Radu Iațcu, risipitorul de imaginație | Dragusanul.ro

Radu Iațcu, risipitorul de imaginație

Radu Iatcu 1*

Cel mai surprinzător, prin risipa de spirit și de imaginație, dintre toți artiștii plastici bucovineni, este, fără nici un dubiu, caricaturistul, pictorul și arhitectul Radu Iațcu, născut, într-un mereu repetabil astăzi, 5 aprilie, în Ipoteștii de lângă Suceava, dar rătăcitor prin lume și cu o biografie creatoare încetățenită și în Franța, unde a expus caricatură și pictură, soldate cu cronici elogioase prin publicațiile cu mare tiraj din țara lui de pasageră adopție. Mai nou, din câte știu eu, Radu Iațcu cochetează și cu Italia, dar identitățile lui europene nu-l vor deposeda, vreodată, de cea înnăscută de ipoteștean.

*

În caricatură, Radu Iațcu este un grafician al hohotului gândirii, sugestiile lui satirice înfățișând „lăuntruri” intelectuale și sufletești, deci afișări caraghioase de gomoase eu-uri contemporane. În pictură, mizează pe șocul culorilor, în caligrafii cromatice dezinvolte și de o altfel de modernitate decât cea îndeobște consacrată. Îi cunosc mai puțin lucrările arhitecturale – îi știu doar minunatele mozaicuri – dar e de presupus că și în exploatarea verticalităților, inclusiv ale celor care stabilesc definitoriile contururi ale vieții, Radu Iațcu rămâne același risipitor de imaginație, pe care îl știu dintotdeauna.

*

La mulți ani, Radu Iațcu, și Dumnezeu să (ni) te ție numai întru bucurie!

*

Radu Iaţcu, într-un cotidian cu tiraj uriaş

Radu Iaţcu, într-un cotidian cu tiraj uriaş

Politicianul bucovinean, văzut de Radu Iaţcu (Franţa)

Politicianul bucovinean, văzut de Radu Iaţcu (Franţa)

Mozaic 1

*