Ţinutul Covurluiului: Ocolul Prutului | Dragusanul.ro

Ţinutul Covurluiului: Ocolul Prutului

 

 

 

Satele Tuluceştii, Ijdelenii, Şiviţa, Frumuşiţa, Folteştii, Vârlezii, Stoicanii,

Brăneştii, Păşcanii, Oance, Roşcanii, Fârţăneştii, Umbrăreştii, Golăşăii

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Tuluceştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Tuluceştii

 

 

 

 

Birnici:

 

Petre Pizdurcă

Sandul Berne

Iftodor Nistor

Toader Bebeş

Simion Ţugui

Petco Dârvul

Costantin Berne

Gligore sin (fiu) preotesii

Ilie brat ego (fratele lui)

Ioniţă Bebeş

Mihălache Hilimon

Apostol Hilimon

Gheorghe Nistor

Todor Lepădat

Chirvasii Tătaru

Toader Dârvul

Constandin Gleznă

Enachi fiul lui Niţul

Lupul Mănăilă

Toader Chelban

Ion Măroiu

Toader, văduvoi

Gligoraş Berne

Gheorghiţă Berne

Costandin fiul lui Bratul

Toader Graur

Neculai Măroiu

Ştefan, vătăman

Ion, vornic

 

 

Rufeturi:

 

Popa Costandin

Ion Graur, scutelnic comisului Fotache

Vasile, muntean, scutelnic al Marii Lupoae, maziliţă

Catrina Brânzoae, văduvă

Nastasie, văduvă

Baba Dochiţa, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 85, 86

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Ijdelenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Ijdelenii

 

Ce se află cu şedere în săliştea Şiviţa

 

 

 

 

Birnici:

 

Marin, vornic

Gheorghi, muntean

Costandin, muntean

Toader, cioban

Lupul Ciocârlan

Alicsandru Durac

Dumitru Mitre

Ioniţă Ababei

Ioniţă Durac, vătăman

Ştefan Vrabie

Vasile Osan

Ion, olar

Iordachi Ojoc

Ştefan Ghenghe

Ioniţă Zămârdoc

Ştefan Graur

Dariu ce a fost argat la Mămăligă

 

 

Rufeturi:

 

Andrei zet (al) lui Vicol, mazil

Dumitrache al lui Vicol, mazil

Dumitrachi, muntean, scutelnic al lui Lupul Vicol

Marin, muntean, scutelnic al lui Lupul Vicol

Fulga, vier, scutelnic al lui Lupul Vicol

Iamandi, vier, scutelnic al lui Lupul Vicol

Baba Maria, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 86

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Şiviţa

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Şiviţa

 

Ce sunt scutelnici ai mănăstirii de Sfântul Neculai din Galaţi

 

 

 

 

Birnici:

 

Ioniţă Lapteacru, vornic

Pavăl Chebac

Ivan, muntean

Radul Popoiu

Iordache Chebac

Ioniţă Toderaşco

Ion Păsat

Andrei Păsat

Ion sin (fiu) lui Mârdoc

Enachi Lapteacru

Lupul Nechita

Gheorghiţă Spinare

Ioniţă Ţurcan

Gheorghe Legivechi

Toader Nechita

Turorache, scutelnic al dumisale spătarului Costandin Sturza

Dumitru, tij (la fel)

Neculiţă Corniţă, la fel

Anton, scutelnic al comisului Fotache

Enachi Chebac, la fel

Lupul Chebac, la fel

Costandin Chipăilă, scutelnic al lui Gheorghe Şărban, căpitan

Ursache, vier, la fel

 

 

Ţigani:

 

Şerban, ţigan

 

 

Case cu femei văduve:

 

Tudora, baba

Nastasie

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 86

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Frumuşiţa

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Frumuşiţa

 

 

 

 

Ce ţin poşta la Folteşti:

 

Dumitru Ciucă

Ion Strătulat

Ion Manole

Ion Buţe

Streşină

Lazăr sin (fiu) Andrei

Andrei, cibotar

Sandul Modruz

Aftenie Parfeni

Chirilă Dragotă

Neculai Parfeni

Gavril Modruz

Ion al Gahii

Tănasii fiul lui Strătulat

Trandafir

Ion Rogojină

Toader Jâglău

Iftemi Ariton

Ion fiul cibotarului

Neculai Ariton

Enachi Parfeni

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 86, 87

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Folteştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Folteştii

 

 

 

 

Ce ţin poşta din Folteşti:

 

