Ion Băiţan, directorul Şcolii de Arte "Ion Irimescu" | Dragusanul.ro

Ion Băiţan, directorul Şcolii de Arte „Ion Irimescu”

 

 

Întotdeauna discret şi chibzuit, prietenul meu Ionică Băiţan este un pilon important al familiei de slujitori ai culturii de la Centrul Cultural „Bucovina”. În viaţă i s-a întâmplat să fie viceprimar şi, apoi, primar al comunei Stroieşti, autor, împreună cu gazetarul Neculai Roşca, al unei lucrări monografice despre satul nata, Zahareşti, instructor şi pricepător întru ale horirilor noastre naţionale, întemeietor de festivaluri („Cântecele Neamului”, „Ion Irimescu”, „Lumina Nordului”) şi, de câţiva ani, director al Şcolii de Arte „Ion Irimescu”, dar nici funcţiile, nici oportunităţile nu l-au schimbat, rămânând acelaşi om cu sufletul ca pâinea caldă şi pasionat până peste poate de sprijinirea tuturor actelor de creaţie – fără implicarea lui, de pildă, nu aş fi amplasat niciodată bustul Eroului Bucovinei, scriitorul Ion Grămadă, la Stroieşti, ci, aşa cum sugera cărturarul Dimitrie Marmeliuc, eroicul prieten al Eroului, „undeva, pe pământul Bucovinei”. Ionică Băiţan nu se trâmbiţează pe sine, ci trăieşte mereu şi mereu destinul pietrei din temelia edificiilor care durează şi tocmai de asta mi-i mie atât de drag şi prieten.

 

La mulţi ani, Ionică Băiţan,

şi Dumnezeu să ni te ţie

numai întru bucurie!