istoria nu are importanţă | Dragusanul.ro

istoria nu are importanţă

Povara istoriei

*

 

Auzi mojicie, istorie! Ce, ne aduce de mâncare?

Cory Dehrler

Forumul Democrat German din Suceava

*

istoria nu de decât o turmă

şi de aceea vreau să vă divulg

că, de nu lasă-n suflete vreo urmă,

sunt tare mulţi acei care o mulg;

istoria desigur nu-i mâncare

şi nu pe trup se poartă precum ia

când ai un glas ca de privighetoare

şi trebuie mascată doar prostia;

*

istoria-i o cinică minciună

cu care generaţii de pigmei

lângă oglinzi difuze se-ncunună

de parcă-ar vrea să vadă dumnezei

doar în micimea lor caraghioasă

şi jalnică de te apucă plânsul,

căci mintea niciodată nu-i făloasă,

fălos e golul care zace-ntr-însul,

*

în cel ce cată doar justificări

cu indolenţă şi cu ignoranţă:

de nu te naşti muncit de întrebări,

istoria nu are importanţă