Vasile Hâra

Ştefan

Manolache sin (fiu) Iftodii

Ion CorşogIordache Anghel

Mihăilă Nor

Ştefan Dânga

Aftenie Ghimpul

Vasile Cerbul

Alicsandru Cociug

Costandin Cerbul

Sandul, vătăman

Iordache Bujăniţă

Ştefan Cerbul

Ion Sarhoş

Sandul Bujăniţă

Costandin Isac

Alicsandru Bănaga

Andrei Chiţăbaş

Gligore, vătăman

Toader Sarhoş

Toderaşco Boca

Costandin Cociug

Apostol Bogoş

Mihai, rus

Iobcia, văcar

Andrei Costache

Stoiciu, muntean

Stoica Romăniţă

Andrei Şăndre

Alicsandru Sarhoş

Vasile Leliţa

Vasile Chimpul

Gavril

In (alt) Gavril Huhule

Cârste Haineroşii

Ionaşco

Ion, vornic

Neculai Hâra

Ion Gânga

Ion fiul Bănagăi

Ion Lazăr

In (alt) Ştefan a Ignătoai

Sin a Anasii Cerbulesii

Iordache Nor

 

 

Rufeturi:

 

Popa Neculai Hogaş

Andrei, ţigan

Baba Chira, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 87

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Vârlezii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Vârlezii

 

 

 

 

Ce ţin poştă tot la Folteşti:

 

Costandin, vornic

Costandin Condre

Apostol

Lupul Belical

Ilie, rusul

Toader Tărăbuţă

Moisă Vârgolici

Ion sin ego (fiul lui)

Doniţă

Ion brat ego (fratele lui)

Toader Trepăduş

Gheorghiţă, morar

Arsăni Cărăiman

Ilie Cărăiman

Lupul Cazacu

Iordachi a Florii

Gheorghi Tărăbuţă

Leon Condre

 

 

Rufeturi:

 

Popa Costandin

Alicsandru Cernat, mazil

Pavăl Cernat, mazil

Toader Brudiul, mazil

Ion Plesnilă, ruptaş

Gavril Plesnilă, ruptaş

Andrei Patriche, ruptaş

Măriuţa, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 87, 88

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Stoicanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Stoicanii

 

 

 

 

Birnici:

 

Toader Maravela

Ion Maravela

Iordachi Maravela

Ştefan Gogoneţ

Costandin Coidan

Vasile Chiţibaş

Stoica Corpaci

Ştefan Ariton

Pricopie Ariton

Vasilache Liţă

Dimofte Liţă

Sandul Liţă

Gligore Maravela

Stanciul sin (fiu) lui radul

Neculiţă Cărăiman

Cârste Acsintii

Gheorghe biv (fost) vornic

Ştefan al Măricăi

Sandul, cojocar

Dănăilă

Tănasii Lacătă

Ion Ciuciul

Iacob

Istrate

Micul Zgaba

Lazor Butuce

Drăgoi Gavăţ

Alicsandru Roşca

Năstasii Haineroşii

Leon Nicul

Lupaşco Vartic

Apostol Nicoară

Gheorghe, sârbul

Sandul Momole

Stanciul, muntean

Gavril Beşliaga

Lefter brat (frate) lui Gavril

Ioniţă Chichirniţă

Dănilă nepot Răducului

Opre Chichirniţă

Pascul Toboş

Barbul zet (al) lui Pascul

Stoica Topor

Doniţă

Vasile Topor

Nistor Calmare

Ion, mocan

Melinte Topor

Dumitraşco Mircia

Andrei Maravela

Sandul fiul lui Andrei Maravela

Petre a Şchioapei

Lupul

Paraschiv, vornic

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion, rachier, păscar (pescar – n. n.) al dumisale spătarului Costache Conache

Alicsandru, rachier, pescar, tij (la fel)

Ştefan, rachier, pescar la fel al căpitanului Ioniţă Negrii

Flore, pescar, la fel

Ioana, văduvă

Nastasia Neguliasă, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 88

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Brăneştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Brăneştii

 

 

 

 

Birnici:

 

Păladi Nor

Cârstian

Gligore Roşca

Manolache Măroi

Ioniţă, vornic

Apostol, muntean

Ion Titu

Toader Jalobă

Sandul Nor

Toader Danda

Gheorghiţă, muntean

Sandul Dorin

Ioniţă, muntean

Aftenie Danda

Petco

Sandul Catana

Costandin Buşilupu

Irimie Amorţilă

Apostol Nor

 

 

Scutelnici:

 

Păladi Danda, scutelnic spătarului Costandin Sturzei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 88, 89

