RUSSKAJA, o altă odă vieneză a bucuriei | Dragusanul.ro

RUSSKAJA, o altă odă vieneză a bucuriei

RUSSKAJA 1

*

Formată majoritar din austrieci, dar beneficiind de geniul tonifiant al rusului care a şi înfiinţat RUSSKAJA, muzicianul Georgij Makazaria, trupa vieneză, care va cânta, şi la Suceava (25 august 2017), practică un fel de odă a bucuriei, pe care o descoperă şi o face să dea în clocot în zeci de mii de suflete înfometate şi însetate de frumos şi care îşi găsesc saţietatea şi prin participări entuziaste la concertele RUSSKAJA.

*

RUSSKAJA 2

*

Ca fan neezitant al muzicienilor vienezi, care, după propriile lor susţineri, şi-ar fi creat un stil „Russian Turbo Polka From Vienna” sau „Rusian Turbo Polka Metal”, deci, tot după zicerea lor, un „Rock’n Roll” adaptat la pulsul vremii noastre şi, dacă vreţi, la cel al viitorimii, îmi place să descopăr în muzica vienezilor, pe lângă orchestraţia şi, adesea, naraţiunea vocală oarecum apropiată de metal, elementele ska, corect înţelese şi utilizate ca rădăcini ale melosului tradiţional rusesc şi polon, iar desfăşurările acestea armonice, inteligent exploatate (categoric rock şi nicidecum etno), îi permit vocalistului Georgij Makazaria să creeze şi un personaj scenic plin de farmec, de umor şi de dinamism, în care se pot întrezări multe personaje slave legendare în contactul lor cu Europa.

*

RUSSKAJA 3 tur

*

Bun, întreaga trupă, formată din muzicieni înnăscuţi şi, apoi, şcoliţi, este, aşa cum spuneam, dar ţin să o subliniez din nou, o adevărată odă a bucuriei şi pe scenă, în timpul spectacolelor, şi în insolitul video-clipurilor, şi în dialogul tonalităţilor, ritmicităţilor şi a expresivităţilor, condiţii care, în arta spectacolului, nu se pot manifesta decât atavic, deci prin înnăscut.

*

RUSSKAJA 4

RUSSKAJA 5

*

În o duzină de anişori creativi, RUSSKAJA a scos doar patru albume (splendidă exigenţă!), Kasatchok Superstar (2008), Russian Voodoo (2010), Energia! (2013) şi Peace, Love & Russian Roll (2015), dar entuziasmul meu şi dezarmanta-mi empatie s-au dezlănţuit de la primul cântec pe care l-am ascultat. Nu trebuie să-mi daţi dreptate, dar merită să încercaţi să-i ascultaţi. Şi, eventual, să mai măturaţi, lăuntric, din cele neguri neguroase, dacă ele există şi vă chinuie sufletul.

*

RUSSKAJA 6 componenti 1

RUSSKAJA 6 componenti 2

*

În urmă cu şapte ani, când am născocit „Bucovina Rock Castle”, am visat să aud sufletele tinere fremătând de bucurie, şi mi-a ajutat bunul Dumnezeu. Şi-am mai avut eu şi un plan secret, acela de a răspândi informaţii identitare înspre viitorime. Poate prind. Iar în 2017, pe lângă omagierea Voievodului Petru Muşat, Întemeietorul Sucevei, am de celebrat memoria lui Ion Grămadă, Eroul Bucovinei, doctor în Drept al Universităţii din Viena, care, în 27 august 1917, a căzut, pentru Neam şi Ţară, la Cireşoaia. Nu întâmplător, deci, se va încheia „Bucovina Rock Castle” în 27 august 2017, cu spectacolele care, pentru mine, vor însemna o rugăciune. Bărbăţie înseamnă memorie şi nicidecum teribilisme tembele, care au fost ursite doar generaţiilor de rataţi care populează veacurile.

*

RUSSKAJA 6