Legitimităţile Bucovinei întru Eminescu | Dragusanul.ro

Legitimităţile Bucovinei întru Eminescu

Eminescu 1

*

În 8 august 1926, tinerii “Arboroasei” dezvveleau, la Putna, în prezenţa Prinicipesei Ileana, primul bust al lui Eminescu în Bucovina, operă a sculptorului Oscar Han, pe o un soclu realizat de un mare uitat al Bucovinei, cernăuţeanul Carol Moscaliuc, cel care realizase, în 1924, şi soclul statuii “Unirea”, din Cernăuţi.

*

Semnătura lui Oscar Han

Semnătura lui Oscar Han

*

Semnătura de pe soclu

Semnătura de pe soclu

*

Placa comemorativă

Placa comemorativă

*

Bustul în bronz, creaţie a lui Oscar Han, respectă “standardul” impus de poetul, filosoful şi eminescologul bucovinean Vasile Gherasim, care cerea, şi pentru Cernăuţi, şi pentru întreaga Bucovină, busturi ale lui Eminescu “la vârsta scrierii Lufeafărului“, deci un simbol, o concreteţe a matricii stilistice româneşti, a “pecetei dumnezeirii, pusă pe limba română” şi care s-a numit, se numeşte şi se va numi în veci Eminescu.

*

Eminescu 3

*

M-am lăsat atras, pentru prima şi pentru ultima dată în viaţă (sper că spiritul lui Eminescu mă va ierta!), într-o astfel de manifestare comemorativă pentru a încerca să atenţionez, printr-o expoziţie de mărturii, că Bucovina are îndreptăţiri întru Eminescu (trei generaţii de înaintaşi Eminovici în Bucovina), are şi merite vechi (cele două cărţi de poezie eminesciană, traduse în germană şi impuse în spaţiul cultural german de Em. Grigorovitza, precum şi cercetările eminescologice temeinice, realizate de I. G. Sbiera, Constantin Morariu, T. V. Stefanelli, Radu Sbiera, Ion Grămadă, George Tofan, Leca Morariu, Vasile Gherasim, Grigore Nandriş şi Augustin Z. N. Pop).

*

Expozitie 5

*

Din nefericire, piatra mormântală a bunicului lui Eminescu, Vasile Eminovici, zace, acoperită de muşchi acizi şi de brazde buruienite, printre alte morminte ignorate, sub zidul bisericii din Călineştii lui Cuparencu.

*

Expozitie 1

*

Din păcate, mormântul bunicii materne a lui Eminescu, zace necunoscut sub fânaţul parohial al splendidei biserici moldoveneşti din Băneşti, piatra mormântală a Paraschivei Brehuescu-Iuraşcu zăcând, zvârlită, lângă temelia bisericii, alături de piatra mormântală a ctitorului Stamate şi ale altor sfinte moşteniri memoriale.

*

Expozitie 2

*

Din nefericire, deşi am tot strigat şi se ştie, nimeni nu face nimic, măcar pentru recuperarea acestor mărturii şi depunerea lor, lângă bisericuţa vămeană din Muzeul Satului Bucovinean, într-un adevărat muzeu al memoriei, alături de martirii Zamfir Nicoară şi Dumitru Catană.

*

Expozitie 3

*

Din nefericire, festivalurile bahice întru Eminescu, organizate şi în Bucovina, sunt mai insultătoare pentru memoria Poetului chiar şi decât lustruile politiceşti cu memoria lui.

*

Expozitie 6

*

Şi-atunci, de ce m-am lăsat atras într-o astfel de manifestare, când convingerile mele converg, mereu şi mereu, spre ideea că fiecare nume vechi al culturii române este important şi cultivat, cu egală afecţiune?

*

Expozitie 7

*

Pentru că, în acest an, s-a încercat altceva, inclusiv o nouă modalitate de abordare publică a spiritualităţii româneşti din Bucovina, sub aura lui Eminescu. Pentru că aveam obligaţia de arăta cât mai multora fotocopiile vechilor condici parohiale, care atestă naşterile generaţiilor de Eminovicieni ai Bucovinei. Pentru că era de datoria mea să identific şi să vă arăt bisericile în care s-au sacralizat poveştile eminoviciene de dragoste, care s-au soldat, în final, cu Eminescu.

Eminescu 2