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Păşcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Păşcanii

 

 

 

 

Birnici:

 

Lupul Mătcaş

Cârstian Mătcaş

Costandin sin (fiu) lui Pavăl

Ion fiu lui Pavăl

Vasile, cibotar

Sandul fiu lui Andrei

Vasilache, grec

Andrei fiu grecului

Vasile Hâncul

Neculai Durere

Sandul fiu lui Tudor

Costandin a preotesii

Alicsandru Corne

Savin Gane

Ştefan Gane

Ion Gane

Gligoraş Gane

Grigoraş Iftodor

Petre, vornic

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ion

Popa Mihălachi

Iancul, sârbul, scutelnic al comisului Fotache

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 89

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Oance

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Oance

 

 

 

 

Ce ţin poşta la Oancea:

 

Săverin Uşurel

Ştefan Uşurel

Ilie sin (fiu) lui Vasile

Mihai zet (al) Ciosii

Gheorghi Chiosa

Pavăl fiul Chiosăi

Apostol Gâdeiu

Neculai Uşor

Ion fiul lui Uşurel

Ioniţă Tarvana

Andrei Uşor

Costandin fiul lui Ioniţă

Sălăvăstru Onul

Gheorghe Filimon

Sanduul Dorin

Mihăilă fiul dascălului

Grigore fratele lui

Postolache

Enache fiul lui Ioniţă

Săverin fiul lui Antohi

Chirică fiul lui Ioniţă

Ion fiul lui Gheorghi

Mihăilă Iuraşco

Vasile Marco

Costandin Marco

Ion Marin

Ion Crăciun

Irimie Gherghinii

Chirică Docan

Iordache Gavriliţă

Paraschiv Vârtosu

Dediul Mătcaş

Lefter Cociorvei

Vasile Cărăiman

Manole Crucian

Strătulat Filimon

Gligore fiul lui Cărăiman

Ion Brazdeş

Săverin. Cibotar

Săverin fiul lui Sofie

Dumitru Săveniţă

Alicsandru Săveniţă

Săverin Săveniţă

Gheorghe Marin

Petre Marin

Ion Păvălaşco

Vasilache Tarvana

Alicsandru Băliuţă

Costandin Tarvana

Apostol Păvălaşco

Dămian Palaşco

Iordache, bejenar

Sandul Cârţul

Toader, rus

Paraschiv Crăciun

Gligoraş Brazdeş

Costandin Vârtosu

Alicsandru Corcodel

Ion, cibotar

Ion Gavriliţă

Neculai Mătcaş

Gligore Docan

Mihăilă Bălăuţă

Iftode Mane

Ilie Chiriţoi

Vasile Uşurel

Mihăilă Vârtosu

Costandin Nicoriţă

Tănasii fiul lui Antohi

Lefter Caraiman

Ion fiul lui Docan

Andronachi, vornic

Andrei, vătăman

Enachi Angheliţă

Ion fiul lui Pălade

Andrei Arşip

 

 

Rufeturi:

 

Popa Neculai

Popa Ichim

Irimie Onul, mazil

Săverin fiul Irimiei, mazil

Avram, mazil

Radul, păscar, scutelnic al banului Lupului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 89, 90

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Roşcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Roşcanii

 

 

 

 

Tij poştaşi la Oancea:

 

Ion, cibotar

Simion Măroi

Nica

Simion Ţurcan

Costandin Balmuş

Gligore Balmuş

Andrei Chirilă

Gheorghe Balmuş

Mihăilă Pepele

Gavril Balmuş

Ştefan Tite

Ion Săcan

Ştefan Lazor

Vasile Stasii

Toderaşco, bejenar

Ioniţă, bejenar

Năstasii Tite

Gavril Stasii

Ştefan Nicula

Costandin, cibotar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 90

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Fârţăneştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Fârţăneştii

 

 

 

 

Ce ţin poştă la Golăşăi:

 

Costandin Epure

Dimofti Tiron

Vasile Tiron

Antohi Jăliga

Gheorghe, crav

Ion a Stratii

Gheorghe Mădilian

Ionaşco

Costandin Mârza

Gavril Frunză

Toader Holeră

Dumitraşco, cojocar

Alicsandru, cibotar

Gligoraş Jăliga

Toader, cibotar

Ştefan, cibotar

Simion Liga

Vasile Tărăbuţă

Costandin, vornic

Vicol Onică

Neculai Pricop

Onul Solomon

Andrei Gugoaşă

Ursul Vlasie

Donosi Drăgan

Mihăilă Cucor

Ion Cucul

Apostol Vlasii

Andrei Tărăbuţă

Andrei Cofă

Gavril Ciocan

Vasile Ciocan

Gligore fiul Stratii

Gavril, chihae

Pavel Fele

Paraschiv Drăgan

Gavril Huhule

Gavril Gugoaşă

Margine Tiron

Cârste Hilimon

Toader Alisei

Toader Gugoaşă

Petre Oană ce s-a găsit în Mileşti

Ion Buzdugan ce s-a găsit în Băniasa

Costandin Maravela ce s-a găsit în Crăeşti

 

