Siliştea – ţinutul Hotinului, la 1770 | Dragusanul.ro

Siliştea – ţinutul Hotinului, la 1770

Ţinutul Hotinului

 

1770-1772

 

Ocolul Nistrului

 

Siliştea

*

Toată suma caselor: 27

Scădere rufeturi: 1 popă

Rămân birnici: 26

*

Birnicii:

*

Vasile Brijnic

Andrei Sarinciuc

Pavel Coşca

Nicolae sin (fiu) Andruşca

Ivan Beleznaşco

Fedor Ghembe

Ion, croitor

Fedor Moşniaga

Holiatul

Ion Palatciuc

Toader sin Andruşca

Fedor brat ego (frate lui)

Matei

Miron sin Roman

Ilco, rusu

Cotiuc

Eremciuc

Palii

Onufrei

Patichei

Mihai

Simeon Barilo

Iacob, cibotar

Andrei, morar

Ion, vornic

Dumitru, vătăman

*

Rufeturi ot tam (aici): Popa Nicolae

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p4. 140, 141