisale Vistiernicului

Turorache, eşan, tij (la fel)

Gheorghiţă Păduche, la fel

Apostol Păduche, la fel

Manolache, puşcaş al comisului Fotache

Andrei al fetii babei, la fel

Ion Ţugui, la fel

Gligori al logofătului Niagului

Necula Arcuda, cu cartea generalului Răzânschii

Pandele fiul Arcudii, la fel, cu cartea generalului Răzânschii, let 1770, numărul 252

 

 

Scutelnicii egumenului de Precista din Galaţi:

 

Hriste, dascăl

Ion Lampencru (Laptecrud?), lozovan

Ion Dorosan

Strătulat Coadă

Necula Dorosan

Dumitru Anghelache

Obrejii fiul lui Badiul

Eni Anghelache

Mihălache Văseiu

Mihălaşco Pone

Sandul Niţul

Gligore Talabă

Bote

Sandul, morar

Ion Pintelie

Mănăilă

Cârste, blănar

Eni Haragiu

Costin Afonii

Dumitru Tălabă

Costandin Spânul

 

 

Scutelnicii mănăstirii Sfântului Neculai:

 

Toderaşco Margine

Radul lui Toe

Albul, dulgher

Toe

Ioniţă

Manta

Iordachi, văcar

Vasile Apostoae

Ion, rogojinar

 

 

Scutelnicii pitarului Chirică din Gălaţi:

 

Ion Muce, păscar (pescar – n. n.)

Vasile, coticer

Apostol, coticer

Marco, muntean, argat

Agachie, slugă

Ioniţă Gâscă, vier

Marco, plugar

Necula Bute, vătav

Toader, văduvoi, slugă

Ion Moşniaga, plugar

Drăgoi fiul lui, la fel

Costandin, grădinar, vier

Simion

Enachi, bărbier

 

 

Scutelnicii lui Ştefan Chirică, vtori (al doilea) paharnic din Gălaţi:

 

Crăciun, vier

Trandafir, argat

Ursul Băţroş, plugar

Ioniţă nepot grădinarului, plugar

Eni al harabagiului, slugă

 

 

Case cu femei văduve din Gălaţi:

 

Aniţa

Dobra

Paraschiva

Vasilca

Nucşa

Ştefana

Preoteasa lui Pupăzică

Aniţa mama Vântului

Stanca

Bădioae

Enuţa

Măriuţa

 

 

Ţiganii din Gălaţi:

 

Ion, chimirger

Dinul, scripcar

Mărin, scripcar

Costandin, ţigan

Vasile, ţigan

Şerban, herar

Iordache, calangiu

 

 

Oameni de peste Dunăre ce şed la Galaţi şi au salvogvardia

măriei sale feldmareşalului, ca să nu fie supăraşi nici cu o havale,

din vălet 1773, octombrie 29, numărul 1450:

 

