Ion Drăguşanul: Purtătorul de feştilă / Candle Carrier | Dragusanul.ro

Ion Drăguşanul: Purtătorul de feştilă / Candle Carrier

 

Purtătorul de feştilă

 

După anume semne presimt sosirea inorogului,

deja am pus lacăt la uşă aşteptând între somn şi trezire,

ieri noapte am umplut buncărele oraşului cu litere,

şapte ani vor pluti prin văzduh ca o pânză subţire;

sunt singurul care presimte sosirea inorogului,

deşi o recunosc numai în faţa maşinii de scris,

nu m-am confesat nici măcar purtătorului de feştilă,

i-am cântărit numai gesturile şi-am rămas într-o carte închis;

 

mi se pare ciudat că oraşul nu înţelege nimic

şi doar cuprinde pădurile şi le strânge în gheare,

stejarii calcifiaţi i-au sărutat tălpile cu un fel de evlavie

şi-a pierit în văzduh pasărea lui călătoare,

şapte ani o să-şi poarte cerul gol înspre păsări

într-un dans de făclii uriaş, într-o rugă,

va sosi inorogul, azi se-ncheagă cenuşile

şi oraşul începe dintr-odată să fugă!

 

 

Candle Carrier

 

By some signs I can tell that the coming of the unicorn

is close. I have already locked my door with the podlock, I’m waiting in between sleep and awareness,

the other night I filled the city bunkers with Latin, Latin-extended and special characters,

for seven years they’ll be floating like thin linen in the air;

I’m the only one who could foretell the coming of the unicorn,

Though I will only admit it before my typewriter,

I haven’t confessed to anyone yet, not even to the candle carrier,

I only have made a brief assessment of his movements

and then kept within a book, closed;

 

how strange that the city people won’t understand anything

but keep surrounding woods and strangling them in their claws,

calcified oaks kissed his feet with some kind of piety

and his wandering bird vanished in the haze,

for seven years he’ll be carrying his bare sky to the birds

in a gigantic dance of the torches, in a prayer,

there will be the unicorn; this very day the ashes start coagulating

and here’s the whole city running for their lives!

 

Traducerea în limba engleză: Ioana Carp

Ilustraţia: Mihai Pânzaru-PIM