Luminile pleiadei, cu ecouri valahe din anii 1800 | Dragusanul.ro

Luminile pleiadei, cu ecouri valahe din anii 1800

Gheorghe Scântei şi "Zicălaşii"

Gheorghe Scântei şi “Zicălaşii”

*

Lansarea celei de-a doua cărţi de înţelepciune, “Luminile pleiadei”, adunate, timp de o viaţă, de domnul Gheorghe Scântei, a fost însoţită de un concert, în trei părţi, al “Zicălaşilor”, care au cântat doar “zicale” de pe la anii 1800, colecţionate de neamţul nostru Johann Andreas Wachmann. Şi, astfel, “Luminile pleiadei” s-au înmulţit, împrospătându-mi sufletul.

*

Lansarea de carte şi concertul au fost filmate de tânărul meu coleg Lucian Căluşeriu, care mi-a promis că, într-o săptămână, va urca ambele filmări, şi pe cea integrală, şi concertul separat, pe net (dacă nu o face, mă plâng tinerei mele colege Veronica şi-i vai de el!). În afară de autorul cărţii, care ne-a încântat şi cu vocea splendidă şi mângăietoare a domniei sale, a mai vorbit despre cartea domnului Gheorghe Scântei şi artistul plastic Mihai Pânzaru-PIM. Iar eu, împreună cu viitorul meu coleg de birou, Tiberiu Cosovan, am făcut poze (eu şi o epigramă: Zicălaşii, mai cu jale, / mai cu patos şi temei, / au cântat nişte zicale / până au ieşit… Scântei! – adică cele două volume ale colecţiei de înţelepciune, realizată de domnul Gheorghe Scântei).

*

Atmosferă frumoasă, muzică divină, lunecând din veşnicia străbunilor în vremelnica ostenită clipită, în care ne-am adăpostit, şi vorbe de duh şi de sacralitate a sufletului, din care ne-am împărtăşit. În curând, filmele (m-ai auzit, Veronica?)!

*

Concert 1

Concert 2

Concert 3

Concert 5 PIM

Concert 6 Scantei

Concert 7 Carabus

Concert 8 Cosovan

*