Andrei, casan

Dima

Trifon, brăgar

Stoica fiul lui Drăgan

Mladin

Enache Balabei

Mihul

Radul

Vlad

Preda

Mitul

Stroe Ciucă

Stanciul fratele lui

Şerban Loghin

Chiriţă Coţupetco

Tudor, brăgar

Tudor, sârbul

Ilici Bataluş

Iacob Ghiţmană

Radul fiul lui Ghion

Ursul Săracul

Mihul

Mitul Lazor

Coste Ghimigiu

Stoian

Petco

Stoica, cioban

Diia

Gheorghe

Iancul

Mane

Stanciul

Mane, flăcău

Gusti

Sava Sămirode

Enache Stroe

Tatul

Fotie

Necula

Gheorghe, flăcău

Iordache

Sava

Dima

Niagul Ciuchilă

Nedelco

Surdul

Nedelco

Dobre

Ilie

Stoian, văcar

Stoica

Ralia Măciucă

Dobre Iurucul

Vasile

Stanciul

Tudor

Dumitru Chirac

Vlad

Dobre

Petco

Şerban

Ion Clăciucul

Iftenie

Tudorache

Marin

Şerban

Pascul fratele lui

Dancul

Ranit Grama

Stan Mamul

Marco fiul lui Cracioban

Manole Clociucul

Radul, cojocar

Iorga, flăcău

Bălăcian

Tănasi

Toader

Nedelco, sârbul

Stan fratele lui

Gligore

Petre

Gheorghe Târnăul

Niagul, văcar

Stanciul, flăcău

Barbul

Moşmării fratele lui

Bărican, cioban

Ivan Babuşcă

Toader fratele lui

Ilie Druja

Manoliţă

Tatul fiul lui Chira

Tudor Gurău

Cian, rusul

Murgia

Tudor, cioban

Sandul fiul lui Manolache

Crăciun

Gheorghiţă fratele lui

Drăghici

Ion fiul lui Ursul

Costin

Petco

Iancul

Dumitru, muntean

Vlad

Nedelco Cociue

Gheorghe a Midei

Sandul fratele lui

Necula, muntean

Dobrotă

Mitul, vătăman

Stan fiul lui Burcă

Calin

Pue, brăilean

Voicilă

Gheorghe a Feiului

Radul Chepten

Chivul Ciocan

Toader Giurghilă

Lupul

Vlad, brăilean

Dumitru

Petre

Iani

Cule, cioban

Toader

Tudor Cucul

Tudor, flăcău

Chivul fiul lui Badiul

Drăgan, herghelegiu

Ion, herghelegiu

Petco, brăilean

Văsâiu, flăcău

Nedelco

Sandul

Mania, brăilean

Radul, brăilean

Dumitru

Neculai

Simion, crav

Costandin, flăcău

Stanciul

Badiul

Marco

Enachi Cuzul

Tudisi fiul lui Albul

Gheorghi

Vasile Fudulul

Ion Bostan

Ivan Cloşcă

Costandin al lui

Gheorghe fiul lui Borician

Gheorghi al lui

Toader Şerbul

Zamfir

Pârvul

Radul Calbun

Năstasi al Neculii

Vasile

Gavril

Bote

Ion Buga

Ioniţă, brăilean

Marco, casap

Ivan, baciu

Eni Scoarţă

Radul, cioban

Andrei Strechi

Petre Barbul

Dobre Gârvănian

Dobre fiul Petrii

Sandul Şolde

Badiul

Vasile Orbu

Cernica

Necula, moldovan

Costandache

Muşat

Ivan Şolde

Andrei, dulgher

Eni fiul lui

Gheorghiţă, cibotar

Costandin, flăcău

Ştefan, brăilean

Necula, vătăman

Necula, cantaragiu

Enachi Gâscă

Pavăl Iorgagiu

Marin a Neculii

Eni Glonţu

Moguş al Nisii

Opre Graur

Necula Belimei

Radul Opre

Dragomir

Pintilie

Radul fiul lui Gherghi

Mihai Şărcar

Stoian Eghincia

Panait Toboş

Tănasii a lui Perciu

Stan fiul Burcii

Dumitraşco

Nedelco

Enachi a Opricăi

Tudor Bălan

Tudorachi a lui Gherghi

Dima a lui Gherghi

Gavril Scrofoiul

Manolache Folde

Gheorghiţă fiul lui Manolache

Gligore

Ştefan Zaice

Ispas

Ion Căpăţână

Costandache a Şoiparului

Şerban al Ştefanii

Chirilă Stoian

Iancul Iacob

Năstasi

Neculai Boboc

Andrei, muntean

Andone

Petru fiul lui Bălan

Vasile Ovrei

Ştefan Ovrei

Ivanciu Mihale

Anghel Mihale

Ion fiul Neculii

Stoica Iacomi

Dima, micinian

Stănilă

Mătei

Dan Căprar

Cărac Barbuzan

Mircia Rachilian

Mihai fratele lui

Dumitru fiul lui Iorga

Mihai fiul lui Petco

Ndelco Vasilache

Ioniţă, brăilean

Radul, brăilean

Brăilă

Costandin Imalău

Angheluţă

Ion Jâpa

Vintilă, brăilean

Stanciul Stan

Ion Vasile

Năstasi, brăilean

Petco, sârbul

Vasile Supţirel

Todor

Badiul, năvodar

Niacşul

Gherghi fiul lui Cucoară

Franga Rogojină

Ion Dioachiborşu

Vişan Gurău

Şerban Babă

Ioniţă Ţugle

Ilie fiul lui Gavrilă

Petco Ţugle

Manole Canţă

Mihne

Simion Moş

Radul

Ilie

Stoian Gurău

Călin, văcar

Dumitru Mit

Ion Simionaşco

Apostol

Ursache

Necula Purice

Şerban Talalaoa

Mihai al lui Talala

Enachi a Mitii

Stoian, măjer

Paraschiv a Barşăi

Sandul Simion

Ion al lui Bâie

Ion

Lepădat Chiosa

Bejan

Iordache al lui Supţirelul

Stanciul

Marin

Vişan Barcul

Ştefan Brânză

Dragomir

Pavălache

Muciu Pumnu

Ştefan Rogojină

Ilisei fiul lui Trif

Deciul, cibotar

Şerban fiul lui Tudor

Andrei, căpitan de volintiri

Gherghi Pilaf

Vintilă

Voico

Enachi fiul Milii

Ion, volintir

Drăgoi

Gherghi Pilaf

Vasilache

Necula fratele lui

Ion

Roman, căpitan

Dumitru, volintir

Costandin

Trandafir

Niagul

Sandul

Micul, căpitan

Ghene Buzilă

Toader, arnăut

Eni, arnăut

Nedelco, arnăut

Diacul Păzar, arnăut

Ştefan Chişle, arnăut

Arsenie, herghelegiu

Mitache, bărbier

 

 

Liudi ot Vadul Ungurului, ce şed în Galaţi – birnici:

 

Tudor, vornic

Eni fiul lui

Ioniţă Roşul

Panaite Bute

Radul Ursache

Panaite fiul lui Tudor

Costandin, rotar

Dumitraşco Jalobă

Ion Bălăuţă

Vasile Barbămare

Panhilie

Dumitraşco Cudalbul

Gheorghe Strătuli

Ursul Popoiul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 78-85

 

Galaţi, “Familia”, nr. 21 din 1866

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 78-85