Mare bal, în gara din Burdujeni | Dragusanul.ro

Mare bal, în gara din Burdujeni

Faptul divers înseamnă, de cele mai multe ori, informaţie istorică, necesară celor care scriu istoriile unor aşezări, dar şi interesului comunitar, manifestat mai ales prin tentaţii genealogice (căutarea străbunilor). Dar mai există, în relatările unor întâmplări mondene, şi un parfum de epocă, care stârneşte nostalgii care ne înfrumuseţează viaţa. Din toate aceste constatări şi ca finalitate a acestora, vă sugerez să citiţi relatarea din „Albina” lui Spiru Haret, anul al doilea, 1889:

Refugiaţi bucovineni, în Sala de revizie a vămii Burdujeni

În seara zilei de 20 februarie 1899, în gara Burdujeni, s-a dat un concert, cu bal, în folosul cantinelor şcolare, cu ajutorul domnilor Zira şi Saul, absolvenţi ai Conservatorului din Iaşi, ajutaţi de 24 elevi şi eleve ai şcolii din Burdujeni, dirijaţi de către doamna Olimpia Călinescu, învăţătoare. Concertul s-a început prin o cuvântare de ocazie, vorbită de către dirigintele şcolii, C. Călinescu scoţând în relief importanţa şi foloasele cantinelor şcolare. Foloasele obţinute au fost de 400 lei, plus de vreo 200 colectaţi cu o listă de către domnii C. Călinescu şi C. Zambra, şeful gării. Balul s-a urmat până la ora 6, cu o animaţie de nedescris. Cu această ocazie, ca întotdeauna, s-a remarcat o îmbrăţişare adevărat colegială a funcţionarilor gării, datorită, în parte, şi domnilor Zambra, Frăsinescu şi Iordăchescu. Pentru care frumoasă îmbrăţişare s-au adus mulţumirile cuvenite, în numele elevilor şcolii, de către dirigintele Călinescu. Mai mult, domnul Zambra, şeful gării, a luat hotărârea ca, la orice petrecere care se va da în gară,  1/2 să fie în folosul cantinelor şcolare (Albina, Anul II, nr. 27, Duminică 4 aprilie 1899, pp. 857, 858).