 

Rufeturi:

 

Popa Antohi

Ifrosii, diacon

Iordache Hogaş, ruptaş

Româniasa, văduvă

Baba Vlăsiasa

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 90, 91

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Umbrăreştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Umbrăreştii

 

 

 

 

Tij poştaşi la Golăşăi:

 

 

Alicsandru Buţurca

Lupul Hriste

Ion Nohot

Neculai Nohot

Ioviţă

Toader sin (fiu) lui Ioviţă

Ion Neghină

Ion Buţurcă

Toderaşco Buţurcă

Costandin fiul lui Iftodor

Lupul Istrate

Ion Istrate

Andrei Nohot

Neculai Bezmăn

Costandin Bezmăn

Toader Antohi

Gherghiţă Durac

Lupul Popoiul

Dimoftii Roşca

Eni Căpătan

Gligore Simion

Iordache Tătaru

Ion Pagul

Gligore Mâţăveche

Toader Beldei

Ioniţă Buţurca

Gavril Ghinieş

Andrei Bulat

Toader Boboc

Andrei Roşca

Apostol, păscar

Arseni Velichi

Vasile Tofan

Iordache Ariton

Gavril Turcul

Gligoraş, şălar

Vasile, şălar

Acsinte Turculeţ

Dumitru, baciul

Stroe fiul baciului

Gligore Fulger

Vasilache Tamburi

Alicsandru Tamburi

Vicol, braşovan

Ioniţă Nohot

Ioniţă Gione

Năstasi Luca

Neculai Popoiu

Ion Hriste

Gavril Bătică

Gligore Gheţâu în casa popii lui Costandin

Ştefan Dodul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Costandin

Popa Ioniţă

Trohin, diacon

Ion Româniţă, ruptaş

Dumitraşco Hristofan, scutelnic al banului Lupului

Alicsandra, preoteasă văduvă

Aniţa, văduvă

Ioana, văduvă

Marie, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 91

 

 

 

 

 

Ţinutul Covurluiului: Golăşăii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

 

Golăşăii

 

 

 

 

A dumisale postelnicului Neculache Venturii,

ce are salvogvardie să nu se supere, din let 1773, mai 8, supt numărul 1155:

 

 

 

 

Niagul sin (fiul) lui Simion

Gligore Vreme

Lupul, sârbul

Ion Lungul

Vasile Beligoi

Ion Minciună

Mihai Lungul

Vişan

Ioniţă Mâţă

Dănăilă

Mihai, dogar

Eni Negre

Stroe Negre

Tănasii

Gheorghe Sucnăniagră

Panhilie

Ilie

Neculai, vătăman

Marco

Vasilache

Marin

Mardare

Savin Murgoci

Tudosi Murgoci

Dumitru, muntean

Trohin

Toader Pricop

Ion Bălan

Ion Dondoiu

Irimie Orzu

Lupul Orzu

Toader, lăcătuş

Ion fiul lui

Vitan

Ioniţă Staico

Chiriac

Manole Muşat

Lupul Cârste

Marin Tătaru

Voinia Tătaru

Hâncul Tătaru

Mihai Tătaru

Stanciul Tătaru

Necula Fluture

Vasilache Fluture

Costandin Poţian

Mile

Durac

Radul Loghin

Toader Nucă

Aloman

Stahie

Costandin Hotnog

Caloian

Radul

Gheorghiţă

Iancul, rus

Alecsandru Codrian

Ştefan, chihae

Lazor

Petre

Gligore

Ion, rus

Flore

Andrei

Ioniţă, văcar

Glogoraş, puşcaş

Franga

Stan fratele lui

Stan Ţarină

Vasilache al lui Aloman

Gheorghe, rus

Pătraşco Dondoiul

Dumitraşco Stâşcă, slugă

Ştefan a Bălaşii, holtei, slugă

Costandin Pălade, priş ot (vine din) Corni, slugă

 

 

Rufeturi:

 

Gheorghe, grecul, marangoz

Pera, grecul, marangoz

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 91, 92